Invatamant. Cercetare 05 Septembrie 2022, 16:05

Proiectul ADER 1.4.4: Soluții inovative de identificare și analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică

Scris de

În România, dezvoltarea de culturi în sistem ecologic a cunoscut în ultimii ani o evoluție ascendentă ca urmare a tendinţei din ce în ce mai mari a consumului de alimente sănătoase. Respectarea reglementărilor comunitare reprezintă o cerință atât pentru fermieri, cât și pentru producătorii de inputuri.

Pentru evaluarea conformității inputurilor utilizate în agricultura ecologică este necesar ca laboratoarele care execută astfel de analize să cunoască foarte bine nu numai tehnica de analiză specifică, dar și să poată adapta metodele de lucru la matricele foarte complexe și variate de natură organică cu/fără substanțe minerale permise și, nu în ultimul rând, să dețină cunoștințe și în domeniul producției și formulării de fertilizant.

Proiectul își propune rezolvarea situației actuale privind lipsa unei metodologii de identificare, evaluare, testare, dezvoltare și validare de metode de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică prin utilizarea unor metode de detecție sensibile, bazate pe tehnici de ultimă generație, comparabile cu cele din laboratoarele de referință europene. Este pentru prima dată când un consorțiu, format dintr-o universitate, 2 institute naționale de cercetare-dezvolare și 3 stațiuni de cercetare-dezvolare din domeniul agricol, își propune rezolvarea unei probleme actuale și complexe a inputurilor utilizabile în agricultura ecologică.

Proiectul național ADER 1.4.4 este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău – SCDL Bacău, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Pitești, Argeș – SCDA Pitești și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București.

În urma cercetărilor derulate s-au dezvoltat și validat următoarele metode de analiză și tehnici pentru analiza nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică prin:

ü determinarea nutrienților (fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf, fier, mangan, zinc, cupru, molibden, cobalt) și a metalelor grele (nichel, cadmiu, plumb) din fertilizanții organo-minerali și organici prin diferite tehnici analitice (AAS, ICP-OES, ICP-MS);

ü determinarea azotului, carbonului și sulfului prin CHNS Elemental Analyzer;

ü determinarea erbicidelor triazinice prin UPLC-PDA;

ü determinarea de pesticide organoclorurate (POC) și bifenili policlorurați (PCB) prin GC-MS;

ü determinarea de dioxine și furani prin GC-MS QQQ.

Tot în cadrul proiectului ADER 1.4.4, împreună cu toți partenerii proiectului, a fost testată eficacitatea unor inputuri specifice pentru agricultura ecologică prin amplasarea unor experiențe în câmp pe diferite culturi pomicole (măr, prun, afin), legumicole (ardei, tomate, castraveți) și cultură mare (grâu de toamnă, floarea-soarelui, porumb, soia).

Mai mult, partenerii proiectului vor realiza un ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților și elaborarea unei proceduri de certificare/atestare a inputurilor utilizabile în agricultura ecologică, astfel încât să existe o abordare unitară și o trasabilitate în evaluarea acestora. Astfel, dorim ca ghidul de bune practici elaborat să fie pus la dispoziția fermierilor și a producătorilor de inputuri pentru o mai bună înţelegere a complexităţii şi necesităţii unor tehnici analitice moderne.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost diseminate și publicate către publicul larg prin participarea la târguri de profil, conferințe naționale și internaționale de renume, dar și prin participarea la târguri de invenții, unde au fost obținute medalii de aur la International Exhibition INVENTCOR IInd edition, Deva, Romania și bronz la Salonul de Invenții și Inovații „TRAIAN VUIA“ Ediția a 7-a, Timișoara, România, precum și diplome de excelență la Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT și Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – Pro Invent, Cluj-Napoca în anul 2021.

În cadrul USAMV București, proiectul se derulează prin infrastructura modernă de cercetare a Centrului de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare.

Doar pentru online (Informații despre activitatea desfășurată de partenerii proiectului puteți găsi atât pe paginile web ale proiectului         

https://www.usamv.ro/index.php/ro/849-ader-1-4-4,

https://www.qlab.ro/ader-1-4-4/, cât și pe pagina de ResearchGate dedicată

https://www.researchgate.net/project/ADER-144-19092019-Identificarea-evaluarea-testarea-dezvoltarea-si-validarea-metodelor-de-analiza-a-nutrientilor-si-contaminantilor-din-inputurile-utilizabile-in-agricultura-ecologica

Mai multe informații valoroase despre proiecte care abordează teme de mare actualitate puteți găsi pe pagina web a Universității  http://www.usamv.ro/. )

„Acest proiect este finanţat prin Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2022“.

CS III dr. ing. Andreea BARBU – USAMV București


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti