Fonduri europene 26 Noiembrie 2012, 09:14

Lansarea de cereri de proiecte aferent Măsurii 121 şi 123

Scris de

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă lansarea în perioada 26 noiembrie 2012 – 18 ianuarie 2013 a celei de a zecea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 121 şi a celei de a douăsprezecea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 123 din cadrul PNDR, prezentate mai jos.

Fondurile disponibile pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 150.000.000 Euro, se acordă distinct, după cum urmează:

- 20.000.000 Euro pentru implementarea standardelor pentru lapte crud și protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

- 10.000.000 Euro pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanțare;

- 48.000.000 Euro pentru sectorul vegetal (40%);

- 72.000.000 Euro pentru sectorul animal (60%).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 1.600.000 Euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” sunt de 80.000.000 Euro, defalcate după cum urmează:

  • 20.000.000 Euro pentru implementarea standardului privind laptele crud, în conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE;
  • 60.000.000 Euro pentru finanțarea proiectelor care vizează investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime incluse în

Anexa I la Tratatul de Instituire a CE (cu excepție produselor piscicole) și care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 123 este de 3.000.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 121 şi Măsura 123 se va face la sediile OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro şi la fiecare CRPDRP şi OJPDRP.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă Măsurilor 121 și 123 este 18 ianuarie 2013, ora 12:00.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management pentru PNDR. APDRP va notifica în scris şi prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile APDRP.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor 121 şi 123, din cadrul PNDR sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – distribuit GRATUIT.

Sursa APDRP


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti