Lumea satului 750x100

update 4 Dec 2020

Senatorii au adoptat un proiect privind prima intabulare a terenurilor agricole

Senatorii au adoptat marţi un proiect de lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere.

Iniţiativa prevede că onorariile experţilor cadastrali vor fi suportate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, din fondurile generate de taxele de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în limita sumei de 400 lei/proprietate.

"La nivelul actual al imobilităţii tranzacţiilor în domeniul agricol extravilan costurile generate de lucrările cadastrale sunt uneori mai mari decât valoarea de tranzacţionare a terenurilor respective. Problema rămasă şi care se doreşte a fi reglementată prin prezenta iniţiativă este cea referitoare la costurile generate de prestaţia experţilor cadastrali", susţin iniţiatorii în expunerea de motive.

Potrivit proiectului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va emite instrucţiuni de punere în aplicare a dispoziţiilor.
Iniţiatorii proiectului sunt senatorii liberali Sorin Roşca Stănescu şi Teodor Atanasiu, Senatul fiind prima Cameră legislativă sesizată.

Comisia pentru administraţie şi cea pentru agricultură întocmiseră raport negativ proiectului de lege.
Proiectul a fost adoptat de plen cu 70 de voturi pentru, 40 împotrivă şi 3 abţineri.

Sursa AGERPRES