Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 6 Dec 2021

Recomandări pentru îmbunătățirea genetică a taurinelor de lapte din fermele AGCTR

Taurinele de rasă Bălțata cu Negru Românească tip Holstein-Friză din cadrul asociației AGCTR sunt crescute pe tot teritoriul României în ferme de diferite dimensiuni și tehnologii de întreținere. Astfel, sunt 72,00% în unități cu 1-20 capete şi 18,00% în unități cu 21-60 capete. Restul de 10% în unități dețin peste 60 de capete din acestea, cu 8% în unități de la 60 la 300 de capete și 2% în unități cu peste 300 de capete.

În aceste condiții îmbunătățirea genetică, fiind diferită de îmbunătățirea producției pe baza factorilor de mediu (furajare, tehnologie de întreținere, stare de sănătate s.a.), impune schimbarea frecvenței genelor de la o generație la alta într-o direcție solicitată de crescător (fermier), cum ar fi îmbunătățirea ritmului de creștere, a cantității de lapte, conținutului de grăsime, de proteină, calitatea proteinei – cazeină, viteză de muls, caractere de reproducție și altele.

Aceasta înseamnă că la efectivul existent la un moment dat se face înlocuirea cu animale din prăsilă proprie selecționate pe baza obiectivului stabilit.

Pentru îmbunătățirea genetică a efectivului din fermă sunt necesare următoarele activități:

1. Efectuarea controlului performanțelor

Cunoașterea potențialului de producție a efectivului dintr-o unitate se face prin măsurarea sau estimarea caracterelor de producție. Dacă la început aprecierea se făcea vizual având în vedere unul sau două caracteristici, crescătorii au adăugat apoi caractere cum sunt: producția de lapte (cantitativă și calitativă) și clasificarea pe baza tipului (conformației).

În țările dezvoltate, peste 95% din crescători apreciază bovinele de reproducție pe baza unui index genetic pentru caracterele de producție și tip. În cadrul Asociației AGCTR valoarea de ameliorare a vacilor este exprimată pe baza unui index genetic care poate fi total sau pe diferitele caractere din componența indexului. După aplicarea selecției genomice numărul de caractere a crescut introducându-se astfel cele legate de reproducție, viață productivă, viteză de muls, vârsta la prima fătare, rezistenţa la boli și altele. Se consideră că nu se pot îmbunătății caracterele pentru selecție fără a se face măsurători. Controlul Oficial al Producției are un dublu scop, pe de o parte ajută fermierul să-și cunoască potențialul efectivului,iar pe de altă parte asigură determinarea valorii de ameliorare în vederea efectuării lucrărilor de selecție în cadrul fermei și la nivelul asociației.

2. Stabilirea scopului, obiectivului de ameliorat

Fermierii din fermele de vaci de lapte trebuie să aibă un plan de ameliorare-reproducție pentru ferma sa. În fermele noastre sunt o serie de caractere de îmbunătăţit, de exemplu producția de lapte din punct de vedere cantitativ și calitativ, numărul de celule somatice, viteză de muls, caractere de reproducție. Dintre caracterele de calitate a laptelui se poate vorbi de îmbunătățirea proteinei, cum ar fi: cazeina A2A2 și kapa cazeina. De asemenea, nu sunt de neglijat caracterele de tip, spre exemplu: ugerul, aplombul, talia s.a.

Planul de ameliorare pe fermă se face pe o perioadă de patru-cinci ani, dat de caracteristicile speciei, știind că ameliorarea se face de la o generație la alta.

O altă recomandare este ca numărul de caractere introduse în obiectivul ameliorării din fermă să nu fie mai mare de două (maximum trei).

3. Alegerea taurilor din catalog

O dată ce scopul ameliorării a fost ales se trece la nominalizarea din catalog a taurilor corespunzători scopului.

Cataloagele cu tauri sunt puse la dispoziție de Centrele de Însămânţări Artificiale ale diferitelor companii de ameliorare.

În funcție de obiectivul ameliorării din fermă se vor alege doi sau trei tauri (MSC) cu valori superioare pentru caracterele din obiectiv.

Dacă condițiile din fermă sunt diferite de cele din care provin taurii (de exemplu SUA, Canada, Franța, Germania, Olanda etc.), se vor alege taurii din zone apropiate și produși în condițiile existente în țară în vederea diminuării efectelor interacțiunii genotip x mediu.

4. Efectuarea împerecherilor (însămânțărilor) la vacile din fermă

Pentru împerecheri se va avea în vedere ca valoarea taurului pentru caracterele din obiectiv să fie mai mare decât valoarea de ameliorare a vacilor din fermă. Dacă există posibilitatea ca în ascendenţa unei vaci să existe strămoși comuni cu ai taurului se va evita împerecherea (însămânțarea) și se va alege următorul taur din cei aleși inițial.

În aceste condiții vom fi siguri că în fermă în generațiile viitoare vor fi vaci cu acele caractere îmbunătățite în proporție cu modul de transmitere genetică a caracterului din obiectivul ameliorării.

Dr. ing. Nicolae Zeneci