Zootehnie-Medicina veterinara 22 Mai 2017, 14:14

Reguli privind mişcarea şi transportul animalelor

Scris de

Având în vedere că mişcările de animale prin vânzări, cumpărări, sau prin alte evenimente ce se petrec în exploataţiile crescătorilor, sunt activităţi permanente şi care dacă nu se derulează în conformitate cu normele sanitare veterinare pot afecta starea de sănătate a efectivelor de animale, dar şi activitatea de comerţ pe teritoriul local, naţional, întracomunitar şi exportul, cu animale vii sau cu produse de origine animală, care pot genera prejudicii economice însemnate, obligă crescătorii de animale, autoritățiile locale și alți factori implicați, să respecte normele prevăzute în legislaţia specifică privind mişcarea şi transportul animalelor în şi din exploataţiile de animale comerciale, din exploataţiile nonprofesionale de la gospodăriile populaţiei, precum și pentru animalele de companie, cu destinaţia în târguri, expoziţii, abatoare şi în activitatea de import – export.

     Aceste obligații au motivaţii din punct de vedere strategic, de ordin sanitar-veterinar şi de ordin zootehnic, asigurând monitorizarea şi controlul privind :

 • activitatea de supraveghere a exploataţiilor cu animale;
 • controlul şi profilaxia bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om;
 • mişcarea internă şi internaţională a animalelor;
 • sistemul de despăgubiri pentru animalele eliminate în scopul lichidării unor focare de boli transmisibile;
 • sistemul de acordare a suvenţiilor sau a a altor facilităţi financiare oferite de statul român sau de fonduri europene;

     În acest context deţinătorul de animale are obligaţia :

 • să coopereze cu medicul veterinar, arondat, pentru ca toate animalele să fie identificate prin crotaliere, comform prevederilor din Legea nr. 191 / 2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/2010, cu modificările ulterioare, privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, având în vedere că data limită pentru identificare şi înregistrare este:
  • la animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere,
  • la specia porcină, în termen de până la 60 de zile de la naştere,
  • să comunice medicului veterinar, arondat, orice eveniment de naştere, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, sau regăsire animal, în maxim 7 zile, iar în cazul sacrificărilor tradiţionale (porcine, ovine, caprine) să restitue crotalia;
  • să nu achiziţioneze sau să înstrăineze animale neidentificate, fără documente sanitare veterinare, iar în cazul bovinelor şi cabalinelor, fără paşaportul acestora;
  • să îşi achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei şi să solicite medicului veterinar împuternicit aplicarea acesteia;
  • în timpul mişcării animalelor, deţinătorii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:
   • paşaportul (în cazul speciei bovine şi cabaline),
   • cartea de exploataţie,
   • formularul de mişcare,
   • cartea de sănătate al animalului,
   • certificatul de sănătate în cazul abatorizării.
  • să respecte circuitul documentelor de mişcare după instrucţiunile primite de la medicul veterinar care le-a eliberat;
 • să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică toată formularistica ce îi este remisă de medicul veterinar împuternicit (aceasta constituindu-se în registrul de exploataţie);
  • pentru asigurarea trasabilităţii, proprietarii de animale au obligaţia să anunţe, în termen de 48 de ore medicul veterinar, arondat, cu privire la animalele care se întorc în exploataţia de origine din târg, sau care ajung la o altă destinaţie finală ca urmare a vânzării în târg.

Transportatorul de animale are obligaţia:

 • să accepte la transport numai animale identificate şi care sunt însoţite de documentele enumerate mai sus;
 • să verifice la îmbarcare corespondenţa între documente şi animalul îmbarcat;
 • să prezinte la controlul efectuat de autorităţile oficiale, animalele şi documentele acestora;
 • să transporte animalele în vehicole autorizate sanitar veterinar în acest scop;
 • să asigure normele de protecţie şi bunăstarea animalelor în funcţie de specie şi categorie de vârstă pe întreg parcursul călătoriei;

Pentru mişcarea animalelor vii în alte judeţe medicul veterinar arondat, înainte de eliberarea documentelor de mişcare şi de sănătate, solicită de la D.S.V.S,A, judeţeană de origine, obţinerea avizului interjudeţean.    

Animalele de companie (câini, pisici, dihori) pot circula în spaţiul intracomunitar, numai dacă îndeplinesc cerinţele de sănătate, respectiv:

 • să fie microcipate pentru a putea fi identificate conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 1 / 2014;
 • să deţină un paşaport pentru animale de companie tip U.E. comform Regulamentului 2013 / 576 / C.E;
 • paşaportul se eliberează numai după efectuarea vaccinarii antirabice, respective după împlinirii vârstei de 12 săptămâni;
 • ultima vaccinare antirabică să fie efectuată după data microcipării şi să să fi trecut cel puţin 21 de zile de la ultima vaccinare antirabică;
 • să fie efectuat tratamentul antiparazitar împotriva echinococozei cu 1 – 5 zile înainte de sosirea în statele de destinaţie;
 • câinii şi pisicile nu pot circula în spaţiul intracomunitar înainte de a împlinii vârsta de trei luni (restricţie impusă datorită situaţiei evoluţiei Rabiei în ţara noastră);

Pentru importul de câini, pisici şi dihori, din ţări terţe spre statele U.E. se impune ca aceste animale să provină numai din ţările nominalizate prin Decizia U.E. 2011/874, să prezinte o identificare validă şi să fie menţionată vaccinarea antirabică pe certificatul de sănătate însoţitor.

Penttu circulaţia animalelor de companie, strict pe teritoriul naţional, medicul veterinar eliberează un carnet de sănătate, după microciparea, înregistrarea în R.E.C.S şi vaccinarea antirabică, conform Ordinului A.N.S.V.S.A, nr. 1/2014.

Inspectorii de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. județeană verifică prin acţiuni organizate şi prin colaborare cu personal din cadrul altor autorităţi judeţene modul cum sunt respectate normele legislative specifice, de către factorii responsabili menţionaţi.

Dr. Penţea Ioan – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu


Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti