reclama youtube lumeasatuluitv
update 4 Jul 2022

Cum poate fi combătut focul bacterian al rozaceelor la gutui, măr și păr

Simptomele caracteristice bolii:

- ofilirea vârfurilor lăstarilor și încovoierea sub forma unei cârje;

- brunificarea țesuturilor de sub scoarța lăstarului atacat.

Ce produse pot fi folosite?

FUNGICIDE

PRODUS

DOZĂ

SPECIE

ALCUPRAL 50 PU

0,2 %

măr

0,3%

păr

FUNGURAN OH 50 WP

0,2 %

măr

0,3%

gutui

KOCIDE 2000

0,25%

măr

TRIUMF 40 WG

0,25%

măr, păr

Perioada optimă de tratament : prefloral.

Se tratează pomii infectați cu diagnostic confirmat și pomii ce au prezentat anul anterior simptome caracteristice acestei boli.

Alte recomandări : A nu se trata pomii înfloriți!

-  înaintea efectuării tratamentului chimic, se vor îndepărta ramurile cu simptome de atac;

-  tăierea se va face la cel puțin 50 cm sub limita prezenței simptomelor;

-  instrumentele folosite la tăiere se vor dezinfecta după fiecare tăiere cu alcool de 70°, hipoclorit de sodiu sau sulfat de cupru;

-  ramurile se vor distruge prin ardere cât mai repede posibil, cu un minimum de deplasare, pentru a se evita răspândirea bolii.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor.

Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991/127/1786/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, Departamentul pentru Administrația Locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor, legea nr.383/2013 a apiculturii, veți lua toate măsurile ce vă revin.

SURSA: Oficiul Fitosanitar Brașov

Articole înrudite