Invatamant. Cercetare 07 Februarie 2022, 11:52

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor. Excelență în domeniul educației

Scris de

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este situat în comuna Dorna Candrenilor, la 8 km de municipiul Vatra Dornei. Aici tinerii se pregătesc în domeniile Resurse naturale şi protecţia mediului – Agricultură – Tehnician în agroturism, Servicii – Economic – Tehnician în activităţi economice, prin cursuri de zi. Din anul şcolar 2019 – 2020 au fost autorizate două noi calificări: Resurse naturale şi protecţia mediului – Agricultură – Tehnician veterinar, respectiv Industrie alimentară – Tehnician pentru prelucrarea produselor de origine animală. Școala profesională cu durata de 3 ani oferă calificarea de mecanic auto, iar din anul 2018 calificarea de lucrător în agroturism.

Prima şcoală cu ateliere pentru Franţa şi America

Începuturile învăţământului pe teritoriul comunei Dorna Candrenilor sunt semnalate în documente în anul 1852. Cel care s-a preocupat de dezvoltarea învăţământului în această localitate a fost învăţătorul Gh. Popovici, care era şi cantor la biserica din sat, şcoala aflându-se sub conducerea Consistoriului Ortodox al Bucovinei. Şcoala, cunoscută sub denumirea de Şcoala Trivialae, a funcţionat până în 1871 într-o casă particulară, în perioada 1871-1872, fiind construit un edificiu destinat învăţământului. În anul 1891 şcoala era frecventată de 96 elevi, iar în anii 1907-1908 erau înscrişi 169 de români, 67 de germani, un rutean şi un polon.

Pentru dezvoltarea unor deprinderi practice la elevi, în anul şcolar 1912 – 1913 se introduce stoleria, ateliere în care se executau obiecte necesare gospodăriilor ţărăneşti şi materiale pentru şcoală. Tot în acel an, Samuil Ioneţ a pus bazele unei biblioteci ce conţinea cărţi din toate domeniile ştiinţei în limbile română şi germană. În 1914 şcoala dispune de un atelier de industrie casnică, unde lucrau permanent 50 de fete. Acest atelier executa comenzi pentru Franţa şi America. Mai târziu, prin strădania Eugeniei Ioneţ, au mai luat fiinţă două ateliere, unul de ţesătorie şi altul de cusături naţionale. La izbucnirea Primului Război Mondial, şcoala a fost închisă şi transformată în spital militar, aici fiind cantonat şi un corp de armată.

Multiple calificări

În cadrul învăţământului liceal de zi, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor oferă calificare în patru domenii: Tehnician în agroturism, specializare prin care elevii dobândesc competenţe în promovarea tradiţiilor şi marketing în agroturism; management şi legislaţie în agroturism; gestiune şi evidenţă economică; servirea preparatelor şi băuturilor; construcţii şi amenajări în agroturism; tehnologii de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor; întreţinerea şi exploatarea pajiştilor. La absolvire, pe baza certificatului de calificare, tinerii se pot angaja ca administrator, recepţioner, bucătar, ospătar sau tehnician calificat în companii agricole şi horticole, firme din industria alimentară, firme de turism şi agroturism, camere agricole, oficii de consultanţă agricolă. Pe baza diplomei de bacalaureat pot continua studiile la orice facultate, dar îndeosebi în domeniul turismului, industriei alimentare sau ştiinţelor agricole.

Liceu Dorna Candrenilor 43

O altă calificare este cea de Tehnician în activităţi economice, care oferă competenţe despre managementul şi marketingul afacerii; resurse umane şi planificare; contabilitate, finanţe şi fiscalitate; asigurări şi contracte economice; statistică; instrumente de plată şi operaţiuni bancare. Cu această specializare absolvenţii pot ocupa posturi la nivel de tehnician calificat (nivel 4) într-o mare varietate de domenii: operator ghişeu bancar; secretariat, referent resurse umane; comerţ (vânzător, recepţioner, gestionar, merceolog, agent vânzări etc.); marketing (referent, asistent cercetări marketing etc.); contabil, statistician; broker; agent de asigurări etc.

Se pleacă în viaţă cu o calificare de tehnician

Calificarea de Tehnician veterinar oferă competenţe în agropedologie, creşterea animalelor, maşini agricole şi zootehnice, examinarea şi tratarea bolilor la animale, expertiza sanitar-veterinară a cărnii şi produselor de origine animală. O altă calificare pe care o oferă învăţământul liceal este cea de Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, la absolvire elevii având cunoştinţele necesare despre executarea operaţiilor de bază în laborator şi industria alimentară, asigurarea calităţii produselor alimentare, aplicarea proceselor biochimice la fabricarea produselor alimentare (produse lactate, preparate din carne).

Învăţământul profesional de trei ani oferă specializări în domeniile lucrător în agroturism, comerciant – vânzător şi mecanic auto.

„Formarea personalităţii în anii de liceu şi dezvoltarea spiritului antreprenorial sunt două aspecte esenţiale pentru viitorii noştri absolvenţi. Suntem reuniţi într-o mare familie formată din profesori, elevi, părinţi, agenţi economici şi toţi împreună formăm satul românesc. Chiar dacă nu toţi absolvenţii noştri promovează examenul de bacalaureat, ceea ce ne diferenţiază de liceele teoretice este faptul că din şcoala noastră se pleacă în viaţă cu un certificat de calificare de tehnician – nivel 4“, a precizat prof. Valentina Pîrvu, director.

În topul naţional

Faptul că, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este o şcoală de elită în învăţământul sucevean este dovedit de ratele anuale de promovabilitate, cuprinse între 99% şi 100% şi procentul anual de promovabilitate la examenul de bacalaureat mai mare de 50%, (66% în ultimul an), în contextul în care rata similară la liceele tehnologice este la nivelul mediu de 30%. În anul 2016, Daniel Ciobanu a fost singurul elev din ţară, de la un liceu din mediul rural, care a promovat acest examen cu media 10. Daniel a absolvit clasa a XII-a la Liceul Tehnologic din comuna Dorna Candrenilor, specializarea tehnician în activităţi economice, şi a susţinut probele la română, matematică şi geografie, reuşind să obţină la toate cele trei probe nota perfectă, zece.

Şi procentul anual de promovabilitate la examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4 (liceu tehnologic) este de 100%, la fel şi nivelul 3 (şcoala profesională) – 100%. Acest lucru este obţinut la Dorna Candrenilor prin existenţa unui corp de cadre didactice cu un grad de acoperire 100% cu profesori calificaţi.


Stagiile de instruire practică sunt desfăşurate la ferma didactică pentru activităţile zootehnice şi de agrotehnică montană, folosind maşinile agricole specifice zonei de munte. Lucrările solului se fac în grădina didactică a şcolii sau în solar. Practica de specialitate pentru tinerii care se pregătesc în domeniul turismului se face la pensiunile agroturistice din zonă, cu posibilităţi de angajare pe timpul verii şi după absolvire, fiind organizate vizite de studiu „De la fermă la furculiţă“.


Silviu Buculei


Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti