Lumea Satului

Lumea Satului

Stresurile abiotice induse de către schimbările climatice globale, cum ar fi seceta sau temperaturile extreme, au destabilizat agroecosistemele și au deteriorat performanța plantelor, reducând productivitatea culturilor. Frecvența stresului abiotic în următorii ani va pune o presiune mai intensă asupra sistemelor agricole din România.

Biostimulatorii derivați din microbiom au potențialul de a promova procesele fiziologice ale plantelor, beneficiind de absorbția nutrienților precum și de o toleranță sporită la stresuri abiotice, cum ar fi seceta.

radacini viguroase

În acest context, Agrii România anunță lansarea campaniei „Biotrinsic”, oferind fermierilor accesul la tehnologia companiei americane Indigo Ag. Tratamentele la semințele de porumb și floarea-soarelui cu produsele biotrinsic® vizează minimizarea efectelor dăunătoare ale stresului cauzat de secetă, îmbunătățind în același timp absorbția de nutrienți.

Rezultatele obţinute anul trecut de Agrii, cu tehnologia biotrinsic®  a încurajat compania să introducă pe piață produsele, permițând astfel fermierilor români să beneficieze de inovații în ceea ce privește tratamentul semințelor de porumb și floarea-soarelui.  

biotrinsic floarea soarelui

”Agricultura intensivă și superintensivă a ultimilor 30 de ani a dus la fenomene de degradare a solurilor. Este cunoscut astăzi faptul că aproximativ 40% dintre solurile lumii se află în diferite stadii de degradare, inclusiv pierderea diversității microbiene, iar România va fi afectată și ea de aceste lucruri. Suntem convinși că produsele biotrinsic® care reintroduc bacterii și ciuperci benefice în sol reprezintă o soluție de refacere a acestei părți vii a solului, iar Agrii România este încântată să fie pionier în aducerea acestei tehnologii inovatoare pe piață, a declarat George Voicu, Manager Tehnic Nutriția Plantelor, Agrii România.

Referitor la campania “Biotrinsic”, Valerian Iștoc, Business Development Director, precizează: ”În urma testărilor efectuate anul trecut cu produsele, biotrinsic® am observat un impact pozitiv asupra porumbului și a florii-soarelui: un sistem radicular mai dezvoltat, tulpini mai viguroase, rezultând producții mai mari. Așa că am adus pe piața din România două soluții inovatoare destinate tratamentului semințelor cu microorganisme vii, la culturile de porumb și floarea-soarelui, și anume biotrinsic® i30 FP și biotrinsic® i180 FP”.

biotrinsic porumb

Agrii înțelege ezitările pe care fermierii le pot avea odată cu introducerea pe piață a unor produse noi, iar în acest context, Agrii le oferă o garanție unică: dacă fermierii nu realizează o creștere de 5% a producției, Agrii va oferi discount 70% din valoarea facturii, pe durata campaniei* pentru biotrinsic i30 FP și biotrinsic i180 FP.

Acest angajament demonstrează încrederea Agrii în tehnologia biotrinsic®, iar fermierii pot îmbrățișa cu încredere aceste produse știind că investiția lor este protejată și că succesul lor rămâne o prioritate de vârf pentru companie.

*Pentru mai multe detalii privind regulamentul Campaniei, accesați: indigoag.ro/agrii

 

În contextul schimbărilor climatice, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) reprezintă o preocupare majoră, cu azotul jucând un rol semnificativ în condițiile de mediu. În timp ce este esențial pentru creșterea plantelor, gestionarea ineficientă a acestuia contribuie la creșterea emisiilor de GES, subliniind necesitatea unor soluții inovatoare pentru a atenua impactul său asupra mediului.

Legea europeană privind clima1 stabilește obiectivul UE de a atinge o economie neutra din punct de vedere al carbonului până în 2050, alături de un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. Date recente de la Eurostat2, furnizate la sfârșitul anului 2023, dezvăluie o scădere cu 7,1% a emisiilor de GES în comparație cu 2022, semnalând un progres promițător. Prin valorificarea tehnologiilor agricole disponibile, emisiile de GES ar putea fi potențial reduse la aproximativ o cincime din nivelurile actuale până în 20503.

În România, la sfârșitul anului 2023, Guvernul a adoptat Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de GES4, având ca scop o Românie neutră din punct de vedere al climei până în 2050. Conform Raportului privind Clima și Dezvoltarea României (CCDR)5 publicat de Banca Mondială anul trecut, profilul țării demonstrează o cale pentru a atinge obiectivele din 2050, evidențiind necesitatea reducerii semnificative a emisiilor de GES în trei domenii - generarea de energie, agricultura și transportul. Prin urmare, pentru agricultura românească este importantă implementarea practicilor durabile și a soluțiilor inovatoare pe piață pentru a sprijini scăderea nivelului de emisii de GES.

Ca soluție pentru reducerea emisiilor de GES în țările UE, unele studii6,7 susțin îmbunătățirea eficienței utilizării azotului. Din acest motiv, Corteva Agriscience se angajează să sprijine fermierii români cu soluții care facilitează gestionarea strategică a pierderilor de azot din sol.

De exemplu, stabilizatorul de azot Instinct™ din portofoliul de produse protecția culturilor al Corteva Agriscience este folosit pentru a întârzia pierderea resurselor de azot din sol prin inhibarea procesului de nitrificare. În mod specific, atunci când este aplicat, acesta reduce pierderile de azot din sol prin scurgere sau denitrificare, asigurând utilizarea eficientă a azotului în culturile de cereale, rapiță și porumb, rezultând într-o productivitate mai mare pentru fermierii români. Astfel, prin alegerea stabilizatorului, impactul asupra mediului este minimizat prin reducerea nitraților și nitriților, iar această formă de azot rămâne disponibilă în sol pentru creșterea și dezvoltarea plantelor, crescând potențialul de producție pentru fermieri.

„Suntem deja familiarizați cu anii de secetă ca urmare a schimbărilor climatice, iar amprenta pe care o lăsăm asupra mediului poate exacerba aceste schimbări, totul începând cu noi dacă vrem o schimbare. Încerc să gestionez cât mai eficient posibil managementul azotului în culturile mele pentru că știu cât de important este pentru fermieri să se alinieze cu necesitatea unor practici mai prietenoase cu mediul. Prin urmare, portofoliul Corteva Agriscience pentru produsele de protecția culturilor se aliniază cu obiectivul meu pentru o agricultură durabilă. Am încercat Instinct™ la ferma mea. Rezultatele au fost excelente în ceea ce privește productivitatea în 2023, cu reducerea nivelului de probleme legate de pierderea azotului în sol în comparație cu anii precedenți", a spus Cosmin Iancu, fermier și manager la SC PICMAR PROD.

Abordarea provocărilor generate de gestionarea azotului în contextul schimbărilor climatice este crucială pentru atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și asigurarea practicilor agricole durabile. Prin sporirea conștientizării și implementarea măsurilor strategice la nivel local și global, Corteva Agriscience lucrează în direcția unui viitor mai durabil în care agricultura joacă un rol cheie în combaterea schimbărilor climatice, asigurând în același timp securitatea alimentară și conservarea mediului înconjurător.

Autor: Adrian Ionescu, Category Marketing Manager Fungicide, Insecticide și Produse Biologice pentru România și Republica Moldova la Corteva Agriscience

1 European climate law: Council and Parliament reach provisional agreement - Consilium (europa.eu)

2 Quarterly greenhouse gas emissions in the EU - Statistics Explained (europa.eu)

3 Member States' greenhouse gas (GHG) emission projections, 2023 — European Environment Agency (europa.eu)

4 STRATEGIE 29/11/2023 - Portal Legislativ (just.ro)

5 Country Climate and Development Report for Romania (worldbank.org)

6 Greenhouse gas emissions from agriculture in Europe (europa.eu)

7 Greenhouse gas emissions from nitrogen fertilizers could be reduced by up to one-fifth of current levels by 2050 with combined interventions | Nature Food

În vederea lansării unei noi sesiuni de depunere, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat, în consultare publică, Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” – pachetul 4.1.1 prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole. AFIR precizează că finanțarea este disponibilă din economiile rezultate în urma implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

În cadrul sesiunii ce se va lansa, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Perioada de consultare publică pentru acest ghid este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, conform comunicării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Toți cei interesați pot transmite propuneri sau observații privind Ghidul solicitantului supus dezbaterii publice au la dispoziție adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Prin pachetul 4.1.1 se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate în hrana animalelor și plantele tehnice, precum și  culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

Finanțarea acordată pentru achiziția de utilaje agricole este nerambursabilă în proporţie de 30% și poate crește până la un maxim de 90% (în funcție de tipul de beneficiar și de investiție). Valoarea finanțării nerambursabile este între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători) în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului este disponibilă pe pagina Agenției, afir.ro la secțiunea Comunicare/ Dezbatere publică sau accesând direct următorul link: pagina Dezbatere publică

Sursa: afir.ro

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 4 aprilie – 7 iunie 2024, la Centrele APIA, se vor depune Cererile de plată pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic în anul 2024.

Și în acest an, fermierii vor putea depune Cererea de Plată prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Instrucțiunilor de utilizare IPA-Online (accesibile în aplicație).

Dacă cererea de plată cuprinde și intervenții din sectorul zootehnic, solicitantul se va adresa întâi responsabilului APIA în vederea completării declarației privind sectorul zootehnic și ulterior va completa cererea pentru suprafață prin intermediul aplicației IPA- Online.

Se va completa o singură Cerere de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Persoana fizică, pe de-o parte, și persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având același titular, depun o singură cerere de plată.

După data limită de depunere a cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării.

Fermierii care nu desfășoară activitate agricolă nu sunt eligibili la plată pentru suprafețele/ animalele neconforme.

Fermierii și alți beneficiari care primesc plăți directe sau plăți anuale  prin intervenții sub formă de plăți directe și intervenții pentru dezvoltare rurală, finanțate din fonduri europene trebuie să respecte normele privind condiționalitatea pe întreaga exploatație agricolă (inclusiv pe cele neeligibile și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției) și pe tot parcursul anului de cerere.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii.

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.

ATENŢIE!!! Fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată.

Foarte important este ca, înainte de semnarea Cererii de plată 2024, solicitanții să verifice încă o dată informațiile înscrise și documentația depusă!

Șocurile globale, precum pandemiile, conflictele și evenimentele meteorologice extreme, au pus o presiune considerabilă asupra securității alimentare, datele World Food Security Outlook (WFSO), furnizate de Grupul de date economice pentru dezvoltare al Băncii Mondiale și de practica globală de agricultură1, raportând o estimare de un sfert de miliard de oameni se confruntă cu niveluri de insecuritate alimentară acută în 2024.

Lumea este marcată în prezent de o criză alimentară în escaladare, caracterizată de prețuri ridicate și creșterea foametei. Nivelurile actuale sunt de 2,5 ori mai mari decât în 2016, când aceste cifre globale au început să fie înregistrate. Proiecțiile World Food Bank sugerează că fără acțiuni suplimentare, până în 2030 ar putea fi 950 de milioane de persoane grav afectate de insecuritate alimentară. Astfel, lumea se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește securitatea alimentară globală.

Potrivit Indicelui Global al Securității Alimentare publicat în 2022, elaborat de Divizia de Cercetare și Analiză a Unității de Informații Economice (EIU) și sponsorizat de compania agricolă internațională Corteva Agriscience. Din cele 113 țări evaluate, România s-a clasat pe locul 29 cu un scor general de 72,4 din 100 în ceea ce privește accesibilitatea, disponibilitatea, calitatea și siguranța alimentelor, precum și sustenabilitatea și adaptarea. De-a lungul anilor, țara și-a menținut principalele puncte forte printre țările europene în ceea ce privește programele de securitate alimentară.

Abordarea insecurității alimentare poate fi realizată prin metode cheie pentru transformarea sistemelor alimentare globale enumerate ca priorități pentru Banca Mondială pentru Alimente, cum ar fi accelerarea inovației agricole, intensificarea investițiilor necesare în alimente și nutriție și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile cu programe de urgență și reziliență. Mai mult, schimbările în practicile de cultivare pot reprezenta o opțiune, de exemplu, diferite studii în agricultură2,3 evidențiază rolul cultivării rapiței în asigurarea unui sistem alimentar mai echilibrat și durabil. Aceasta devine o alegere esențială pentru fermieri prin diversificarea surselor de proteine vegetale și reducerea dependenței de uleiuri rafinate, promovând un sistem alimentar mai echilibrat și durabil.

Un argument suplimentar pentru alegerea de semănare a rapiței îl reprezintă beneficiile ce țin de sănătate umană, produsul finit ulei de rapiță fiind recomandat pentru compoziția sa bogată în acizi grași Omega-3 și Omega-6, care sunt esențiali pentru sănătate inimii și a sistemului cardiovascular4. Consumul regulat de ulei de rapiță poate contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și alte afecțiuni cronice5. Prin urmare, cultura de rapiță atrage și beneficii financiare datorită cererii constante pentru uleiuri vegetale și proteine.

Printre cele mai notabile caracteristici ale rapiței este adaptabilitatea sa la diverse condiții climatice și de sol, fapt ce o face potrivită pentru majoritatea regiunilor agricole din România. La nivel local, rapița reprezintă o cultură versatilă și rezistentă, cu multiple avantaje pentru fermierii români. Cultura de rapiță are un ciclu de creștere relativ scurt, ceea ce permite fermierilor să optimizeze utilizarea terenurilor agricole și să beneficieze de rotația culturilor, contribuind la menținerea fertilității solului.

Astfel, alegerea cultivării rapiței reprezintă un angajament ferm pentru construirea unui viitor alimentar mai sigur și mai prosper pentru fermierii români prin alegeri durabile. De exemplu, noii hibrizi de rapiță PT314 și PT315 din portofoliul Pioneer® al companiei internaționale de cercetare și dezvoltare în agricultură Corteva Agriscience reprezintă două soluții inovatoare pentru îmbunătățirea practicilor agricole. Aceștia sunt doi hibrizi productivi cu o eficiență superioară a utilizării azotului, conținut foarte ridicat de ulei și rezistență excelentă la boli. În plus, hibridul PT303 Sclerotinia Protector rămâne o alegere populară printre fermierii români, fiind unic în Europa datorită toleranței sale excepționale față de patogenul Sclerotinia sclerotiorum pentru acei fermieri care vizează recolte record și nu pot implementa corespunzător rotația culturilor.

Roland Heilman din localitatea Tărian, județul Bihor, a avut în sezonul de toamnă din 2023 trecută o suprafață de 100 ha semănată cu rapiță, din totalul de 600 ha pe care le lucrează în cadrul fermei Mady Speed Int SRL, iar hibridul PT303 Sclerotinia Protector a fost semănat după cultură de grâu și a oferit o producție de 5.840 kg/ha: „Am început recoltatul la finalul lunii iunie și pot spune că am avut o producție foarte bună, PT303 este un hibrid remarcabil. Anul trecut am avut noroc că a plouat, am semănat 100 ha de rapiță, toată suprafața cu hibrizii Pioneer PT303 și PT313”, a declarat Roland.

Similar, în județul Argeș s-au înregistrat rezultate foarte bune în 2023, iar un exemplu este Cristian Anghel, care a obținut o producție de 4.560 kg/ha. „Am avut 150 ha cu rapiță semănată după grâu, terenul a fost dezmiriștit, am adoptat sistemul de lucrări minime, astfel că am semănat cu o semănătoare minimum-till. Recoltatul a avut loc după data de 15 iulie, rezultatele au fost foarte bune, și pot spune că hibridul PT303 Sclerotinia Protector s-a comportat foarte bine în condiții nu tocmai optime din punct de vedere climatic”, a punctat Cristian.

Activitățile agricole care se desfășoară în peisajul agriculturii pentru 2024 favorizează bunăstarea comunităților, iar Corteva se angajează să susțină agricultura, punând la dispoziția fermierilor români resurse esențiale pentru a face față insecurității alimentare, ajutându-i să atingă anual o productivitate și o durabilitate de durată.


1 https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/6103

2 Breeding Canola (Brassica napus L.) for Protein in Feed and Food - PMC (nih.gov)

3 Canola/Rapeseed Protein: Future Opportunities and Directions—Workshop Proceedings of IRC 2015 - PMC (nih.gov)

4 Evidence of health benefits of canola oil - PMC (nih.gov)

5 The effects of Canola oil on cardiovascular risk factors: A systematic review and meta-analysis with dose-response analysis of controlled clinical trials - ScienceDirect

Autor: Andrei Ciocoiu, Category Marketing Manager Seeds pentru România și Republica Moldova la Corteva Agriscience

Fiind o plantă de climat răcoros, zonele favorabile de cultivare a inului de fibră din țara noastră sunt situate în depresiunile intra și sub montane. Zona foarte favorabilă e reprezentată de depresiunile Gheorghienilor, Ciucului și Toplița din Transilvania și depresiunile Dornelor, Rădăuților din nord-vestul Moldovei.

Favorabile sunt și zonele colinare din vecinătatea Carpaților Orientali și Meridionali. O zonă care și-a dovedit favorabilitatea este cea din jurul Mangaliei, datorită umidității relative și a temperaturii moderate determinate de vecinătatea Mării Negre.

Suprafața anuală cultivată cu in fibră de 75.000 ha, în perioada 1975-1989, a excedat zona foarte favorabilă și favorabilă. În dese cazuri suprafețele cu in fibră au fost amplasate pe terenuri mai puțin propice cultivării acestei plante. Faptul că anumite verigi tehnologice nu au fost aplicate în totalitate, producțiile de in fibră din perioada menționată, în raport cu cerințele industriei textile, au fost nesatisfăcătoare atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

Astăzi suntem în situația când destinul producției de in fibră trebuie reluat la alți parametrii de producție.

Amplasarea culturii

Pentru început, suprafețele cultivate să se facă numai în zonele de cultură foarte favorabile (județele Suceava, Neamț, Harghita).

Inul, având un sistem radicular slab dezvoltat, solicită soluri suficient de profunde, permeabile, cu o bună capacitate de reținere a apei, evitându-se terenurile cu pantă mare afectate de eroziune. Solurile să fie neutre sau slab acide, iar suprafețele destinate inului de fibră să nu revină pe același teren mai devreme de 6-7 ani. Să se evite terenurile îmburuienate cu lolium, pir, costrei și altele.

Se va ține seama de remanența și fitotoxicitatea față de in a erbicidelor aplicate plantei premergătoare. Ca plante premergătoare sunt preferate cerealele de toamnă.

Lucrările solului

Arătura de bază se recomandă a fi executată timpuriu, cât mai uniform. Adâncimea arăturii variază în funcție de profilul solului și planta premergătoare. Și ea poate fi de 20 cm pe solurile puțin profunde și de 25-30 cm pe soluri mai profunde sau pe solurile înierbate (pajiști).

Nivelarea arăturii înainte de venirea iernii constituie un avantaj pentru pregătirea patului germinativ mai timpuriu în primăvară. Pregătirea patului germinativ în cele mai bune condiții, pentru o sămânță mică, este o condiție esențială pentru o cultură reușită. Prin folosirea combinatorului, vom avea un „pat tare“ și o „plapumă moale“, favorabile germinării și răsăririi uniforme a semințelor, cu efecte favorabile în realizarea unei culturi cu densități uniforme pe unitatea de suprafață, iar pe viitor asigurând o uniformitate a lungimii tulpinilor și a maturării plantelor.

Aplicarea îngrășămintelor

Pretențiile inului față de azot sunt reduse, dar poate suferi atât de lipsa, cât și de excesul acestuia. Aplicarea îngrășămintelor cu azot trebuie făcută în doze moderate și într-un raport echilibrat față de fosfor și potasiu. Pe solurile slab acide (pH 6-6,5) și cu fertilitate mijlocie se vor aplica 40 kg de azot substanță activă/ha, fosfor 60 kg s.a./ha, potasiu 40 kg s.a./ha. Cantitățile de azot pot varia de la 30 kg s.a./ha la 70 kg s.a./ha, în funcție de fertilitatea solului, dar respectând raportul N:P:K, cât mai echilibrat.

Îngrășămintele cu azot și cele complexe (NPK) se aplică primăvara odată cu pregătirea patului germinativ. Îngrășarea unilaterală cu exces de azot conduce la atacul bolilor, la căderea plantelor și la un conținut scăzut de fibre. Respectarea unei distribuiri uniforme a îngrășămintelor este foarte importantă, deoarece inul este cea mai pretențioasă plantă la administrarea îngrășămintelor chimice. În caz contrar, vom avea o cultură cu plante neuniforme ca înălțime și ca stadiu de coacere.

Sămânța și semănatul

Se va semăna numai sămânță certificată din soiurile: Codruța, Cosmin, Elan FD, Opal, Star FD. Pentru prevenirea bolilor criptogamice (antracnoza, fuzarioza), semințele se tratează cu fungicidul Orius 2 WS în doză de 1,5 kg/t, care poate fi utilizat în amestec cu Seedoprid 600 FS, insecticid ce asigură o protecție destul de îndelungată împotriva puricilor.

Epoca de semănat este primăvara cât mai timpuriu, când solul atinge 5°C la adâncimea de 5 cm și manifestă timp d 4-5 zile tendințe de creștere. Fiind o plantă de zi lungă, prin semănatul timpuriu beneficiază de mai multe zile scurte, cu nebulozitate crescută, importantă pentru creșterea în lungime a plantelor.

Adâncimea de semănat este de 3-4 cm, iar distanța dintre rânduri de 12,5 cm, însă semănatul la 6,5-7 cm prezintă avantajul unei repartizări uniforme a plantelor. Norma de sămânță la hectar se calculează astfel încât să se realizeze la semănat o densitate de 2.200-2.400 boabe germinabile/m.p.

Lucrările de îngrijire

Dacă între semănat și răsărire s-a format crustă, vom folosi grapa cu colți reglabili sau tăvălugul ușor cu cuie, perpendicular pe direcția rândurilor. Dacă sămânța a fost tratată cu un insecticid pentru combaterea puricilor, nu mai este necesar un tratament, după ce plantele au răsărit. În cazul în care sămânța nu a fost tratată și avem un atac de purici, vom face stropiri cu Decis 0,5 l/ha sau Fastac 0,1 l/ha.

Pentru a avea o cultură curată de buruieni, vom folosi pentru combaterea lor:

La erbicidarea preemergentă: Dual Gold, pentru combaterea monocotiledonatelor (mohor, iarba bărboasă, meișor, costrei) și a dicotiledonatelor (știr, zămoșită) în doză de 2 l/ha sau Tender în doză de 1-1,5 l/ha.

La erbicidarea postemergentă – Basagram Forte, pentru combaterea dicotiledonatelor (zârna, cornuți, știr), în doză de 2 l/ha, iar pentru combaterea pirului și costreiului din rizomi, Agil 100 EC în doză de 1-1,5 l/ha.

Recoltarea

Momentul optim de recoltare a inului de fibră coincide cu faza de maturitate galbenă, când frunzele de pe tulpină sunt căzute, rămânând doar cele de pe treimea superioară, iar majoritatea capsulele sunt galbene. Această fază este numită maturitate tehică, când fibra și-a terminat structura fascicolelor, neîncepând încă procesul de lignificare.

Recoltarea manuală înseamnă un consum mare de forță de muncă și o rentabilitate scăzută.

Recoltarea mecanizată este rentabilă și se recomandă pentru revigorarea culturii inului de fibră.

Recoltarea se poate face în mai multe variante:

  • mecanizat integral (smulgere-decapsulare-legare în snopi), iar manual doar așezarea snopilor în glugi pentru uscare.
  • mecanizat parțial (smulgere și decapsulare) sau numai smulgere, decapsularea în acest caz urmând a fi făcută în întreprinderile de prelucrare a tulpinilor de in.

Inginer agronom Vladimir GONCEARU

Ca de obicei, la început de primăvară, câmpurile de rapiță se „umplu“ de capcane entomologice fie de tip bol, cu lichid (apă cu săpun ori apă cu detergent), fie capcane adezive. De voie, de nevoie, cultivatorii de rapiță au devenit entomologi amatori la începutul primăverii. În încercarea de a-și proteja culturile de atacul larvelor gărgărițelor tulpinilor, trebuie să știe cât mai exact când sosesc primii „musafiri nepoftiți“ în lan. În funcție de aceste informații, se poate aprecia când trebuie efectuat tratamentul de combatere a gărgărițelor, înainte ca femelele să apuce să își depună ouăle în tulpină. Dacă nu reușim să le oprim, atunci nu prea mai avem cu ce să intervenim împotriva larvelor aflate în interior, care încep să se hrănească și slăbesc planta, cu consecințele de rigoare care decurg din acest fapt.

În ultimii ani, în capcanele entomologice fermierii au constatat prezența unor gărgărițe foarte asemănătoare cu cele ale tulpinilor rapiței (C. napi). Este vorba despre gărgărița tulpinilor de varză (C. pallidactylus), specie care se aseamănă mult cu precedenta, deosebirea cea mai mare fiind prezența unei pete deschise la culoare pe aripi (foto 1).

Alte deosebiri sunt rostrul (ciocul), antenele, piesele bucale și extremităților tibiilor, care sunt roșcate în cazul speciei C. pallidactylus (în timp ce la C. napi sunt de culoare închisă). Este această specie mai mult sau mai puțin periculoasă pentru rapiță decât „titulara de drept“? Este la fel de periculoasă. Practic, modul de atac și pagubele sunt aceleași. În mod normal, femelele gărgăriței tulpinilor de varză depun ouăle în nervura principală a frunzelor de varză.

În prezent, o găsim și la rapiță. Și în acest caz, plantele de rapiță cu înălțime mai mică de 20 de centimetri sunt sensibile la atac. Dacă gărgărița tulpinilor de rapiță (C. napi) apare în natură la o temperatură a aerului mai mare de 9°C, cealaltă specie (gărgărița tulpinilor de varză – C. pallidactylus) poate apărea la temperaturi ceva mai scăzute, de 8°C. În literatura de specialitate se menționa faptul că gărgărițele tulpinilor de varză părăsesc locurile de iernare în luna aprilie.

În prezent, ca urmare a temperaturilor mult mai ridicate decât în mod normal, adulții acestei specii pot să apară încă din luna februarie! Mai mult, anul acesta, în primele zile ale ultimei luni calendaristice de iarnă, temperaturile au depășit +15°C și, ulterior, chiar 20°C, întrecându-se multe recorduri termice pentru această perioadă, în majoritatea zonelor țării. Practic, în luna februarie, vremea a fost foarte asemănătoarea cu cea din luna martie și chiar aprilie, în unele zile mai calde. În literatura de specialitate se menționează faptul că gărgărița tulpinilor de varză (C. pallidactylus) are 1-2 generații pe an, în timp ce gărgărița tulpinilor de rapiță (C. napi) are o singură generație pe an.

Conform cercetărilor efectuate la noi în țară, s-a constatat că, în cazul toamnelor călduroase, adulții speciei C. pallidactylus pot da naștere la a doua generație. Ei bine, lucrurile s-au schimbat substanțial! În zona de sud-est, a doua generație a apărut încă din vară! În urma monitorizării pe care am făcut-o în ultimii doi ani, în câmpul experimental cu rapiță de toamnă, de la INCDA Fundulea (vestul județului Călărași), am constatat că a doua generație a gărgăriței tulpinilor de varză (C. pallidactylus) a apărut în luna iunie, la începutul verii, în timp ce prima generație a apărut la începutul primăverii. Dar ce m-a mirat cel mai tare este faptul că mai mult de 90% dintre cele două specii de gărgărițe prinse în capcane aparțin speciei „titulară“ la varză (C. pallidactylus – gărgăriței tulpinilor de varză).

Acest lucru a fost confirmat și de alți specialiști pentru alte zone din sud-estul țării (județul Brăila) sau în vest (județul Timiș). De ce s-a schimbat această proporție nu se poate ști cu exactitate. Într-un fel poate fi și o veste bună pentru fermieri faptul că a scăzut ponderea gărgărițelor tulpinilor de rapiță. Dacă aceste insecte ar fi fost la fel de numeroase, la care s-ar adăuga și gărgărițele tulpinilor verzei, atunci ar fi fost o presiune de infestare și mai mare asupra rapiței, la început de primăvară.

Vestea mai puțin bună este că gărgărița tulpinilor de varză apare mai devreme decât cea a tulpinilor de rapiță. În viitor va fi o provocare din ce în ce mai mare să apreciem momentul cât mai exact când trebuie să efectuăm primul tratament cu un insecticid în primăvară pentru combaterea celor două specii de gărgărițe ale tulpinilor. Un lucru este cert: creșterea suprafeței semănate cu rapiță de toamnă oferă o „masă bogată“ acestor specii de insecte, primăvara devreme.

Este foarte important să monitorizăm culturile de rapiță, să amplasăm capcane galbene adezive sau de tip bol cu lichid, ca să știm cât mai exact când sosesc „musafirii nepoftiți“ în lan și apoi să efectuăm tratamentul în vegetație, conform protocoalelor în vigoare pentru aceste specii (despre care s-a tot scris în articolele precedente, precum și în ghidurile destinate cultivatorilor de rapiță). Rămân cu speranța că, într-un timp cât mai scurt, vor apărea, pe scară largă, sistemele moderne de monitorizare automată a dăunătorilor (inclusiv a celor două specii care fac obiectul acestui articol), care să ofere informații cât mai exacte fermierilor privind cel mai potrivit moment de efectuare a tratamentului în vederea realizării unei combateri cât mai țintite. Este, poate, una dintre singurele șanse să putem ține sub control rezerva dăunătorilor rapiței, în condițiile în care din ce în ce mai puține insecticide rămân pe piață.

Explicații foto

Foto 1 – Gărgărița tulpinilor de varză (C. pallidactylus) adult

Gargarita tulpinilor de varza C pallidactylus adult

Foto 2 – Cel mai simplu tip de capcană (adezivă) pentru monitorizarea dăunătorilor rapiței, primăvara devreme

capcana adeziva insecte

Foto 3 – Multe gărgărițe ale tulpinilor de varză capturate în luna iunie (adulții au o pată albă pe spate, așa se deosebesc de C. napi)

gargarite ale tulpinelor de varza capturate

Foto 4 – Larvele gărgărițelor tulpinilor. Tulpina atacată este curbată, în forma literei „S“, un simptom caracteristic al atacului

larvele gargaritelor tulpinilor

Foto 5 – Plante rupte de la bază, tulpina este slăbită ca urmare a atacului larvelor gărgărițelor tulpinilor

plante rupte la baza urmare a atacului larvelor gargaritelor

Dr. ing. Emil GEORGESCU, INCDA Fundulea

Odată cu evoluția schimbărilor climatice, fermierii sunt tot mai conștienți de necesitatea adoptării practicilor sustenabile pentru a asigura o producție agricolă durabilă și rezistentă în fața provocărilor viitoare. În contextul Zilei Mondiale a Apei, este esențial de subliniat importanța gestionării eficiente a resurselor de apă în cadrul acestor eforturi. Schimbările climatice aduc fluctuații neprevăzute în precipitații și temperaturi, ceea ce impune fermierilor să fie pregătiți să gestioneze și să utilizeze resursele de apă în mod responsabil și sustenabil.

Studiul „Impactul evenimentelor meteorologice extreme asupra productivității agricole în Uniunea Europeană”1, realizat la solicitarea Comitetului pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) al Parlamentului European, publicat în aprilie 2023, indică tendințe alarmante în climatul din Europa, cu o creștere semnificativă a temperaturilor extreme de vară și a condițiilor tot mai secetoase în sudul continentului, dar și cu episoade accentuate de ploi torențiale în regiunile nordice și centrale. Evenimentele climatice extreme sunt tot mai frecvente în Europa, cu diferențe regionale pronunțate, iar tendința de secetă severă și de temperaturi extreme va persista. De exemplu, numărul zilelor cu temperaturi ridicate va crește cel puțin de cinci ori până la sfârșitul secolului în cele mai reci climatice, și până la treizeci de ori mai mult în climatul mai cald. Mai mult, severitatea secetei în sudul Europei s-ar putea tripla până la sfârșitul secolului, iar agricultura europeană va trebui să se adapteze rapid pentru a proteja culturile și a asigura securitatea alimentară în fața acestor schimbări. Prin urmare, condițiile mediului în prezent accentuează riscurile de secetă și inundații, afectând semnificativ sectoarele agricol și economic.

Pentru a face față acestor provocări, soluțiile de adaptare se concentrează pe promovarea unor practici agricole durabile, cum ar fi rotația culturilor și creșterea suprafeței acoperite cu vegetație, și pe gestionarea eficientă a apei, inclusiv retenția naturală și artificială a apei în sol prin lucrări conservative de menținere a structurii sale echilibrate. Conform aceluiași studiu al Comisiei AGRI din 2023, no till sau reducerea lucrării solului au fost bine studiate prin sisteme experimentale în diverse regiuni din Europa. Lucrarea redusă a solului se dovedește a avea consecințe pozitive în ceea ce privește structura solului și abundența biosistemului, stocarea carbonului organic în sol și creșterea capacității de retenție a apei. În majoritatea cazurilor, lipsa lucrării solului sau lucrarea redusă duce și la o reducere a productivității cu aproximativ 5% (în medie, pentru mai multe culturi), cel puțin în primii ani.

Aceste schimbări ale climei au motivat fermierii români să adopte practici sustenabile în scopul obținerii unei productivități pe termen lung. Prin urmare, anul 2024 marchează o creștere a numărului fermierilor care asimilează soluții inovatoare de management a resurselor de apă în comparație cu anii anteriori. Agricultura conservativă rămâne o preocupare semnificativă și persistentă pentru fermieri, cu o importanță în continuă creștere pe agenda lor, concentrându-se pe refacerea solului și îmbunătățirea procesului de gestionare a apei.

În România, una dintre soluțiile adoptate frecvent de unii fermieri este lucrarea minimă a solului, un sistem la care sunt forțați să recurgă din cauza secetei și a arșiței și va prevala cu siguranță în țara noastră în viitor pe acest trend ascendent notabil. Mai mult decât atât, este o abordare holistică a agriculturii care urmărește îmbunătățirea sănătății solului și gestionarea apei, minimizând în același timp impactul agriculturii asupra mediului. O altă practică la care fermierii români au apelat pentru a face față condițiilor meteorologice extreme a fost alegerea hibrizilor toleranți la secetă și trecerea la tehnologii prietenoase cu solul. Compania internațională de cercetare și dezvoltare în agricultură Corteva Agriscience colaborează activ cu fermierii pentru a le satisface cerințele, valorificând expertiza științifică a companiei pentru a dezvolta soluții cuprinzătoare care abordează nevoile lor imediate, menținând un accent puternic pe inovațiile viitoare precum genetica premium a hibrizilor marca Pioneer® Optimum® AQUAmax®.

Hibrizii Optimum® AQUAmax® ai Corteva au fost creați special pentru toleranța la secetă atmosferică și pedologică. Spre exemplu, hibrizii de porumb P9889 și P9757 au demonstrat că pot exploata eficient apa disponibilă în sol, furnizând recolte remarcabile chiar și în condiții de secetă persistentă, cu producții consistente si fiabilitate în timp. Într-o perioadă în care schimbările climatice devin din ce în ce mai evidente, adoptarea de către fermieri a acestor hibrizi a reprezentat o mișcare strategică esențială pentru asigurarea unei producții agricole sustenabile și sigure în viitor.

Cosmin Iancu, fermier SC PICMAR PROD explică cum a ales să gestioneze producțiile agricole în lipsa resurselor de apă suficiente în sol: „Temperaturile extrem de ridicate și seceta care persistă în ultimii ani în România reprezintă o prioritate pentru fermieri, deoarece să fim proactivi în adaptarea practicilor lor agricole pentru a face față provocărilor. Dat fiind că resursele de apă din sol sunt insuficiente,  pentru mine de exemplu alegerea hibrizilor adecvați  au jucat un rol foarte important în gestionarea eficientă a acestor dificultăți. Experiența ca fermier și alegerea hibrizilor Optimum® AQUAmax® mi-au demonstrate că pot obține producții ridicate chiar și în condiții de secetă și arșiță și sunt pregătit pentru acest an care s-a arătat de la început a fi unul la fel de dificil."

În cele din urmă, viitorul agriculturii va depinde de fermierii care își pot ajusta tehnicile și pot folosi noi inovații pentru a se adapta la condițiile actuale. Rapiditatea cu care aceste schimbări devine un factor suplimentar pentru accelerarea procesului de asimilare a practicilor mai prietenoase cu solul pentru un management strategic al resurselor de apă. De aceea, compania Corteva Agrisicence este angajată în susținerea fermierilor cu soluții care să le faciliteze accesul la productivitate crescută chiar și în scenarii meteorologice extreme.

1 Research for AGRI committee: The impact of extreme climate events on agricultural production in the EU (europa.eu)

VIAȚA LA ȚARĂ

De mic am avut oportunitatea de a cunoaște pământul și zona rurală, datorită bunicilor mei care locuiesc la țară. Înainte, din zilnica interacțiune cu orașul, nu puneam atât de mult preț pe viața la țară. Însă, după o vreme fiind mai ocupat și obosit de tumultul atmosferei de oraș, viața provincială a devenit ca o gură uriașă de aer pentru mine.

Cel mai mult îmi plac simplitatea oamenilor, adierea vântului abia auzit printre frunzișurile pomilor, faptul că, de cum te trezești, deschizi ușa și ești în natură, apoi apariția unor elemente care dau viață locului, precum câinele, pisica sau păsările cerului.

La țară avantajul îl constituie libertatea cu care te poți desfășura la tine în gospodărie, pe ulițele satului, pe cărările dealurilor, fără să-ți pese prea mult de cum ești privit atunci când, absorbit de frumusețile din jur, de natură, ești poate mai neglijent cu tine însuți. De fapt, stând la țară avem șansa de a arăta oamenilor din acest secol plin de tentații că încă mai poate exista o viață liniștită, simplă și sănătoasă în care nu etalarea a ce avem contează, ci faptul că suntem muncitori, primitori, blânzi și curați sufletește.

Printre altele, ieșirea pentru o perioadă de sub umbrela rețelelor de socializare și statul considerabil mai mult sub razele soarelui ne readuc cu picioarele pe pământ și ne revitalizează. Acest lucru l-am observat eu în toate vacanțele petrecute la bunici. Apoi, mediul înconjurător parcă te îndeamnă aici, parcă mai mult ca oriunde în altă parte, să desfășori diverse activități, dat fiind că natura, cu multele sale elemente – păsări, sunete, adieri de vânt, frunze, verdeață, cer - te inspiră pur și simplu la a-ți construi o cu totul altă viață.

Nu este mai puțin adevărat că noi din natură am plecat, tocmai de aceea tot tindem să ieșim la aer curat, vrem să avem o curte, o grădină unde să cultivăm anumite specii de plante, să avem animale în jurul nostru, să ne relaxăm după o zi de treabă sau drumeții la aer curat.

În concluzie, pentru mine provincia este o alternativă sănătoasă care tot timpul îmi umple sufletul de bucurie și liniște interioară.

Paradoxal însă, mulți oameni de la țară tind spre oraș, iar alții de la oraș tind spre țară. Ferice de cei din urmă!

Ce-i drept, sunt avantaje de ambele părți, unele deja le-am menționat, dar este adevărat că la noi în țară încă există discrepanțe destul de semnificative între multitudinea de servicii oferite la oraș față de cele de la țară. Cu toate acestea pentru mine, copil fiind, aș alege acum o alternare între cele două. Măcar până voi ajunge la vârsta la care să-mi pot alege, conștient, drumul pe care-l voi urma.

Alexandru OPREA-BANU

În Europa se vorbește tot mai des despre reducerea folosirii substanțelor chimice utilizate în protecția plantelor (medicamente pentru plante) până în anul 2030, conform obiectivelor pactului verde european (Green Deal) și chiar despre eliminarea lor definitivă. În acest articol voi scrie despre ce se întâmplă pe alte continente. Informațiile sunt adunate în urma participărilor mele la congresele internaționale de entomologie și de protecția plantelor, din ultimii ani.

Așadar, dacă în Europa se vorbește de reducerea folosirii medicamentelor pentru plante, în alte colțuri ale lumii se desfășoară cercetări intense pentru găsirea de noi substanțe active, care să realizeze o combatere cât mai țintită a dăunătorului, cu impact cât mai mic asupra entomofaunei utile și a mediului înconjurător și să le înlocuiască pe cele care deja nu au mai fost aprobate. Printre aceste substanțe active noi ar putea fi alternative și la neonicotinoide, folosite la tratamentul semințelor „scoase în afara legii“ în UE. Cu ocazia participării la Congresul Internațional de Protecția Plantelor (IPPC) care s-a ținut în Hyderabad, India (noiembrie, 2019), am aflat multe informații interesante despre stadiul actual al cercetărilor privind găsirea de noi molecule folosite pentru protecția plantelor. Astfel, în perioada 2008-2016, numărul total de patente depuse (substanțe active noi care intră în componența pesticidelor) a fost de 5.857, din care numai în China au fost 2.358 patente, în Japonia 706 patente, în SUA 516 patente, în Coreea de Sud 230 patente, în timp ce în Rusia numărul patentelor a fost de 56. Este de remarcat faptul că cele mai multe patente din perioada analizată au fost în trei țări din Asia, și anume China, Japonia și Coreea. În același timp, în Europa numărul de patente este în scădere, iar acest trend se va păstra și în următorul deceniu, ca urmare a reglementărilor din ce în ce mai severe, la nivelul UE, pentru omologarea noilor substanțe active.

Pe termen mediu și lung, trendul în domeniul insecticidelor este dezvoltarea substanțelor active din clasa diamidelor. Aceasta este o clasă nouă de insecticide, cu acțiune asupra sistemului muscular al insectelor, afectând receptorii ryanodinici și perturbând fluxul de calciu dintre aceștia. Drept rezultat, insectele nu se mai pot hrăni și mor în câteva zile. Insecticidele diamide prezintă eficacitate ridicată, la doze scăzute, în combaterea unei game variate de dăunători ai culturilor agricole și horticole (în special lepidopterele), având toxicitate foarte redusă față de mamifere și organismele acvatice, precum și toxicitate redusă pentru albine, polenizatori sau entomofauna utilă (paraziții sau prădătorii dăunătorilor). Insecticidele diamide pot fi folosite cu succes în strategia de combatere integrată a dăunătorilor culturilor agricole și horticole. Și câteva exemple concrete: substanța activă tetraniliprol are o eficacitate foarte ridicată în combaterea defoliatorilor și a minatorilor, dar în același timp are și efect asupra unor specii de insecte cu apart bucal adaptat pentru înțepat și supt (când sunt folosite în combinație cu alte insecticide). Majoritatea dăunătorilor țintă aparțin ordinelor Lepideoptera, Coleoptera și Diptera. Insecticidul se poate aplica atât ca tratament foliar, cât și ca tratament la sol (sub formă de granule). Este un insecticid sistemic, care se translocă rapid în plante după aplicare. Ca și insecticidele pe bază de chlorantraniliprole, cele pe bază de tetraniliprol sunt aplicate în doze reduse (50-200 g p.c./ha), având o eficacitate foarte ridicată în combaterea dăunătorilor din culturile de orez, porumb, trestie de zahăr, tomate, vinete, roșii, ardei, cartofi, pomi fructiferi, viță-de-vie, plante ornamentale. De asemenea, în urma testelor efectuate, atât în condiții de laborator, cât și în condiții de câmp, tetraniliprolul a prezentat selectivitate ridicată pentru polenizatori, dar și pentru entomofauna utilă. Insecticidele pe bază de tetraniliprol nu se pot aplica când culturile se află în faza de înflorit, atunci când activitatea albinelor și a polenizatorilor este maximă. Tetraniliprolul este recomandat să fie folosit în programele de combatere integrată a dăunătorilor, mai ales în cazurile în care s-au semnalat fenomene de rezistență la insecticidele organofosforice, piretroizi de sinteză sau neonicotinoide.

O altă substanță activă din clasa diamidelor este cyclaniliprole (cyclapryn). Insecticidul de nouă generație a fost omologat în Coreea de Sud, în anul 2017, fiind în procedură de omologare în Japonia, Australia, Canada și SUA. În urma experiențelor efectuate, atât în condiții de câmp cât și în laborator, s-a constatat faptul că substanța activă cyclaniliprole are o eficacitate foarte ridicată în combaterea unor dăunători problemă din culturile agricole și horticole (cultivate atât în câmp, cât și în spații protejate), cum ar fi omida fructificațiilor (Helicoverpa armigera), molia verzei (Plutella xylostella), gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata), tripsul californian (Frankliniella occidentalis), tripsul tutunului (Thrips tabaci), musculița albă a tutunului (Bremisia tabaci), musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) sau musculița de oțet (Drosophila melanogaster). Comparativ cu insecticidele din clasa piretroizilor de sinteză sau a neonicotinoidelor, cele pe bază de cyclaniliprole au un mod de acțiune mult mai rapid și o activitate reziduală mult mai ridicată. Prin urmare, cyclaniliprolul ar putea fi o posibilă alternativă atât pentru combaterea adulților rățișoarei porumbului (Tanymecus dilaticollis), cât și pentru combaterea sfredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis) sau a omizii fructificațiilor (Helicoverpa armigera).

După cum vedeți, Asia vine tare din urmă și în această privință. Întrebarea este câte din aceste noi descoperiri ale științei vor fi disponibile și în țările Uniunii Europene în viitorul apropiat și care ar putea veni în ajutorul fermierilor noștri.

Explicații foto

Foto 1 – Rățișoara porumbului (Tanymecus dilaticollis)

Ratisoara porumbului Tanymecus dilaticollis

Foto 2 – Viermele sârmă (Agriotes spp.)

Viermele sarma Agriotes spp

Foto 3 – Omida fructificațiilor, adult (Helicoverpa armigera)

Omida fructificatiilor adult Helicoverpa armigera

Dr. ing. Emil GEORGESCU, INCDA Fundulea

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti