reclama youtube lumeasatuluitv
update 19 Aug 2022

De 400 de ori...

…colectivul nostru redacţional, bine ancorat în lumea satului, problematica agricolă şi siguranţa mediului în care ne aflăm, a prezentat în paginile acestei publicaţii tumultul cotidian din lumea rurală, realităţile de la „firul ierbii“, aşa cum au fost ele în ultimii 18 ani, adică de prin 2005 şi până astăzi.

Au fost ani în care zi de zi am fost, cu sufletul şi fapta, alături de cei care, asumându-şi uneori mari riscuri, au făcut şi, spre satisfacţia tuturor, fac să avem mereu ce pune pe masă. Doar graţie existenţei lor funcţionează o întreagă industrie pe orizontală şi verticală, animând economia multor ţări, mai cu seamă după integrarea României în Uniunea Europeană.

Revista Lumea Satului este o publicaţie creată cu migală, efort şi dedicaţie, gândită a fi astfel structurată încât să poată fi completă, complexă şi diversă sub aspectul subiectelor abordate.

Am dorit ca, prin informaţiile furnizate, analizele prezentate şi opiniile factorilor implicaţi în viaţa celor care animă viaţa la ţară, să fim printre cei care aşază cărămidă peste cărămidă întru construcţia unei societăţi bazate pe încredere, solidă şi independentă economic.

Am dorit, de asemenea, ca, prin implicarea în viaţa comunităţilor rurale alături de edilii acestora, să stimulăm iniţiativa în acest spaţiu şi să promovăm bunele practici, oferind exemple de succes, apreciind că prin puterea exemplului se pot construi comunităţi de afaceri bine consolidate economic.

Sperăm ca prin prezenţa publicaţiei noastre în spaţiul public, printre fermieri, cititori din spaţiul rural şi nu numai, mulţi la număr, să contribuim la bunăstarea satului românesc, a României în ansamblul său, cu atât mai mult acum, în acest context actual al crizelor energetice, economice, pericolului ce ameninţă pacea în zonă şi în lume.

Graţie unui colectiv redacţional pe care-l respect pentru implicarea în toate iniţiativele menite a conduce la buna desfăşurare a activităţii, am reuşit şi, cu siguranţă, vom continua să fim părtaşi la tot ce înseamnă progres şi edificare a ceea ce este românesc şi de valoare.

Sigur, ne-am bucurat întotdeauna de prezenţa alături de noi a mai multor colaboratori care au făcut ca implicarea noastră în viaţa socială, economică şi culturală a satului românesc să fie permanentă, aducându-le în mediul lor tot ce poate stimula educaţia, credinţa în semeni şi divinitate, puterea de a se afirma ca buni români iubitori de neam şi ţară.

Ion Banu

Mai multe din această categorie: « Întoarcerea Mioriței Vine o lume a satului nou? »