Pomicultura 21 Februarie 2023, 20:43

Tăierea nucului - infracțiune?

Scris de

Tăierea nucului necesită o autorizaţie de la autorităţi, în lipsa acesteia cetățenii riscând să fie sancţionaţi cu o amendă de până la 10.000 de lei.

Legea pomiculturii nr. 348/2003 reglementează cultura nucului din categoria pomi răzleţi (adică situaţi la distanţă unii de alţii).

Respectiva Legea a pomiculturii menționează la Art. 9:

„(2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleți în grădini și curți, precum și în terenurile din extravilan se face respectându-se distanțele față de limita proprietății vecinilor, astfel:

a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;

b. la cel puțin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare.“

Potrivit acestui act normativ, tăierea nucilor răzleţi, indiferent de proprietar, se face în baza unei autorizaţii. Cererea trebuie depusă cu cel puţin o lună înainte de tăierea efectivă, iar aprobarea solicitării se face de către specialiştii direcţiilor teritoriale pentru agricultură, în urma unei verificări prealabile.

Aprobarea cererii de tăiere a nucilor se face în funcţie de trei criterii prevăzute de Lege:

– pomii sunt îmbătrâniţi şi au ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;

– pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau local;

– pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.

Prin respectivul act normativ se stabileşte că tăierea nucilor în lipsa autorizaţiei poate fi sancţionată de autorităţi cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei. Responsabile cu aplicarea sancţiunilor și constatarea contravențiilor sunt organele de control abilitate ale Ministerului Agriculturii, Ministerului Economiei şi Ministerului Internelor.

În baza legii, autorităţile sunt obligate să inventarieze nucii răzleţi şi cei din plantaţii, cu consemnarea proprietarilor şi a parcelelor cadastrale în care se găsesc. Regula autorizării tăierii în prealabil este valabilă, în egală măsură, şi pentru castanii comestibili.


Știați că…

Nucul nu este un copac protejat prin lege, de ieri de azi. Valoarea lui a fost o preocupare pentru stat încă din anii '50. Decretul nr. 134/1954 privind protecția nucului și valorificarea lemnului de nuc (text publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 29 aprilie 1954, în vigoare de la 29 aprilie 1954).

Art. 1 – Tăierea nucilor (Juglans-Regia), precum și vinderea și transportul materialului brut de orice fel, provenit din lemn de nuc, se face numai în condițiile prezentului decret.

Art. 2 – Exploatarea și valorificarea arborilor de nuc, indiferent cui aparțin, sunt permise în următoarele cazuri: a) nuci complet uscați; b) nuci aflați pe suprafețe ce urmează a se acoperi cu construcții autorizate a căror tăiere nu se poate evita; c) dezrădăcinați din cauze naturale; d) nuci care au 2/3 din coroana uscată și timp de 5 ani consecutiv nu au produs; e) nuci aflați în pădurile care se exploatează pe bază de tăieri sau operațiuni care decurg din aplicarea amenajamentelor.


Anca LĂPUȘNEANU


Vizualizari 6815
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti