reclama youtube lumeasatuluitv
update 27 Jun 2022

Tratamente de primăvară la sâmburoase

Înainte de înflorit, în funcţie şi de condiţiile climaterice la speciile de sâmburoase pot apărea unele boli cum ar fi: MONILIOZA, BĂŞICAREA FRUNZELOR, CIURUIRI, PĂTAREA FRUNZELOR, boli ce pot cauza pierderi importante (în special la vişin).

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului PREFLORAL (în faza de buton alb - până la deschiderea primelor flori), folosind unul din produsele menţionate mai jos:

BRAVO 500 SC = 0,25% (Rapăn) sau Alcupral 50 PU = 0.3% (pătarea roșie a frunzelor; ciuruirea frunzelor; monilioza la prun); sau Zeama bordeleză tip ,,MIF” = 0.5 (pătarea roșie a frunzelor de prun) sau FOLICUR SOLO 250 EW = 0,1% (Monilioza la cires, prun) sau ORIUS 25 EW = 0,1% (Monilioza) sau TOPAS 100 EC = 0,05% (pătarea frunzelor; monilioza - cireș, vișin); sau BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0.5% (monilioza fructelor; bășicarea frunzelor; ciuruirea frunzelor – piersic; pătarea roșie a frunzelor de prun; ciuruirea frunzelor de prun; monilioza fructelor la prun) sau CAPTAN 80 WDG 0,015% (pătarea roșie și monilioza la prun).

Perioada optimă de tratament: până la deschiderea primelor flori.

Alte recomandări: se vor folosi 1.500 l soluţie la ha.

Citiţi cu atenţie prospectele produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare.               

NOTĂ: (Pentru speciile sâmburoase, monilioza ia un caracter grav în primăverile ploioase și reci, când ramurile cu flori şi frunze se vestejesc în număr mare. Frunzele atacate atârnă, fără a cădea, florile se brunifică şi se usucă iar ramurile veştejite se îndoaie în formă de cârlig. Atacul pe flori şi frunze este asemănător cu efectul îngheţului târziu de primăvară cu aspect de opărit. De aceea, de la faza de buton alb şi până la scuturarea petalelor, la speciile care deja au înflorit şi la cele ce urmează să înflorescă, se recomandă efectuarea a 3-4 tratamente împotriva moniliozei, uneori când infecţia este mare se impune repetarea tratamentelor la 4-5 zile.)

Se pot folosi prin alternanţă aceleaşi produse recomandate la tratamentul I împotriva moniliozei.

Fiecare proprietar de livezi sau pomi răzleţi să urmărească fenofazele de dezvoltare a pomilor, chiar pe specii, pentru a interveni cu tratamente la momentele optime.

Luaţi măsuri ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător şi a animalelor.

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţia plantelor, pe cele de sănătate şi securitate în muncă.

Pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu ppp, respectaţi masurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,nr. 68/1992 al M.Mediului,nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Romănia, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015 încheiat intre Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociatia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

În cadrul Programului SCAPA, ambalajele din carton provenite de la produse se vor plia și depozita până la predarea în termen de 3 luni, către distribuitorul de produse. Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Oficiul Fitosanitar Alba

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului