Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 17 Apr 2021

Focus pe o agricultură europeană promițătoare și durabilă

În cadrul celui de-al 4-lea Congres Internațional al Donau Soja, importanţi reprezentanţi ai ministerelor agriculturii din 4 ţări și Donau Soja au convenit asupra unei viziuni comune pentru o strategie europeană a proteinei.

Dl. István Nagy, Ministrul Adjunct al Ministerului Agriculturii a reprezentat Ungaria la evenimentul care a avut loc la Budapesta. "Ungaria sa străduit întotdeauna să ofere cetățenilor săi alimente sănătoase, la prețuri accesibile și de înaltă calitate”, a subliniat dl. István Nagy. "Cheia pentru producția de alimente în condiții de siguranță este promovarea practicilor agricole durabile, iar producția de soia nemodificată genetic este esențială în această privință” a arătat ministrul adjunct. Cu ale sale standarde alimentare ridicate și cu o strategie pentru o agricultură fără OMG, Ungaria joacă un rol-cheie în securizarea surselor durabile de proteine.

În conformitate cu viziunea comună a participanților la congres, 50% din resursa de proteină pentru furaje în Europa ar trebui să fie asigurată de leguminoasele autohtone și soia europeană. Pentru a realiza acest lucru, cantitatea de soia importată pentru amestecurile furajere trebuie redusă, iar cultivarea soiei și a altor leguminoase trebuie stimulată.

Angajamentul pentru o sursă durabilă de soia susţine rotația culturilor, dezvoltarea regiunilor rurale și integrarea est-vest a Europei.

"Doar puţin mai mult de 2% din suprafața agricolă a Europei este cultivată cu leguminoase pentru boabe", a declarat președintele Asociației Donau Soja. "Trebuie să ne asigurăm că fermierii dispun de acele stimulentele necesare pentru a cultiva plante leguminoase. Menținerea unei industrii alimentare funcțională și durabilă se bazeaza pe stabilitatea cantităţilor, producţiilor și calităţii”, a mai subliniat Matthias Krön.

Provocarea principală agriculturii europene este aceea de a asigura aprovizionarea independentă și ecologică durabilă a proteinei. Trecerea la soia certificată din Europa joacă un rol-cheie, deoarece numai în acest fel putem asigura avantaje economice și ecologice pe termen lung.