update 7 Feb 2023

Fără electricitate în 2021. Un privilegiu refuzat pentru 789 de milioane de oameni

Trăim într-o lume a extremelor. A bogăției excesive și a sărăciei infinite. Civilizația actuală mai are mult de lucrat pentru a asigura drepturi egale pentru toți oameni. Educația, accesul la sistemul de sănătate, hrană, apă curată, infrastructură sunt privilegii pe care unii nici măcar nu și le pot închipui. În țările sărace, multe case sunt, spre exemplu, în continuare în beznă, fără electricitate.

Mai avem doar 9 ani pentru a atinge al șaptelea obiectiv de pe lista dezvoltării durabile a Națiunilor Unite până în 2030 și în contextul actual eforturile globale trebuie să fie dublate, în special în Africa. Altfel lumea nu va mai asigura accesul universal la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă. Potrivit informațiilor publicate de Banca Mondială, deși rata globală de electrificare a crescut de la 83% în 2010 la 90% în 2018, 789 de milioane de oameni încă nu aveau acces la electricitate în 2018.

Estimări sumbre pentru 2030

Accelerarea ritmului de progres în toate regiunile va necesita un angajament politic mai puternic, o planificare energetică pe termen lung, o finanțare publică și privată sporită și stimulente politice și fiscale adecvate pentru a stimula implementarea mai rapidă a noilor tehnologii. Epidemia COVID-19 a creat o nouă urgență în ceea ce privește extinderea soluțiilor de energie durabilă și asta întrucât lumea nu a obținut încă acces universal la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă până în 2030, potrivit Raportului privind progresul energetic pentru 2020. Se estimează că 620 de milioane de oameni nu vor avea acces la electricitate în 2030, 85% dintre aceștia în Africa Subsahariană.

Pentru a îndeplini scopul Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030, țările trebuie să își protejeze realizările obținute înainte de pandemia COVID-19 și să asigure acces la energie tuturor, având în vedere proporția mare a populației care trăiește în zone îndepărtate, rurale, mai sărace și comunitățile vulnerabile. Din 2010, mai mult de un miliard de persoane au obținut acces la electricitate. Ca urmare, 90% din populația planetei a fost conectată în 2018. America Latină și Caraibe, Asia de Est și Asia de Sud-Est se apropie de accesul universal, dar Africa Subsahariană rămâne în urmă, reprezentând 70% din deficitul global.

Aproape trei miliarde de persoane nu au acces la combustibili și tehnologii curate pentru gătit, în principal în Asia și Africa Subsahariană. În perioada 2010-2018, progresul a stagnant în mare parte, rata de creștere a accesului la gătitul curat scăzând din 2012 în unele țări ca urmare a creșterii populației. Conform politicilor actuale și planificate, 2,3 miliarde de oameni ar fi în continuare privați de accesul la combustibili și tehnologii de gătit curate în 2030. Pandemia COVID-19 va crește probabil expunerea prelungită a femeilor și copiilor la poluarea aerului din gospodărie cauzată în principal de utilizarea cărbunelui brut, a kerosenului sau a utilizării tradiționale a biomasei pentru gătit.

Consumul de energie regenerabilă eoliană și solară este în creștere

Ponderea surselor regenerabile de energie în mixul energetic global a atins 17,3% din consumul final de energie în 2017, în creștere de la 17,2% în 2016 și 16,3% în 2010. Consumul de energie regenerabilă (+ 2,5% în 2017) crește mai repede decât consumul de energie globală (+ 1,8% în 2017), continuând o tendință de evidență din 2011. Cea mai mare parte a creșterii din surse regenerabile a avut loc în sectorul energiei eoliene și solare. Acest lucru a fost posibil prin sprijinul susținut al politicilor și prin scăderea cheltuielilor. Între timp, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzire și transport rămâne în urmă. Impactul total al crizei COVID-19 asupra surselor regenerabile de energie încă nu a devenit clar. Intensitatea energiei primare globale – un indicator important al gradului de utilizare a energiei de către activitatea economică mondială – s-a îmbunătățit cu 1,7% în 2017. Aceasta este mai bună decât rata medie de progres de 1,3% dintre 1990 și 2010, dar încă mult sub rata-țintă inițială de 2,6% și reprezintă o încetinire marcantă față de ultimii doi ani. Măsuri specifice privind intensitatea energiei în diferite sectoare indică faptul că îmbunătățirile au fost cele mai rapide în sectoarele industriei și al transportului de călători, depășind 2% din 2010. În sectoarele serviciilor și rezidențiale acestea au avut în medie între 1,5% și 2%. Transportul de mărfuri și agricultura au rămas puțin în urmă.

Raportul din 2020 introduce urmărirea unui nou indicator, 7.A.1, privind fluxurile financiare internaționale către țările în curs de dezvoltare în sprijinul energiei curate și regenerabile. Deși fluxurile totale s-au dublat începând cu 2010, ajungând la 21,4 miliarde de dolari în 2017, doar 12% au ajuns în țările cel mai puțin dezvoltate, care sunt cele mai îndepărtate de atingerea diverselor obiective ale ODD 7. (D.Z)

Articole înrudite