ipso august 2021    reclama youtube lumeasatuluitv

Priorităţi abandonate

Din a doua jumătate a secolului trecut se face tot mai mult simţită criza energetică şi statul român, conştient de faptul că resursele de combustibili fosili sunt limitate, a trecut la măsuri de găsire a unor surse regenerabile de combustibili pe care le poate furniza agricultura.

În acest scop a creat la Fundulea Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Sfeclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci.

Noutatea constă în posibilitatea studierii unor culturi furnizoare de substanţe dulci din care se pot obţine diverse bunuri alimentare, dar şi combustibil. Aici s-a amenajat un laborator special pentru aceste substanţe dulci, dar şi o staţie-pilot bine dotată pentru extragerea acestora.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Prof. dr. Vasile POPESCU

Institutul Cartofului Braşov, 45 de ani de cercetare

La sfârşitul anului, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov a organizat Sesiunea aniver­sară de comunicări ştiinţifice „45 de ani de cercetare-dezvoltare: tradiţie, continuitate şi viitor pentru agricultura României“.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Dr. Victor DONESCU,
director ştiinţific INCDCSZ Braşov

Centrul de Cercetări pentru Oenologie de 20 de ani în slujba viticulturii româneşti

În cadrul ediţiei din acest an a Zilelor Academice Ieşene a fost sărbătorită şi împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Centrului de Cercetări pentru Oenologie, primul cu profil agricol dintre institutele de cercetări ale Academiei Române.

În cele două decenii de la înfiinţare, cercetătorii de aici – o mână de oameni inimoşi în frunte cu academicianul Valeriu D. Cotea – au depus o activitate ştiinţifică susţinută pentru cunoaşterea caracteristicilor vinurilor României, având în vedere multitudinea condiţiilor care contribuie la calitatea „acestui organism viu“ în marea varietate geografică şi climatică a ţării. Aceste preocupări s-au concretizat în lucrarea Podgoriile şi vinurile României, care tratează cu rigurozitate condiţiile specifice celor zece regiuni viticole şi 40 de podgorii ale ţării.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Stelian CIOCOIU

La Staţiunea pomicolă Iaşi cercetare fundamentală cu bani din... casieria unităţii

• 200 ha de livadă plantate în ultimii ani
• La ordinea zilei, reorganizare şi noi tehnologii
• Nu sunt bani nici pentru brevetarea soiurilor

Între unităţile de cercetare din agricultură, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi ocupă un loc aparte. În 35 de ani aici s-a desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică, printre rezultate numărându-se crearea a 24 noi soiuri de cireşi dulci, trei soiuri de vişin şi patru de nuc şi, ceea ce este mai important, în condiţiile în care mai toate unităţile de profil trăiesc de pe o zi pe alta, unitatea ieşeană nu numai că a supravieţuit dar cunoaşte, în ciuda greutăţilor de ordin financiar, o oarecare dezvoltare.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Stelian CIOCOIU
LUMEA SATULUI NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2012

Abonează-te la acest feed RSS