Invatamant. Cercetare 03 August 2022, 16:59

Institutul de Cercetări Agronomice al României, 95 de ani de existență

Scris de

În 2022 s-au împlinit 95 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Agronomice. Evenimentul a fost marcat de sesiunea aniversară a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ consacrată acestuia.

Au participat membri ai Academiei, cercetători din institutele și stațiunile de cercetări agricole din țară și numeroși invitați.

Cuvântul introductiv a fost rostit de prof. univ. emerit dr. ing. doc. H.C. Valeriu Tabără, președintele ASAS. Lucrările sesiunii au fost conduse de dr. ing. Aurel Badiu, vicepreședintele ASAS. În sesiune au fost prezentate 18 referate cu teme din toate ramurile agriculturii.

În mod aleatoriu prezentăm câteva titluri:

Primul referat, prezentat de Ion Bold, Creatorii ICAR, C. Garofild și Gh. Ionescu-Șisești – economiști agrari scoate în evidență faptul că marele agrofitotehnician, acad. Gh. Ionescu-Șișești, este considerat și un economist agrar, alături de C. Garofild care, la rândul său, a fost un specialist în agricultură.

Cu tentă actuală au fost referatul numit Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din zootehnie fără afectarea profitabilității-suport tehnico-științific pentru fundamentarea politicilor științifice, avându-i ca autori pe C. Dragomir, M. Hăbeanu, H. Grosu, referatul Contribuția cercetării viticole din România la conservarea și dezvoltarea fondului de germoplasmă viticolă, realizat de I. Marin, E. Brândușa, A. Serdinescu și L. Ficiu. Un alt referat a fost Realizări în ameliorarea plantelor furajere la INCDA-Fundulea, semnat de Maria Schitea.

Se menționează că această activitate a început în anul 1949 la ICAR, iar în 1961 s-a transferat la Fundulea. Pe parcursul a 62 ani, INCDA-Fundulea a efectuat lucrări de ameliorare la 13 specii de plante furajere, la care s-au creat 71 de soiuri.

Seria referatelor a continuat cu lucrarea numită Rezultate privind crearea a trei noi rase de ovine la Palas-Constanța, semnată de autorii R. Radu, P. Vicovan, A. Enciu, C. Zamfir, A. Vicovan și M. Stanciu.

Se menționează că din fondul genetic Merinos de Palas și al unor rase amelioratoare importate pe parcursul a trei decenii și prin încrucișări s-au realizat rasele respective specializate în lapte, carne și prolificitate.

Realizări și perspective ale programului de ameliorare a soiei la SCDA-Turda, cu autorii R. Rezi, C. Urdă, A. Negrea, a fost o altă lucrare prezentată. Astfel s-a arătat că Stațiunea Turda a reușit să omologheze 24 soiuri de soia de la foarte timpuriu, la semitimpurii.

Ultimele creații cu creștere determinată, internodii scurte și număr mare de păstăi la nod, au potențial de producție ridicat.

Rom-Agrobiofertil NP – o alternativă biologică pentru agricultura sustenabilă și ecologică. Autori: V. Chiurciu, P. Seveciuc, I. Nicolae, A. Radu, A. Nanu, P. Stube, I. Diaconu, F. Tudor. Este vorba de un biostimulator realizat la Romvac dintr-un amestec, în părți egale, din trei culture de germeni vii care acționează sinergic pentru a furniza azotul și fosforul necesare plantelor.

Toate referatele au fost interesante, tratând aspecte importante din cercetarea agricolă românească, cu reflectare în practica agricolă.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti