În data de 26 aprilie 2018, BIOMIN România, a organizat sub egida Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sișești“, a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași, a Facultății de Zootehnie din cadrul U.S.A.M.V. Iași, și a Societății Române de Zootehnie, în colaborare cu marile companii: Agricola Internațional Bacău, Avi-Top Iași, Avicola Focșani și TCE 3 Brazi, a V-a ediție a „Concursului Național de Nutriție Animală“, unde au fost 153 de înscriși.

Tema principală: nutriția și alimentația animală, la pasări și la suine

IMG 1811

Concursul a fost axat pe probleme de nutriție și alimentație a animalelor de fermă, fiind organizat pentru studenții din centrele universitare de profil din țară și a fost creat pentru dezvoltarea cunoștințelor studenților și pentru aplicarea lor în cadrul unui concurs anual: „Scopul acestui concurs, la momentul 2013 când am lansat acest proiect, care aparține în totalitate Biomin România, ne-am pus și noi întrebarea de ce CNNA, și nu un simpozion de prezentare firmă și produse? Deoarece ne-am propus să punem umărul la promovarea viitoarei generații de specialiști ai agriculturii zootehnicizate din România. Iar, cel mai potrivit ni s-a părut să promovăm viitorii specialiști încă de pe băncile facultății, dând șansa studenților să-și verifice cunoștințele în condiții de concurs, participând la o manifestare științifică de acest gen, în fața profesorilor și a specialiștilor prezenți la acest concurs de nutriție animală în comisii sau ca invitați. Bibliografia de concurs s-a axat mai mult decât în alți ani, pe nutriția și alimentația animală, atât la pasări cât și la suine. Subiectele de concurs au fost în așa fel concepute, încât să atingă principalele puncte ale alimentației și nutriției, prin prisma cunoașterii produselor promovate de Biomin pe piața românească, din categoria de Premixuri (o linie nouă de produse numită Profi Line, adaptată la orice cerere din fermă), dar și de Aditivii Furajeri aflați la a 5-a generație (cum ar fi produsele Mycofix, Poultry Star, Biotronic sau Biozym ). Astfel, avem și noi ocazia de a promova produsele biomin în 90% din fermele din țară. Studiul statistic a relevat faptul că 20% din absolvenții facultăților de profil ajung să lucreze în producție, în ferme, fiind în cele din urmă factori de decizie sau conducători de unități zootehnice. Anul acesta s-au înscris mai mulți studenți, iar interesul acestora a fost mai mare comparativ cu anii anteriori. În alți ani a fost mai greu cu înscrierea. De exemplu, la Timișoara s-a făcut o preselecție a studenților pentru a avea acceptul participării la concurs. De asemenea am mers mai mult pe calitate decât pe cantitate“, ca să spunem așa. Ca sfat le recomand „Să învețe!“, deoarece o fac pentru dezvoltarea lor personală, având mai multe șanse la încadrarea în producție la finalul facultății. De asemenea au șansa de a lucra în țară, și nu în afară, în ferme foarte bune, cu condiții de lucru bune“, a precizat  dr. ing. Radu Marti, general manager BIOMIN România SRL.

Premii în valoare de 3.800 euro

IMG 1815

Concursul Național de Nutriție Animală 2018, ediția a V-a, de la Iași, are participare internațională, participând pe lângă centrele universitare de profil din țară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova din Chișinău, Republica Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Ucraina și Universitatea de Stat din Cernăuți, Ucraina.

În cadrul concursului s-au acordat premii în valoare de 3.800 euro, după cum urmează:
Premiul 1 = Matei Andrei Cristian (USAMV Iași) = 30 puncte = 1.500 Euro
Premiul 2 = Rus Mihaela (USAMVB Timișoara) = 26 puncte = 1.000 Euro
Premiul 3 = Bacusca Fabian (USAMV Iași) = 26 puncte = 700 Euro

Mențiune 1 = Mirutoi Catalina (USAMV Iași) = 25 puncte = 100 Euro
Mențiune 2 = Hazapariu Stefan Razvan (USAMV Iași) = 25 puncte = 100 Euro
Mențiune 3 = Miloserdova Irina (UAS Chișinău) = 25 puncte = 100 Euro
Mențiune 4 = Curmei Sonia Ana Maria (USAMVB Timișoara) = 24 puncte = 100 Euro
Mențiune 5 = Ionica Claudiu Nicușor (USAMV Cluj Napoca) = 24 puncte = 100 Euro

Mențiune Specială 1 = Patrascan Simona (USAMV București) = 200 Lei
Mențiune Specială 2 = Valu Catalin (Valahia Târgoviște) = 200 Lei
Mențiune Specială 3 = Pinteak Dragos (UAS Odessa) = 200 Lei
Mențiune Specială 4 = Dzhuravets Yulia (UAS Cernăuți) = 200 Lei
Mențiune Specială 5 = Simionescu Radu (ULBS Sibiu) = 200 Lei

Beatrice Alexandra MODIGA

• Număr record de studenți

• Noi specializări cerute pe piața muncii

• În finalizare, noua infrastructură de cercetare

La peste un secol de existență, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ a deschis noul an universitar cu un bilanț care situează Alma Mater ieșeană în topul unităților de învățământ superior din țară.

În Aula Magna „Haralamb Vasiliu“, prof. univ. dr. Vasile Vântu, rectorul instituției, a subliniat faptul că universitatea din Dealul Copoului are 16 programe de licență, 19 de masterat și 21 de doctorat. Numărul studenților este în acest an de 4.576, din care la licență sunt 3.696, iar la învățământul la distanță sunt înscriși 484.

Au fost trecute în revistă și realizările în planul cercetării științifice, acțiune de tradiție la care sunt antrenate cadrele didactice, doctoranzii și, nu în ultimul rând, studenții.

La rândul său, prof. univ. dr. Sorin Câmpean, ministrul Educației și Cercetării Ştiințifice, prezent la eveniment, a subliniat faptul că universitatea ieșeană a fost una dintre puținele instituții de învățământ superior care, deși a fost și ea afectată de trendul în scădere al numărului studenților, a reușit să păstreze o anumită constanță la admitere și în acest an, înregistrând cifra record de 940 de tineri înmatriculați la cele patru facultăți. „Este o premieră faptul că aveți cel mai mare număr de studenți înmatriculați în anul I în urma admiterii din acest an în raport cu orice alt an din istoria universității. Este o premieră și pentru faptul că sunteți atât de aproape de finalizarea infrastructurii de cercetare pe care am trecut-o în revistă astăzi. La aceasta se adaugă studenții pentru că, așa cum am spus-o de fiecare dată, o universitate fără studenți nu ar fi altceva decât un institut de cercetare cu rezultate mai mult sau mai puțin bune.“

Pe lângă oportunități de studiu și noi domenii căutate pe piața muncii, universitatea ieșeană a pus la dispoziția „bobocilor“ noi specializări. Astfel, în cadrul Facultății de Agricultură au apărut două noi programe de studiu: Exploatarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și industria alimentară, respectiv Protecția consumatorului și mediului. Prima dintre cele două specializări se regăsește în domeniul agronomiei, iar cea de a doua se alătură tehnologiei și prelucrării produselor agricole în cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare. Să remarcăm faptul că dezvoltarea acestor specialități fac posibilă inserția rapidă a absolvenților pe piața muncii, în ferme agricole, horticole, piscicole sau firme de prelucrare a produselor alimentare, în instituții descentralizate ale statului pentru agricultură, circumscripții sanitar-veterinare ori în cadrul birourilor de consultanță sau firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, în cele de distribuție a inputurilor pentru sectorul agricol și agroalimentar.

Pentru studenții anilor terminali de la Facultatea de Medicină Veterinară, de exemplu, au loc periodic întâlniri cu membrii Asociației Absolvenților Facultății de Medicină Veterinară Iași (AAMVI), dar și cu reprezentanți ai direcțiilor sanitar-veterinare și siguranță a alimentelor, medici veterinari și, nu de puține ori, cu reprezentanți ai unor firme străine. De altfel, gradul de pregătire a medicilor veterinari formați la universitatea ieșeană este deosebit de apreciat, dovadă faptul că, în ultimii ani, în jur de 15 la sută dintre absolvenți sunt angajați în firmele de profil din Anglia.

Stelian Ciocoiu

Cu peste un secol de neîntreruptă activitate în slujba agriculturii româneşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi promovează şi în acest an o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunităţi de studiu, şi alte specializări căutate pe piaţa muncii.

Absolvenţii de liceu au la dispoziţie nu mai puţin de 15 programe de studiu, specializări în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi medici veterinari.

În anul şcolar 2015 – 2016, în cadrul Facultăţii de Agricultură au apărut două noi specializări: Exploatarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi industrie alimentară, respectiv Protecţia consumatorului şi mediului. Prima dintre cele două noi specializări se regăseşte în domeniul agronomiei, iar cea de a doua se alătură Tehnologiei prelucrării produselor agricole în cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare. Pentru amândouă USAMV Iaşi a primit de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 90 de locuri fără taxă şi 50 cu taxă.

Calitatea pregătirii şi dezvoltarea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia rapidă a absolvenţilor universităţii ieşene pe piaţa muncii atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrarea produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură, circumscripţii sanitar-veterinare, birouri de consultanţă, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, precum şi în cele de distribuţie a inputurilor pentru sectorul agricol şi agroalimentar.

Un exemplu îl constituie întâlnirea Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi (AAMVI) cu studenţii anului VI din cadrul facultăţii de profil la o adevărată bursă a locurilor de muncă ce a avut loc cu prilejul împlinirii a cinci ani de la înfiinţarea AAMVI. Aşa cum ne-a relatat dl prof. univ. dr. Liviu Miron, decanul facultăţii, studenţii au putut lua cunoştinţă de oferta locurilor de muncă prezentate de diverşi angajatori din domeniul de stat sau privat. La această acţiune au fost prezenţi reprezentanţi ai laboratoarelor sanitar-veterinare, medici veterinari de stat, reprezentanţi ai direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele Moldovei, precum şi firme multinaţionale.

Cu acest prilej, absolvenţii, dar şi studenţii din anii terminali s-au întâlnit şi cu reprezentanţii firmei Eville and Jones, care au încheiat precontracte pentru 35 de medici veterinari în Marea Britanie.

De altfel, a precizat domnul decan Liviu Miron, calitatea învăţământului ieşean şi gradul de pregătire a medicilor veterinari români sunt deosebit de apreciate, dovadă fiind faptul că, în ultimii ani, 10-15 la sută din absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară din Dealul Copoului sunt angajaţi în companiile de profil din Regatul Unit.

Stelian Ciocoiu

Dacă ochii sunt calea spre sufletul omului, grădina ar trebui să fie oglinda casei lângă care se află şi, mai nou, pe care se află. Alături de clasica amenajare a unei grădini, „acoperişul verde“ devine, pe zi ce trece, un lucru tot mai căutat şi apreciat de români.

Fiind totuşi un domeniu relativ nou în România, în care studiile nu reuşesc deocamdată să răspundă la toate întrebările, asist. dr. Roxana Negrea, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ (USAMV) Iaşi, absolventă a Facultăţii de Horticultură, specializarea Peisagistică, a decis să demareze un proiect în cadrul lucrării sale de post-doctorat, ale cărui rezultate să contribuie la îmbogăţirea bagajului de informaţii deja existent în domeniu. „Sunt astfel de studii la noi în ţară dar nu acoperă întreaga arie. Este însă un domeniu încă tânăr la noi, ca şi amenajarea grădinilor. Grădinile realizate pe acoperiş au foarte multe avantaje. Una dintre premise ar putea fi şi lipsa spaţiului pe lângă construcţie. Acest lucru se întâmplă în cazul metropolelor. Există însă multe alte avantaje ale «acoperişurilor verzi». Măresc durata de viaţă a acoperişului pentru că filtrează razele ultraviolete, zgomotele, poluarea, creează un mediu mult mai sănătos de locuit, înfrumuseţează“, precizează Roxana Negrea.

Asistentul universitar urmăreşte, printre altele, să stabilească condiţiile de dezvoltare, dar şi speciile care se pretează pentru realizarea unui „acoperiş verde“, care să nu necesite o atenţie specială din partea proprietarului, şi care să fie fezabil condiţiilor climatice din zona Moldovei. „Ideea proiectului mi-a venit în timpul unei colaborări cu o persoană care a dorit să-şi înfiinţeze un astfel de «acoperiş verde» şi m-a întrebat ce specii o sfătuiesc să folosească, în condiţiile în care nu era dispusă să investească şi într-un sistem de irigare. În acel moment am căutat informaţii, dar nu am găsit foarte multe şi nu am putut face o recomandare ştiinţifică. A fost un mare semn de întrebare de ce nu s-au făcut studii la noi în ţară pentru condiţiile climatice de aici“, explică Roxana Negrea. Experimentul asistentului universitar a debutat în cursul lunii mai a.c. şi se derulează în cadrul unui proiect POSDRU, cu o durată de un an şi jumătate. În fiecare lună, Roxana Negrea primeşte o bursă care îi susţine studiile şi analizele de laborator realizate sub îndrumarea prof. univ. dr. Lucia Drăghia, decanul Facultăţii de Horticultură din cadrul USAMV Iaşi.

„Laboratorul“ de pe acoperiş

Ideea a prins viaţă pe acoperişul unei clădiri a USAMV Iaşi. La o înălţime de şase metri, Roxana Negrea a început să-şi amenajeze micul „laborator“ în aer liber, nu fără ajutor din partea conducerii instituţiei de învăţământ superior ieşeană şi a studenţilor. Pentru a ajunge la cultura experimentală Roxana Negrea urcă pe o scară metalică, bine ancorată în cenuşiul peretelui. „Doamnei decan i-a surâs ideea de a face un experiment care să ne permită să putem trage concluzia care specii se pretează şi cât de bine se dezvoltă într-un astfel de mediu. Ideea de amplasare a proiectului pe această clădire mi-a fost dată de domnul rector. Eu aş fi vrut să fac experimentul pe clădirea Universităţii. A fost o idee foarte constructivă şi mă bucur că am urmat-o pentru că atunci nu luasem în calcul cât de greu se poate ajunge cu zece metri cubi de substrat pe acoperiş. Din fericire, am avut parte de tot ajutorul şi de susţinerea conducerii Universităţii pentru a realiza acest experiment“, îşi aminteşte cu zâmbetul pe buze Roxana Negrea.

Un proiect cu suflet

Spaţiile experimentale au fost amenajate în trei rigole, fiecare cu câte un tip de substrat, ce găzduiesc patru specii de plante. „Am optat să folosesc mai multe specii floricole. Deşi teza de doctorat mi-am dat-o în pomicultură, unde am făcut o cercetare asupra speciilor care au deosebite calităţi decorative şi se pot folosi atât pentru fructele lor, cât şi pentru valoarea estetică, am ales de data aceasta speciile floricole pentru că ele pot fi folosite atât în amenajarea teraselor verzi, cât şi a acoperişurilor. În străinătate, mai ales în Olanda, sunt foarte populare. Sunt utilizate cu succes mai ales în cazul adăposturilor de animale, de albine, filtrează foarte bine apa meteorică, reducând gradul de poluare a acesteia“, mai explică peisagista. Cadrul universitar îşi îndreaptă cercetător atenţia asupra plantelor ca nişte giuvaieruri, unele de un verde viu, altele cu tentă brun-roşcată sau de un roşu pronunţat. Le priveşte cu dragoste, cufundată într-o linişte în care omul şi planta pot să stea în tihnă de vorbă şi să-şi spună păsurile.

Investiţii minime

Cu ajutorul rezultatelor acestui experiment, Roxana Negrea speră să poată oferi celor care îşi doresc răspunsurile şi soluţiile de care au nevoie pentru a se putea bucura de un „acoperiş verde“ cu costuri minime. „Investiţia se poate reduce chiar la jumătate dacă folosim nişte specii care au o dezvoltare rapidă şi armonioasă, astfel ca într-un an de zile acoperişul să fie îmbrăcat uniform. Un alt aspect pe care l-am luat în considerare a fost substratul pe care îl pot folosi. Din acest motiv, am ales mai multe variante pentru a putea concluziona care este cel mai potrivit. Apoi, am zis că ar fi bine să pot recomanda şi nişte amendamente care pot fi aplicate pentru ajutarea plantelor. Am considerat că totul trebuie să fie organic şi natural. Totodată, este posibil să nu fie nevoie“, susţine cadrul universitar. Chiar şi după terminarea acestui proiect, Roxana Negrea intenţionează să continue studiile şi să folosească plantele folosite la experiment pentru realizarea unei amenajări.

Sfaturi pentru o grădină reuşită

Pe lângă activitatea didactică, cadrul universitar îşi foloseşte cunoştinţele şi talentul, alături de colegii ing. Dragoş Paşcu şi ing. Roxana Şoldan, pentru a le oferi iubitorilor de frumos grădina pe care şi-o doresc şi care le reflectă personalitatea. „Peisagistica este un domeniu în care se lucrează şi cu oamenii, nu doar cu plantele. Orice grădină este o continuare a spaţiului de locuit. Trebuie să fie în ton cu casa, cu gusturile proprietarului. Foarte multe lucrări le-am avut în Bucureşti, în Pipera, avem o colaborare foarte constructivă cu Primăria Galaţi, unde am participat la amenajarea unui parc care anul acesta, în octombrie, a împlinit un an de zile de la inaugurare, dar şi la mai multe alte proiecte, alături de echipe de arhitecţi şi ingineri“, spune peisagista.

Realizarea unei grădini reuşite depinde de respectarea etapelor specifice, mai ales în cazul unei construcţii ce urmează să fie ridicată, dar şi de existenţa unui proiect care, în funcţie de complexitatea lui, poate costa între 150 de euro şi chiar câteva zeci de mii de euro.

„Primul pas ar trebui făcut înainte de începerea construcţiei, prin luarea stratului fertil de la nivelul sitului şi depozitat; pentru că se va intra cu utilaje grele care vor tasa solul, vor rămâne resturi de la materialele de construcţii care iarăşi pot împiedica creşterea plantelor. De obicei, decopertarea se face după, pentru că acest strat fertil nu se mai poate folosi, şi apoi se aduce un strat de pământ fertil, aceste două operaţiuni implicând evident nişte costuri“, consideră cadrul universitar.

Educarea publicului este un alt aspect pe care peisagista îl are mereu în vedere încă de la realizarea proiectului pentru viitoarea grădină: „Este constructiv din partea noastră să educăm publicul. Explicând avantajele unei plante colorate în defavoarea unui pitic, de exemplu, atunci consider că oricine este capabil să înţeleagă şi să renunţe la o idee dacă nu este constructivă. Cu cât oamenii au văzut mai multe grădini în străinătate şi le-a plăcut, cu atât şi-au dorit şi ei. Totodată, pe piaţă a început să apară o mai mare diversitate de plante“, mai spune Roxana Negrea. Însă, chiar dacă un specialist reuşeşte să creeze o grădină de vis, aceasta va trăi doar dacă proprietarul va înţelege că rolul său abia de acum începe. „Am scheme de tratament pe care le administrez, dar nu este suficient. Dacă nu este udată planta, degeaba. Am avut clienţi care au investit zeci de mii de euro în grădină şi, pentru că nu au udat, au murit toate plantele. Îmi pare foarte rău, mă doare sufletul, pentru că eu sunt prezentă pe şantier de la începutul proiectului şi până la sfârşit, am avut grijă de plante, dar ulterior nu au mai fost udate corect. Mulţi au impresia că sistemul de irigare este un moft. O plantă nu poate trăi dacă proprietarul nu are timp să o ude“, conchide cadrul universitar.

George COJOCARU-CÎRNECI

Pagina 2 din 2
Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti