ipso iunie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 20 Jun 2021
Lumea Satului

Lumea Satului

Premiile Europene pentru Patrimoniu - Europa Nostra 2021. Biserica de lemn din satul Urși, printre câștigători

Comisia Europeană și Europa Nostra au anunțat câștigătorii ediției 2021 a Premiilor Europene pentru patrimoniu – Premiile Europa Nostra, premiul UE pentru patrimoniul cultural finanțat prin programul Europa Creativă. În acest an, cea mai înaltă distincție europeană în domeniul patrimoniului merge către 24 de realizări exemplare din 18 țări europene. Printre câștigătorii de anul acesta se află și Biserica de lemn din satul Urși, județul Vâlcea, proiect laureat la categoria „Conservare“.

Anunțul câștigătorilor premiilor pentru anul 2021 a fost făcut în cadrul unui eveniment online co-prezentat de Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, și Hermann Parzinger, președintele executiv al Europa Nostra.

Luând cuvântul, comisarul european Mariya Gabriel a declarat: „Câștigătorii Premiilor Europene pentru patrimoniu / Premiile Europa Nostra 2021 sunt ambasadorii frumuseții patrimoniului European, fie că este vorba de tradiții și meșteșug, de arhitectura care îți taie respirația sau de modul în care patrimoniul poate uni comunități și generații. Cred cu adevărat că păstrarea cu succes a patrimoniului nostru material și imaterial depinde de angajamentul oamenilor din spatele acestuia. Prin aceste premii, îi onorăm, prin urmare, pe toți acei bărbați și femei excepționali, profesioniști în domeniul patrimoniului, arhitecți, oameni de știință și voluntari care aduc patrimoniul nostru comun mai aproape de inimile noastre. Viziunea lor merită să fie aplaudată.“

La rândul său, președintele executiv al Europa Nostra, Hermann Parzinger, a declarat: „În fiecare an, câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiile Europa Nostra demonstrează creativitatea și angajamentul incomparabil al celor care se străduiesc să protejeze, să valorifice și să transmită moștenirea prețioasă a Europei către generația următoare. Laureații din acest an arată din plin modul în care patrimoniul oferă soluții și căi de redresare în fața unor provocări aparent insurmontabile, în timp ce luăm măsuri pentru climă, ne mobilizăm pentru o dezvoltare urbană și rurală durabilă și abordăm numeroasele amenințări la adresa valorilor noastre europene fundamentale. Salutăm realizările lor remarcabile: fie ca acestea să servească drept inspirație și încurajare pentru acțiuni viitoare, pentru mulți alți profesioniști și entuziaști ai patrimoniului din întreaga Europă și din afara ei.“

Câștigătorii premiilor au fost selectați de jurii independente compuse din experți în domeniul patrimoniului din întreaga Europă, în urma evaluării candidaturilor depuse de organizații și persoane fizice din 30 de țări europene.

Premiile Europene pentru Patrimoniu au fost lansate de Comisia Europeană în 2002 și de atunci sunt gestionate de Europa Nostra. Acest program de premii beneficiază de sprijinul programului Europa Creativă al Uniunii Europene.

Ion BOGDAN

Fără electricitate în 2021. Un privilegiu refuzat pentru 789 de milioane de oameni

Trăim într-o lume a extremelor. A bogăției excesive și a sărăciei infinite. Civilizația actuală mai are mult de lucrat pentru a asigura drepturi egale pentru toți oameni. Educația, accesul la sistemul de sănătate, hrană, apă curată, infrastructură sunt privilegii pe care unii nici măcar nu și le pot închipui. În țările sărace, multe case sunt, spre exemplu, în continuare în beznă, fără electricitate.

Mai avem doar 9 ani pentru a atinge al șaptelea obiectiv de pe lista dezvoltării durabile a Națiunilor Unite până în 2030 și în contextul actual eforturile globale trebuie să fie dublate, în special în Africa. Altfel lumea nu va mai asigura accesul universal la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă. Potrivit informațiilor publicate de Banca Mondială, deși rata globală de electrificare a crescut de la 83% în 2010 la 90% în 2018, 789 de milioane de oameni încă nu aveau acces la electricitate în 2018.

Estimări sumbre pentru 2030

Accelerarea ritmului de progres în toate regiunile va necesita un angajament politic mai puternic, o planificare energetică pe termen lung, o finanțare publică și privată sporită și stimulente politice și fiscale adecvate pentru a stimula implementarea mai rapidă a noilor tehnologii. Epidemia COVID-19 a creat o nouă urgență în ceea ce privește extinderea soluțiilor de energie durabilă și asta întrucât lumea nu a obținut încă acces universal la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă până în 2030, potrivit Raportului privind progresul energetic pentru 2020. Se estimează că 620 de milioane de oameni nu vor avea acces la electricitate în 2030, 85% dintre aceștia în Africa Subsahariană.

Pentru a îndeplini scopul Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030, țările trebuie să își protejeze realizările obținute înainte de pandemia COVID-19 și să asigure acces la energie tuturor, având în vedere proporția mare a populației care trăiește în zone îndepărtate, rurale, mai sărace și comunitățile vulnerabile. Din 2010, mai mult de un miliard de persoane au obținut acces la electricitate. Ca urmare, 90% din populația planetei a fost conectată în 2018. America Latină și Caraibe, Asia de Est și Asia de Sud-Est se apropie de accesul universal, dar Africa Subsahariană rămâne în urmă, reprezentând 70% din deficitul global.

Aproape trei miliarde de persoane nu au acces la combustibili și tehnologii curate pentru gătit, în principal în Asia și Africa Subsahariană. În perioada 2010-2018, progresul a stagnant în mare parte, rata de creștere a accesului la gătitul curat scăzând din 2012 în unele țări ca urmare a creșterii populației. Conform politicilor actuale și planificate, 2,3 miliarde de oameni ar fi în continuare privați de accesul la combustibili și tehnologii de gătit curate în 2030. Pandemia COVID-19 va crește probabil expunerea prelungită a femeilor și copiilor la poluarea aerului din gospodărie cauzată în principal de utilizarea cărbunelui brut, a kerosenului sau a utilizării tradiționale a biomasei pentru gătit.

Consumul de energie regenerabilă eoliană și solară este în creștere

Ponderea surselor regenerabile de energie în mixul energetic global a atins 17,3% din consumul final de energie în 2017, în creștere de la 17,2% în 2016 și 16,3% în 2010. Consumul de energie regenerabilă (+ 2,5% în 2017) crește mai repede decât consumul de energie globală (+ 1,8% în 2017), continuând o tendință de evidență din 2011. Cea mai mare parte a creșterii din surse regenerabile a avut loc în sectorul energiei eoliene și solare. Acest lucru a fost posibil prin sprijinul susținut al politicilor și prin scăderea cheltuielilor. Între timp, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzire și transport rămâne în urmă. Impactul total al crizei COVID-19 asupra surselor regenerabile de energie încă nu a devenit clar. Intensitatea energiei primare globale – un indicator important al gradului de utilizare a energiei de către activitatea economică mondială – s-a îmbunătățit cu 1,7% în 2017. Aceasta este mai bună decât rata medie de progres de 1,3% dintre 1990 și 2010, dar încă mult sub rata-țintă inițială de 2,6% și reprezintă o încetinire marcantă față de ultimii doi ani. Măsuri specifice privind intensitatea energiei în diferite sectoare indică faptul că îmbunătățirile au fost cele mai rapide în sectoarele industriei și al transportului de călători, depășind 2% din 2010. În sectoarele serviciilor și rezidențiale acestea au avut în medie între 1,5% și 2%. Transportul de mărfuri și agricultura au rămas puțin în urmă.

Raportul din 2020 introduce urmărirea unui nou indicator, 7.A.1, privind fluxurile financiare internaționale către țările în curs de dezvoltare în sprijinul energiei curate și regenerabile. Deși fluxurile totale s-au dublat începând cu 2010, ajungând la 21,4 miliarde de dolari în 2017, doar 12% au ajuns în țările cel mai puțin dezvoltate, care sunt cele mai îndepărtate de atingerea diverselor obiective ale ODD 7. (D.Z)

Liceul Agricol din Valea Călugărească, atracție pentru viitorii profesioniști

Profilurile, profesorii, orele la clasă, laboratoarele și numeroasele ore de practică desfășurate în diverse condiții și locuri, calitatea învățământului în general, dar și implicarea corpului didactic în pregătirea teoretică și practică a elevilor, iată doar câteva din motivele pentru care părinții înclină, iar copiii, pentru a deveni buni profesioniști în domeniu, aleg să-și formeze deprinderi și să-și consolideze cunoștințele în cadrul Liceului Agricol „Gheorghe Ionescu-Șișești“ din Valea Călugărească. Nu întâmplător mulți agenți economici din zonă își ,,extrag“ din fiecare promoție de aici viitori colaboratori.

Liceul cu profil agricol de la Valea Călugărească a fost înființat în 1907 de către ministrul Învățământului la acea vreme, Spiru Haret. Astăzi oferă trei tipuri de învățământ: liceal, profesional, profesional dual și postliceal.

Așadar, o unitate de învățământ cu tradiție, bine ancorată în nevoile agriculturii din orice perioadă, respectiva unitate de învățământ a pregătit – și continuă s-o facă – profesioniști de marcă, generații de învingători, profesorii realizând că actualii elevi, pregătiți temeinic acum, vor asigura un viitor solid  României de mâine.

„În acest an, agricultura și industria alimentară ocupă peste 72% din ponderea claselor acestui liceu, spunea recent directorul liceului, doamna profesor Mihaela Barbu. Iar calificările, continuă domnia sa, sunt multe și variate: tehnician veterinar, apicultor-sericicultor, horticultor, tehnician protecția plantelor, tehnician în controlul produselor agroalimentare și lucrător în agroturism.“

Potrivit doamnei director, cele mai căutate specializări sunt tehnician veterinar, bucătar-ospătar, mecanic auto, tehnician analize produse alimentare, tehnician în gastronomie.

De asemenea, liceul mai are și forma de învățământ postliceal, aici calificările fiind pentru tehnician protecția plantelor și tehnician în controlul produselor agroalimentare.

Țintele strategice ale liceului

Liceul se adresează în primul rând tinerilor din mediul rural cu vârste de până în 14 ani, dar și adulților (pentru formare continuă) din zona Văii Cricovului și din Podgoria Dealu Mare, care doresc să păstreze tradiția locală, să genereze noi tradiții, să aibă parteneriate la nivel regional, interregional și internațional și care văd agricultura și industria alimentară un mod de viață sănătos (inclusiv prin promovarea produselor ecologice), o alternativă durabilă de afirmare și avantaje materiale direct proporționale cu efortul depus.

Derivate din misiunea școlii, țintele strategice reprezintă intențiile majore ce vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unității școlare, acestea fiind: perpetuarea tradiției de pregătire în domeniul agricol – promovarea învățământului pentru o agricultură ecologică; formarea unei noi tradiții în domeniul industriei alimentare și în domeniul factorilor de mediu; încurajarea și sprijinirea altor activități necesare spațiului rural; recalificarea forței de muncă din mediul rural pentru desfășurarea unor activități agricole și neagricole în condițiile respectării calității mediului; inserția profesională a absolvenților, datorită parteneriatelor încheiate cu agenți economici; perpetuarea tradițiilor și a obiceiurilor populare din zona Văii Cricovului și din Podgoria Dealu Mare, precum și dezvoltarea relațiilor de parteneriat regional, interregional și internațional. „Din păcate, copiii fug de ideea de agricultură, cuvântul fiind sinonim cu sapa pentru ei. Încercăm să le explicăm că agricultura înseamnă mult mai mult decât atât. De aceea, ne concentrăm foarte mult pe promovarea liceului. Anual, toți profesorii merg și promovează în toate școlile din întreg bazinul Văii Cricovului acest liceu, dar și în presă și prin întâlniri cu părinții – posibile înainte de pandemie”, ne mai explică directorul Liceului.

Dedicare și profesionalism, așa ar putea fi caracterizată activitatea corpului didactic de aici, însușiri împărtășite și... învățăceilor lor.

Practica, activitate de bază pentru elevii dornici să învețe

În această unitate de învățământ se pune mare accent pe practică, iar activitățile și proiectele sunt din cele mai diverse. De pildă, unul dintre programele liceului poartă denumirea de „Ecoprovocare“. Ce se se întâmplă în cadrul acestui program? Ei bine, elevii participă la activități de ecologizare, de plantare de puieți forestieri – cu participarea ecoambasadorilor liceului în parteneriat cu Ocolul Silvic, plantare de copaci – așa cum a fost cazul plantării de aronia chiar în livada liceului, la realizarea de grădini multifuncționale, precum și la activități ce au ca scop informarea tinerilor cu privire la necesitatea unei alimentații sănătoase, în contextul actual.

Patronul liceului, aveam să aflu, este Sfântul Gheorghe, ziua liceului fiind sărbătorită în fiecare an în data de 23 aprilie.

Liceul poartă numele celui care și-a dedicat viața agriculturii și cercetării, marelui Gheorghe Ionescu-Șișești. Modest, specific intelectualilor de înaltă ținută, acesta se considera „un om obișnuit care a căutat doar să-și facă datoria oriunde a lucrat“.

Simona Nicole David

AgroConcept lansează în România noua gamă New Holland T8 GENESIS® cu PLM Intelligence™ integrat

 • Echipat cu noua cotieră personalizabilă SideWinder™ Ultra și afișajul IntelliView™ 12.
 • Dispune de cele mai avansate soluții de management PLM Intelligence™, complet integrate.
 • Motor Cursor 9 ce respectă normele de poluare Stage V cu ajutorul tehnologiei ECOBlue™ HI-eSCR2, fără a fi nevoie de întreținere.
 • Nou în gamă, primul tractor din gama T8 cu putere nominală de 400 CP și transmisie Full Power Shift – T8.435 UltraCommand™.

Genesis, cunoscut de fermieri ca și Seria 70, o celebră gamă de tractoare New Holland lansată în Europa în urmă cu 25 de ani, este asociat acum cu un nou concept de tractor, proiectat pentru agricultura modernă și în continuă schimbare a secolului 21.

Noul T8 Genesis cu PLM Intelligence™ este primul tractor de pe piață care integrează complet platforma digitală New Holland PLM Intelligence™ pentru agricultura de precizie. Platforma este proiectată intern, oferind clienților și distribuitorilor un nou nivel de productivitate.

Prin această inovație, tractorul se poate adapta automat la solicitările individuale ale fiecărui fermier. Dispune de conectivitate avansată atât între operator şi proprietar, cât și între tehnicianul de service şi operatorul tractorului. Fermierul are astfel un suport constant și reduce considerabil timpii morți și costurile.

Datorită sistemului ISOBUS clasa III este facilitată și o mult mai eficientă utilizare a tractorului în tandem cu utilajul din spatele său, operatorul având posibilitatea să controleze automat viteza de deplasare a tractorului, pentru a menține totul la capacitatea maximă de lucru.

Cabina a fost, de asemenea, complet redesenată, ca răspuns la cererile clienților din lumea întreagă. Cu ajutorul noii cotiere Side Winder Ultra™ și a ecranului IntelliView™ 12, ambele intuitive, cabina este acum personalizabilă în funcție de cerințele specifice ale utilizatorului.

Cotiera SideWinder™ Ultra și afișajul IntelliView™ 12

Dotat cu funcții și tehnologii noi, noul T8 asigură operatorului o experiență de condus facilă și ireproșabilă.

Toate comenzile principale sunt grupate pe cotiera SideWinder™: accelerație, transmisie și sistem hidraulic. Proiectată ergonomic, asigură acces rapid la toate funcțiile, inclusiv la cele mai avansate: de la comenzile „centralizate“ pentru controlul media și climatic la comenzile ridicătorului și tastele de comandă rapidă care permit navigarea cu o singură atingere și până la meniurile de reglare.

11 butoane personalizabile pot fi localizate în poziții strategice: unul pe maneta multifuncțională, două pe joystick, două pe panoul principal, patru pe panoul posterior şi unul sau două pe panoul accelerației/transmisiei.

Cotiera este reglabilă și poate fi mutată în poziția dorită de operator cu ajutorul a două manete manuale care o reglează atât în poziție verticală cât și în poziție orizontală.

Comenzile cuplelor hidraulice pot fi alocate butoanelor sau joystick-ului la alegerea operatorului, iar setările individuale ale tractorului pot fi salvate în funcție de numele echipamentului și reutilizate la revenirea pe același utilaj.

Noua structură a cabinei, cu patru stâlpi, asigură o vizibilitate maximă, îmbunătățită de camerele video plasate strategic în jurul tractorului, facilitând trecerea ușoară de pe câmp pe drumurile aglomerate, chiar și cu un utilaj atașat.

Afișajul InfoView™ este poziționat direct în fața volanului și funcționează ca o planșă de bord care permite vizualizarea imediată a principalilor parametri operaționali ai utilajului, printre care turații motor, viteză de înaintare, treaptă de viteză cuplată, dar și cameră video frontală.

Luminile de lucru cu LED, cu acoperire 360°, oferă un nivel de iluminare similar celui de pe un stadion, oferind operatorului cu până la 30% mai multă lumină vizibilă.

Soluții de management PLM Intelligence™

Soluțiile inovatoare se extind și dincolo de cabină, prin integrarea completă a platformei inteligente PLM New Holland și utilizarea aplicației MyPLM™ Connect și a opțiunii de Data Sharing.

Folosind o interfață de utilizare similară tabletelor, fermierul este capabil să analizeze și să partajeze date, totul cu sprijinul direct, interconectat, al dealerului.

Gestionarea și utilizarea utilajului sunt îmbunătățite prin intermediul New Holland IntelliView Connect, ce permite accesul la monitor și asistența de la distanță.

Actualizarea software-ului sistemului de operare PLM Intelligence se face tot de la distanță, ca în cazul unui smartphone.

New Holland IntelliView Connect permite managerului fermei și dealerului să vizualizeze de la distanță afișajul IntelliView 12 și să monitorizeze performanța tractorului T8 în timp real, asigurând productivitate și reducând timpii morți.

Dealerii New Holland își pot administra proactiv flota de clienți, identificând cerințele de întreținere mai aproape de intervalul de service și reducând timpul de călătorie.

Respectarea normei de poluare Stage V cu motorul Cursor 9 și tehnologia ECOBlue™ HI-eSCR2, fără întreținere

Motoarele FPT Industrial Cursor 9 de 8,7 litri, dotate cu tehnologie ECOBlue™ HI-eSCR2 (High Efficiency Selective Catalytic Reduction – reducere selectiv catalitică), continuă să definească standardele în ceea ce privește performanțele, fiabilitatea și eficiența motoarelor, respectând în același timp cele mai recente norme Stage V privind emisiile. Consumul de combustibil este de asemenea printre cele mai reduse, iar frecvența de doar 600 de ore a intervalelor de întreținere este un argument hotărâtor.

T8.435 Ultra Command™ se alătură gamei New Holland T8

Gama Genesis include și un nou model de tractor full-powershift de 400 CP. Acest nou powershift are o transmisie de viteză 21Fx5R și va fi disponibil numai pe modelul de vârf T8.435 Ultra Command™, atât în versiunea cu roți, cât și în cea SmartTrax™, cu șenile.

Clienții își pot alege astfel nivelul de putere cel mai potrivit pentru activitățile lor: Ultra Command full-powershift pentru proiecte grele, pe câmp, sau Auto Command™ pentru activități de viteză și transport.

agroconcept tabel

Capri, insula cu parfum unic în lume (I)

Despre Capri se pot spune multe. De altfel, nici nu ai cum să vizitezi acest loc minunat într-o singură zi. Cred că este nevoie de o săptămână pentru a te bucura de acest loc magic, o insulă fabuloasă de nici 7 kilometri în lungime și aproape 2 în lățime. Vestită pentru peisajele sale superbe, Capri este o insulă muntoasă în Marea Tireniană, la intrarea în Golful Napoli. Colonizată de greci prin secolul VII î. Hr., în orașele importante ale insulei – Capri și Anacapri – sunt încă ruine care confirmă prezența grecilor care au colonizat insula.

Un „retreat“ de pe vremea împăraților romani

villa san michele Axel Munthe

Insula idilică a fost preferata împăraților Augustus și Tiberius, despre care se spune că au venit aici, în Capri, pentru a scăpa de agitația Romei. Altfel spus, Capri a fost un fel de „retreat“ – punct de retragere, pentru marii împărați. De altfel, în zilele noastre Capri este un loc în care se pot bucura de pace, liniște, peisaje de vis, vegetație luxuriantă, coloane grecești, sculpturi superbe, monumente antice, arhitectură, istorie, magazine de lux și restaurante exclusiviste... oameni cu dare de mână.  Iar toate acestea pot fi admirate mergând pe jos, cu barca sau cu funicularul. O extensie a peninsulei abrupte montane Amalfi, unde se află Sorrento, insula este preferata celebrităților și a paparazzilor ce vin la „pachet“ cu vedetele. Se spune că micuța insulă Capri a fost vizitată și de Lenin, Gorky, Bunin, aceștia apreciind aceste locuri binecuvântate cu specii de plante exotice și țărmuri stâncoase de ți se taie răsuflarea.

Un templu al luminii construit cu ajutorul țăranilor

Dar de ce este Capri una dintre cele mai populare stațiuni din lume? Ei bine, poate pentru că are multe de oferit. De exemplu, cei care iubesc marea și plaja vor fi încântați de culoarea și limpezimea apei, iar plajele sunt absolut minunate. Dar, pe lângă frumusețea naturală absolut unică, insula atrage și prin muzee interesante. Vila San Michele din Anacapri este unul dintre muzeele ce nu trebuie ratate. Aici se poate admira creația medicului și filantropului suedez Axel Munthe și colecția artefactelor antice. Medicul îi trata atât pe bolnavii din înalta societate, cât și pe cei săraci. Iar vila poartă numele San Michele datorită capelei construite încă din Evul Mediu în partea de sus a Treptelor Feniciene. Construirea acestei vile a fost un vis din tinerețe al medicului după ce a vizitat prima oară Capri. Interesant este că vila a fost construită fără ajutorul unor arhitecți profesioniști, fiind o casă de vacanță, un loc de odihnă unde să fie cât mai mult soare și aer. Astfel, cu propriile puteri, ajutat de țăranii din sat, medicul suedez a ridicat un templu al luminii.

vila san michele gradini

„Asta-i casa mea, le-am lămurit; coloane mari romane vor sprijini camerele boltite și bineînțeles că toate ferestrele vor avea mici coloane gotice. Asta-i loggia cu arcadele ei puternice. De-aici începe o pergolă cu peste o sută de coloane, mergând până sus, la capelă. Asta-i o curticică interioară, toată de marmură albă, un fel de atrium cu o fântână răcoroasă în mijloc și capete de împărați romani în firidele din pereți. Aici, în dosul casei, vom dărâma zidul grădinii ca să zidim o mănăstire cam în felul mănăstirii Laterane din Roma. Colo va fi o terasă mare, unde voi, fetele, veți dansa tarantella în serile de vară. Sus, pe culmea grădinii, vom arunca stânca în aer și vom construi un teatru grec, deschis din toate părțile soarelui și vântului. Asta-i o alee de chiparoși care merge până la capelă, pe care bineînțeles că o vom rezidi întocmai cum a fost, cu strane pentru cor și vitralii la ferestre; vreau s-o fac biblioteca mea. Aici vine o colonadă din coloane gotice răsucite ce împrejmuiește capela și dincoace, având vedere asupra golfului Neapole, vom așeza un sfinx egiptean din granit roș, mai bătrân chiar decât Tiberius. Locul parcă-i făcut anume pentru un sfinx. Deocamdată nu știu încă de unde-l voi lua, dar sunt încredințat că are să apară la timpul potrivit.“ (Axel Munthe). Medicul a donat această construcție fabuloasă statului suedez, acesta devenind proprietarul de drept după moartea dr. Axel Munthe, adică din 1949. Astfel, Vila San Michele a devenit muzeu, fiind deținută de o fundație suedeză. Vila este un obiectiv turistic important și un loc unde se organizează numeroase evenimente culturale. De pildă, în serile calde de vară, turiștii se pot bucura de concerte de muzică clasică de cameră. Cei care vizitează această clădire impunătoare pot admira priveliști panoramice asupra orașului Capri și a portului Marina Grande, a Peninsulei Sorrentine și a Muntelui Vezuviu. La o altitudine de peste 320 de metri deasupra mării, grădinile vilei San Michele sunt decorate cu relicve și opere de artă de pe vremea Egiptului Antic.

Povestea parfumurilor din Capri începe de pe la 1380...

EUU

Pe lângă istorie, artă, natură și povești despre coloniștii greci sau fenicieni, vizitatorii se pot bucura de hotelurile de lux, restaurantele exclusiviste, magazine cu creații de designeri recunoscuți la nivel mondial, vinuri de colecție, ceasuri, bijuterii și, nu în ultimul rând, de parfumuri. Profumi di Capri sunt unice în lume și se realizează artizanal. Aromele unice par să sublinieze atât frumusețile naturale, cu accent pe mare, cât și istoria și oamenii care au clădit această insulă. Legenda spune că, pe la 1380, părintele de la Carthusian Monastery of St. James a fost luat prin surprindere de o vizită importantă. Pentru că nu a avut timp să-i pregătească un cadou oaspetelui, a adunat rapid un buchet de flori de pe insulă. Aceste flori au stat în apă trei zile și, atunci când a vrut să le arunce, a simțit un miros misterios nemaicunoscut până atunci. Așa că s-a pus pe treabă și a început să creeze un parfum. Acest prim parfum al insulei s-a numit „Garofilium Silvestre Caprese“. După secole, parfumurile Carthusia încântă simțurile celor care iubesc aromele unice, misterioase care spun povești...  Capri este și locul unde Ulise a fost atras de sirenă... Dar despre peripețiile sale și alte motive să vizităm Capri, în numărul următor al revistei Lumea Satului.

Simona Nicole David

Cele trei Guyane, colțul magic al Americii de Sud (I)

Călătoria în cele trei Guyane ne-a oferit prilejul să explorăm o zonă ce cuprinde unele dintre cele mai frumoase și mai bine conservate păduri tropicale, considerate un paradis al naturii. Aproape 90% din teritorii sunt acoperite de junglă, stârnind astfel interesul celor dornici de ecoturism și aventură.

Guyana înseamnă de fapt „pământ între ape“. După modul în care ne-am deplasat pe teritoriul acestei țări, am realizat de ce i s-a atribuit acest nume. Toată jungla este străbătută de râuri cu debite foarte mari, astfel că mare parte din călătoria noastră ne-am deplasat  pe ape cu tradiționalele pirogi și caiace sau cu bărci pneumatice și catamarane. În fiecare dintre locuri am aflat noi povești, legende, istorie.

În Guyana Franceză am fost pe urmele lui Henri Charrière, cel care, în romanul autobiografic Papillon, a descris atrocităţile care se comiteau în coloniile penitenciare din Iles du Salut situate în Oceanul Atlantic. Pentru o perioadă de peste 100 de ani aceste insule au fost cunoscute și sub numele de Iadul Verde, ultimii prizonieri părăsind închisoarea, considerată cea mai dură și sigură din colonii, în anul 1953.

Vizita la Centrul Spațial European, de unde se lansează sateliţii şi rachetele Ariane, a fost și ea una memorabilă, fiind primul contact cu o tehnologie pe care n-o văzusem decât la televizor.

În Guyana Britanică am zburat deasupra junglei, pentru prima dată cu un avion de mici dimensiuni. Este o senzație unică să te afli atât de aproape de pilot, să privești bordul avionului, dar mai ales peisajul, jungla, de la doar câteva sute de metri altitudine și mai ales cascada Kaieteur, cu înălțimea de peste 200 de metri și cu debitul său impresionant, aveam să aflu, de patru ori mai mare decât Niagara. A fost ceva ce nu se poate uita vreodată.

Cu multă adrenalină a fost calătoria cu piroga, în amonte pe râul Surinam, spre un resort aflat în inima junglei. Îmi amintesc că la un moment dat am ajuns într-o zonă dificilă cu stânci și bolovani mari, negri, unde a trebuit să coborâm și să parcurgem pe jos drumul până când barca, încărcată cu bagaje, ne-a preluat din nou. Tot acolo am avut parte de o altă experiență inedită. După cazare, masă și o scurtă pauză, cu aceleași pirogi, cei mai curajoși am mers pe râu noaptea să vedem caimanul negru, o specie de reptile asemănătoare cu crocodilul pe care doar după lăsarea întunericului ai șansa să-l vezi.

Sunt multe de povestit despre natura, oamenii și obiceiurile inedite din Guyane – ținuturile dintre ape. Sper să vă stârnesc și de această dată curiozitatea de a călători imaginar alaturi de mine.

Așa cum spuneam, a împărtăşi cu voi, cititorii, cele văzute şi trăite în călătorii reprezintă o binecuvântare. Așadar, vă îndemn să-mi rămâneți alături.


Guyana, Guyana Franceză și Surinam sunt entități statale situate în nord-estul Americii de Sud, între Venezuela și Brazilia, toate fiind foste colonii ale Angliei, Franței și Olandei.

Guyana este singura țară sud-americană din Commonwealth vorbitoare de limba engleză şi una dintre puţinele țări membre al Comunității Caraibelor, care nu este insulă.

Guyana Franceză este departament integrat al Franței și al Uniunii Europeane, aici aflându-se și Centrul Spațial European, iar Surinam este singura țară independentă, dar cu o diversitate etnică și religioasă unică în lume, limba oficială fiind olandeze.


Teofilia Banu

„Sănătate din farmacia Domnului“ (II)

Cu ajutorul leacurilor lăsate de bunul Dumnezeu, orice om își poate ajuta propria sănătate și chiar trata anumite afecțiuni. În scrierile sale, preotul Kneipp amintea de faptul că Dumnezeu a crescut o mică plantă pentru fiecare boală. Totuși, nu trebuie uitat rolul medicinei și cercetările avansate la care s-a ajuns azi. Iar, dacă ne simțim rău și avem febră, este bine să consultăm un medic. Plantele pot ajuta, dar nu trebuie minimalizate știința și investigațiile medicale avansate posibile grație tehnologiei și cunoașterii din zilele noastre.

În numărul anterior al revistei scriam că medicina predată în facultăți a început să ia în considerare și medicina naturistă încă de acum 40 de ani, așa cum menționează autoarea Maria Treben în cartea sa devenită bestseller, Sănătate din farmacia Domnului, tradusă în peste 17 limbi. Astfel, de-a lungul timpului, s-a acordat o mai mare importanță plantelor cu rol medicinal. Potrivit autoarei, care a fost nu doar autoare de cărți, ci și botanistă ce și-a dedicat întreaga viață fitoterapiei, este bine să ne aprovizionăm cu plante doar pentru o singură iarnă deoarece acestea își pierd din proprietăți și din forța tămăduitoare. De aceea fiecare an ne binecuvântează cu noi generații de plante. Dar numai plantele foarte bine uscate se păstrează pentru iarnă. Iar cel mai bine este să le păstrăm în cutii de carton ce pot fi închise bine sau în borcane. Și nu în orice fel de borcane, ci în cele din sticlă închisă la culoare, cum ar fi cele verzi. Plantele trebuie ferite de lumină, de umezeală și nu se păstrează în cutii de tablă sau recipiente de plastic, mai scrie Maria Treben.

Cum pot fi extrase substanțele active din plante

Unele plante nu se pot fierbe sau opări deoarece își pierd din proprietățile curative. Și atunci este indicat extractul rece. De pildă, cașul-popii, vâscul sau obligeana sunt plante medicinale care nu trebuie opărite, ceaiul fiind obținut prin extract rece, macerat. Cantitatea indicată la fiecare plantă se pune la macerat în apă rece (la temperatura camerei), între 6 și 12 ore. De regulă, acest macerat se lasă peste noapte, apoi se încălzește foarte ușor și se consumă așa cum sunt indicațiile terapeutice pentru respectiva plantă. Potrivit Mariei Treben, amestecul de macerat cu infuzie este considerat cel mai eficient mod de utilizare a plantelor medicinale. Astfel, plantele se lasă la macerat peste noapte, în jumătate din cantitatea de apă indicată, iar dimineața se strecoară. Plantele rămase sunt opărite cu cealaltă jumătate a cantității de apă și se strecoară din nou. Se consumă după amestecarea maceratului cu infuzia obținută prin opărirea plantelor. Plantele fiind astfel preparate, se obțin substanțele active care sunt solubile fie numai în apă rece, fie numai în cea fierbinte. Pentru majoritatea plantelor, substanța activă se obține prin fierbere sau doar opărire (infuzie). În acest caz, se taie plantele proaspete și se pun într-un vas de sticlă termorezistentă sau orice alt vas nemetalic și se adaugă apă fiartă. Plantele proaspete se lasă doar jumătate de minut, iar ceaiul trebuie să fie deschis la culoare: galben sau verde deschis. În cazul plantelor uscate, acestea se prepară la fel, dar se lasă 1-2 minute. Ceaiul preparat din plante uscate este și mai sănătos, dar are și o culoare mai plăcută ochilor. O altă metodă este fierberea plantelor, în special atunci când se folosesc rădăcinile. În acest caz, se introduc în apă rece, se dau în câteva clocote și se lasă aproximativ trei minute, după care se strecoară. Acestea sunt cele mai des întâlnite moduri de preparare a plantelor medicinale, dar lista cuprinde și alte modalități prin care se poate extrage substanța activă din plante. Tinctura, sucul proaspăt, terciul de plante, compresele cu aburi din plante, alifiile și unguentele sunt doar câteva dintre modalitățile despre care vom vorbi în numărul viitor al revistei.


Cine a fost Maria Treben?

Născută Günzl, în 1907, Maria Treben a fost o botanistă și scriitoare austriacă. Considerată o specialistă în domeniul medicamentelor pe bază de plante și a altor metode alternative de tratament în tradiția lui Sebastian Kneipp, Treben a sintetizat puterea plantelor în cartea sa, Gesundheit aus der Apotheke Gottes (Sănătate din farmacia Domnului), publicată în peste 20 de limbi străine, în mai mult de opt milioane de exemplare. În ianuarie 1947, în urma expulzării germanilor din Cehoslovacia, Maria Treben a fost adăpostită într-o tabără de refugiați din Wülzburg (Bavaria), scrie Wikipedia. Acolo a avut o erupție cutanată și, după o ședere de trei săptămâni, s-a îmbolnăvit de febră tifoidă. A fost transferată din tabără la un spital, unde, din cauza războiului, nu existau prea multe medicamente și nu era nicio perspectivă de salvare. Surorile i-au dat să bea suc de rostopască, iar starea ei de sănătate s-a îmbunătățit imediat. Această experiență cheie a determinat-o să înceapă să studieze herbalismul. În următorii ani, Treben a studiat ca autodidactă medicina pe bază de plante (fitoterapie). A practicat în Austria și Germania, fără a fi o practicantă recunoscută. Recomandarea folosirii bitterului suedez („ierburile suedeze“) a devenit deosebit de cunoscută, această practică bazându-se pe redescoperirea unei rețete a medicului suedez Claus Samst, care la rândul său a atribuit-o lui Urban Hjärne (1641-1724).


Simona-Nicole David

Lucrări de primăvară - workshop Kuhn

 • IPSO Agricultură a organizat Lucrări de primăvară, un workshop dedicat utilajelor de prelucrare a solului. Acțiunea s-a petrecut în ferma Mario Serv, în localitatea Brazii, județul Ialomița.

„Mă bucur că am revenit în țară și am acceptat o nouă provocare profesională . Anii de experiență ca manager al dealer-ului Kuhn din Ungaria mă vor ajuta cu siguranță în noua funcție și în noile strategii de dezvoltare a afacerii. Sunt sigur că acest workshop, primul proiect la care am colaborat în România alături de echipa de implemente, reprezintă un început promițător pentru promovarea acestei categorii de produse atât de necesare pentru fermieri“. Zsolt-Viorel Kolto, Manager Implemente IPSO Agricultură.

IPSO Agricultură reprezintă interesul clienților săi prin intermediul furnizorilor parteneri și a adus în prim plan gama de utilaje Kuhn printr-un workshop special. Kuhn, lider în producția de implemente, este partenerul nostru de încredere de 25 de ani și face ca tehnologia modernă să fie accesibilă fermierilor din întreaga lume prin puterea inovației și calitatea produselor.

În cadrul acestei acțiuni fermierii invitați au participat la un atelier static în cadrul căruia specialiștii IPSO Agricultură au prezentat următoarele produse KUHN: cultivatorul cu dinți Cultimer L300T, plugul MLD XT 8ET, grapele cu discuri independente Optimer 12000 și Optimer 403R, distribuitorul de îngrășăminte Axis 30.2W, semănătoarea de păioase Espro 6000 și semănătoarea de precizie Maxima 3 M. Fermierii au primit informații utile despre cele mai importante caracteristici tehnice, precum și despre  avantajele tehnologice și soluțiile puse la dispoziție de producătorul de renume mondial KUHN, indiferent de solul pe care îl lucrează și de culturile pe care le vor înființa.

Vedeta workshop-ului a fost semănătoarea Maxima 3 M pentru 8 rânduri. Precizia acesteia a fost dovedită printr-o demonstrație la semănat de porumb. Cu acționare electrică și ISOBUS, semănătoarea Maxima 3 dispune de tehnologia necesară pentru o semănare variabilă folosind harta de distribuție și controlează individual fiecare secție în parte pentru o suprapunere eficientă. Această semănătoare este versatilă, robustă, cu reglaje simple și intuitive.

IPSO Agricultură a pus bazele unei echipe specializate pe utilajele de prelucrarea solului, formată din specialiștii de produs:

 • Alexandru Dumitru – Product Line Manager, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • Laurențiu Gheorghe – Product Line Manager, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

și consilierii comerciali implemente:

 • Andrei Grivei, 0744759979, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • Radu Meșină, 0751291693, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • Mihai Cosmin Nicolae, 0742278810, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • Costin Moțoiu, 0755088936, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • Răzvan Birică, 0751028384, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Echipa de implemente este pregătită pentru a răspunde tuturor solicitărilor și provocărilor întâlnite în fermele din România și pentru a oferi soluții potrivite și consultanță partenerilor noștri, fermierii.

Workshopul Lucrări de primăvară a fost o acțiune realizată în colaborare cu partenerul nostru Alexandru Micu, reprezentantul fermei Mario Serv, care ne-a pus la dispoziție terenul pentru atelier și pentru demonstrație. Mario Serv este o fermă înființată în anul 2005 ca afacere de familie, care s-a dezvoltat și care investește în continuu în tehnologie și soluții moderne pentru agricultură.

Nerespectarea regulilor de igienă în comercializarea cărnii...

În România regăsim un număr mare de consumatori ai produselor de carne. De aceea ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are atribuția de a asigura cetățenilor produse alimentare de calitate și de a supraveghea respectarea regulilor de către comercianți.

Dr. Alexandru Iuliu Duma, director general al Direcției Generale Control Oficial ANSVSA, informează consumatorii de carne despre importanța respectării regulilor sanitare și subliniază normele de igienă ce trebuie respectate pentru a nu se infecta cu boli transmise prin consumul de alimente.

Rep.: În primul rând v-aș întreba ce schimbări a suferit domeniul în care activați în contextul pandemic SARS-Cov2.

Dr. A.I. Duma.: Pandemia Sars-Cov2 a reorientat activitățile unor operatori alimentari astfel încât să răspundă noilor provocări și reguli sanitare. Având în vedere că activitățile au fost restricționate mai ales în domeniul alimentației publice, mulți dintre operatorii care activează în acest domeniu s-au reorientat spre comerțul cu alimente la comandă. Sunt crescători care respectă aceste reguli și crescători care au dificultăți în înțelegerea și respectarea regulilor privind creșterea animalelor. Cred că respectarea regulilor este primordială atunci când vorbim de pesta porcină africană și mă refer, în special, la micii crescători care nu respectă regulile de bază privind sănătatea animalelor. De multe ori, crescătorii care desfășoară activități de comercializare nu respectă regulile de certificare sanitar veterinară, în sensul că animalele vândute nu sunt anterior verificate de către un medic veterinar, iar cumpărătorii nu au siguranța că acestea sunt sănătoase. La respectarea regulilor mai avem foarte mult de muncit.

Rep.: Anul acesta, în contextul pandemic Sars-Cov2, mai putem vedea, ca în anii trecuți, sacrificări de animale și vânzări de produse din carne la marginea drumului, în puncte improvizate?

A.I.D.: În acest sens realizăm o supraveghere împreună cu alte autorități, avem un protocol de colaborare și cu Ministerul Afacerilor Interne. Vom apela, de asemenea, și la autoritățile locale, mă refer la poliția locală, în zonele unde sunt organizate astfel de servicii. Astfel vrem să prevenim orice situație în care se practică  comerțul stradal sau tot felul de situații anormale pe care le-am văzut și în anii precedenți. Ne dorim ca astfel de situații să nu mai existe. Recomandăm consumatorilor să nu apeleze la  aprovizionarea din astfel de surse pentru că au un potențial ridicat de risc pentru sănătatea lor. Aceste produse nu sunt expertizate de un medic veterinar în vederea consumului.

Rep.: Care a fost evoluția pestei porcine, cum s-a manifestat în ultimii ani și care sunt riscurile?

A.I.D.: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor emite săptămânal o actualizare a datelor referitoare la Pesta Porcină. Cert este că numărul de focare se menține la un nivel ridicat. În ultima perioadă au apărut în sectorul de creștere a porcului domestic 12 focare noi și un număr de 47 de focare de cazuri la mistreți. Aceasta evoluează și este diagnosticată atât la porcul mistreț, cât și la porcul domestic. Încă suntem îngrijorați de evoluția acestei boli, iar prin serviciile noastre veterinare teritoriale încercăm să luăm măsuri de limitare a răspândirii și de combatere cât mai precoce. ANSVSA dorește promovarea unui act normativ cu caracter de urgență prin care să implementeze măsuri suplimentare mult mai stricte și mai eficiente pentru pesta porcină. În luna aprilie au fost operate modificări în legislația Uniunii Europene privind modul de gestionare a pestei porcine africane și a intrat în vigoare un nou regulament pentru sănătatea animalelor, regulamentul 2016/429. În acest context considerăm că sunt necesare actualizarea și modificarea tuturor actelor normative pe care le avem, astfel încât să le adaptăm noilor modificări legislative. Este un proces care presupune o implicare totală, nu doar a serviciilor veterinare. Avem sprijinul Ministerului Agriculturii, Ministerului Mediului și dorim să instituim o serie de reguli mult mai clare privind obligațiile crescătorilor de porcine, în scop necomercial sau comercial. Sunt necesare o definire mult mai clară a acestor activități,  un management controlat și respectarea tuturor regulilor de biosecuritate în timpul vânătorii pentru că evoluția pestei porcine africane este destul de mare în mediul silvic, iar în multe situații constituie un factor de risc pentru porcul domestic. În acest sens dorim, împreună cu autoritățile de mediu, să instituim reguli și sigur să obținem progrese mult mai vizibile.

Rep.: Recent, ANSVSA a anunțat că a dat amenzi de peste 1 milion în sectorul alimentar, care au fost principalele cauze?

A.I.D.: În cadrul controalelor realizate în perioada Sărbătorilor Pascale pe care le-am demarat au fost verificate 4.056 de obiective din sectorul alimentar ce desfășoară activități de producție, depozitare și de comercializare. Am verificat 1.404 mijloace de transport de animale vii sau produse alimentare. În urma acestor controale au fost aplicate de către serviciile veterinare teritoriale 269 de sancțiuni contravenționale a căror valoare este de 1.99.135 lei. Au fost aplicate și sancțiuni complementare, în sensul că au fost emise 5 ordonanțe de suspendare temporară a activității unor agenți economici și 8 ordonanțe de încetare a activității pentru nerespectarea normelor sanitare de funcționare.

Rep.: Care ar fi cele mai grave abateri de la respectarea normelor pe care tocmai le-ați sesizat?

A.I.D.: Principalele deficiențe constatate în cadrul acestor controale au fost legate de respectarea normelor de igienă în timpul prelucrării și manipulării produselor alimentare, dar și desfășurarea de activități care nu sunt înregistrate sanitar veterinar conform prevederilor legale, adică a Ordinului 111 din 2008. Au mai fost constatate deficiențe care țin de etichetarea și asigurarea trasabilității produselor alimentare și deficiențe în desfășurarea transporturilor de animale și a produselor alimentare. Au fost identificați agenți economici care desfășurau activități fără ca acestea să fie autorizate pentru transportul specific de animale sau produse alimentare.

Liliana Postica

Gulaș de vită

Chiar dacă ia ceva timp pregătirea ingredientelor și prelucrarea termică, gulașul merită cu prisosință  să fie preparat, căci gustul este absolut minunat. Rețetă ungurească veche, gulașul este o combinație interesantă între supă și tocană, delicios și sățios. Se poate consuma cu legume, orez, mămăligă.


Ingrediente:

 • 500 g pulpă de vită;
 • 30 ml ulei de floarea-soarelui;
 • 2 cepe medii;
 • 2 morcovi;
 • 3 ardei grași (putem pune roșu, verde, galben);
 • 2 ardei iuți (sau în funcție de preferințe);
 • 2 linguri pastă de roșii;
 • 200 g roșii decojite în suc de roșii;
 • 200 ml vin roșu;
 • boia de ardei iute;
 • sare, piper;
 • pătrunjel.

Primul pas în pregătirea gulașului este spălarea și tăierea cărnii în cubulețe mici. Se zvântă pe un prosop de hârtie și apoi se prăjesc puțin în ulei bine încins. Este bine ca uleiul să fie bine încins pentru ca bucățile de carne să rămână suculente la interior. Se adaugă ceapa și ardeiul iute tocate mărunt, apoi se pune puțină apă și se lasă la înăbușit în cratița acoperită cu un capac. După 10-15 minute, se ia spuma și se adaugă morcovii, iar după câteva minute se pune și vinul. Se fierbe în continuare până când carnea este fiartă bine. Când carnea este aproape gata, se adaugă ardeiul gras tăiat fâșii, sare, piper, boia de ardei iute și puțină apă. Se lasă câteva minute la fiert și apoi se adaugă sucul de roșii, pasta de roșii, roșiile tăiate cubulețe.

Gulașul se mai ține pe foc până scade sosul (se poate introduce și la cuptor pentru jumătate de oră), iar apoi se servește fierbinte alături de garnitura preferată.

Vă dorim poftă bună!

Simona-Nicole DAVID

Abonează-te la acest feed RSS