Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 7 May 2021

44,3 milioane de lei pentru monitorizarea păsărilor din România

Începând cu luna septembrie, timp de 36 de luni, Ministerul Mediului va aplica proiectul european în valoare de 44,351 milioane de lei denumit „Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE“. Dacă denumirea vi se pare oarecum sofisticată, aflați că este vorba despre monitorizarea păsărilor care trăiesc în România. De altfel, acesta este o continuare a unui alt proiect derulat între 2012-2015 de către Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă București, în parteneriat cu Ministerul Mediului, denumit „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România, în baza articolului 12 din Directiva Păsări“, în valoare de 24,448 milioane de lei (19,95 mil. lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională). Respectivul demers s-a finalizat și cu publicarea unui Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România (2015) în 3.000 de exemplare și a unui Ghid standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, în 1.000 de exemplare.

Revenind la contractul semnat recent de ministrul Mediului Grațiela-Leocadia Gavrilescu, obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea monitoring-ului speciilor de păsări de interes comunitar din România prezente pe lista de referință, estimarea mărimii populațiilor, a distribuției acestora și a tendințelor pe termen scurt și pe termen lung, asigurând în același timp și pregătirea necesară elaborării raportului național conform prevederilor articolului 12 al Directivei Păsări (Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice). Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivelor Cadrului de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategiei Europene pentru Biodiversitate 2020 și Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020, aprobată prin H.G. nr. 1081/2013. Comisia Europeană solicită statelor membre ale UE, la fiecare 3 ani, un raport care să conțină informații generale cu privire la punerea în aplicare a Directivei. Prima raportare a României a fost realizată în anul 2013.

În lume, marea familie a păsărilor, clasa Aves, numără peste 10.000 de specii, grupate în 27 de ordine și 155 de familii. În UE trăiesc peste 500 de specii, iar în România Societatea Ornitologică Română pune la dispoziție o listă cu aproximativ 390 de păsări. Conform celor mai recente studii, 43% din speciile de păsări din Europa sunt amenințate sau se confruntă cu scăderi grave ale efectivelor din următoarele cauze: extinderea limitelor așezărilor umane urbane și a transportului care au fragmentat și redus habitatele de păsări; agricultura intensivă, silvicultura și pescuitul (prin utilizarea pestici­delor s-au diminuat sursele de hrană); vânătoarea (reglementată, între timp, în sensul limitării ei, nu știm dacă și la noi, pentru a evita diminuarea drastică a populațiilor de păsări).

Maria BOGDAN

Articole înrudite

Articole recente - Lumea Satului