Adama 04 mai 2020
update 5 Jul 2020

Recomandări pentru îmbunătățirea genetică a taurinelor de lapte din fermele AGCTR

Taurinele de rasă Bălțata cu Negru Românească tip Holstein-Friză din cadrul asociației AGCTR sunt crescute pe tot teritoriul României în ferme de diferite dimensiuni și tehnologii de întreținere. Astfel, sunt 72,00% în unități cu 1-20 capete şi 18,00% în unități cu 21-60 capete. Restul de 10% în unități dețin peste 60 de capete din acestea, cu 8% în unități de la 60 la 300 de capete și 2% în unități cu peste 300 de capete.

În aceste condiții îmbunătățirea genetică, fiind diferită de îmbunătățirea producției pe baza factorilor de mediu (furajare, tehnologie de întreținere, stare de sănătate s.a.), impune schimbarea frecvenței genelor de la o generație la alta într-o direcție solicitată de crescător (fermier), cum ar fi îmbunătățirea ritmului de creștere, a cantității de lapte, conținutului de grăsime, de proteină, calitatea proteinei – cazeină, viteză de muls, caractere de reproducție și altele.

Aceasta înseamnă că la efectivul existent la un moment dat se face înlocuirea cu animale din prăsilă proprie selecționate pe baza obiectivului stabilit.

Pentru îmbunătățirea genetică a efectivului din fermă sunt necesare următoarele activități:

1. Efectuarea controlului performanțelor

Cunoașterea potențialului de producție a efectivului dintr-o unitate se face prin măsurarea sau estimarea caracterelor de producție. Dacă la început aprecierea se făcea vizual având în vedere unul sau două caracteristici, crescătorii au adăugat apoi caractere cum sunt: producția de lapte (cantitativă și calitativă) și clasificarea pe baza tipului (conformației).

În țările dezvoltate, peste 95% din crescători apreciază bovinele de reproducție pe baza unui index genetic pentru caracterele de producție și tip. În cadrul Asociației AGCTR valoarea de ameliorare a vacilor este exprimată pe baza unui index genetic care poate fi total sau pe diferitele caractere din componența indexului. După aplicarea selecției genomice numărul de caractere a crescut introducându-se astfel cele legate de reproducție, viață productivă, viteză de muls, vârsta la prima fătare, rezistenţa la boli și altele. Se consideră că nu se pot îmbunătății caracterele pentru selecție fără a se face măsurători. Controlul Oficial al Producției are un dublu scop, pe de o parte ajută fermierul să-și cunoască potențialul efectivului,iar pe de altă parte asigură determinarea valorii de ameliorare în vederea efectuării lucrărilor de selecție în cadrul fermei și la nivelul asociației.

2. Stabilirea scopului, obiectivului de ameliorat

Fermierii din fermele de vaci de lapte trebuie să aibă un plan de ameliorare-reproducție pentru ferma sa. În fermele noastre sunt o serie de caractere de îmbunătăţit, de exemplu producția de lapte din punct de vedere cantitativ și calitativ, numărul de celule somatice, viteză de muls, caractere de reproducție. Dintre caracterele de calitate a laptelui se poate vorbi de îmbunătățirea proteinei, cum ar fi: cazeina A2A2 și kapa cazeina. De asemenea, nu sunt de neglijat caracterele de tip, spre exemplu: ugerul, aplombul, talia s.a.

Planul de ameliorare pe fermă se face pe o perioadă de patru-cinci ani, dat de caracteristicile speciei, știind că ameliorarea se face de la o generație la alta.

O altă recomandare este ca numărul de caractere introduse în obiectivul ameliorării din fermă să nu fie mai mare de două (maximum trei).

3. Alegerea taurilor din catalog

O dată ce scopul ameliorării a fost ales se trece la nominalizarea din catalog a taurilor corespunzători scopului.

Cataloagele cu tauri sunt puse la dispoziție de Centrele de Însămânţări Artificiale ale diferitelor companii de ameliorare.

În funcție de obiectivul ameliorării din fermă se vor alege doi sau trei tauri (MSC) cu valori superioare pentru caracterele din obiectiv.

Dacă condițiile din fermă sunt diferite de cele din care provin taurii (de exemplu SUA, Canada, Franța, Germania, Olanda etc.), se vor alege taurii din zone apropiate și produși în condițiile existente în țară în vederea diminuării efectelor interacțiunii genotip x mediu.

4. Efectuarea împerecherilor (însămânțărilor) la vacile din fermă

Pentru împerecheri se va avea în vedere ca valoarea taurului pentru caracterele din obiectiv să fie mai mare decât valoarea de ameliorare a vacilor din fermă. Dacă există posibilitatea ca în ascendenţa unei vaci să existe strămoși comuni cu ai taurului se va evita împerecherea (însămânțarea) și se va alege următorul taur din cei aleși inițial.

În aceste condiții vom fi siguri că în fermă în generațiile viitoare vor fi vaci cu acele caractere îmbunătățite în proporție cu modul de transmitere genetică a caracterului din obiectivul ameliorării.

Dr. ing. Nicolae Zeneci

Tauri testați genomic din rasa Bălțată cu Negru Românească de la AGCTR

Pe plan mondial se împlinesc 10 ani de când evaluarea genomică la taurine a fost introdusă oficial în principalele țări cu efective de elită din rasa Hostein (Canada, USA, Franța etc.).

Rata de progres genetic realizat la testarea genomică în ultimii cinci ani în aceste țări a fost de 2,21 ori mai mare decât la evaluarea tradițională pentru principalele caractere din selecția taurinelor de lapte (în principal la cele cu heritabilitate mică).

În țara noastră primul grup de tăurași din rasa Bălțată cu Negru Românească testați genomic a fost în anul 2016 la AGCTR cu sprijinul firmei GENTEST-INTERNATIONAL. Luarea acestei decizii a fost posibilă datorită lucrărilor efectuate pe plan mondial și prin aplicarea Regulamentului UE 2016/1012. În anii următori reținerile de tăurași au continuat, iar în prezent sunt testate 21 de capete. Dintre aceștia, cei mai buni au rămas în centrul de însămânțări SEMTES – Craiova, de unde MSC este difuzat la fermele din asociația AGCTR.

tauri 4

Pentru selecționarea tăurașilor testați genomic s-au avut în vedere:

  • Nominalizarea celor mai bune ferme pe baza managementului și a producției de lapte. În cadrul acestor ferme au fost identificați și recomandați de fermieri cei mai buni tauri utilizați (tați de tauri).
  • Identificarea tăurașilor din cele mai bune vaci prin controlul oficial cu valoare de ameliorare mare (mame de tauri), fătați într-un interval de timp scurt. Numărul de tăurași reținuți a fost în funcție de necesarul stabilit.
  • Preluarea tăurașilor la vârsta de 15-30 zile la ferma de creștere și testare cu întreținerea lor până la vârsta de 10-12 luni.

În această fermă la tăurași se efectuează următoarele operațiuni:

  • verificarea paternității;
  • efectuarea testelor genomice pentru determinarea valorii de ameliorare genomice (gPFT) la o unitate specializată, în cazul nostru firma GENTEST ROMANIA cu o colaborare internațională. În acest mod sunt combinate mai multe populații de referință în una singură care duce la creșterea preciziei (reabilității) în evaluarea valorii de ameliorare genomice a tăurașilor (Lund et.all. 2011).
  • efectuarea testelor sanitar-veterinare pentru BVD și IBR.
  • Continuarea testării privind performanțele de reproducție la tăurașii cu valoare superioară de ameliorare la Centrul de Însămânțări SEMTEST – Craiova. La această unitate se efectuează operațiunile de recoltare și apreciere a materialului seminal.
  • Etapa de distribuire a MSC la fermele din cadrul asociației pentru verificarea în condiții de fermă a rezultatelor obținute în prima etapă. De precizat că rezultatele din fermă contribuie la creșterea preciziei în determinarea valorii de ameliorare.

Rezultatele obținute în testările genomice ale tăurașilor din rasa BNR din cadrul asociației AGCTR sunt prezentate în tabelul nr. 1.

tauri tabel 1

Tauri tați din care s-au identificat tăurași testați genomic sunt prezentați în tabelul nr. 2.

tauri tabel 2


Se constată valoarea deosebită a taurilor produși în România la rasa Bălțată cu Negru Românească. Taurii reținuți la SEMTEST – Craiova au fost prezentați fermierilor la cele două Parade ale taurilor din anii 2018 și 2019. Rezultatele selecției taurilor BNR adaptați condițiilor din țară asigură crescătorii cu MSC produs în România și totodată ne ajută să ne aliniem țărilor producătoare de tauri din rasa Holstein.

Dr. Ing. Nicolae Zeneci, AGCTR

Abonează-te la acest feed RSS