Asociaţia Crescătorilor de Taurine „Runc“ Moldoviţa este afiliată la Asociaţia Crescătorilor de Vaci de Carne din România, are reprezentativitate la nivel naţional conform Ordinului 920 din 2013 al MADR şi militează ferm pentru simplificarea procedurilor pentru accesarea de fonduri de la UE, menţinerea şi dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti din zona de deal şi de munte, pentru dezvoltarea acestora prin sporirea numărului de bovine, ovine şi caprine. Alte priorităţi ale asociaţiei sunt sporirea potenţialului productiv şi valorificarea cât mai eficientă a producţiei de carne şi lapte folosind oportunităţile oferite prin fondurile acordate de UE sau bugetul de stat. Sprijinirea tinerilor pentru a înfiinţa ferme în mediul rural este un alt obiectiv al asociaţiei, mai ales că în ultimii ani numărul de animale din gospodăriile populaţiei este într-o scădere continuă.

Din cei 70 de membri ai Asociaţiei „Runc“ Moldoviţa, majoritatea au sub 40 de ani, 26 dintre aceştia fiind beneficiarii Măsurii 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă şi primind câte 1.500 de euro anual timp de trei, respectiv cinci ani.

„Aşteptăm cu nerăbdare finalizarea şi adoptarea în formă definitivă a PAC pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, urmând a fi sprijiniţi cei care îndeplinesc condiţiile de înfiinţare de noi ferme, iar sumele de bani nerambursabili să fie consistente. Interesul este pe de o parte să folosim aceste oportunităţi, iar pe de altă parte să putem menţine tinerii la sat, să aducem tinerii de la oraş la sat pentru a-şi face o afacere profitabilă, de a spori numărul de animale, în special bovine şi ovine, şi de a crea mici ateliere de valorificare a produselor din ferme. Este ştiut că în zona de deal şi de munte, unde nu se administrează în sol îngrăşăminte chimice sau erbicide, unde compoziţia floristică a pajiştilor este foarte bogată, se obţin produse de calitate superioară, ecologice, dar preţurile pe care le oferă procesatorii nu acoperă în unele cazuri costurile, aşa cum este cazul valorificării laptelui de vacă conform. Fermele din gospodării beneficiază de subvenţie pe unitatea de suprafaţă de teren şi pe cap de animal şi de aici rezultă preocuparea lor asiduă de folosire cât mai eficientă a terenurilor. Pentru a vinde lapte conform micii fermieri trebuie să-şi cumpere instalaţii de muls, tancuri de răcire, sunt nevoiţi să facă credite la bancă, dar în multe cazuri banii din subvenţie şi cei obţinuţi din valorificarea laptelui nu acoperă aceste cheltuieli“, ne-a declarat Alexandru Crăiuţ, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Taurine „Runc“ Moldoviţa.

„Un tanc de răcire nu rezolvă problema laptelui conform“

În opinia crescătorilor de animale din zona de munte a judeţului Suceava, Hotărârea nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui este bună pentru că se dă un ajutor financiar de 5.000 de euro pentru achiziţionarea unui tanc de răcire a laptelui, dar insuficientă având în vedere că în zonele de munte gospodăriile sunt răspândite, fiind distanţe mari între gospodării şi centrul satului sau între sate şi centrul comunei.

„Un tanc de răcire a laptelui la nivel de comună nu rezolvă decât ipotetic problema laptelui conform, în condiţiile în care acum se preia la procesare numai lapte conform. De aceea am solicitat Guvernului României să aibă în vedere observaţiile şi propunerile pe deplin justificate ale crescătorilor de vaci din zona de munte, asigurându-se mai multe tancuri de răcire de capacităţi mai mici în limita sumei prevăzute în HG 859/2013“, a precizat Alexandru Crăiuţ.

Asocierea crescătorilor de animale oferă avantaje

În luna noiembrie 2013, în Adunarea extraordinară, membrii Asociaţiei Crescătorilor de Taurine „Runc“ au hotărât modificarea statutului pentru a fi cuprinşi în asociaţie şi cei care cresc ovine şi caprine astfel încât şi aceştia să fie favorizaţi prin sprijin financiar.

„Judeţul Suceava a fost, este şi va rămâne în continuare judeţul cu cel mai mare număr de animale, iar cu sprijinul specialiştilor de la Direcţia Agricolă, Camera Agricolă, Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie putem avea numărul necesar de animale pe hectarul de păşune, animale de calitate, cu o producţie bună, prin punerea în valoare a geneticii. Prin asociere, nu numai crescătorii de bovine, ci şi cei de caprine şi ovine pot primi consultanţă tehnică în cadrul programelor de selecţie şi reproducţie, pot primi informaţii despre creşterea, nutriţia şi ameliorarea efectivelor proprii în vederea îmbunătăţirii managementului fermelor şi implicit obţinerea de rezultate economice competitive în condiţiile impuse de economia de piaţă.

Avem în asociaţie un operator cu experienţă în creşterea animalelor, care este recunoscut la nivel naţional pentru profesionalismul de care dă dovadă şi care foloseşte în procesul de însămânţare artificială material biologic de mare valoare genetică de la rasele de taurine de carne Angus, Blanc Bleu Belge, Charolaise, precum şi a ovinelor de carne. Este un mod de a face schimb de experienţă între crescători în cadrul asociaţiei şi de a promova rasele pentru carne.

Administraţiile publice locale şi asociaţiile crescătorilor de animale trebuie să stăruie mai mult pentru creşterea animalelor şi pentru faptul că aceste specii valorifică cel mai bine păşunile şi fâneţele din zonele de deal şi de munte, judeţul Suceava fiind foarte generos din acest punct de vedere“, ne-a declarat Alexandru Crăiuţ.

Facilităţi pentru micile gospodării ţărăneşti

Asociaţia Crescătorilor de Taurine „Runc“ Moldoviţa solicită prin vocea preşedintelui subvenţionarea însămânţării artificiale la bovine, precum şi angajarea unui specialist agronom în cadrul primăriilor, care să asigure informarea agricultorilor referitor la noutăţi şi toate facilităţile de care pot beneficia. Un alt aspect foarte important este legat de necesitatea ca fiecare fermier cu mai mult de zece vaci cu lapte să deţină un tanc de răcire, consumatorii şi procesatorii fiind asiguraţi astfel că el comercializează numai lapte conform. „Statisticile arată că 80% din efectivul vacilor de lapte se află în gospodăriile ţărăneşti mici. Pentru ca micii fermieri să-şi poată achiziţiona un tanc de răcire ar fi necesară subvenţionarea cu cel puţin 50% a costului de achiziţie“, spune Alexandru Crăiuţ, preşedintele asociaţiei.

Fermierul susţine că este necesară stimularea efectivă a crescătorilor care merg pe rasa de carne prin subvenţionarea materialului genetic, fie că este vorba de paiete sau de tăuraşi cu pedigree atestaţi din rasele consacrate, ultima soluţie fiind în avantajul fermierilor care nu ar mai vinde viţelul la 150 de kilograme.

Silviu BUCULEI

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti