Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 4 Dec 2021

Grație Apelor Române Prahova sătenii au la robinet apă curată, de munte

De mai mulți ani, la Ploiești funcționează, cu rezultate notabile, o unitate etalon a Apelor Române, și anume Exploatarea Sistem Zonal Prahova, care printr-o rețea de aducțiune, de peste 160 km, aduce în casele sătenilor din județ apă curată, de munte, de la cele două mari acumulări – Paltinu și Măneciu. Despre aceasta ne vorbește ing. Sorin Neculai, directorul societății.

ape Prahova a

– Cum arată bilanțul anului care tocmai a trecut?

– Rodnic, dacă putem spune așa. Asta pentru că o mare parte a localităților din mediul rural al Prahovei primesc acum zi/noapte, apă de calitate, la robinet, în casele lor. La un preț rezonabil - 1 leu pentru 1.000 litri. Apă care nu se termină niciodată, dat fiind faptul că cele două mari acumulări de la Paltinu și Măneciu au câte 50 milioane mc fiecare, sunt mereu pline. Apoi, datorită retehnologizărilor făcute de noi, pe parcursul fiecărui an sporim capacitatea de livrare cu cel puțin 20% pe an. În 2017 am mărit capacitatea de livrare a apei de la Stația de tratare de la Măneciu în principal pentru localitățile de pe Valea Teleajenului. De la Măgurele la Lipănești, la Drajna, Bătrâni, Cerașu și Posești, până la Boldești – Scăeni. Iar în perspectiva anilor următori, dorim să asigurăm apă potabilă de la munte și altor localități din această zonă, precum și altor comune și sate de pe Valea Cricovului Sărat, dar și altora din zona Mizil. Ceea ce vă pot spune este că ne aflăm la nivel de discuție și pentru comunele Fulga, Sălciile și Baba Ana, altele din această zonă bazându-se deocamdată mai mult pe forajele locale.

ape Prahova b

– Știm însă că în această zonă – Mizil – există comune unde aducțiunea apei de la unitatea dvs. ridică unele probleme tehnice și de investiții. Este cazul localităților Lapoș, Salcia, Tătaru, precum și Jugureni și Călugăreni, unde sunt necesare proiecte de anvergură, pe care le are în vedere Consiliul Județean Prahova, dat fiind faptul că administrațiile locale respective nu dispun de fondurile necesare. Nu se poate face acest lucru de către unitatea dvs.?

– Nu se poate, fiindcă Exploatarea Sistem Zonal Prahova, prin statutul său nu are acces nici la fondurile de investiții de la Bugetul de stat și nici nu poate accesa fonduri europene. În același timp, personalul propriu de execuție este insuficient. Avem cu puțin peste 280 de persoane. Astfel noi nu putem executa decât lucrări curente, de întreținere, la cele trei stații de tratarea apei de la Voila, Măneciu și Vălenii de Munte. Or, la aceste stații se impun lucrări urgente de întreținere și de retehnologizare. Atât aceste stații, cât și laboratoarele lor au o vechime mare, de peste 40 de ani, și se impun a fi realizate lucrări urgente de consolidare și de apărare împotriva viiturilor, în condiţiile în care fondurile disponibile alocate investițiilor sunt destul de modeste – cel mult șase milioane de lei. Aceasta și pentru că veniturile noastre sunt modeste, prețul apei livrate sătenilor și orășenilor fiind mic – un leu/mia de litri apă. Oricum, unitatea noastră este în măsură să poată onora orice solicitare de apă potabilă pentru toate acele comune racordate la rețeaua noastră din județul Prahova. Îi asigurăm pe sătenii prahoveni că apa livrată de noi la robinet va fi de foarte bună calitate.

Cristea BOCIOACĂ