Repicatul răsadurilor presupune transplantarea plantelor foarte tinere într-un nou spațiu de creștere (pe substrat, în ghivece), la distanțe mai mari între plante, pentru ca acestea să dispună de condiții mai bune de mediu (lumină, substanțe hrănitoare, apă etc.) în vederea unei creșteri și dezvoltări cât mai intense. Ca urmare, repicatul este o lucrare esențială în tehnica de producere a răsadurilor. Momentul optim pentru repicarea răsadurilor este atunci când frunzele cotiledonate ale plantulelor au o poziție orizontală, iar frunzele adevărate sunt în plină creștere. Lucrarea este considerată obligatorie pentru majoritatea răsadurilor destinate culturilor protejate în cazul cărora calitatea joacă un rol deosebit în obținerea unor producții timpurii și ridicate. Repicatul poate fi evitat numai în cazul obținerii răsadurilor prin semănat direct în ghivece. Repicatul răsadurilor se face, în general, în același tip de amestec de pământuri ca și semănatul, fiind executat pe straturi sau în ghivece.

Tehnica de repicat a răsadurilor pe straturi presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Pregătirea stratului pentru repicare: aducerea amestecului în spațiul de producere a răsadurilor, pentru încălzire; întinderea amestecului sub formă de strat, cu grosimea de 15-18 cm, pe parapet sau direct pe sol, unde s-a așternut anterior o folie de plastic; nivelarea substratului; tasarea ușoară a substratului; marcarea rândurilor în vederea repicatului, cu scândura de marcat sau alte dispozitive.
 • Pregătirea răsadurilor ce se vor repica: udarea suprafeței de răsaduri rezultate în urma semănatului pentru ca plantulele să poată fi desprinse de substrat fără să piardă din rădăcini; dislocarea unor porțiuni de substrat împreună cu răsadurilor crescute, numai în momentul repicatului.
 • Repicarea propriu-zisă: deschiderea unei gropițe verticale în substrat, cu plantatorul, prin înfigere și rotire; desprinderea unui fir de răsad din brazda detașată; introducerea rădăcinii răsadului în gropița deschisă, respectând nivelul până la care plantula a crescut anterior în substrat sau cu ceva mai adânc; introducerea din nou a plantatorului în substrat, de data aceasta oblic, în așa fel încât vârful plantatorului să ajungă sub nivelul gropiței verticale și deplasarea plantatorului sprijinit pe vârf către plantulă, pentru prinderea rădăcinii în substrat.
 • Lucrări aplicate imediat după repicat: udarea răsadului repicat cu apă călduță; protejarea de insolație prea puternică (1-3 zile) până ce rădăcinile realizează contactul deplin cu substratul.

rasaduri in ghiveci

Tehnica de repicat în ghivece container implică:

 • Pregătirea ghivecelor-container: așezarea ghivecelor pe suprafața destinată, unul lângă altul; aducerea amestecului gata pregătit și tratat.
 • Pregătirea răsadurilor ce se vor repica: udarea suprafeței de răsaduri rezultate în urma semănatului pentru ca plantulele să poată fi desprinse de substrat fără să piardă din rădăcini; dislocarea unor porțiuni de substrat împreună cu răsadurile crescute, numai în momentul repicatului.
 • Repicarea propriu-zisă se face la fel ca la repicare pe substrat.
 • Lucrări aplicate imediat după repicat: udarea răsadului repicat cu apă călduță; protejarea plantelor de insolație prea puternică până ce rădăcinile realizează contactul deplin cu substratul.
 • Tehnica de repicat în ghivece presate, produse cu prese acționate mecanic sau manual, cuprinde următoarele activități:
 • Pregătirea ghivecelor presate: transportul amestecului, umezirea amestecului, confecționarea ghivecelor presate cu ajutorul preselor speciale, acționate mecanic sau manual, pe cât posibil direct pe suprafața destinată obținerii răsadurilor.
 • Pregătirea răsadurilor ce se vor repica: la fel ca la ghivecele de tip container.
 • Repicarea propriu-zisă: la fel ca la ghivecele de tip container.

Pentru obținerea răsadurilor cu o cantitate de substrat stabilă, fără să se apeleze la ghivecele de tip container, se poate proceda astfel:

 • Repicatul pe pat nutritiv (substraturi): marcarea distanțelor, între rânduri și pe rând, marcatoare speciale cu cuie; repicatul precis la locurile marcate; secționarea substratului înainte de scoaterea răsadurilor, pe jumătatea intervalului dintre plante, în ambele sensuri.
 • Repicatul în cuburi nutritive confecționate cu prese acționate manual.
 • Necesarul de substrat, precum și de spațiu pentru așezarea plantelor repicate variază în funcție de dimensiunea ghivecelor și de modul de producere a acestora.

Beatrice Alexandra MODIGA

RĂSADURILE DE LEGUME (tomate, ardei, vinete, varză, gulii) se vor stropi împotriva bolilor foliare și de tulpină, afidelor, musculiței albe, acarienilor cu:

 1. PREVICUR 607 SL 0,15% - 0,25% sau FOLPAN 80 WDG– 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,2% + TOPSIN 70 WDG – 0,07% + FASTAC 10 EC – 0,02%;
 2. PREVICUR ENERGY – 0,1% sau DITHANE M 45 – 0,2% + FASTAC 10 EC – 0,02%.

Alte Recomandări importante:

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

- produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează ;

- resturile de soluții sau apa rezultată în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă în apropierea apelor de suprafață, șanțuri etc.

- este interzis pășunatul sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp liniștit fără vânt. Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s.

- citiți cu atenție eticheta produsului pe care îl folosiți ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- produsele care se folosesc pentru prevenirea și combaterea bolilor se vor aplica la interval de 14 zile iar produsele care se folosesc pentru combaterea dăunătorilor se vor utiliza doar la apariția atacului.

- Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR“, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectați  cu  strictețe  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor!, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare și îndeplinirea condițiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 și specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/128/CE și, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 și în anexa III la respectiva directivă.

În vederea protejării sănătății oamenilor și a animalelor, protecției albinelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.

Sursa: OFICIUL FITOSANITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti