Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 6 May 2021

Românii taie investiţiile şi măresc consumul

În anii crizei, românii au strâns tot mai mult cureaua cheltuielilor şi au pus mai mulţi bani deoparte, crescând investiţiile. Acest comportament s-a schimbat însă în perioada 2011-2012, familiile cheltuind tot mai mult şi alocând tot mai puţini bani pentru investiţii.

Datele raportate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS) privind ancheta bugetelor de familie arată că gospodăriile au crescut cheltuielile de consum cu 5% şi au scăzut investiţiile cu aproape 20% din trimestrul III 2011 până în aceeaşi perioadă a anului 2012. 

Dacă în trimestrul III 2011 o gospodărie cheltuia 1.521 de lei pentru consum (70,2% din totalul cheltuielilor), în aceeaşi perioadă din 2012 cheltuielile au crescut la 1.596 de lei (peste 72% din total). În schimb, investiţiile - destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni ori alte forme de economisire - au scăzut de la 217 lei/gospodărie (10% din total) în 2011 la 175 de lei/ gospodărie (7,9% din total) în trimestrul III 2012.


Mâncarea și hainele, ținta cheltuielilor

Per ansamblu, veniturile gospodăriilor populaţiei au crescut în trimestrul III 2012 până la 2.457 de lei pe lună (856 de lei lunar pe persoană), iar cheltuielile totale au ajuns la 2.214 lei (771 de lei pe persoană). Cheltuielile au reprezentat 90,1% din totalul veniturilor, pondere care s-a menţinut constantă în ultimii ani.

Din totalul cheltuielilor de consum, aproape jumătate s-au direcţionat către achiziţia de alimente, băuturi răcoritoare şi alcoolice şi tutun, iar ponderea acestora a crescut de la 48,6% în trimestrul III 2011 la 49,6% în acelaşi trimestru din 2012. Tot în creştere a fost şi ponderea cheltuielilor cu îmbrăcămintea şi încălţămintea, de la 5,1% la 5,3% în perioada analizată.

În schimb, au scăzut ponderile cu alte cheltuieli importante, cum ar fi cele cu întreţinerea şi dotarea locuinţei, transportul, comunicaţiile, turismul, educaţia, cultura şi recreerea.


Strictul necesar, mai puțin presant

În fiecare an, lunile iulie, august şi septembrie (trimestrul al treilea) sunt cele în care costurile vieţii scad, iar veniturile cresc. Este şi perioada vacanţei estivale, când viaţa pare mai uşoară, iar acest lucru se reflectă şi în statisticile oficiale privind bugetele de familie.

Aşa a fost şi în 2012, când ponderea cheltuielilor strict necesare vieţii moderne a scăzut (alimente, întreţinerea locuinţei, plata unor utilităţi) în favoarea celor cu recreerea, călătoriile sau dotările personale - haine, încălţăminte, cosmetice etc. În trimestrul al treilea din 2012, aceste ponderi au crescut cu 0,3 până la 1,3 puncte procentuale faţade trimestrul anterior.


Cresc veniturile din agricultură

Repartizarea veniturilor pe categorii arată o îmbunătăţire a încasărilor din agricultură, de la 3,6% în 2011 la 4,2% în 2012, ca şi o creştere a ponderii salariilor, de la 50% la 51%. în schimb, veniturile din prestaţii sociale au scăzut ca pondere, de la 24% la 23%, şi a celor din activităţi independente - de la 3% la 2,8%. Şi ponderea veniturilor în natură a scăzut, de la 16,2% în trimestrul III 2011 la 15,3% în acelaşi interval din 2012, mai arată statisticile oficiale.

Sursa: Adevarul

Articole recente - Lumea Satului