În revista Lumea satului din 2022 am scris un articol cu acest titlu.

De fapt, am urmărit în zonă o solă care a fost însămânțată cu grâu în toamna 2021, a fost recoltată în vara 2022 și i-am urmărit evoluția până în prezent.

O tehnologie de cultivare corectă necesită ca, imediat după recoltarea grâului, să se efectueze lucrarea de dezmiriștit pentru multiplele sale avantaje.

Avem în vedere că în mulciul creat la suprafața solului din amestecarea paielor tocate de combină și grapa cu discuri cu stratul superficial al solului se asigură o bună acumulare și conservare a apei în sol și că apa nu se scurge la suprafața solului, nu produce eroziune, nu băltește și nu se evaporă.

În acest mulci se creează condiții pentru germinarea semințelor de buruieni și de samulastră care formează un covor vegetal (permanent verde) ce consumă îngrășămintele rămase de la cultura grâului și nitrații formații, evitând levigarea acestora și poluarea apei freatice.

De asemenea, acest covor vegetal protejează solul de acțiunea mecanică a picăturilor de ploaie asupra agregatelor structurale, valorifică razele solare în procesul de fotosinteză și consumă cantități importante de CO2 pentru formarea masei vegetale, menține, în timpul arșițelor, o temperatură favorabilă activității microbiologice din sol etc., etc.

Dar nu a fost să fie așa. În această parcelă nu s-a mai intrat până la sfârșit de octombrie și început de noiembrie. Între timp, în zonele unde au găsit ceva umiditate au crescut pâlcuri de buruieni, au făcut sămânță care s-a scuturat, adăugând noi cantități de sămânță la cele existente în sol.

La început de noiembrie s-a executat o arătură pe solul uscat, arătură de foarte slabă calitate, bolovănoasă, cu coame și denivelări. După arătură nu s-a intrat cu o grapă cu discuri pentru a mai mărunți și nivela terenul.

Atunci am scris articolul cu titlul de mai sus în care am menționat că, dacă nici în ferestrele iernii, după câteva reprize de îngheț-dezgheț nu se intervine pentru mărunțirea și nivelarea solului și se lasă totul pentru primăvara, cultura care va urma va fi în mare parte compromisă.

Nu s-a intervenit decât în primăvară prin lucrări cu grapa cu discuri.

Deci nu spun nici pregătirea terenului pentru semănat, nici pregătirea patului germinativ pentru că grapa cu discuri nu poate realiza aceste lucrări și grapa cu discuri nu se folosește la lucrări în primăvară.

Au avut și o nereușită inspirație ca pe asemenea suprafețe să însămânțeze soia. Pe lângă sfecla de zahăr, soia este la fel de pretențioasă în ceea ce privește pregătirea patului germinativ și semănatul.

Ea are nevoie la germinație de o cantitate mare de apă (150% din greutatea seminței), are germinația epigeică și necesită „pat tare și plapumă moale“, ceea ce grapa cu discuri nu poate realiza.

Necesită teren bine nivelat pentru că păstăile se formează începând din partea de jos a tulpinii și în teren denivelat combina nu poate recolta de jos.

Pregătirea terenului pentru semănat cu grapa cu discuri a vânturat solul, a pierdut apa, însămânțarea s-a efectuat la diferite adâncimi și, deși a fost o primăvară cu destule ploi, în perioada ianuarie-aprilie 2023 au căzut 157,2 mm, răsărirea soiei a avut loc conform figurilor alăturate.

Acum, în preajma recoltării culturilor de vară, trebuie făcute toate eforturile pentru realizarea lucrării de dezmiriștit imediat după trecerea combinei sau chiar în spatele ei.

Pe parcursul verii sau la începutul toamnei, în funcție de culturile ce urmează, se va urmări ca, după ploaie, să se efectueze tocarea buruienilor înainte de a forma semințe sau a culturilor de acoperire și executarea arăturii cu plugul în agregat cu grapa stelată sau, dacă e plug reversibil, fără posibilitatea folosirii grapei stelate, care să mărunțească și să niveleze arătura; se va lucra cu grapa cu discuri prevăzute cu tăvălugi. Aici este locul grapei cu discuri sau la intervenții în ferestrele iernii și nu la lucrări în primăvară.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Compania agricolă internațională Corteva Agriscience anunță finalizarea selecției participantelor la inovatorul program educațional de finanțare TalentA-2023, dedicat dezvoltării și susținerii femeilor talentate care lucrează în agricultură în mediul rural, pentru a contribui la îmbunătățirea securității alimentare a societății, în cadrul eforturilor de sustenabilitate corporativă.

Comitetul de organizare a selectat 70 de doamne fermier din România și Republica Moldova care au îndeplinit criteriile de participare în TalentA-2023. Lista participantelor la program include femei cu vârste cuprinse între 18 și 56 de ani, din diferite regiuni ale țării care lucrează în diverse domenii în agricultură – cultivarea cerealelor, legumicultură, pomicultură, creșterea animalelor și a păsărilor, apicultură și horticultură.

Luni, 5 iunie, au început cursurile intensive în centrul educațional online al Programului TalentA, care va include un modul agribusiness format din 4 cursuri și un modul business format din 10 cursuri.

Experți și traineri renumiți își vor împărtăși experiența și cunoștințele cu participantele. 

Specialiștii Corteva Agriscience se vor alătura personalului de formare și vor împărtăși participantelor experiența solidă a inovațiilor agricole globale.

Pregătirea se va încheia în luna iulie și, după o lună de pauză, participantele vor începe pregătirea proiectelor pentru concursul de finanțare, destinate îmbunătățirii securității alimentare a comunităților. Pe parcursul pregătirii, participantele vor colabora cu o echipă de mentori care le vor ajuta să definească clar și să aplice subiectul proiectului în toate componentele acestuia - de la concept și strategie, la buget și impact social și parteneriate. În funcție de rezultate și pe baza conceptelor de proiect furnizate, un comitet de experți va alege trei câștigătoare care vor primi fonduri din partea Corteva Agriscience: Locul I - 6000 USD, locul II - 5000 USD, locul III - 4000 USD.

„La Corteva Agriscience suntem convinși că femeile din agricultură au un mare potențial și sarcina noastră este de a le ajuta să-l dezvolte. Primii trei ani ai Programului TalentA au demonstrat activitatea și dorința femeilor care lucrează în agricultură în zonele rurale de a dobândi cunoștiințe, a implementa inovații și programe pentru dezvoltarea comunităților lor. TalentA este deja un semn al spiritului de lider al femeilor în agricultură și suntem încântați că, pe de o parte, facilităm accesul doamnelor fermier la resurse financiare și educaționale inovatoare  iar pe de altă parte, trezim interesul general al femeilor în domeniul  agricol,” spune Maria Cîrja, Director de Marketing pentru România și Republica Moldova Corteva Agriscience.

Programul TalentA a fost creat de compania agricolă internațională Corteva Agriscience, al cărei obiectiv este de a îmbogăți viețile celor care produc și a celor care consumă, asigurând dezvoltarea generațiilor viitoare. Punerea în aplicare a Programului face parte din implementarea eforturilor de sustenabilitate ale companiei Corteva privind promovarea auto-afirmării femeilor care lucrează în agricultură. TalentA a fost lansat în Spania în 2019, iar în 2020 a fost implementat pentru prima dată în România, în prezent fiind implementat cu succes și în alte țări - Portugalia, Ucraina, Ungaria, Polonia, Argentina și Chile. Începând cu 2022 și femeile din Republica Moldova s-au putut înscrie în programul TalentA. În total, în program sunt înscrise peste 1200 de femei, inclusiv 190 din România și 10 din Republica Moldova.

În România, programul TalentA-2023 este implementat de Corteva Agriscience, cu sprijinul echipei Starperformining. Pentru mai multe informații, accesați corteva.ro și urmăriți progresul Programului TalentA pe Facebook.

În perioada de vară se recoltează cca 6 mil. ha cultivate cu cereale păioase, rapiță, mazăre, borceag ș.a. Atât în cadrul agriculturii convenționale, cât și în sistemul de lucrări minime, după recoltarea acestora este indicată lucrarea de dezmiriștit.

Sub culturile recoltate solul mai conține ceva umiditate care s-ar pierde foarte repede după trecerea combinei. S-a constatat că, cu fiecare zi trecută după recoltare, se pierd 1-2 puncte procentuale din umiditatea solului. Dacă în spatele combinei solul conținea 11,4% umiditate, după 4 zile a scăzut la 8,4%. De aceea se recomandă ca lucrarea de dezmiriștit să se efectueze cât mai repede, dacă se poate, în spatele combinei.

Prin lucrarea de dezmiriștit se obțin următoarele avantajele:

– Se creează un mulci la suprafața solului din paiele tocate de combină împreună cu miriștea și rădăcinile tocate de grapa cu discuri, toate amestecate cu stratul superior al solului. Materia organică din mulci intră în descompunerea aerobă și formează humus și nutrienți.

– Se asigură o bună acumulare și conservare a apei în sol. Stratul de mulci afânat poate înmagazina întreaga cantitate de apă provenită din precipitații și lipsa capilarelor din acest strat împiedică pierderea apei prin evaporare la suprafața solului.

– Se asigură condiții pentru germinarea semințelor. Apa care se mai găsește în sol sub cultura recoltată, la care se adaugă umiditatea din resturile vegetale încorporate în mulci și ce se mai obține din roua internă, asigură necesarul de umiditate pentru germinarea semințelor de buruieni și a samulastrei.

– Se reduce rezerva de semințe de buruieni din sol. Majoritatea semințelor de buruieni din stratul superficial al solului germinează și cresc, diminuând astfel din bogata rezervă de semințe de buruieni din sol și, totodată, reducând din necesarul de erbicide și poluarea.

– Se formează un covor vegetal permanent verde. Buruienile și samulastra cresc menținând terenul verde, cu rolul său în menținerea și sporirea fertilității solului. Totodată, prezența permanentă a covorului vegetal, cu o biodiversitate complexă, cu sistem radicular la diferite adâncimi, perforează straturile de sol tasate-compactate și contribuie la solubilizarea substanțelor greu solubile din sol.

– Se asigură o bună protecție a solului. Prezența covorului vegetal protejează solul de acțiunea mecanică a picăturilor de ploaie care pot distruge agregatele structurale ale solului. Totodată, este evitată acțiunea de eroziune a solului prin apă și vânt.

– Prezența covorului vegetal realizează valorificarea energiei solare, a îngrășămintelor neconsumate de cultura recoltată și a azotului format prin nitrificare, evitând levigarea acestora, care se întorc în sol odată cu covorul vegetal tocat.

– Toate cele prezentate mai sus reprezintă condițiile favorabile pentru o bogată activitate microbiologică din sol, care asigură descompunerea materiei organice cu formarea de humus și nutrinți.

– Prin lucrarea de dezmiriștit efectuată la timp și de bună calitate se reduce potențialul de boli și dăunători, deoarece sunt distruse cuiburile de insecte, spori, ouă și se perturbă ciclul de dezvoltare normală a acestora.

Prin urmare, simpla lucrare de dezmiriștit asigură creșterea fertilității solului, sporirea producției agricole, cu cheltuieli minime. Ea trebuie efectuată la timp și să fie de bună calitate.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Apa acumulată în sol în perioada de toamnă-iarnă este hotărâtoare pentru reușita culturilor de primăvară. Aprecierea rezervei de apă nu se face după cantitatea de precipitații căzute, ci prin analize de laborator.

Când în stratul 0-100 cm se găsește apă sub 600 m3/ha rezerva este insuficientă, la 600-1000 m3/ha este foarte mică, la 1.001-1.400 m3/ha este mică, la 1.401-1.700 m3/ha este mijlocie și la 1.701-2.000 m3/ha este mare.

Se are în vedere că 1 mm apă din rezerva solului este echivalent cu 2-3 mm precipitații căzute în perioada de vegetație.

Principalele vergi tehnologice influențate de nivelul rezervei de apă din sol în momentul semănatului sunt:

 • Alegerea epocii de semănat pentru a asigura condiții de germinarea semințelor. În cazul deficitului de umiditate se însămânțează mai devreme și mai adânc pentru a încorpora sămânța într-un strat cu umiditate.
 • Adâncimea de pregătire a patului germinativ să fie cât mai mică pentru a nu răscoli solul cu pierderi de apă. Stratul pe care se încorporează sămânța să fie așezat (pat tare) cu densitatea aparentă de 1,3 g/cm3 pentru a asigura aportul capilar al apei la nivelul seminței, iar stratul care acoperă sămânța (plapuma moale) să fie afânat cu densitatea aparentă de 1,0-1,1 g/cm3 pentru a favoriza pătrunderea aerului și căldurii și a ușura străbaterea tinerelor plăntuțe.
 • Densitatea culturi se stabilește în funcție de rezerva de apă existentă în sol, asigurându-se un indice optim al suprafeței foliare care să realizeze o fotosinteză corespunzătoare unei producții maxime.

Creșterea densității peste aceste posibilități duce la sterilitatea știuleților de până la 38-44% față de 2-8% existenți în condiții de irigare.

Important este să nu existe goluri în cultură pentru a menține o atmosferă umedă care reduce evapotranspirația și creșterea buruienilor.

 • Alegerea speciilor și soiurilor (hibrizilor) de plante astfel încât condiții de deficit de umiditate să se cultive cele rezistente la secetă. De exemplu: sorg, năut, șofrănel, iarba de Sudan etc.
 • Fertilizarea cu azot se corelează direct cu rezerva de apă din sol. Este indicat să se folosească îngrășăminte cu eliberare tratată/controlată care să asigure azot pe întreaga perioadă de vegetație.

Corectarea dozelor de azot se efectuează astfel:

 • pentru fiecare 10 mm apă acumulată în plus se adaugă 3 kg de azot și se diminuează doza cu 5 kg de azot pentru fiecare 10 mm în minus;
 • se scad 30 kg din doza de azot după leguminoasele pentru boabe și se adaugă 20 kg de azot după premergătoarele târzii.
 • La erbicidarea culturilor se are în vedere că eficacitatea tratamentului depinde de umiditatea solului. Dacă solul are umiditate, erbicidele se pot aplica după semănat (preemergent), iar când solul este uscat la suprafață este indicat ca erbicidul să se aplice la pregătirea patului germinativ (ppi).
 • Efectuarea prașilelor, pe solul cu deficit de umiditate, se execută cât mai superficial, pentru a nu răscoli solul, cu pierderi de apă. Prin prașile se astupă și crăpăturile prin care pierderile de apă cresc cu 18%.

Totodată, prin prașilă se realizează un strat izolator, un mulci natural care împiedică pierderea apei prin evaporare la suprafața solului.

 • Combaterea bolilor și dăunătorilor asigură menținerea aparatului foliar al plantelor intact și tulpinile fără leziuni.

Plantele atacate intră într-un stres general și prin porțiunile atacate crește procesul de transpirație al plantelor și deci consumul de apă care este deficitar.

Prin aplicarea măsurilor menționate se pot obține recolte satisfăcătoare și în anii mai dificili climatic.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Mi-am propus să urmăresc în acest an (2022) modul cum se aplică unele secvențe tehnologice recomandate de cercetarea științifică din agricultură și m-am oprit la o parcelă cu grâu din zonă.

Tehnologia prevede ca, imediat după recoltarea grâului, să se efectueze lucrarea de dezmiriștit la 8-10 cm adâncime, când se creează un strat de mulci din amestecarea resturilor vegetale tocate și a miriștii cu stratul superficial al solului.

Acest strat asigură condiții pentru germinarea samulastrei și a semințelor de buruieni, creând un covor vegetal la suprafața solului.

Stratul de mulci gestionează bine acumularea și conservarea apei în sol, iar covorul vegetal valorifică energia solară, consumă din îngrășămintele rămase de la cultura recoltată și azotul rezultat în urma procesului de nitrificare, evitând levigarea acestora și poluarea mediului.

Totodată, covorul vegetal protejează solul de acțiunea mecanică a picăturilor de ploaie și de arșiță, asigurând condiții favorabile pentru activitatea microbiologică din sol.

În faza de înflorit se efectuează tocarea covorului vegetal pentru a nu forma semințe care să se adauge la bogata rezervă de seminșe de buruieni din sol, iar masa verde tocată, care conține substanțele nutritive ferite de levigare, asigură materia organică atât de necesară creșterii fertilității solului.

În sistemul de agricultură convențională, în august – septembrie, când umiditatea solului este favorabilă, se execută arătura cu plugul în agregat cu grapa stelată care încorporează în sol material vegetal. În cazul folosirii plugurilor reversibile care nu pot atașa grapa stelată, se efectuează o lucrare de grăpat, cel târziu a doua zi după arătură, când solul este încă reavăn, și rezultă un teren afânat, mărunțit și nivelat, capabil să înmagazineze maximum de apă peste iarnă, fiind foarte bun pentru viitoarele culturi.

Cum s-a întâmplat în realitate?

De la recoltat și până în luna noiembrie nu s-a întâmplat nimic. Recoltarea s-a efectuat cu o combină veche, după care am determinat pierderile și am găsit 2,5-2,8% pierderi de boabe, adică 60-80 kg/ha samulastră rămasă la suprafața solului. Aceasta nu a germinat și va răsări în viitoarele culturi. Buruienile au răsărit numai în pâlcuri, unde au găsit ceva umiditate. Toată vara au crescut (buruienile sunt mai rezistente la secetă), iar unele au ajuns la 80-90 cm înălțime. Începând din august – septembrie au format semințe care s-au scuturat, crescând rezerva de semințe din sol cu alte zeci de milioane de semințe.

În luna noiembrie a încercat o arătură foarte bolovănoasă, cu șanțuri și coame, cu mari denivelări. Buruienile deja uscate au fost prinse între bolovani, iar cele înalte au rămas cu jumătate din înălțime afară. Printre bolovani circulă intens aerul care antrenează puțina apă care se mai găsește în adâncime, sub bolovani, și o evaporă. Totodată, se intensifică mineralizarea humusului cu eliberarea de elemente nutritive care la primele ploi vor fi levigate.

Dacă măcar în ferestrele iernii, după câteva reprize de îngheț-dezghet ar trece cu o grapă cu discuri peste acest teren denivelat, ar mai salva ceva. Dacă însă lasă totul pentru primăvară (cum se întâmplă adesea), până se topește zăpada dintre bolovani și până se zvântă terenul pentru a intra la nivelat se pierde o bună parte din apa acumulată și se întârzie epoca de semănat, cu repercusiuni asupra nivelului și calitatea recoltelor. Aceste suprafețe, într-un an secetos, nu au nicio șansă să realizeze producții satisfăcătoare.

Asemenea aspecte se întâlnesc în multe locuri și este de datoria organelor agricole să ia măsuri de reducere a lor.

Trebuie avut în vedere că peste 90% din fermieri provin din alte domenii de activitate și au doar cunoștințe practice despre agricultură.

Trebuie găsite metode și forme de instruire a acestora. Adică cercetarea agricolă să aibă compartimente de extensie și consultanță, iar organele agricole județene să dispună de specialiștii necesari care să difuzeze în rândul fermierilor tehnologii corecte de cultivare a plantelor.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Experți în domeniul tehnologiilor pentru agricultură și oficiali români cu responsabilități în dezvoltarea politicilor și strategiilor în domeniu, se reunesc pentru două zile de dezbateri, în data de 20 și 21 mai.

Ediția maraton este dedicată soluțiilor digitale și de precizie pentru piața de agri-business din România și, în același timp, ajută la dezvoltarea de parteneriate cu toți marii jucători implicați în domeniul agricol: sectorul de afaceri, instituții publice etc.

Sesiunile care acoperă subiecte de actualitate din industria agricolă, au incluse demonstrații succesive ale celor mai performanți fermieri, dar și testări de produse: sisteme de irigații, softuri pentru managementului de fermă, senzori și sisteme de colectare de date, precum și utilaje și echipamente dedicate.

Fermele Grup Șerban, Frizon Grup și Agricost Adahra sunt prezente cu filmări din teren realizate la culturile de primăvară 2021.

Cum funcționează zona de Expo Hall și ce beneficii aduce Agribusiness 4.0?

Târgul este organizat pe platforma digitală VirtualAgro, dezvoltată de agenția Godmother, și permite fermelor și companiilor să aibă standuri virtuale în care să își prezinte portofoliul de produse, să propună campanii de discount și să intre în contact direct prin chat și webcam cu reprezentanții firmelor interesate,

Interacțiunile live pun în timp real la dispoziția utilizatorilor, funcționalități și activități organizate în cadrul unui eveniment agricol.

Pentru vizitatori, înscrierea este gratuită și asigură participarea automată la cele două tombole cu premii susținute de organizator, iar pentru expozanți costul este mic în comparație cu varianta clasică a unui târg de agricultură.

Partenerii care s-au alăturat demersului nostru: Corteva Agriscience, EIT Food, FMC Operational Romania, Limagrain, Michelin, Syswin Solutions și partenerii instituționali APIA, AFIR, USAMV Bucuresti, USAMV Timișoara, INCD - IBA și INMA.

Pachetele de participare sunt disponibile la adresa; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compania Naturevo, prezentă în piața românească de inputuri agricole de peste douăzeci de ani, este preocupată în mod constant de găsirea de noi soluții pentru tehnologii agricole, extinzându-și continuu gama de produse, dovedind eficacitate şi oferind soluții practice și eficiente pentru clienții săi.

Avem în companie o serie de specialiști de înaltă calificare agronomică. Aceștia furnizează valoare adăugată serviciilor de distribuție către producătorii agricoli, cei mai mulți dintre clienții noștri se bazează de fiecare dată pe consultanța noastră. Tehnicienii noștri se preocupă constant de produsele și soluțiile recomandate și introduse în tehnologiile de cultură, studiind eficacitatea lor în teren împreună cu producătorii locali și sprijinindu-i în luarea deciziilor la fața locului, în fermă sau prin sesiuni de comunicare, pentru a-i instrui in ceea ce privește utilizarea gamei noastre proprii de produse.

Astfel, am adus in portofoliul nostru câteva produse unice în Romania, dar și în lume, unul dintre ele fiind prezentat în articolul de față.

TRANSFORMER este un produs inovativ prin însăși modul lui de acțiune. Până acum, în România nu a existat un ameliorator al proprietăților fizice ale solului cu un asemenea mod de acțiune.

TRANSFORMER are o capacitate excelentă de a îmbunătăți infiltrarea, distribuția și drenarea apei de irigat sau de ploaie în sol. El are capacitatea de a atenua diferențele solului și chiar de a elimina proprietatea hidrofobă a solului care nu permite soluției să curgă de-a lungul profilului solului.

TRANSFORMER este un produs care are capacitatea de a reduce tensiunea superficială a apei. Atunci când este aplicat la sol, permite îmbunătățirea proprietăților hidraulice ale solului cum ar fi: infiltrarea, drenajul, conductivitatea hidraulică, retenția de apă în sol, eliminând acțiunea hidrofobă a solului.

Prin îmbunătățirea acestor proprietăți ale solului, apa aplicată este disponibilă pentru plante și nu este pierdută prin scurgere de-a lungul capilarelor și/sau a crăpăturilor solului, dimpotrivă, permite umezirea egală a profilului de sol, atât in profunzime cât si lateral.

BENEFICII MULTIPLE CU TRANSFORMER

Prin îmbunătățirea proprietăților fizice ale solului, produsul TRANSFORMER:

 • Îmbunătățește rata de infiltrare a apei în solurile grele și argiloase;
 • Mărește capacitatea de reținere a apei în toate tipurile de sol;
 • Reduce băltirea, spălarea și levigarea pe adâncime;
 • Îmbunătățește infiltrarea apei în solurile compactate, reducând rezistența la penetrare, permițând o dezvoltare optimă a rădăcinilor;
 • Îmbunătățește distribuția laterală a apei în sol;
 • Reduce proprietatea hidrofobă a solului și îmbunătățește reținerea și redistribuția mai bună a apei în solurile nisipoase;
 • Favorizează dezvoltarea rădăcinilor absorbante și intensifică creșterea aparatului radicular;
 • Îmbunătățește disponibilitatea și absorbția substanțelor nutritive;
 • Asigură distribuirea uniform în sol a produselor de protecția plantelor și a nutrienților;
 • Stimulează activitatea microbiană.

CUM UTILIZAM TRANSFORMER?

Ideal este ca TRANSFORMER să fie aplicat printr-un sistem de irigare care poate fi: prin picurare, fertirigare, microaspersie sau chiar aspersie. TRANSFORMER poate fi aplicat și prin pulverizare pe solurile curate, înainte de plantare sau postplantare, cu orice aparat de stropit.

Pe solurile lutoase sau nisipoase se aplică o doza de 5-10 l/ha TRANSFORMER astfel:

 • Se începe umectarea solului cu apă - 25% din norma de udare.
 • Se stropește cu o doză de 5-10 litri/ha în următoarele 50% din norma de udare, în scopul de a îmbunătăți zona de distribuție a soluțiilor.
 • La sfârșitul procesului de irigare, se aplică numai apă (25% din cantitatea rămasă) pentru a se asigura că TRANSFORMER va fi distribuit în mod adecvat pe sol.

În solurile grele sau unde ternul prezinta o crustă superficială:

 • Urmați aceeași ordine ca în paragraful anterior, cu o doză de 10 – 15 litri/ha, dar în aplicații succesive de 5 litri/ha la fiecare 15 zile.
 • Concentrația soluției nu trebuie să depășească mai mult de 1 litru la 1000 de litri de apă (concentrația 0,1%)

Un exemplu de utilizare practică a produsului TRANSFORMER la cultura porumbului, îl vom prezenta în cele ce urmează.

tratament la sol cu Transformer

Proba cântarului – rezultate 2019

proba cantarului 2019

TRANSFORMER este marca înregistrată Oro Agri International Ltd.

Pentru a beneficia de consultanta personalizata, contactați echipa NATUREVO!

Consultați www.naturevo.ro , secțiunea contacte!

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti