Pentru tot mai mulți români, plata facturilor la energie a devenit o povară ridicată, în contextul creșterii prețurilor energiei și erodării puterii de cumpărare cauzate de inflație. Mai mult, sărăcia energetică afectează nu doar populația cea mai săracă, ci este un fenomen care a crescut alarmant și în rândul populației cu venituri medii.

Rata sărăciei energetice măsurate prin indicatorul LIHC („Low Income, High Cost“) arată că aproximativ jumătate dintre gospodăriile din decilele 3 și 4 de venit au căzut anul trecut în sărăcie după plata facturilor la energie, acestea fiind cele mai afectate categorii. De asemenea, rata sărăciei energetice în rândul gospodăriilor din decilele 4 și 5 de venit a crescut de circa cinci ori în 2022 față de 2021, arată un studiu efectuat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE), pe baza datelor cuprinse în Ancheta Bugetelor de Familie realizată de Institutul Național de Statistică, preluat de financialintelligence.


Indicatorul LIHC este unul dintre principalii indicatori folosiți pentru măsurarea sărăciei energetice în rândul populației. Acest indicator nu reflectă neapărat incapacitatea acestor gospodării de a se încălzi, ci arată că facturile la energie au un impact foarte ridicat în bugetul acestora. Practic, după ce își plătesc facturile la energie, a căror valoare este peste nivelul median național, aceste gospodării cad sub pragul de sărăcie monetară.


Cetățeni care renunță la alte nevoi pentru confortul termic

Ca medie la nivel național, indicatorul LIHC arată că 21% dintre gospodării s-au aflat în această situație în 2022, dublu față de nivelul din 2021 de 10,5%.

„În mod evident, prin acest indicator vedem că facturile la energie au un impact foarte mare la nivel de buget al gospodăriei. Este ceea ce britanicii numesc «căldură sau mâncare». Adică acești cetățeni trebuie să prioritizeze energia, dar făcând acest lucru sunt nevoiți să taie masiv din cheltuielile pentru alte nevoi din gospodărie. Pentru noi acest indicator este grăitor. Datele arată că problema sărăciei energetice este în creștere și nu mai poate fi ignorată. Este nevoie să ne punem cu seriozitate la masa de discuții actori care cunosc problema și să luăm măsuri coerente, integrate și la timp, pentru că timpul se scurge. E important să avem la masa de discuții instituții ale statului, pentru că ele produc și implementează politici, companii de energie (furnizori și distribuitori), pentru că ei sunt în contact cu consumatorii în fiecare zi și percep piața altfel. E nevoie să stăm la masă și cu consumatorii și să înțelegem modul în care fenomenul se răsfrânge asupra lor în fiecare context, la nivel local. Așadar, trebuie să analizăm foarte punctual cauzele și să producem soluții specifice“, declară Anca Sinea (foto), vicepreședinte Asociația Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), coordonator ORSE.

Analizând situația în rândul gospodăriilor clasificate pe decile de venit (praguri de venit per adult echivalent), în care decila 1 cuprinde populația cea mai săracă, iar decila 10 – populația cu cele mai ridicate venituri, datele ORSE arată că 20,8% dintre gospodăriile situate în decila 1 au fost afectate în 2022 de sărăcia asociată cu plata facturilor la energie, procent în creștere față de anul precedent (17,9%). În rândul gospodăriilor din decila 2, rata sărăciei energetice asociată cu plata facturilor a fost de circa 34% dintre gospodării, procent similar cu cel din 2021.

De asemenea, peste 45% dintre gospodăriile din decila 3 au căzut sub pragul de sărăcie după plata facturilor la energie în 2022, față de circa 30% în anul precedent. Cele mai afectate au fost gospodăriile din decila 4 de venit: 51% dintre acestea au căzut în sărăcie după ce și-au plătit facturile la energie anul trecut, o rată de aproape cinci ori mai mare față de 2021, când a fost de 10,5%.

Rata sărăciei energetice măsurată prin indicatorul LIHC în rândul gospodăriilor aflate în decila 5 de venit a crescut de peste cinci ori, de la 6% în 2021 la 34% dintre aceste gospodării, în 2022. Totodată, rata de sărăcie energetică a crescut de circa patru ori în rândul gospodăriilor din decila 6 (de la 3,5% la 13,7%) și s-a triplat în rândul gospodăriilor din decila 7 de venit, de la 1,9% în 2021 ajungând la 5,9% în 2022. Sărăcia energetică asociată cu plata facturilor la energie în rândul gospodăriilor din decila 8 de venit a crescut de circa 6 ori în intervalul menționat, de la 0,5% la 3,1%.

Pandemia și criza energetică, principalele motive

„Pandemia și criza energetică au afectat foarte tare nivelul de trai al populației. Sărăcia energetică nu este un fenomen care să mai fie localizat doar într-o anumită zonă a societății. Problema a ajuns să fie cu diferite manifestări – subconsum, supraconsum etc., având cauze care țin de comportamentul de consum, de eficiența clădirilor, venituri joase, lipsa diversificării combustibililor pentru încălzire la care o gospodărie poate să aibă acces în funcție de contextul local. Toate acestea se suprapun și fac ca manifestările și dimensiunea fenomenului de sărăcie energetică să fie mult mai vaste și mult mai greu de identificat foarte specific pe hartă într-o anumită zonă a țării, a unui oraș sau a unei comunități locale. Și foarte importat de reținut este că sărăcia energetică nu este egală cu sărăcia, nu mai înseamnă doar sărăcie monetară. Vorbim despre un fenomen care, după cum arată analiza pe decile, are un impact foarte puternic în medii care cel puțin până la creșterea prețurilor nu erau asociate cu probleme legate de plata facturilor, de a-și permite energie sau de a-și permite și alte lucruri după ce prioritizează energia“, declară George Jiglău (foto), președintele Centrului pentru Studiul Democrației (CSD), inițiatorul ORSE.

Dată fiind complexitatea fenomenului sărăciei energetice, soluțiile necesare pentru a veni în sprijinul cetățenilor sunt variate. „Nu există o soluție care să se potrivească pentru toți. Pentru cei cu venituri foarte mici, cu siguranță că ajutoarele pentru încălzire sunt în continuare foarte necesare. Însă e clar că vorbim despre o problemă structurală în ceea ce privește calitatea fondului de locuințe. În mediul rural, vorbim de multe ori nu de sărăcie, ci de subdezvoltare – 80% din populația din mediul rural încă se încălzește cu lemne, în contextul în care avem un fond de locuințe extrem de slab pregătit în ansamblu pentru a asigura confort sau măcar nevoi minimale de bunăstare. În mediul urban, vorbim de un fond de locuințe care este predominant provenit din vremea comunismului, care are peste 50 de ani vechime și în care în cea mai mare parte s-a investit foarte puțin sau nu s-a investit deloc. De la ineficiența scăzută a clădirilor vin consumurile mari de energie, corelate cu veniturile mici ale gospodăriilor. O zonă care ar trebui tratată cu prioritate o reprezintă investițiile în eficiență energetică, fără să minimalizăm importanța unor lucruri care se pot face mai repede sau poate cu mai puțin bani“, a adăugat reprezentantul ORSE.


Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE) este un proiect inițiat de Centrul pentru Studiul Democrației, think-tank înființat în anul 2006 în cadrul Departamentului de Știinţe Politice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în cadrul căreia funcționează ca centru de cercetare acreditat.


Ion BOGDAN

Economia circulară reprezintă un subiect important la nivel mondial atât pe lista ecologiștilor, cercetătorilor, cât și a fermierilor. Reutilizarea resturilor vegetale (ramuri, fructe sau legume neconforme, resturi provenite în urma procesării ș.a.) reprezintă o prioritate, acestea contribuind la accelerarea realizării Pactului Verde European și la sprijinirea realizării obiectivului specific al Politicii Agricole Comune privind contribuția la atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice, precum și la energia durabilă.

Principalele dezavantaje ale agriculturii convenționale sunt scăderea fertilității solului, scăderea producției, în timp, din cauza reducerii substanțelor nutritive, precum şi creșterea nivelului de pesticide și substanțe chimice nocive din sol.

Astfel, potrivit datelor furnizate de Eurostat, în anul 2018 doar 7,5% din terenul utilizat în agricultura din UE (13,4 milioane de hectare) este teren agricol ecologic. Din această suprafață 45,2% sunt terenuri arabile cultivate (cereale, legume, furaje verzi și culturi agricole industriale), 43,9% pășuni permanente și 10,8% culturi agricole permanente (pomi și arbuști fructiferi, plantații viticole și de măslini).

Introducerea cărbunelui pirolitic în tehnologia de cultivare a speciilor horticole are numeroase beneficii pentru sol, printre care se pot enumera: îmbunătățirea structurii, texturii și a fertilității acestuia, creșterea capacității de reținere a apei și nutrienților; ameliorarea activității biologice prin dezvoltarea microfaunei utile, precum şi reducerea cantității de reziduuri de pesticide și absorbția metalelor grele.

Beneficiile carbunelui pirolitic in plantatiile horticole

Biocharul se poate utiliza cu succes în culturile legumicole şi floricole, plantațiile pomicole și cele viticole. De asemenea, aceste sectoare ale horticulturii sunt și principalele „producătoare“ de resturi vegetale. Astfel, ceea ce s-a consumat pentru obținerea unei producții mari și de calitate revine în sol prin administrarea cărbunelui pirolitic sub formă de îngrășământ, contribuind astfel la refacerea acestuia.

Potrivit specialiștilor, utilizarea cărbunelui pirolitic în culturile legumicole şi floricole menține fertilitatea solului și accelerează biodegradarea resturilor vegetale, crește capacitatea de absorbție a ionilor de amoniu (NH4+), potasiu (K+), nitraţi (NO3-) şi fosfaţi (PO43-), degradează pesticidele acumulate în sol şi crește pH-ul acestuia; îmbunătățește rezistența la boli.

Aportul cărbunelui pirolitic în plantațiile pomicole și viticole a fost descris în câteva studii din care reiese că utilizarea acestuia crește fertilitatea și pH-ul solului, îmbunătățește activitatea microbiană a acestuia, crește rezistența la bolile fungice, crește producția și calitatea fructelor prin aportul de minerale, reduce cantitatea de poluanți din sol, în special reziduuri de pesticide.

Pentru mai multe informații vă invitam sa consultați paginile web https://www.qlab.ro/biochar/ și http://biochar.chimie.upb.ro/, unde sunt afișate activitățile desfășurate în cadrul proiectului național „Cărbune pirolitic din deșeuri vegetale modificat în beneficiul agronomiei și mediului – BIOCHAR“, care îşi propune valorificarea deșeurilor vegetale în scopul obținerii de cărbune pirolitic. De asemenea, pentru informații despre alte proiecte valoroase, puteți accesa paginile web ale Universităților partenere http://www.upb.ro, http://www.usamv.ro/.

USAMV București – Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare

ACS drd. ing. hort. Lavinia Mihaela ILIESCU, CS dr. ing. chim. Violeta Alexandra ION

Potrivit raportului Agenției Internaționale pentru Energie, făcut public la începutul acestui an, „lumea trebuie să accelereze adoptarea energiei din surse regenerabile, în special când vorbim despre sectorul energiei electrice, altfel va rămâne în urmă în lupta împotriva schimbărilor climatice.“ Același raport subliniază faptul că până în 2023 sursele regenerabile de energie vor reprezenta 20% din producția totală de energie electrică din lume. O altă mențiune importantă din raport este utilizarea surselor regenerabile de energie pentru transport și căldură în locuințe și în industrie, acolo unde este consumată cea mai mare parte a energiei lumii. În opinia reprezentanților Agenției Internaționale pentru Energie, momentan acesta este un „punct mort“ în strategia privind combaterea schimbărilor climatice. Angajamentul în îndeplinirea obiectivelor din strategia mondială adoptată în acest sector diferă în funcție de posibilitățile și limitările fiecărui stat, însă progrese s-au făcut. Anul 2017 a fost marcat de câteva proiecte importante dezvoltate în domeniul energiei regenerabile.

China are cea mai mare platformă plutitoare de panouri solare

În Huainan, recunoscut drept cel mai bogat oraș al Chinei, deasupra unei mine de cărbune inundate s-a construit cea mai mare platformă plutitoare de panouri solare. Dimensiunea ei fizică este impresionantă pentru că platforma se întinde pe o suprafață egală cu cea a 160 de terenuri de fotbal americane. Se pare că proiectul centralei cu o capacitate de 40 megawați a costat cca 45 de milioane de dolari, iar cele 166.000 de panouri solare au capacitatea de a furniza energie pentru 15.000 de locuințe.

Cea mai mare baterie Tesla se află în Australia de Sud

În septembrie 2016, din cauza unor furtuni violente, Australia de Sud a fost cufundată în beznă. Situația aceasta a generat o serie de discuții și... un pariu între Elon Musk, directorul general Tesla, și miliardarul australian Mike Cannon-Brookes. Miza pariului a fost instalarea unei baterii Tesla în Australia în mai puțin de 100 de zile. Directorul companiei Tesla a spus că, dacă nu va reuși să respecte termenul, va oferi gratuit bateria. Nu a fost cazul pentru că cea mai mare baterie de litiu-ion din lume, cu o capacitate de 100 MW/129 MWh, a fost instalată în localitatea rurală Jamestown, la nord de orașul Adelaide, în mai puțin de 60 de zile.

În conexiune cu Hornsdale Wind Farm, bateria are capacitatea de a furniza energie pentru 30.000 de locuințe mai bine de o oră în cazul unei întreruperi. Însă cel mai probabil va fi folosită pentru a compensa consumul de energie electrică în momente critice.

Energie solară pentru Puerto Rico

Insula Caraibilor a fost în 2017 sub incidența unei serii de uragane care au devastat aproape complet regiunea. În urma acestor fenomene naturale, statul Puerto Rico a fost lăsat fără energie electrică. Situație devastatoare, mai ales pentru spitale. S-au căutat soluții și s-a ajuns la concluzia că cea mai eficientă modalitate de a garanta energia țării este energia solară. Primul pas a fost făcut de către compania Palo Alto care a finanțat instalarea unei platforme de panouri solare în curtea unui spital din San Juan, capitala țării. Sistemul ar putea genera 200 de kilowați ore (kWh) de energie solară în timpul zilei și va stoca până la 500 kWh ca rezervă.

Cernobîl, nucleu de producere a energiei solare

După mai bine de trei decenii de la explozia centralelor nucleare, la Cernobîl se desfășoară astăzi un proiect-pilot prin care se dorește transformarea acestei regiuni într-un nucleu de producere a energiei solare.

Inginerii firmei de inginerie ucraineană Rodina Energy Group Ltd. și ai companiei germane de energie electrică Enerparc AG au conceput un sistem de panouri solare care va avea o capacitate de 1 MW, echivalentul energiei produse de 10 motoare auto. Deocamdată platforma este încă în construcție, însă Stefan Müller, cofondatorul Enerparc, susține că acest proiect reprezintă doar o fază incipientă dintr-un program mult mai amplu prin care se dorește crearea unei rețele de panouri solare cu o capacitate de 100 MW.

Google și energia regenerabilă

Recent, reprezentanții companiei au anunțat că în câțiva ani energia folosită pentru funcționarea birourilor și a centrelor de date va fi 100% regenerabilă. Până în prezent, investițiile Google în acest domeniu au fost de peste 3,5 miliarde de dolari, aproximativ o treime ajungând la producători americani de energie regenerabilă. Deocamdată, nu toți producătorii de energie eoliană cu care Google a semnat contracte pot furniza practic aceste servicii, așadar abia peste câțiva ani compania va funcționa exclusiv pe baza energiei regenerabile. Cert este că investițiile majore ale companiei în această direcție ar putea stabili un trend nou și pentru alți jucători importanți din domeniul tehnologiei.

Trenul care folosește și energie solară

India are o populație de 1,3 miliarde de locuitori. Pentru a asigura accesul locuitorilor săi în toate regiunile țării, Căile Ferate Indiene au în proprietate aproximativ 11.000 de trenuri. Anul trecut în India a avut loc o premieră prin faptul că unul dintre aceste trenuri folosește și energie solară pentru a se pune în mișcare. Cum a fost posibil? Prin instalarea pe acoperiș a unor sisteme solare care pun în funcțiune farurile și ventilatoarele. Potrivit estimărilor făcute de Căile Ferate Indiene, dacă ar fi instalate panouri solare pe acoperișul fiecărui tren consumul de carburant s-ar reduce cu mai bine de 5,500 galioane pe an.

Deși va mai dura o perioadă până când motorul diesel va fi înlocuit, această inițiativă demonstrează dedicarea Indiei în implementarea unei strategii privind schimbările climatice. Prin Acordul de la Paris, India și-a asumat misiunea ca până în 2030 cca 40% din energia țării să fie asigurată din resurse regenerabile.

Laura ZMARANDA

Un fel de știință nouă începe să prindă aripi. O știință care vorbește mai mult despre suflet, despre conexiunea noastră cu natura și despre energia care ne înconjoară. Poate că nu se bucură de atâta notorietate precum alte științe blazate ale secolului XXI , dar există. Și asta este important. Ca să înțelegi însă principiile ei trebuie să faci apel la tot ce este scris ancestral în ființa ta. Pentru că de fapt această știință nu promovează o ideologie nouă, ci dimpotrivă se bazează pe tot ceea ce ne-au transmis strămoșii noștri. Înainte de aceste vremuri, în care ne vindem sufletul pentru câțiva talanți, pământul era un templu, iar apele, munții, plantele, animalele și păsările erau venerate. Omul nu lua din natură mai mult decât avea nevoie pentru a supraviețui unei zile și nu risipea nimic. S-au dus acele vremuri și prețuirea noastră. Pământul este însă răbdător și așteaptă să îi înțelegem misterele. Masaru Emoto (1943-2014) a fost un om de știință japonez care s-a dedicat studiului  apei. Prin cercetările pe care le-a făcut ani la rând a descoperit că structura moleculară a apei este influențată de conștiința umană. Altfel spus, apa reacționează la vibrația și energia noastră, la gândurile  și cuvintele pe care le rostim. Într-unul dintre experimentele sale a tipărit pe hârtie mesaje frumoase (iubire, recunoștință, armonie, înger), iar pe altele cuvinte urâte (prostule, te urăsc, Satana). A lipit apoi mesajele pe sticle diferite și după o perioadă a înghețat apa și a studiat cristalele formate de aceasta. A fotografiat cu ajutorul microscopului aceste cristale și de fiecare dată rezultatele au arătat același lucru. Că apa căreia i s-au adresat cuvinte frumoase a format cristale superbe, complete și unice, în vreme ce apa care a „citit“ cuvintele urâte nu a cristalizat deloc sau a format cristale diforme. În cartea sa, Mesajele ascunse din apă, experimentele sale sunt prezentate și în fotografii.

magazin cristale x

Acesta este doar unul dintre experimentele descrise în cartea Mesajele ascunse din apă pentru că studiile sale au fost mult mai complexe pentru că a ales să se adreseze apei în mai multe forme. A expus-o, spre exemplu, mai multor genuri muzicale. Rezultatul? Muzica heavy metal nu a determinat formarea niciunui cristal, în vreme ce sub influența melodiilor lui Bach apa a format cristale frumoase. Prin aceeași metodă cercetătorul japonez a demonstrat influența negativă a radiațiilor electromagnetice asupra apei. Și acestea sunt doar câteva exemple prezentate în cartea sa.

magazin cristale z

Este greu de crezut că apa este vie? Că are memorie și că reprezintă o reflexie a conștiinței umane? Să reflectăm cu mintea și cu sufletul asupra acestor ipoteze.

magazin cristale y

„Apa are memorie și poartă cu ea gândurile și rugăciunile noastre. Pentru că tu însuți ești apă, oriunde ai fi în lume, rugăciunile tale vor fi purtate către restul lumii.“ Masaru Emoto

Laura ZMARANDA

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat, recent, raportul ministerului Energiei, cu privire la proiectul unităților 3 și 4 de la Centrala Cernavodă, stabilind că este o investiție prioritară pentru România. Iar investitorul este o companie chineză. Legat de acest proiect, Lavinia Andrei, președintele organizației nonguvernamentale de mediu Terra Mileniul III a declarat că ”Din informațiile noastre, compania chineză care va construi reactoarele a cerut garanții de stat pentru o rată internă de rentabilitate de 15%. P

roiectul reactoarelor 3 și 4 a fost evaluat la 6,5 miliarde de euro în condițiile unei rate interne de rentabilitate de 11,3%, deci prețul final va fi mult mai mare”. Cu alte cuvinte, consumatorii români de energie vor fi cei care vor suporta din buzunarele proprii ajutoarele de stat pe care le promite Guvernul pentru realizarea reactoarelor 3 și 4.

În ultimul clasament realizat la nivel european, România se află pe locul al doilea în Europa, după Bulgaria, în ceea ce privește ineficiența energetică. Cu alte cuvinte, consumăm mult, dar... ineficient. Mai ales în ultimii ani a crescut consumul de energie în agricultură și servicii, adică două „motoare“ care încep să miște din punct de vedere economic România, de aici și un potențial mare de eficientizare.

Cifre bune, semne proaste

Ultimele statistici arată că sectorul industrial și cel al construcțiilor au fost devansate de segmentul rezidențial, care a devenit cel mai mare consumator de energie din România. „Principalul consumator de energie al țării a devenit, de doi ani, sectorul rezidențial. Aceasta arată cel mai bine modul cum a fost restructurată economia țării. Industria și construcțiile au fost devansate“, a declarat Emil Calotă (foto), vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). De unde această creștere? Potrivit lui Emil Calotă, „acest fapt evidenţiază evoluția standardelor de viață și a nivelului de trai al românilor“.

Emil Calota ANRE

Sigur, aceasta poate fi o explicație, dar credem că cea adevărată ar fi o scădere dramatică a activităților industriale, de aici și aparența devansării acestora de consumul populației. Mai ales în condițiile în care noua generație de aparatură electrocasnică consumă mult mai puțin acum decât în urmă cu câțiva ani. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată un consum final național de energie electrică în creștere cu 5,8% pentru primele două luni ale acestui an față de perioada similară a anului trecut, ajungând la 9,3 TWh, după cum a anunțat luni INS. Iluminatul public a înregistrat o scădere cu 6,6%, iar consumul populației a crescut cu 1%.

26 de miliarde de euro pentru controlul facturii

La nivelul celor 28 de state membre ale UE s-au identificat peste 54 de milioane de persoane afectate de creșterile prețurilor energiei, având venituri reduse și locuințe cu performanțe energetice reduse, potrivit unui studiu al Comisiei Europene. Astfel, circa 11 % din populația statelor membre se află în imposibilitatea de a-și încălzi în mod adecvat locuințele la prețuri suportabile ale energiei în condițiile creșterii prețurilor la energie electrică, energie termică și gaze. „De aceea eficiența energetică înseamnă controlul facturii de energie, bani mai puțini alocați cheltuielilor cu locuința proprie, posibilitatea de a utiliza neîntrerupt aceste servicii, pe scurt o viață civilizată și decentă“, explică Emil Calotă. În acest sens, începând din 2014 până în 2020, România are la dispoziție 26 de miliarde de euro pentru implementarea Planului Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice. „Suma reprezintă o cifră impresionantă, dar ea acoperă 11 domenii fie că este vorba de clădiri, transport, termoficare sau distribuție a energiei în toate formele, toate având ca numitor comun, potrivit acestui Plan, eficiența energetică. Deci acest Plan reprezintă investiții în diverse domenii pentru toată țara timp de 7 ani. Nu putem să nu remarcăm că 26 de miliarde de euro reprezintă pentru această perioadă o medie de 4 miliarde de euro pe an, un buget record de care nu beneficiază niciun alt sector din economie. Până la urmă nu este vorba de bani, ci de proiecte care, odată definite din punct de vedere tehnic, pot reprezenta atracții pentru alte diferite forme de finanțare“, ne-a mai declarat vicepreședintele ANRE.    

Tranziție la pas

În acest moment în Scoția 50% din cantitatea totală de energie provine din surse regenerabile, iar până în 2050 ținta este de 100%. Totodată, Norvegia are parcul auto în proporție tot de 50% bazat pe mașini electrice cu o țintă în următorii 10 ani de peste 90 de procente. Cât de greu sau ușor poate ajunge din urmă România țări care au făcut progrese semnificative în sectorul energiilor regenerabile? „Practic, este vorba de o tranziție energetică ca proces care se produce în toate țările din spațiul comunitar. Asta înseamnă că pas cu pas trecem de la sistemul de producere a energiei din surse convenționale, surse fosile bazate pe cărbune petrol și gaze către sistemul bazat pe resurse neconvenționale de tip regenerabil. Procesul acesta a început și în România, în condițiile în care totuși în țările din Vest este foarte avansat, iar acest proces va sta la baza noii strategii energetice pe care o gândește Guvernul României. Iar această tranziție este determinată nu doar de modificările din piața de energie, ci și de schimbările din domenii importante din societate cum ar fi revoluția informațională din zona IT, dar și de noile exigențe ale consumatorului final de energie în toate formele ei – electrică sau termică. Toate acestea vor grăbi decizia de politică energetică pe care toate statele, inclusiv România, vor trebui s-o ia.“

Viitorul aparține rețelelor inteligente

ANRE consideră că investițiile viitoare se vor regăsi în rețelele inteligente. Dar rețelele nu trebuie doar să fie înlocuite, ci să vizeze flexibilitate, să permită interconectări cu țările vecine și să aibă capacitatea de a prelua energie din surse regenerabile. În acest moment, în România va începe un program experimental care se află într-o fază incipientă, de tatonare. Este vorba de programul Smart City. „Un oraș inteligent, definit de acest program și care deja este aplicat în unele țări din UE, presupune un spațiu de locuire urbană în care practic toate serviciile publice de care avem nevoie sunt comandate și accesate de o interfață digitală la care are acces atât producătorul cât și consumatorul. Acest concept de tip «Smart» fie că vorbim de orașe inteligente sau de rețele electrice inteligente, înseamnă o oportunitate deosebită pentru România, mai ales dacă ne gândim ce potențial extraordinar avem în zona IT, recunoscut la nivel internațional. Deocamdată, în țara noastră sunt câteva orașe care vor începe proiectele-pilot... Dar, în opinia mea, în următorii 20 de ani digitalizarea sistemului energetic va lua amploare la nivel internațional, iar România va face cu siguranță parte din acest sistem.“

Probleme cu TVA-ul

Potrivit oficialului ANRE, regimul de TVA pentru producătorii de energie din surse regenerabile ar trebui modificat, în condițiile în care aceștia plătesc TVA pentru toate certificatele verzi primite, indiferent dacă acestea sunt sau nu vândute. În acest sens, schema de sprijin actuală ar trebui reconsiderată, cu aprobarea Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene, în așa fel încât operatorii din sectorul energiei regenerabile să nu intre și mai mult în dificultate. „În acest moment este clar că piața de certificate verzi este distorsionată. Pentru a remedia situația, luăm în calcul diverse variante, însă niciuna nu va elimina prețul minim, pentru că acest lucru ar duce practic la desființarea schemei de sprijin. Nu se poate elimina nici prețul minim, nici cel maxim. Totodată, putem discuta și o relație între cota de energie regenerabilă și prețul minim, care să crească gradul de predictibilitate“, a mai precizat Emil Calotă.

Bogdan Panțuru

Premierul Victor Ponta a exprimat marţi, la Copenhaga, interesul României pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică, arătând că ţara noastră ocupă ultimul loc la acest capitol, în timp ce Danemarca se clasează pe primul loc.

Întrebat într-o conferinţă de presă comună cu premierul danez dacă investitorii din Danemarca sunt interesaţi de România, şeful Executivului a răspuns afirmativ, precizând că i-a asigurat pe oamenii de afaceri de la Copenhaga că România a devenit o ţară stabilă şi predictibilă.

"Cu siguranţă sunt interesate (companiile), dar mediul de afaceri danez este obişnuit cu transparenţa şi cu o legislaţie stabilă şi primul lucru de care i-am asigurat a fost că România este o ţară stabilă, predictibilă în ceea ce priveşte politica şi legislaţia", a afirmat premierul Victor Ponta.

El a susţinut că Executivul de la Bucureşti are strategii pentru a convinge companiile daneze să investească în energie şi agricultură.
"Avem un interes special pentru eficienţa energetică. Vă voi da un exemplu important: Danemarca şi România sunt printre primele state europene în ceea ce priveşte independenţa energetică, ceea ce este un aspect foarte bun pentru ambele state, dar în ceea ce priveşte eficienţa energetică Danemarca e pe primul loc iar România pe ultimul - aici e diferenţa uriaşă şi suntem optimişti că unii dintre şefii companiilor cu care m-am întâlnit astăzi vor continua să investească în România, alţii vor demara noi investiţii", a declarat premierul Victor Ponta.

Primul-ministru s-a întâlnit la Copenhaga cu reprezentanţi ai comunităţii de afaceri daneze.

Guvernul României a anunţat că îşi doreşte lansarea unui Parteneriat între cele două state, pentru intensificarea cooperării strânse în vederea reluării creşterii economice şi creării de noi locuri de muncă, obiectiv promovat intens de Danemarca în perioada în care a asigurat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene în 2012 şi la care România a aderat cu entuziasm.

Obiectivele principale ale relaţiilor dintre cele două state vizează creşterea cooperării economice dintre Regatul Danemarcei şi România prin diversificarea comerţului bilateral şi pe terţe pieţe, cu focalizare pe tehnologii şi produse ecologice, creşterea reciprocă a investiţiilor, iniţierea de proiecte şi programe comune de cercetare pentru tehnologii ecologice, transferul de tehnologie către România, în domenii în care Danemarca deţine know-how.

Sursa: AGERPRES

Dacă până nu demult deşeurile din agricultură reprezentau o problemă de mediu, astăzi ele sunt o sursă viabilă pentru obţinerea energiei electrice din perspectiva dezvoltării ecologice durabile. Soluţiile de cogenerare şi trigenerare pe bază de biomasă şi biogaz oferă posibilitatea fermierilor de a fi atât producători agricoli, cât şi producători de energie. Astfel, liderul european din domeniu, compania italiană AB Energy, prin filiala sa din România, propune agricultorilor autohtoni soluţii complete şi echipamente modulare de cogenerare pe bază de biogaz, menite să asigure eficienţa energetică şi durabilitatea ecologică în sectorul agricol şi zootehnic.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Daniel PLĂIAŞU
LUMEA SATULUI NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2012

Mai zilele trecute, cineva, nume ilustru în rândul gânditorilor români, îmi atrăgea atenţia cum că, fiecare dintre noi, oricât de modest am fi, ne înfruptăm, aproape fără să bănuim, din tezaurul energiei universale.

Cu alte cuvinte, lumea ca lume, parte a Universului fără de sfârşit, sălăşluieşte aici unde îi e locul graţie porţiei de energie pe care o consumă perpetuu, asigurându-şi mişcarea şi, prin urmare, rostul.

Chiar nevinovata rostire a unor vorbe trimise către semeni este posibilă graţie bobului de energie pe care şi-l atrage din belşugul de energie universală.

.... articolul complet pe baza de abonament, detalii ....

Gheorghe VERMAN
LUMEA SATULUI NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2012

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti