Logo
Imprimă această pagină

MOTIVAŢIA ÎNTOARCERII

Auzim adesea vorbindu-se despre exodul populaţiei, mai ales al tinerilor, al milioanelor de români care şi-au părăsit baştinile în căutarea unor locuri de muncă care să le asigure veniturile necesare unui trai decent lor şi familiilor lor.

Asupra cauzelor acestui fenomen s-au emis ipoteze, teorii, mai mult sau mai puţin ancorate în realitate.

Cert este, spun sociologii, că statele dezvoltate au avut şi au nevoie de forţă de muncă ieftină, calificată şi de calitate, iar pentru a o avea au recurs la decapitalizarea potenţialilor „furnizori“ de capital uman. Este inutil să mai amintim despre imensitatea pierderilor pentru România ca urmare a acestui… fanatism menit a conduce la îmbogăţirea marilor corporaţii, a afaceriştilor de orice mână, industriaşi, bancheri etc.

Urmare a acestui fenomen, mii de localităţi sunt acum depopulate, îmbătrânite, fără capacitatea fizică şi materială de a exploata ce brumă de rosturi mai au în preajmă: pământ, animale… Mii de hectare au rămas neexploatate, gospodăriile ţărăneşti au dispărut, ori sunt pe cale de dispariţie în mai toată ţara. Zone întregi din deal şi munte, care cu doar trei decenii în urmă furnizau imense cantităţi de furaje pentru animale şi nu numai sau erau păşunate de acestea, sunt acum invadate de vegetaţie nefolositoare, chiar dăunătoare pentru mediu.

Subiectul, bine cunoscut şi larg dezbătut în multe locuri şi cu diverse ocazii, rămâne mai mereu fără finalitate. De fiecare dată oficialii de la diverse niveluri, propun soluţii care să motiveze întoarcerea a cel puţin unei părți dintre cei plecaţi.

Numai că, mai niciuna, nu este suficient de… motivantă fără susţinere reală din partea celor cu pâinea şi cuţitul. În schimbul unor… locuri de muncă certe şi bine remunerate, imposibil de a putea fi oferite acum acasă, spun analiştii economici, ar trebui elaborate strategii pe termen mediu şi lung prin care să fie sprijiniţi potenţialii doritori de a se angaja în procesul economic românesc. Multe resurse financiare din programul naţional de dezvoltare rurală, spun specialiştii, sociologii, ar trebui orientate către cei care trebuie să asigure viitorul acestui neam, aşadar către tineri, către iniţiativele lor care pot aduce plusvaloare. Orice iniţiativă, de mai mică sau mai mare anvergură, care poate crea locuri de muncă aducătoare de venituri şi valorifica potenţialul economic, turistic, social etc., de care dispune România, ar trebui susţinută.

Iată aşadar soluţii care ar putea motiva întoarcerea multora la baştină.

Ion BANU

Revista Lumea Satului