Adama Sultan iulie 2020
update 25 Sep 2020

O fi bine? 10 ha de vile, hoteluri și parcări în vârful muntelui

Nu știu cum o fi pe globul ăsta. Mă rog, în țările civilizate, că doar spre ele aspirăm, nu înspre cele din lumea a treia! Adică n-am văzut prea mult din Europa ca să-mi dau seama dacă statele respective au dus comunităție sus în munte sau în oricare alt loc inclus în parcurile naționale. Dar știu sigur că Scoția regretă de vreun secol că a ras pădurile. Sau că Spania, Portugalia, Franța, Italia au politici stricte de refacere a habitatelor naturale. Așadar, mă întreb și vă întreb: o fi bine că Primăria Moroeni (Dâmbovița) a avizat construirea unui minicartier (case de vacanță, pensiuni, hoteluri, terenuri de sport, piscine, parcări, drumuri de acces, heliport) de 10 ha în Parcul Natural Bucegi, undeva lângă cabana Piatra Arsă?

Întrebarea și-ar putea găsi răspuns în faptul că autoritățile au primt aviz pozitiv de la administrația parcului că există un plan urbanistic general care ar permite acest lucru și bănuim că, în general, s-au înarmat beton cu documente și avize ministerile și/sau regionale ori județene, dată fiind sensibilitatea subiectului. Deja mai multe ONG-uri au anunțat un protest pentru a avertiza asupra riscului distrugerii muntelui. Dar, cu lege sau fără lege în mână (noi știm că uneori acestea se fac și-n interesul unor grupuri, haideți să le numim lobby), e imposibil să credem că habitatul platoului Bucegi va rămâne intact, că nu va avea de suferit, că speciile rare vor supraviețui invaziei umane etc. Deja observăm ce s-a întâmplat după ce s-a asfaltat drumul până-n creierii munților. Poluarea a afectat brazii, pășunea alpină s-a „înzestrat“ cu plastic, hârtii și urme de grătare... Bine, din punct de vedere turistic se poate să fie bine, o fi nevoie de dezvoltare. Și turistul va fi foarte mulțumit! Faptul că urcă până lângă Sfinx cu mașina, că are hoteluri unde să înnopteze, că se scaldă în piscine sau ia masa în aer pur, curat (cât de pur și curat va mai fi) e semn de dezvoltare și civilizare a țării! În fine, asta o va spune generația următoare, în niciun caz noi!

35% din suprafața parcului nu poate fi „atinsă“ de construcții

Înființat în 1974, Parcul Natural Bucegi se întinde pe o suprafață de 32.500 ha, pe raza județelor Dâmbovița, Prahova și Brașov. Mai mult de 60% din teritoriu este acoperit cu păduri. Rezervațiile naturale nominalizate în Legea nr. 5/2000, 14 la număr, ocupă 8.216 ha: Prahova - 4.997 ha; Dambovița - 1.575 ha; Brașov - 1.644 ha. Zona de protecție integrală și zona de protecție strictă, unde sunt delimitate 46 de elemente de patrimoniu natural al cărui management necesită măsuri speciale pentru asigurarea integrității acestora, ocupă 11.421 ha, reprezentând aproximativ 35% din suprafața parcului (zona de protecție strictă - 4.055,87 ha și zona de protecție integrală - 7.366,52 ha). În afară de acestea mai există zona de management durabil, pe 58,38 % din suprafață, și zona de dezvoltare durabilă, pe 6,48% din parc. Mai avem, apoi, 3.010 specii în flora sălbatică, din care 120 sunt incluse în „Lista Roșie a Plantelor Superioare din România“ ca specii rare, endemice, vulnerabile sau periclitate, 108 specii de păsări, 172 exemplare de cerb comun, 260 de căprior, 558 capre negre, 227 mistreți, 52 urși, 232 iepuri, 117 cocoși de munte, 30 lupi, 13 râși și 19 pisici sălbatice, 7 lacuri, stâncării, peșteri etc.

Construcții existente în parc

Legislația noastră nu permite omului intervenții în zonele stricte, integrate, rezervații științifice, iar cele de management durabil sunt limitative. Bun, ar spune unii, dacă până acum s-a construit, de ce nu am face-o și de aici înainte? În prezent, în suprafața parcului, unde sunt amenajate și 231 de trasee alpine, există mai multe tipuri de construcții: 42 de cabane, hoteluri, pensiuni, vile de vacanță și construcții civile; 14 baze sau refugii salvamont; 5 schituri sau mănăstiri; 5 relee și stații de radiocomunicații; 10 instalații de transport prin cablu și construcțiile aferente acestora; 20 de cantoane silvice, cabane, observatoare cinegetice; o amenajare pastorală; 4 construcții aparținând ministerelor Apărării și de Interne; 3 stații meteo; 15 captări de apă; 10 amenajări hidroenergetice plus construcții aferente; 2 cariere (piatră). Numai că Planul de management al PNB citează principalele amenințări: dezvoltarea turismului peste capacitatea de suport a patrimoniului natural; creșterea cantităților de deșeuri rămase în urma vizitatorilor; apariția unităților turistice netradiționale sau defectuos proiectate; apariția presiunilor generate de dezvoltarea excesivă a zonei Bran-Moieciu, Valea Prahovei, precum și datorită reamenajării DJ 713. Probabil că o fi bine să construiești în vârful muntelui, dar depinde ce și cum o faci.

Sau, ca să tragem concluzia, îl cităm pe primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea: „Mi se pare total iresponsabil, pur și simplu o schimonosire a muntelui, și va duce la un haos, la fel cum s-a creat în multe alte zone în țară.“

Maria BOGDAN

  • Publicat în Turism

Parcul Natural Bucegi, punct de atracţie pentru turişti şi oameni de ştiinţă

Cu o deschidere sudică, pe teritoriul a trei judeţe – Braşov, Dâmboviţa şi Prahova, în proporţii oarecum egale şi cu o suprafaţă imensă de peste 32.000 ha, parte pajişti, parte păduri seculare, Parcul Natural Bucegi reprezintă astăzi un important punct de referinţă în cercetarea ştiinţifică în domeniu. Prin însuşi obiectul său de activitate – asigură o protecţie specifică zonei alpine reprezentate de elemente naturale deosebite –, cu o structură geologică aparte şi cu o altitudine de peste 2.500 metri, parcul este structurat astăzi în 14 rezervaţii, cu o floră şi o faună diferite. Este poate îndeajuns să arătăm că aici, potrivit directorului unităţii, ing. Horia Iuncu, există, statistic, 3.500 specii de plante rare, ocrotite de lege, printre care floarea de colţ, sângele voinicului, rododendron, iedera albă, pinus cembra, dar şi o faună foarte diversă, compusă din peste 3.000 specii de animale: cocoşul de munte, capra neagră, ursul brun, numeroase cervide, corbul, râsul. În perimetrul parcului au fost identificate şi constituite o serie de zone specifice de protecţie şi de conservare a unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, dar şi hidrologic, geologic, speologic, precum şi palenteologic. În cazul din urmă sunt avute în vedere măsuri specifice de protecţie a unor monumente ale naturii, precum Peştera Cocora şi Cheile Urşilor, Cheile Tătarului, Colţii Morarului, Cascada Urlătoarea, Abruptul prahovean, stâncile Sfânta Ana, Cheile Peleşului şi altele.

„Prin identificarea habitatelor, a tipurilor de ecosisteme, stabilirea limitelor spaţiale, a stării şi a tipurilor de ecosisteme, ne-am propus încă de la începutul activităţii noastre aici un studiu sistematic asupra diversităţii ecosistemice, a diversităţii geologice, climatice, pedologice, hidrologice şi biologice“, mai precizează directorul Horia Iuncu.

Parcul este şi un mediu propice vieţii cotidiene. Există aici un număr important de aşezări omeneşti, îndeosebi rurale, ale căror activităţi tradiţionale sunt susţinute de noi. Astfel, pentru păstrarea specificului zonei, sperăm să asigurăm o adevărată armonie cu natura înconjurătoare. În anumite cazuri, justificate, conducerea parcului acceptă o exploatare a arborilor şi a păşunatului alpin, pescuitul, prelucrarea unor materiale specifice, dar şi colectarea fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile, vânătoarea, un turism adecvat.

Protecţia naturii şi dezvoltarea economică a zonei

De altfel, pentru acest an conducerea Parcului şi-a mai propus drept principal obiectiv practicarea turismului montan în perimetrul unităţii. Pe de o parte prin modernizarea infrastructurii specifice de vizitare, prin realizarea unui centru la Buşteni, dar şi prin finalizarea lucrărilor de construcţie a altor noi puncte de informare la Peştera şi Moroieni (acolo unde se află şi sediul parcului), inclusiv realizarea de materiale informative, a paginii de web pentru turiştii români şi străini. Avem în vedere aici şi intensificarea activităţilor de educaţie ecologică cu elevii de la şcolile generale şi licee din zonă, în principal cu cele din oraşul Sinaia şi comuna Moroieni.

Se intensifică cercetarea ştiinţifică în Bucegi

De la an la an se poate vorbi de o prezenţă tot mai activă a oamenilor de ştiinţă, care nu se sfiesc să urce pieptiş Bucegii. Se cuvine menţionat faptul că, alături de personalul de conducere a Parcului, te întâlneşti adesea şi cu cercetători de la diferite universităţi. În primul rând de la Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti, Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere de la Universitatea Braşov (Facultatea de Ingineria mediului şi Biotehnologie). Tot astfel cum există şi o serie de parteneriate cu Institutul de Cercetare în Silvicultură (ICAS), precum şi parteneriate cu alte unităţi similare din ţară şi străinătate, cu diferite organisme europene sau pan-europene: Europarc, Pan Park, Centrul internaţional pentru Conservarea Carpaţilor, Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii, Fondul Mondial pentru Natură, Federaţia naturii şi a Parcurilor Naturale din Europa.

Cristea BOCIOACĂ

Abonează-te la acest feed RSS