Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 16 Apr 2021

Schema de ajutor de stat de reducere a accizei pentru motorină

Schema de ajutor de stat de reducere a accizei pentru motorină, utilizată la lucrări mecanizate din sectorul agricol, se aplică începând cu anul 2015, în conformitate cu legislația națională si europeană.

Prin Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015 s-a prevăzut un nivel diferențiat al ratei standard a accizei la motorină pentru anul 2016, respectiv anul 2017 așa cum este stabilit în Anexa 1 la Titlul VIII, respectiv :

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

2016

2017

Nivelul accizelor (lei/U.M.)

Nivelul accizelor*

(lei/U.M.)

12

Motorină

tonă

2.245,11

1.796,53

1.000 litri

1.897,08

1.518,04

După cum se poate constata, rata standard a accizei pentru anul 2017 de 1518,04 lei/1000 litri, este cu 20% mai mică față de anul 2016. Întrucât rata redusă a accizei a rămas aceeași, respectiv de 99,498 lei/1000 litri (calculată după formula 21 euro/1000 x 4,7380 lei = 99,498 lei/1000 litri, potrivit prevederilor Directivei 96/2003/CE), diferența dintre rata standard si rata redusă este mai mică în 2017 decât în 2016. Ca atare, și valoarea nominală a subvenției va scădea de la 1,7975 lei/litru motorină la 1,4185/litru motorină.

Astfel, această reducere a cuantumului nominal a susținerii financiare pe care o acordă Ministerul Agriculturii este rezultatul aplicării prevederilor Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, în contextul menținerii cotei reduse de acciză la nivelul de 21 de euro, potrivit Directivei 96/2003/CE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru stabilirea sumei reprezentând reducerea accizei s-au utilizat următoarele valori:

Anul 2016

- Rata standard a accizei – 1.897,08 lei/1000 litri

- Rata redusă a accizei – 99,498 lei/1000 litri

- Diferența de accize, care se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare

1897,08 lei/1000 litri – 99,498 lei/1000 litri = 1797,582 lei/1000 litri

- Valoarea nominală a subvenției – 1,7975 lei/litru motorină

Anul 2017

- Rata standard a accizei – 1.518,04 lei/1000 litri

- Rata redusă a accizei – 99,498 lei/1000 litri

- Diferența de accize, care se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare

1518,04 lei/1000 litri – 99,498 lei/1000 litri = 1418,542 lei/1000 litri

- Valoarea nominală a subvenției – 1,4185 lei/litru motorină

Diferențele valorice provin din reducerea ratei standard a accizei în anul 2017 față de anul 2016.

Aplicarea accizei reduse pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2017

Motorina

UM

Diferența între :   (*)

Rata accize standard
(lei/U.M.)

Rata accize reduse (**)
(lei/U.M.)

 

2016

2017

2016

2017

tonă

2245,11

1796,53

99,498

99,498

1000 litri

1897,08

1518,04

 

Valoare subvenție
(lei/1000 litri)

Valoare subvenție
(lei/litru)

2016

2017

2016

2017

1797,582

 1418,542

 1,7975

 1,4185

 

(*) reducerea accizei - diferența dintre rata standard a accizei exprimată în lei/1000 litri prevăzută în anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și rata redusă a accizei exprimată ca echivalentul în lei/1000 litri a valorii de 21 euro/1000 litri stabilit prin Tabelul B al Anexei I a Directivei 96/2003/CE.

(**) rata accizei reduse - corelarea dispozițiilor legale privind exprimarea în lei a nivelului redus al accizelor. Se calculează:   21 euro/1000 x 4,7380 lei = 99,498 lei/1000 litri

curs de schimb – 1 euro= 4,7380 lei (curs oct.2012 x rata inflației de 104%, introdus prin modificarea Codului Fiscal )

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului