Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 12 Apr 2021

Recomandări privind pregătirea și desfășurarea campaniei de montă la ovine

O etapă prioritară în tehnologia de creştere a ovinelor o constituie implementarea unor măsuri specifice în domeniul reproducţiei acestei specii, măsuri care să genereze obţinerea unui indice de natalitate ridicat pentru a se asigura înlocuirea animalelor valorificate, reformate sau moarte, precum şi creşterea numerică a efectivului.

Activitatea de reproducţie la ovine se desfăşoară în campanii organizate, sub supravegherea medicului veterinar, şi impune crescătorilor de ovine respectarea unor obligaţii, în consens cu normele zootehnice şi sanitare veterinare, cu referire la:

 • Obligativitatea ca toate ovinele din exploataţie să fie identificate şi înregistrate în Baza Naţională de Date, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (implementarea procedurilor de identificare şi înregistrare a animalelor);
 • Sistarea mulsului la oile mame cu minimum 3-4 săptămâni înainte de montă pentru ca acestea să se refacă fizic şi să fie aduse în condiţii optime de reproducţie;
 • Îmbunătățirea alimentației cu sortimente de furaje bogate în proteine şi vitamine, care să asigure oilor o stare bună de întreţinere;
 • Asigurarea permanentă cu sare bulgări şi apă la discreţie;
 • Asigurarea cu personal corespunzător din punct de vedere numeric şi al cunoştinţelor tehnologice şi de bunăstare, inclusiv in manipularea oilor;
 • Efectuarea acţiunilor sanitare veterinare specifice acestei perioade, prin:
 • examenul clinic privind starea de sănătate a întregului efectiv;
 • reformarea şi eliminarea din lotul pentru reproducţie a ovinelor îmbătrânite, neproductive sau cu afecţiuni cronice;
 • sacrificarea ovinelor reformă, cu excepţia celor destinate consumului familiar, este admisă numai în abatoarele autorizate;
 • ovinele destinate sacrificării trebuie să fie crotaliate şi însoţite de documentul de mişcare şi certificat de sănătate pentru lanțul alimentar;
 • vaccinarea anticărbunoasă la efectivele care nu au fost imunizate în campania de vaccinare;
 • efectuarea tratamentelor antiparazitare externe, prin îmbăieri generale şi pentru paraziții interni în funcţie de rezultatul examenului de laborator emis după afluirea probelor de fecale prelevate în acest scop,
 • tratamentele antiparazitare se efectuează cu cel puțin două săptămâni înainte de introducerea berbecilor pentru montă.

Atenție! Nu se recomandă efectuarea tratamentelor pentru combaterea paraziților interni după introducerea berbecilor în turmele cu ovine, stabilite pentru montă, deoarece se pot produce avorturi embrionare la femelele la care monta a fost fecundă.

 • Pentru berbecii folosiți la montă se recomandă respectarea următoarele reguli:
 • efectuarea bonitării privind caracterele de rasă, origine, parametrii corporali, aptitudini etc.;
 • achiziţionarea berbecilor de reproducţie numai în baza documentului de mişcare şi a documentului care să ateste starea de sănătate a acestora;
 • hrana administrată zilnic, în această perioadă, berbecilor să fie echilibrată nutritiv, aditivată cu suplimente vitamino-minerale adecvate şi cu un aport mai mare pe bază de cereale (ovăz, porumb).
 • efectuarea examenului clinic, prelevarea de probe pentru supravegherea prin examen de laborator privind Brucella Melitensis şi genotipizarea pentru Scrapie, conform programului stabilit de DSVSA judeţeană;
 • izolarea, castrarea şi eliminarea din efectiv obligatoriu a berbecilor seropozitivi sau diagnosticaţi clinic cu orhiepididimită, pentru prevenirea transmiterii acestor boli;

În perioada montei este recomandat păşunatul numai pe răcoare, dimineaţa cât mai devreme şi seara târziu (în funcţie de temperatura mediului ambiant).

Pentru monta naturală se repartizează 20-30 de oi pentru un berbec tânăr şi 30-40 de oi pentru un berbec adult, iar folosirea la montă a berbecilor se face prin rotaţie, asigurîndu-se, după 4 zile de activitate, 4 zile de repaus.

Crescătorii de ovine, asociaţiile profesionale trebuie să colaboreze permanent cu personalul sanitar veterinar pentru consultanţă şi sprijin de specialitate, să permită monitorizarea stării de sănătate a animalelor din proprietate, precum şi efectuarea acţiunilor sanitare veterinare menţionate.

Dr. Ioan Viorel PENŢEA - secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Recomandări privind campania de montă la ovine

Creşterea ovinelor reprezintă o tradiţie multiseculară, fiind activitatea de bază în majoritatea judeţelor din ţara noastră unde, alături de creşterea acestei specii, se practică activităţi tradiţionale privind prelucrarea unor produse din lapte, carne, lână, cu un pronunţat caracter specific local (brânzeturi sau alte sortimente din lapte, îmbrăcăminte, articole artizanale, instrumente pentru prelucrarea produselor, obiecte de inventar ale stânii, ateliere de cojocărie, confecţionarea pălăriilor tradiţionale, ateliere pentru ţesături etc.).

Avantajele economice (materiale şi financiare) pe care le oferă această specie de animale au determinat ca, în ultimii 10 ani, dinamica efectivelor totale şi de oi mame să aibă o evoluţie constantă, cu unele creşteri naturale (menţinerea în efectiv a mieluţelor de înlocuire a reformelor sau a animalelor, vândute, moarte, dispărute etc.) faţă de alte specii de animale care se cresc în judeţul nostru (bovine, porcine)

O etapă prioritară în tehnologia de creştere a ovinelor o constituie activitatea de reproducţie prin care se asigură atât creşterea efectivului, cât şi înlocuirea animalelor valorificate, reformate sau moarte.

Pentru ca această acţiune importantă să se desfăşoare corespunzător, în consens cu normele zootehnice şi sanitare veterinare, crescătorii de ovine trebuie să respecte următoarele obligaţii:

-- Toate ovinele din exploataţie trebuie să fie identificate şi înregistrate în Baza Naţională de Date, în conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2010, a Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010, completat cu Ord. 28/2011 şi Ord. 48/2012, (implementarea procedurilor de identificare şi înregistrare a animalelor)

-- Asigurarea unei furajări îmbunătăţite care să confere oilor o stare bună de întreţinere.

-- Să se asigure permanent sare bulgări şi apă la discreţie.

-- Încetarea mulsului la oile mame cu minimum 3-4 săptămâni înainte de montă pentru a se putea reface şi a fi aduse în condiţii optime de reproducţie.

-- Efectuarea acţiunilor sanitare veterinare specifice acestei perioade, prin:

- examenul clinic privind starea de sănătate a întregului efectiv;

- reformarea şi eliminarea din lotul pentru reproducţie a ovinelor îmbătrânite, neproductive sau cu afecţiuni cronice;

- sacrificarea ovinelor reformă, cu excepţia celor destinate consumului familiar, este admisă numai în abatoarele autorizate;

- ovinele destinate sacrificării trebuie să fie crotaliate şi însoţite de documentul de mişcare şi certificat de sănătate;

- vaccinarea anticărbunoasă la efectivele care nu au fost imunizate în campania de vaccinare;

- efectuarea tratamentelor antiparazitare externe, prin îmbăieri generale şi interne în funcţie de rezultatul examenului de laborator emis după afluirea probelor de fecale recoltate;

-- Pregătirea berbecilor reproducători prin:

- efectuarea bonitării caracterelor de rasă, origine, parametri corporali, aptitudini etc.;

- achiziţionarea berbecilor de reproducţie numai în baza documentului de mişcare şi a documentului de atestare a stării de sănătate a acestora;

- efectuarea examenului clinic, recoltarea probelor de sânge pentru supravegherea prin examen de laborator privind Brucella Melitensis şi genotipizarea pentru scrapie, conform programului stabilit de DSVSA judeţeană;

- izolarea, castrarea şi eliminarea din efectiv obligatoriu a berbecilor seropozitivi sau diagnosticaţi clinic, pentru prevenirea transmiterii acestor boli;

--  În perioada montei este recomandat păşunatul numai pe răcoare, dimineaţa cât mai devreme şi seara târziu (în funcţie de temperatura mediului ambiant)

-- Pentru monta naturală se repartizează 20-30 de oi pentru un berbec tânăr şi 30-40 de oi pentru un berbec adult, iar folosirea la montă a berbecilor se face prin rotaţie asigurându-se, după 4 zile de activitate, 4 zile de repaus.

În această perioadă crescătorii de ovine, asociaţiile profesionale trebuie să colaboreze permanent cu personalul sanitar veterinar pentru consultanţă şi sprijin de specialitate, să permită monitorizarea stării de sănătate a animalelor din proprietate, precum şi efectuarea acţiunilor sanitare veterinare menţionate.

Dr. Ioan PENŢEA – secretar executiv la Colegiul Medicilor Veterinari din judeţul Sibiu

Abonează-te la acest feed RSS