Adama 04 mai 2020
update 4 Jun 2020

Urmele tasării pe rând, deosebit de valoroase

Intrarea în scenă a tasării pe rând, văzută ca evoluţie a tehnologiei aplicate asupra solului, a fost firească şi strict necesară. După 10-15 ani creştea producţiei este o mare bucurie, însă în mod dureros solul este puternic afectat de pulverizare.

Ø Tasarea în sine este cunoscută; urma tasării pe rând care aduce progresul este abandonată din necunoaştere... Tribuna Viaţa Satului ne poate ajuta în acest sens;

Ø Suprafaţa împodobită cu urmele tasării schimbă impactul atmosferic şi nu este un amănunt; ocroteşte viaţa solului (valoare incalculabilă) şi plantele la îngheţ, iar valoarea sporului de recoltă depăşeşte cu mult „economiile“ obţinute direct şi indirect prin agresivitatea vitezei şi a utilajului;

În decada anilor ’90 tasarea pe rând era o noutate şi era firesc să încercăm să cunoaştem cum putem folosi cât mai eficient urmele la care se întrevedea un impact semnificativ, iar deschiderea optimă a fost studiată în poligon şi verificată în experimentări comparative pe parcursul a 10 ani şi a rămas 17,5 cm între rânduri.

Schiţa desenată sugerează clar zona de acumularea a apei pe teren neted şi în rigolă, determinând schimbarea favorabilă a arhitecturii de înrădăcinare printr-o mai bună dezvoltare a plantelor cu sporul firesc de recoltă.

Acumularea şi conservarea apei din precipitaţii reprezintă factorii decisivi privind sporul de recoltă. Urma tasării realizează prin spălarea versanţilor acumularea pe rând a fertilizanţilor naturali şi artificiali (la rădăcina plantelor).

Acţiunea de atenuare a curenţilor de aer contribuie la reducerea evaporării apei din sol şi a eroziunii de apă şi de vânt, precum şi a confortului termic pentru plante. Protejarea la îngheţ s-a confirmat în 19 noiembrie ’93 şi la 27 feb 2003.

tasare tabel

La Staţiunea Valul lui Traian s-a realizat un poligon cu rigole orientate pe direcţia celor 4 puncte cardinale şi supus unor încercări diferite: evaporarea apei, temperatura în rigolă şi pe terenul neted a fost studiată în diferite momente: vară, toamnă şi s-au înregistrat diferenţe şi peste 10 grade faţă de cele din terenul neted. Acest fapt ilustrează potenţialul schimbării pe care-l instalează NOUL IMPACT ATMOSFERIC.

tasare 1

Ing. Eugen FLOREA

Tasarea pe rând, un progres tehnic major

Nivelarea devenită obișnuință, a fost o soluție impusă de condițiile tehnicii timpului. Astăzi, tot condițiile tehnice și de pregătire a solului în special impun tasarea pe rând fără nivelat. Impactul atmosferic asupra terenului netezit în mare viteză are efecte negative asupra solului: provoacă pulverizarea, favorizează eroziunea de către apă și vând, înghețul plantelor, accentuarea efectului de secetă, aspecte care ne obligă să renunțăm la nivelare, după tasarea pe rând.

Noile condiții, fac mai bune acumularea și conservarea precipitațiilor de apă și zăpadă, inclusiv a celor reduse cantitativ, aducând un plus de cca 20% (un important câștig). Se reduce eroziunea cauzată de apă, iar atenuarea curenților de aer reduc eroziunea eoliană, evaporarea apei din sol, protejând plantele de îngheț.

Ca urmare, plantele au o mai bună înrădăcinare și o mai mare rezistență la îngheț și alți factori de mediu, prezența apei fiind un factor decisiv.

Așadar, se înțelege că suportul realizării sporului de recoltă îl constituie:

• plusul de apă acumulat;

• aplicarea fertilizanților faziali care la prima ploaie, ajung la rădăcina plantelor pe rând;

• confortul termic pentru plante care valorifică condițiile climatice;

• reducerea eroziunii provocată de apă și vânt.

Sunt măsuri tehnologice care conferă și o mai mare protecție împotriva deșertificării.

Ing. Eugen FLOREA

Revista Lumea Satului nr. 19, 1-15 octombrie 2016 – pag. 25

Abonează-te la acest feed RSS