Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 4 Dec 2021

APIA începe plățile în avans pe 16 octombrie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2016, va efectua plata în avans aferentă Campaniei 2016.

Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață și legate de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de: ”până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013”.

De asemenea, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot să plătească avansurile pentru plățile directe numai după finalizarea controalelor administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, au fost stabilite plafoanele pentru anul de cerere 2016, România beneficiind de o alocare financiară de 1.772.469.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Totodată, în baza informațiilor extrase din baza de date, Agenția a stabilit cuantumurile în vederea calculării sumelor pentru avansul Campaniei 2016.

Denumire scheme APIA

Plafoane - Campania 2016
(euro)

Cuantum propus pentru avans 2016
(euro/ha)

Schema de plată unică pe suprafață - SAPS 898.240.000 96,8861
Schema de plată redistributivă 94.709.000

Nivelul 1 = 5,0000

Nivelul 2 = 48,8554

Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire) 531.741.000

57,3714

Schema de plată pentru tinerii fermieri 15.000.000 22,8718
Sprijinul cuplat 232.779.000 -

Menționăm că plăţile se vor efectua la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363/04 din 01.10.2016.