Unbeaten 2021    Adama decembrie 2020
update 23 Feb 2021

Alianța Industriei Semințelor din Romania și ROMAPIS au semnat un protocol de colaborare

Alianța Industriei Semințelor din Romania și Federația Asociațiilor Apicole din Romania (ROMAPIS) au semnat recent un protocol de colaborare prin care, împreună vor contribui la dezvoltarea unui parteneriat activ pentru promovarea și realizarea obiectivelor comune în sprijinul creșterii eficienței și competitivității agriculturii și apiculturii naționale.

Prin încheierea acestui protocol, ambele asociații urmăresc o mai bună comunicare și promovare a importanței apiculturii în dezvoltarea durabilă a agriculturii din România. Cele două asociații vor dezvolta împreună proiecte de cercetare și informare pentru promovarea celor mai bune practici în domeniul agriculturii și apiculturii.

Se dorește antrenarea, atragerea partenerilor comuni la sprijinirea și susținerea realizării activităților specifice agriculturii și apiculturii derulate de fiecare dintre cei doi parteneri, protejarea și promovarea interesele lor comune.

Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) a fost fondată în anul 2012, cu obiectivul de a reprezenta vocea industriei de semințe din România și de a asigura un dialog deschis permanent cu toate asociațiile profesionale și patronale din agricultura românească, precum  și cu autoritățile, în procesul de reglementare a semințelor certificate din țara noastră. AISR reunește 13 companii multinaționale și romanești care își desfășoară activitatea în domeniul semințelor agricole.

Federația asociațiilor apicole din Romania - ROMAPIS a fost înființată în anul 2007 prin decizia a 5 asociații apicole fondatoare. Între timp numărul membrilor săi a crescut în mod semnificativ, astăzi reunind un număr mare de apicultori din toate regiunile țării. Federația are drept scop fundamental „reprezentarea intereselor membrilor săi în raport cu autoritățile române și ale UE și cooperarea cu alte asociații, federații sau alte organizații din țară și din străinătate, pentru promovarea, susținerea și apărarea intereselor membrilor săi în domeniul apicol”.ROMAPIS este membru cu drepturi depline al APIMONDIA începând cu anul 2009.