Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 9 Apr 2021

Sisteme de fertirigaţii în pomicultură

Valoarea investiţiei pentru înfiinţare şi exploatare 4 ani a unui hectar de livadă, şi acceptată de Ministerul Agriculturii şi recomandată în anteriorul articol, nu cuprinde cheltuielile cu irigaţiile.

Toate culturile horticole, deci şi pomii, consumă zilnic apă, mai puţină în perioada de creştere şi un consum sporit în perioada de maturare a fructelor. Cercetările întreprinse de firma HAIFA arată că pomii au nevoie zilnic pentru fiecare pom, la începutul vegetaţiei, de

2 l de apă şi consumul poate creşte la 10-20 l/zi şi pom, în perioada de coacere. Regimul pluviometric în ţara noastră este scăzut, şi trebuie completat prin udări zilnice. În toate zonele şi în toate tipurile de plantaţie, fertirigaţia şi-a dovedit eficienţa biologică şi economică = consum mic de apă, dirijarea apei numai la pom împreună cu îngrăşăminte chimice solubile, printr-o distribuţie după scheme care ajută la obţinerea unui anumit nivel de producţie. Apa se poate asigura din sisteme centralizate dar şi din surse locale, forajele fiind cele mai indicate.

În orice localitate se obţine dintr-un foraj minimum 1 l/secundă (72 mc/zi), asigurând apa zilnic pentru 4 ha din specia măr, 6 ha din specia cireş, piersic şi prun. După asigurarea sursei de apă se trece la proiectarea şi executarea sistemului de fertirigare. Proiectarea şi executarea unui sistem de fertirigaţie se realizează cu o cheltuială de 2.000-4.000 euro/ha, în funcţie de suprafaţă. Nota de comandă trebuie să cuprindă un plan de situaţie cu specii, distanţe faţă de sursa de apă, distanţe de plantare pe rând şi între rânduri, lungimea rândurilor şi numărul de pomi pe rând, consumul de apă pe zi începând din luna aprilie până în octombrie, distanţa între picurătoare (cu un debit de 1,6 litri pe oră) care trebuie să fie de 40-60 cm (indiferent de distanţa între pomi pe rând) pentru a se asigura o peliculă continuă de apă, cantitatea de îngrăşăminte şi tipul folosit pe zi şi perioadă, de câte ori irigăm într-o zi în lunile când fructele au intrat în pârgă şi urmează recoltarea acestora, toate pentru a se calcula corect mărimea staţiei de pompare, echiparea ei cu electropompe, bazine de stocare a soluţiei de îngrăşăminte şi calculator pentru programarea udărilor pe perioada de zi. În livezile înfiinţate, şi acum în plină producţie, sistemul de fertirigare dublează producţiile folosind un consum redus de apă, iar în noile livezi grăbeşte intrarea pe rod, dar mai ales favorizează prinderea pomilor 100%.

Pentru o livadă în curs de realizare cu fonduri europene, o livadă modernă, consumul anual de apă şi elemente nutritive se prezintă astfel:

Specia            Tip       Necesar         Producţia       Consum total

               de livadă        de apă                        de elemente nutritive s.a. (kg/ha)

            CLASIC-INTE.          Mc/SEZON    T/HA   N         P2O5  K20     MGO   CAO

Măr     CL-INT           3000   40/60  140     75        185     45        72

Cireş   TOATE           1250   10-15  55        130     18       54       60

Cais    TOATE           800     25-35  133     65        240     55       105

Suplimentar, odată cu tratamentele asigurăm şi necesarul de microelemente şi stimulenţi de creştere, din primăvară diferenţiat pe specii şi soiuri şi fenofază.

Petre EREMIA

Abonează-te la acest feed RSS