ipso august 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 27 Sep 2021

Tratamente la coacăz, zmeur și mur

La COACĂZ, ZMEUR și MUR – se va aplica un tratament la apariția butonilor liberi pentru combaterea bolilor foliare, acarienilor, afidelor, ţânţarului frunzelor (Dasineura tetensi) şi insectelor defoliatoare cu:

1. DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% + SULFOMAT 80 PU – 0,4% + CALYPSO 480 SC – 0,02%.

La CĂPŞUN – se va aplica un tratament la buton alb pentru a combate pătarea albă, pătarea purpurie, putregaiuri, molia căpşunului, acarieni, păduchi de frunze cu:

CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 – 0,2% + ALIETTE 80 WG – 0,2% + FASTAC 10 EC – 0,02%.

Alte Recomandări importante:

Luați masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

- produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează;

- resturile de solutii sau apa rezultata în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie să ajungă în apropierea apelor de suprafață, șanțuri etc.

-este interzis pășunatul sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp liniștit fără vânt. Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m/s.

- citiți cu atenție eticheta produsului pe care îl folosiți;

- la realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică și chimică.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR“, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI.

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor!, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 și specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozițiile Directivei 2009/128/CE și, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 și în anexa III la respectiva directivă.

În vederea protejarii sănătății oamenilor și a animalelor, protecției albinelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.

Sursa: DIRECȚIA FITOSANITARĂ - OFICIUL FITOSANITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD

O cultură de la A la Z. Murul (Rubus laciniatus)

Cunoscut inițial în flora spontană, murul a fost introdus în cultură după ce amelioratorii au obținut varietatea fără ghimpi. În România sunt cunoscute și utilizate soiurile Thornfree, Chester, Loch Ness, Arapaho, Hull, Triple Crown etc. Ca arie de cultură sunt preferate zonele în care temperaturile nu scad sub -12...15°C ; altminteri, tulpinile trebuie protejate în timpul iernii.

Murul este un arbust peren care crește în Europa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord și America de Nord. În flora spontană îl întâlnim la marginea pădurilor, în poieni, de-a lungul apelor curgătoare. Specia a fost adusă în cultură, în afară de rostul său culinar (dulcețuri din fructe), pentru proprietățile tonice, diuretice, sudorifice, laxative și depurative ale frunzelor și fructelor.

Plantarea

Materialul săditor utilizat poate avea un an sau doi, cu 2-3 tulpini de 20-40 cm. Terenul se ară și se discuiește, plantarea urmând să fie efectuată primăvara, în gropi de 40 x 40 x 40 cm. Este ideal să fie aplicată și o fertilizare la plantare: 6-8 kg de mraniță și 60 g de îngrășăminte complexe la fiecare plantă. Distanța dintre rânduri va fi de 2,5-3,0 m, iar între plante pe rând, de 1,5-2,0 m. Sistemul de susținere va fi realizat din șpalieri fixați la distanță de 8-10 m, cu trei rânduri de sârme, primul la 80 cm față de sol, următoarele, la 50 cm. Forma de conducere cel mai des folosită este sub formă de evan­tai. Pentru producții la capacitatea maximă a soiurilor este de preferat să asigurăm și un sistem de irigare prin picurare. De reținut: murul se înmulțește extrem de ușor, prin marcotaj sau despărțirea tufelor.

Tăieri de formare/fructificare

  • Anul I de plantare: se lasă 2-3 tulpini, scurtate la 20-25 cm;
  • Anul al II-lea: din tulpinile crescute în primul an se aleg două (cele mai dezvoltate), se scurtează la 140-150 cm, se palisează sub formă de „V“;
  • Anul al III-lea: se elimină primele două tulpini uscate de la bază, se aleg altele patru, care se scurtează la 160-180 cm, dirijate sub formă de evantai. Din ramificațiile laterale se păstrează 4-5 pe fiecare tulpină, tăiate la 3-4 muguri. În anii următori tăierile de rodire sunt identice, cu păstrarea a 6-8 tulpini/tufă.

Lucrări de îngrijire/recoltare

Anual, solul se lucrează ori de câte ori este nevoie, pentru a-l menține curat de buruieni, mecanic între rânduri și manual, între plante pe rând. Pentru fertilizare, având în vedere că murul va fi totuși o cultură cât de cât ecologică, vom folosi îngrășăminte organice. Irigarea se face, în funcție de precipitații, de 6-8 ori pe sezon, cu norme de udare de 350-400 mc/ha. Fitoprotecția vizează combaterea bolilor specifice – rugina, pătarea albă și mucegaiul cenușiu al plantelor și a principalilor dăunători – afide, păianjenii tetranichizi și insectele defoliatoare. Acolo unde temperaturile scad frecvent sub -15°C este nevoie de protecția tulpinilor împotriva înghețului: se desprind de pe sârme, se întind la sol, se fixează cu brazde de pământ și se acoperă cu folie termoizolantă sau paie ori resturi vegetale. Primăvara devreme se descoperă, aplicându-se și tăierile specifice. Fructele se recoltează din trei în trei zile, începând din prima decadă a lunii august, în zonele de câmpie, și până la finele lunii octombrie, în zonele colinare. Producția poate ajunge la 4-8 tone/ha, în funcție de soi.

Maria BOGDAN

Abonează-te la acest feed RSS