Zootehnie-Medicina veterinara 13 Octombrie 2015, 16:03

Măsuri de prevenire a bolilor în efectivele de mistreţi

Scris de

În cadrul programelor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, mediciiveterinari coordonaţi depersonalul de specialitate din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, în colaborare cu alte autorităţi locale şi judeţene, sunt implicaţi în această perioadă,când se desfăşoară campania de vânătoare pentru recoltarea mistreţiilor din fondurile de vânătoare,pentru supravegherea şi monitorizarea stării de sănătate a efectivelor de animale din mediul silvatic şi în special a efectivelor de mistreţi, care constitue un rezervor importantde virus al Pestei Porcine Clasice şi alte boli transmisibile la animale şi de la animale la om (trichineloza).

Pesta Porcină Clasică (P. P. C.) este o boală infecto-contagioasă cu un înalt grad de periculozitate pentru efectivele de porcine domestice şi sălbatice, care generează pierderi economice importante datorită mortalităţii ridicate, a restricţiilor privind mişcarea animalelor şi a produselor de origine animală, sistarea comerţului cu porcine vii şi a produselor provenite de la aceştia.

Reamintim că transmiterea bolii la mistreţi se realizează, prin:

- contactul direct dintre animale, prin secreţii, excreţii, material seminal, sânge;

- circulaţia în habitatul natural a vânătorilor, a paznicilor de vânătoare, a pădurarilor şi a altor persoane;

- diferiţi vectori, cum sunt carnasierele domestice şi sălbatice, păsări sălbatice;

- deşeuri alimentare, cadavre abandonate sau alte materii şi materiale ce pot fi contaminate;

Căile de infecţie sunt: ingestia, contactul cu mucoasa oro-nazală, leziuni ale pielii, inseminările, contactul cu sângele animalelor bolnave.

Principalele semne clinice sunt evuidenţiate prin:febra (41ºC), leziuni hemoragice ale pielii, conjunctivite, cianoza pielii, in special a extremitatilor; diaree, dispnee, tuse, pareze şi convulsii, moarte (la tineret până la100%) dupa 5-15 zile de la apariţia semnelor clinice.

Faptul că un rezervor importantde virus se poate identifica în mediul natural, respectiv în populaţia de mistreţi, obligă deţinătorii de fonduri de vânătoare, pe membrii A.J.V.P.S, personalul din cadrul Direcţiei Silvice, care în colaborare cu personalul sanitar veterinar din cadrul D.S.V.S.A. judeţeană şi de la Circumscripţiile Sanitare Veterinare, concesionate, care funcţionează la nivelul localităţiilor, să respecte şi să implementeze măsurile stabilite prinProgramul naţional şi judeţean de prevenire a P.P.C, reactualizat pentru anul în curs,respectiv:

-comunicarea şi informarea permanentă intre autorităţile veterinare, şi gestionarii fondurilor de vânătoare (este întocmit un protocol cu măsuri, obligaţii şi responsabilităţi în acest sens);

-monitorizarea efectivelor de mistreţi pe categorii de vârstă şi sexe, a fondurilor de vânătoare, a culoarelor de circulaţie a mistreţilor, a comerţului de carcase şi carne;

-comunicarea medicilor veterinari despre modificările care apar în starea de sănătate a porcinelor domestice şi sălbatice, sau înregistrarea de animale moarte;

-ţinerea la zi a documentelor oficiale la centrul de colectare a vânatului sălbatic, cu referire la identificarea carcaselor, situaţia sanitară a mistreţilor depozitaţi, modul de valorificare a carcaselor;

-respectarea normelor privind ecarisarea fondurilor de vânătoare;

-participarea medicilor veterinari la partidele de vânătoare;

-supravegherea bolii prin examene de laborator, prin recoltarea şi afluirea de probe de la mistreţii vânaţi, accidentaţi, sau găsiţi morţi, respectiv, sânge şi un set de organe (ganglioni, amigdale,stern, splină, rinichi) indiferent de situaţia epidemiologică;

-probele să fie transportate în containere închise ermetic, să fie păstrate reci, la temperatura frigiderului; dar să nu fie îngheţate şi să fie expediate la laborator cât mai repede posibil;

Pentru a prevenii îmbolnăvirea populaţiei consumatoare de carne şi preparate derivate, după sacrificarea porcilor domestici, sau vânat sălbatic (mistreţ, urs) proprietarul sau consumatorul are obligaţia să solicite medicului veterinar examinarea cărnii, în special pentru diagnosticul trichinelozei.

Campania de vânătoare pentru recoltarea mistreţilor din fondurile de vânătoare, impune şi prelevarea de probe pentruexamenul trichineloscopic(examenul se efectuează obligatoriu la laboratorul D.S.V.S.A. judeţean prin metoda digestiei artificiale) se recoltează eşantioane cântărind cel puţin 10 g dintr-un membru anterior, din musculatura limbii sau din pilierii diafragmatic.;

Atenţionăm populaţia (vânătorii şi participanţii la partidele de vânătoare) să nu consume sau să comercializeze carne şi organe neexaminate de serviciile sanitare veterinare.

Menţionăm că prin respectareaprogramului de prevenire a pestei porcine în general şi cu atenţia cuvenită pentru mistreţi,concretizat prinacţiunile specifice intreprinse, de personalul din reţeaua sanitară veterinară, coordonat de conducerea A.N.S.V.S.A. în colaborare cu personalul de specialitate din cadrul altor autorităţi naţionale şi judeţene, prin supravegherea clinică şi a circulaţiei la porcinele domestice şi sălbatice, supravegherea prin examene de laborator, urmărirea implementării normelor de biosecuritate în exploataţiile comerciale, la această dată ţara noastră este indemnă faţă de acastă gravă maladie.

Dr. Penţea Ioan,
Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu


Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti