Rapița de toamnă, o cultură ce își revendică an de an noi suprafețe în structura de culturi a tot mai multor ferme, a atins în toamna anului 2016 un apogeu istoric în România, depășind 700.000 hectare.

În multe zone ale țării, unele cu o mai mică tradiție în cultivarea rapiței, ca urmare a diverselor condiții climatice sau de natură agrotehnică înregistrate în toamna anului trecut, multe suprafețe au fost însămânțate la momente ce au depășit cu mult perioada optimă, ceea ce a condus la o mai slabă pregătire a plantelor pentru iernare. Temperaturile de peste iarnă au atins nivele istorice de -24°C pe parcursul mai multor nopți consecutive. Practic, pe o perioadă de peste 40 de zile nu s-au înregistrat temperaturi diurne pozitive. Cu toate acestea, hibrizii companiei Pioneer au demonstrat o remarcabilă rezistență la temperaturi scăzute.

Ce face ca această cultură să fie atât de atractivă încât să determine fermierul să își asume o însămânțare întârziată, deși nu este o măsură tehnologică recomandată? Cu siguranță sunt implicate foarte multe aspecte.

Într-o ordine absolut aleatorie ca importanță, unul dintre aceste aspecte face referire la prețul atractiv de vânzare a recoltei. Dintotdeauna fermierul a hotărât în favoarea culturilor care i-au umplut buzunarele. Rapița nu este doar prima dintre culturi care aduce banii în fermă, ci îi și asigură o vânzare rapidă, evitând astfel costurile înregistrate cu transportul, uscarea și depozitarea recoltei.

Un alt aspect îl reprezintă comportarea culturii la variațiile climatice extreme, ca efect al încălzirii globale. Rapița este recunoscută ca fiind o cultură „asiguratoare‟ în acest sens. Recoltându-se la începutul verii, reușește să evite fenomenele de secetă și arșiță. Hibrizii din grupele de maturitate timpurii ajung mai repede la stadiul de 8 frunze, stadiu unanim recunoscut ca „prag fenologic optim‟ pentru iernare, repornesc mai repede în vegetație în primăvară, înfloresc mai devreme și își formează producția înainte de instalarea arșiței care poate conduce la șiștăvirea semințelor. Mai mult de-atât, având o viteză mare de creștere în prima perioadă de vegetație, acești hibrizi sunt recomandați și pentru însămânțările tardive de toamnă.

În privința altor fenomene apărute ca urmare a schimbărilor climatice, precum ierni cu geruri extreme (-24°C), coroborate cu lipsa zăpezii, pe de-o parte, vânturi puternice sau grindină ce pot pune în pericol lanurile de rapiță înainte de recoltare, pe de altă parte, răspunsul a venit rapid dinspre departamentul de cercetare al companiei Pioneer, care a „confecționat‟ hibrizi cu caracteristici de securizare a producției obținute, traduse prin toleranță foarte bună la ger, comportare foarte bună la cădere, la scuturarea semințelor din silicve, toleranță foarte ridicată la boli precum Phoma lingam și Sclerotinia sclerotiorum. Hibrizilor deja consacrați, PR44W29, cel mai vândut hibrid Pioneer în Europa, sau PR46W14, un hibrid rustic, adaptat foarte bine condițiilor de climă și tehnologie din România, li s-au alăturat hibrizi noi, cu creștere vegetativă mare, precum PT 225, PT 234, iar din acest an PT 264, PT 271, cu potențial foarte ridicat de producție și o comportare excepțională în câmp, produse ce susțin deplin mesajele campaniei Pioneer: „Cultivă rapița fără pierderi!‟

Cultivată de regulă de segmentul de ferme mijlocii și mari, segmente dispuse la aplicarea celor mai noi tehnologii, se pot obține cu ușurință producții mari.

Recomandarea companiei DuPont Pioneer este în favoarea semănatului timpuriu (15-20 august) susținută de rezultate concrete din numeroasele testări efectuate pe întreg teritoriul țării noastre care confirmă prin rezultate excepționale.

În agricultură, ca și în viață, totul începe de la sămânță. Aceasta, din punct de vedere genetic, trebuie să înregistreze cât mai multe din caracterele pe care fermierii le caută la un hibrid de rapiță. Vorbim, desigur, de un excepțional potențial de producție, stabilitate și adaptabilitate, toleranță ridicată la principalele boli, rezistență la cădere și o comportare bună la scuturare. Pentru o astfel de sămânță, se impun: o tehnologie corect aplicată, asigurarea elementelor nutritive, adică o fertilizare bună, fracționată, cu macro și microelementele necesare definirii și susținerii elementelor de producție, precum numărul de ramificații, numărul de flori, numărul de silicve, numărul de semințe în silicvă. Tratamentele fitosanitare, fie că vorbim de produse utilizate în combaterea buruienilor, a dăunătorilor (foarte mulți de altfel de-a lungul perioadei de vegetație) sau a agenților patogeni, sunt elemente definitorii în obținerea producțiilor scontate.

În această primăvară, problemele majore așteptate făceau referire la gradul de sănătate a culturii la desprimăvărare. Chiar dacă temperaturile de peste iarnă au depășit frecvent -15°C, iar perioada de stres termic s-a extins la peste 40 de zile, fără temperaturi pozitive și fără zăpadă, cultura a supraviețuit, chiar și în stadii mici de creștere (4 frunze). Conform estimărilor echipei Pioneer, suprafețele la care s-a renunțat în această primăvară nu depășesc 5% pe zonele amintite mai sus. Pierderile sunt cauzate în mare parte de băltiri apărute încă din toamnă, de fenomene de „descălțare‟ ca urmare a unor greșeli agrotehnice de pregătire a patului germinativ sau semănat. Invazia de rozătoare la ieșirea din iarnă în acest an a impus fermierilor o grijă în plus, știută fiind rata mare de înmulțire a dăunătorului și imensitatea daunelor provocate.

Astfel, ca prim element în realizarea producției, densitatea plantelor este hotărâtoare în dezvoltarea culturii. Un număr echilibrat de plante (corelat cu perioada de semănat și nivelul de fertilizare oferit) pe unitatea de suprafață ne conduce întotdeauna spre succes. Din acest motiv înființarea culturii este foarte importantă. Însămânțările târzii ne-au demonstrat că doar 60-70% din semințele semănate au dezvoltat plăntuțe. Cele mai multe lanuri analizate la intrarea în iarnă de specialiștii Pioneer au arătat densități cuprinse între 30-40 plante/m2. Acesta este și numărul la ieșirea din iarnă, ceea ce denotă o rată de peste 95% de supraviețuire a hibrizilor de rapiță Pioneer peste iarnă.

Următoarele elemente de producție, legate de numărul de flori fertile, numărul de silicve formate, numărul de semințe și dimensiunea acestora necesită foarte mare atenție din partea fermierului. Numeroasele intervenții cu produse de protecția plantelor și îngrășăminte care să susțină aceste elemente trebuie efectuate la momentele recomandate de specialiștii noștri. Întârzierea oricărei etape poate conduce la pierderi mari de producție.

Prin prisma managementului integrat aplicat în fermă, rapiță este o foarte bună premergătoare pentru cerealele de toamnă: eliberează terenul devreme, moment în care se poate trece imediat la pregătirea terenului pentru culturile de toamnă, beneficiind de un teren reavăn și curat de buruieni.

Câmpurile înflorite pentru o perioadă lungă de timp sunt tot mai căutate de către apicultori datorită calității mierii, dar și a randamentului mare în producția de miere.

Versatilitatea culturii conduce la o tot mai mare cerere în piață. Utilizarea uleiului ca și combustibil (biodiesel) sau alte amestecuri de uleiuri industriale este deja de notorietate. Actualmente, cele mai multe date cu privire la destinația uleiului fac referire la profilul culinar al uleiului de rapiță. Procentul redus de grăsimi saturate, procentul ridicat în omega 3, îl recomandă de a fi foarte utilizat în alimentația zilnică. În ceea ce privește procesarea, semințele de rapiță oferă de asemenea un randament foarte bun (cca 45-50% ulei), iar turtele rezultate după presare reprezintă o importantă sursă de proteine, vitamine și antioxidanți pentru animale.

Ca urmare, cultura rapiței este din ce în ce mai interesantă pentru fermierii români. Expansiunea suprafețelor cultivate continuă și în anii următori, probabil până la limita unui milion de hectare anual. Toate aceste aspecte prezentate fac din rapiță o „regină‟, de câțiva ani, cea mai profitabilă dintre culturi.

Dr. ing. Tomel Petrache

DuPont Pioneer – Expert Agronom

Revista Lumea Satului nr. 14, 16-31 iulie 2017 – pag. 32-33

În Monitorul Oficial al României nr. 537 din 10 iulie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 228/2017 privind aprobarea Manualului de gradare pentru semințele de consum.

Manualul de gradare are rolul de a servi drept instrument de lucru pentru gradatori și cuprinde informații ce oferă posibilitatea stabilirii calității reale a semințelor de consum depozitate.

Aplicarea sistemului de gradare este o garanție a faptului că producătorii agricoli vor primi un preț corect pentru produsul lor în funcție de calitatea acestuia. În același timp, sistemul de gradare permite atât asigurarea unei calități constante a semințelor de consum depozitate, încurajand tranzacțiile comerciale și îmbunătățind raportul dintre costul de producție și prețul semințelor de consum.

Potrivit Manualului de gradare pentru semințele de consum, la grâu sunt alocate 3 grade, după cum urmează:

Factori de gradare

Grad 1

Grad 2

Grad 3

1. Caracteristici organoleptice şi sanitare

Specifice produsului sănătos

2. Masa hectolitrică, kg/hl min.

77,0

75,0

72,0

3. Impurităţi, % max., compuse din:

6,0

10,0

12,0

3.1 Boabe sparte, % max.

3,0

3,0

5,0

3.2 Boabe cu defecte, % max., din care:

3,0

5,0

7,0

3.2.1 Boabe șiștave, % max.

3,0

5,0

*)

3.2.2 Alte cereale, % max.

1,0

2,0

3,0

3.2.3 Atacate de dăunători, % max.

1,0

2,0

*)

3.2.4 Boabe cu tegumentul de culoare modificată (arse), % max.

0,5

0,5

*)

3.3 Boabe încolțite, % max.

0,5

1,0

2,0

3.4 Impurități diverse, % max., din care:

2,0

3,0

3,0

3.4.1 Semințele altor plante de cultură, cu excepția altor cereale și semințe de buruieni, % max., din care:

     

3.4.1.1 Semințe toxice, % max.

0,1

0,1

0,1

3.4.2 Boabe alterate, inclusiv atacate de Fusarium, % max., din care:

0,5

1,0

1,0

3.4.2.1 Boabe arse-încinse, % max.

0

0,05

0,05

3.4.2.2 Boabe atacate de Fusarium, % max.

0,3

0,5

1,0

3.4.3 Corpuri străine, % max.

1,0

2,0

2,0

3.4.4 Cornul secarei, % max.

0,05

0,05

0,05

3.4.5 Boabe cu mălură, % max.

0

0,1

0,1

4. Conținut de proteină, % min.

12

11

*)

*) Nu se normează.

Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR 13548 Grâu comun (Triticum aestivum L.). Specificaţii."

Neaplicarea operațiunilor de gradare face ca amestecarea unei cantități mici de produs de calitate inferioară cu un lot de calitate superioară să deprecieze calitatea finală a amestecului.

România, an de an, cultivă circa 2 milioane ha de grâu, principalele specii cultivate fiind Triticum aestivumsubspeciile vulgare și spelta, Triticum durum. Condițiile specifice țării noastre, precum și soiurile de grâu cultivate în România, oferă calități deosebite pentru grâul a cărei destinație o constituie panificația. Nu există grâu furajer, destinația produsului fiind dictată de interesele beneficiarului.

Sursa: madr.ro

Porumbul este printre cele mai cultivate plante agricole din România. Compoziția sa chimică conține hidrocarburi, amidon, vitamina B și E, fier, fosfor, magneziu, zinc și potasiu, ceea ce îl face o plantă cu utilizări multiple. Amidonul de porumb sau mălaiul sunt doar două produse alimentare foarte cunoscute ce au la bază această plantă. Totodată porumbul este și un foarte bun furajer pentru creșterea animalelor și păsărilor. Așadar, utilitatea acestei plante este foarte răspândită și cunoscută, transformând-o într-o idee foarte bună de afacere profitabilă.

Anul 2016 a adus un record în România în ceea ce privește producția de porumb: un producător sibian a reușit să obțină peste 19 tone/ha de porumb cultivat, întru-un an secetos și deloc prielnic culturilor de porumb. Care a fost secretul succesului fermierului din Sibiu? Acesta a ales să cultive porumb hibrid.

Semințele de porumb hibrid se dovedesc a fi din ce în ce mai căutate de agricultori, întrucât beneficiile sunt cu adevărat mulțumitoare iar investițiile făcute se dovedesc a fi meritate. În funcție de condițiile climatice preconizate și de starea și calitatea solului, poți alege cea mai bună categorie de astfel de semințe.

Specialiștii de la Dekalb îți pun la dispoziție peste 25 de semințe diferite de porumb hibrid. Poate una dintre cele mai atractive soiuri sunt reprezentate de soiuri de porumb rezistente la secetă, asemeni celui folosit de agricultorul sibian ce a obținut o recoltă record pe vreme secetoasă.

Semințele de porumb hibrid pot viza și alte probleme întâlnite de agricultori. Astfel, există hibrizi rezistenți la vreme friguroasă sau la paraziți. Fiecare cultură vine cu propriile avantaje, dar și dezavantaje, iar crearea de soiuri hibrid ajută la combaterea acestor dezavantaje.

Așadar, printre avantajele principale ale acestor semințe putem enumera:

 1. Producție mai rezistentă la secetă, arșiță, temperaturi scăzute și umiditate redusă;
 2. Creșterea randamentului de producție;
 3. Protecție de paraziți;
 4. Mărirea recoltei și a veniturilor;
 5. Posibilitatea de adaptare la oricare tehnologie aplicată;
 6. Adaptabilitate sporită la diverse tipuri de sol;
 7. Înflorire precoce și asigurarea fertilității stiluetului;
 8. Valorificarea maximă a îngrășămintelor folosite;
 9. Rezistență la densitățile ridicate;
 10. Posibilitatea de semănare timpurie.

În condițiile economice și climaterice actuale, a investi într-o cultură de porumb hibrid se poate dovedi a fi o idee mai mult decât profitabilă. Gradul înalt de utilizare a acestei plante în diverse domenii precum industria alimentară, medicina veterinară sau chiar farmaceutică, fac din ea un produs apreciat și solicitat pe piață.

Chiar dacă porumbul hibrid are o mulțime de avantaje, este importantă o cercetare amănunțită a tuturor condițiilor și particularităților înainte de procurarea și plantarea semințelor. Este important de luat în calcul informațiile cu privire la următoarele elemente:

-       Calitatea solului pe care va fi plantat porumbul;

-       Condițiile meteo specifice zonei;

-       Bugetul preconizat;

-       Suprafața terenului etc.

Indiferent de tipul de semințe ales, citiți cu atenție destinația și proprietățile fiecăruia, pentru a vă asigura că este hibridul potrivit așteptărilor dumneavoastră.

KWS Semințe dezvoltă conceptul lansat anul trecut în domeniul seminariilor din agribusiness printr-un nou eveniment. De această dată, compania aduce în prim plan necesitatea fermierilor de a avea acces facil la informație și metode de gestionare a riscurilor pentru o activitate eficientizată în fermă. Astfel, KWS Semințe, care anul acesta împlinește 15 ani de prezență activă în România, vine cu o nouă propunere de abordare a parteneriatului cu fermierii, prin prisma oportunității de a crea împreună cu aceștia instrumente utile în activitatea de zi cu zi.

“Performanța unei companii se datorează capacității de a asculta și de a răspunde cerințelor partenerilor. Anul acesta KWS Semințe împlinește 15 ani de creștere matură, sănătoasă și constantă, care se datorează, în principal, fermierilor români. Sunt 15 ani în care compania a urcat în topul primelor 3 producători de semințe din România. Este momentul să trecem la un alt nivel, sub egida “Câte ferme, atâtea soluții”, pentru că am atins maturitatea la care putem veni către partenerii noștri fermieri nu doar cu produse și servicii performante, dar și cu instrumentele prin care îi susținem în eficientizarea activității lor zilnice. Pentru că, până la urmă, obiectivul tuturor este profitabilitatea”, declară doamna Doriana Nițu, Director General KWS Semințe.

Cu tematica “Managementul integrat al fermei”, a doua ediție a seminarului științific “Prioritate pentru Performanță” a fost organizat de KWS Semințe în 16 martie la Hotel InterContinental, creând astfel o tradiție privind locația, dar și gazda evenimentului.

Auditoriul s-a bucurat de prezența distinsă și remarcabilă a aceluiași amfitrion, Domnul Prof. Univ. Dr. Gheorghe Valentin ROMAN - Inginer agronom, Doctor în Agronomie, Doctor Honoris Causa, Profesor Universitar emerit la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Disciplina Fitotehnie. Membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice, vice-președinte al secției ”Cultura plantelor de câmp”.

În cadrul evenimentului au fost susținute teme de interes actual pentru fermieri, firul prezentărilor urmând parcursul logic de la managementul riscurilor în ferma agricolă până la inovații actuale în domeniu, abordând prin studii de caz și exemple concrete tendința globală de digitalizare a agriculturii, pentru eficientizarea costurilor și profitabilitatea muncii agricole.

„Prezența personalităților cu experiență vastă în mediul academic și de business oferă în mod clar un plus de cunoaștere documentată. Scopul acestui transfer de experiență este crearea unei comunități care să aibă acces permanent la informația vitală desfășurării unei activități profitabile. Așa avem ocazia să descoperim instrumente utile pentru bunul mers al fermelor noastre și, drept urmare, pentru dezvoltarea agriculturii românești în ansamblul ei. Aceasta este baza evoluției următoare” – a mai declarat Doriana Nițu.

Temele abordate în cadrul seminarului au fost susținute de invitații speciali astfel:

 • Managementul riscurilor în ferma agricolă - Prof. Univ. Dr. Dr. H. C. Gheorghe Valentin ROMAN;
 • Inovația în dezvoltarea rurală – Conf. Univ. Dr. Magdalena Turek Rahoveanu;
 • Managementul fermei – Prof. Univ. Dr. Valentina Constanța Tudor;
 • Eficientizarea costurilor în fermă. Digitalizarea în agricultură – Economist Ervin Miklos
 • De la Agronomie la Agroeconomie – Jurnalist Gabriel Razi.

În urma acestui eveniment, va fi publicat al doilea volum din colecția științifică “Agriteca”, dedicată diseminării de noutăți către o audiență formată din fermieri și specialiști în domeniul agronomic. Astfel, ne asigurăm că partenerii noștri primesc și în acest an informație de interes, din surse de cea mai bună calitate, pe care să o valorifice în activitatea de zi cu zi.

Despre KWS Semințe

KWS Semințe, subsidiară a Grupului german KWS, se află în topul primelor trei companii multinaționale din domeniul semințelor din agricultură, şi deţine în România întregul lanţ de business cu seminţe, de la cercetare - ameliorare hibrizi de porumb şi fluxul de uscare – condiţionare – procesare cu echipamente de ultimă generaţie, până la un sistem de vânzare personalizat, cu specialişti valoroşi şi logistică integrată.

Compania este activă pe piața din România din anul 2002, bucurându-se în prezent de o echipă motivată și profesionistă, care a crescut în 15 ani la peste 120 angajați.

Cu o prezență remarcabilă în peste 70 de țări din lume, KWS pune accentul pe cercetare, evoluție și performanță, utilizând vasta experiență în domeniul ameliorării. Astfel, KWS s-a dovedit întotdeauna a fi partener apropiat și de încredere al fermierului de pretutindeni.

De peste 150 de ani, compania KWS își aduce permanenta contribuție la susținerea fiecărui fermier cu soluții inovative și personalizate pentru recolte performante, profitabile, independență și prosperitate pe termen lung.

Pentru mai multe detalii, contactați: Violeta Niculae, Director Strategie şi Inovare – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Roxana Pârvulescu, Specialist Marketing – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Începând cu luna ianuarie 2017, Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) a devenit oficial Membru al Camerei Franceze de Comert și Industrie în România (CCIFER).

Creată în 1996, CCIFER exprimă o poziție comună a companiilor membre și a investitorilor francezi în România în dialogul cu autoritățile publice. CCIFER reunește 500 de companii membre, cu capital francez și românesc, atât mari întreprinderi, cât și IMM-uri. În total, membrii CCIFER reprezintă 15% din PIB-ul României și peste 125.000 locuri de muncă. 

Alianța Industriei Semințelor din România va face parte și va activa în „Grupul de lucru pe agricultură” care îl are ca lider pe Sebastien Record, și care prezintă o agendă axată pe trei priorități: informarea continuă asupra subiectelor de actualitate din agricultură, abordarea structurată a dialogului cu partenerii instituționali și organizarea filierelor profesionale. Pe termen lung, se dorește identificarea partenerilor pe piața din România.

Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) a fost fondată în anul 2012, cu obiectivul de a reprezenta o voce a industriei de semințe din România și de a asigura un dialog deschis și permanent cu toate asociațiile profesionale și patronale din agricultura românească, precum și cu autoritățile, în procesul de reglementare a semințelor certificate din țara noastră.

Membrii Alianței Industriei Semințelor din România reprezintă  peste 70% din piața domestică, reunind zece mari companii (Bayer, Caussade, Euralis, KWS, Limagrain, Maisadour, Monsanto, Pioneer, Procera, RAGT și Syngenta), care produc, testează și comercializează semințe de calitate, adaptate condițiilor de cultură din țara noastră, oferind soluții durabile fermierilor. Începând cu anul 2016, Alianța Industriei Semințelor din România are ca Membru Onorific - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, iar din luna ianuarie 2017 și Institutul de Fitotehnie Porumbeni din Republica Moldova.

Sămânța românească certificată - competitivă, dar nefinanțată

Există interese ca România să devină o piață de desfacere și atât. Și iată cum astăzi teoria conspirației se transformă sub ochii noștri în realitate. Fiecare pilon de susținere a sectoarelor economice prospere este dărâmat, iar agricultura nu a scăpat de acest asediu mascat sub paravanul bunelor intenții. Ușor, ușor s-a implementat în conștiința fermierilor că rasele românești nu mai sunt bune, că sămânța din laboratoarele cercetării autohtone nu mai rodește în pământul românesc. Așa că importăm rase străine, chiar dacă se dovedesc bune doar pe generații scurte, și folosim materialul semincer al amelioratorilor străini. Între timp, cercetarea românească agonizează din lipsă de fonduri. Într-un interviu despre activitatea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor și despre importanța seminței certificate, Mihai Popescu, directorul institutului, spune că în rețeaua de testare a ISTIS cercetarea românească și-a dovedit competitivitatea. Și totuși... pentru unii este mai bine ca sămânța românească să se ofilească pentru ca cea străină să înflorească.

Testare corectă = siguranță alimentară

– Dle director, misiunea pe care o are Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor este esențială pentru agricultura din România. Ce presupune activitatea dvs.?

– Într-adevăr, pentru că siguranța alimentară a unui stat constă, în primul rând, într-o testare corectă a soiurilor. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor este singura instituție de specialitate aflată în subordinea Ministerului Agriculturii care desfășoară trei activități: testarea și înregistrarea soiurilor, administrarea colecției de referință (singura bancă de semințe din România) și protejarea juridică a soiurilor nou create prin care se asigură brevetarea lor. Ne desfășurăm activitatea în 24 de centre teritoriale, vorbim de aproximativ 984 de hectare de teren, care acoperă o zonă pedoclimatică variată a României. Acestea sunt dotate cu utilaje moderne specifice câmpurilor experimentale și pentru culturile de uniformizare.

– Institutul pe care îl conduceți are putere de decizie privind soiurile care ajung în piață. Aici se hotărăște dacă rezultatele cercetării ajung în mediul economic.

– La noi apelează marii producători de semințe și amelioratori și aici vorbim și despre companiile străine care vor să comercializeze material semincer în România. După foarte mulți ani de cercetare în laboratoarele lor trebuie să treacă prin această etapă de testare pentru a putea comercializa și produce în continuare sămânță certificată. Această testare se face în câmpurile din rețeaua ISTIS, prin depunerea unor cereri, iar evaluarea durează aproximativ doi ani cu condiția ca soiul să depășească lotul martor. În situația în care acest lucru nu se întâmplă se mai acordă încă un an și după această perioadă, în funcție de rezultate, soiul poate intra în ședința de omologare care are loc la sediul ISTIS și la care participă reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, experți ai Institutului și profesori universitari. Apoi se publică în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România și se emite un certificat. În funcție de dorințele amelioratorului se poate face și cerere de brevetare prin care se acordă un certificat de protecție juridică a soiului nou creat. În 2016 au fost 164 de soiuri nou create. Numărul soiurilor noi este strâns conectat cu cererea de pe piață și cu activitatea de cercetare, dar este în creștere față de anii precedenți.

Soiurile românești? Puține

– Cât de important este ca fermierii să folosească sămânță certificată?

– Pe lângă faptul că facem testarea soiurilor, noi utilizăm sămânță certificată pe terenurile de uniformizare. Aproape o treime din suprafața fiecărui centru este ocupată de platforma experimentală, iar restul culturilor sunt în uniformizare pentru a asigura rotația culturilor. Principalul avantaj al folosirii seminței certificate este randamentul culturii, se va obține o producție superioară, atât calitativ, cât și cantitativ. La platforma experimentală de la centrul Negrești, pe 12 iunie 2016, am organizat un eveniment în care fermierii au vizitat câmpurile experimentale și au văzut, prin prisma rezultatelor obținute acolo, importanța seminței certificate. Un număr tot mai mare de fermieri, chiar și în gospodării, încep să folosească sămânță certificată. Noul PNDR are și o măsură în care acordă un punctaj celor care au cel puțin un procent de minimum 5% de sămânță autohtonă certificată. Este totuși greu de stabilit în procente câți dintre fermierii români folosesc sămânță certificată.

– România tinde să devină o piață de desfacere pentru companiile străine. Ce se întâmplă așadar cu sămânța românească certificată?

– Din păcate, numărul soiurilor românești nu este atât de mare raportat la volumul de testare pe care îl avem. Din ce în ce mai multe stațiuni de cercetare își reduc, din cauza lipsei fondurilor, sfera de creare a unor soiuri noi. Tind să cred că până la urmă se vor lua măsuri pentru stimularea cercetării. Avem potențial și oameni cu o vastă experiență în laboratoarele de cercetare, dar trebuie creat un cadru procedural propriu fiecărui institut, astfel încât să se axeze pe un anumit specific. Sămânța românească este adaptată pedoclimatic, este rezistentă la boli și dăunători, iar rezultatele extraordinare ale cercetătorilor români sunt confirmate prin testarea noastră. Nu am avut probleme cu soiurile românești, sunt foarte competitive în raport cu cele create de amelioratorii externi. Dar...

Laura ZMARANDA

Revista Lumea Satului nr. 3, 1-15 februarie 2017 – pag. 24-25

Începând cu data de 1 ianuarie, 2017, Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” a devenit oficial Membru Onorific al Alianței Industriei Semințelor din România (AISR). Adunarea Generală al Alianței, a analizat şi acceptat cu unanimitate de voturi cererea Institutului de Fitotehnie “Porumbeni” de afiliere la AISR apreciind activitatea de cercetare a Insitutului precum si relaţiile de bună colaborare cu Romania şi a considerat ca viitoarea colaborare între Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” şi AISR, care reprezintă peste 75% din piața românească de semințe va fi binevenită pentru ambii parteneri. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” întruneşte 7 laboratoare, în care activează 32 cercetători ştiinţifici. Direcţia principală de activitate a Institutului este ameliorarea şi producerea seminţelor de bază, prebază şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului şi tutunului și are colaborării cu Centre ştiinţifice recunoscute din Federaţia Rusă, Ukraina, Belarusi, Kîrgîzstan, Kazahstan şi România pentru ameliorarea și creearea hibrizilor performanţi de porumb.

Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) a fost fondată în anul 2012, cu obiectivul de a reprezenta o voce a industriei de semințe din România și de a asigura un dialog deschis și permanent cu toate asociațiile profesionale și patronale din agricultura romanească, precum și cu autoritațile, în procesul de reglementare a semințelor certificate din țara noastră.

Membrii Alianței Industriei Semințelor din România reprezinta  peste 70% din piața domestică, reunind zece mari companii (Bayer, Caussade, Euralis, KWS, Limagrain, Maisadour, Monsanto, Pioneer, RAGT și Syngenta), care produc, testează și comercializaează semințe de calitate, adaptate condițiilor de cultura din țara noastră, oferind soluții durabile fermierilor. Începând cu anul 2016, Alianța Industriei Semințelor din România are ca membru și Institul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.

Alianța Industriei Semințelor din România a împlinit patru ani de la înființare. Cu acest prilej, doamna Antonia Ivașcu, directorul executiv al asociației, a prezentat bilanțul activității AISR din anul 2016. „A fost un an bun, în care am reușit să realizăm unele lucruri de care suntem mândri“, a considerat domnia sa. Printre acestea se numără includerea în asociație a INCDA – Fundulea, ca mem­bru onorific. „Aderarea acestui prestigios institut la organizația noastră este un nou gir pentru seriozitatea și înaltul nivel al asociației, ca și pentru importanța obiectivelor pe care ne-am propus să le atingem“, a apreciat directorul AISR.

Obiective ambițioase și o misiune grea

Principalele obiective ale AISR sunt susţinerea dezvoltării industriei seminţelor certificate în țara noastră, prin întreţinerea dialogului cu autorităţile competente implicate în procesul de reglementare în domeniul seminţelor; combaterea contrafacerilor de sămânță; dezvoltarea unui dialog permanent cu asociaţiile profesionale din agricultura românească și organizarea de acţiuni de informare la nivelul publicului larg cu scopul de a populariza beneficiile utilizării seminţelor certificate.

Numai prin atingerea acestor obiective AISR poate reuși să își îndeplinească misiunea pe care singură și-a fixat-o: promovarea și susținerea utilizării semințelor certificate de către agricultori, în scopul creșterii producției agricole în România.

Un alt pas important făcut în acest an pentru atingerea obiectivelor asociației l-a constituit încheierea unui protocol de colaborare cu Institutul de Fitotehnie de la Porumbeni, din Republica Moldova. În același registru se înscrie și colaborarea cu ROMAPIS, federație a apicultorilor români. Împreună cu aceasta, AISR a realizat o lucrare prezentând caracteristicile agronomice și melifere ale principalilor hibrizi de floarea-soarelui comercializați în România în 2016.

AISR, apreciată de Banca Mondială

Pe plan intern AISR a participat, ca organizator, partener, susținător ori ca simplu participant la numeroase acțiuni și evenimente. Printre acestea, de un răsunet deosebit s-au bucurat Ziua Femeii, organizată împreună cu beneficiarii semințelor produse și comercializate de către membrii asociației, ca și RALF 2016 ori IndAgra.

Pe plan internațional, una dintre prioritățile alianței a fost de a-și consolida relațiile de colaborare cu asociațiile omoloage din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Olanda, Portugalia, Germania, Republica Moldova și Belgia. De asemenea, participarea la acțiunile European Seed Asociation (ESA), al cărei membru este, a fost considerată o altă prioritate AISR. Că direcția urmată este una bună o dovedește și Certificatul de Apreciere pe care asociația l-a primit în urma colaborării sale cu Banca Mondială.

Cele mai importante acțiuni tehnice la care AISR a participat în 2016 au fost primul Congres Internațional al Sorgului, desfășurat la București, Ziua Semințelor Certificate, organizată la Negrești, județul Vaslui, Ziua Porumbului, desfășurată la Orezu și Ziua Culturilor Maisadour.

„Pentru anul ce urmează ne propunem să ne continuăm activitatea pe aceleași coordonate ca și până acum. Ne dorim, de asemenea, să păstrăm și să dezvoltăm bunele relații de colaborare pe care le avem cu presa din domeniul agricol“, a mai adăugat dna Antonia Ivașcu.

Alexandru GRIGORIEV

Revista Lumea Satului nr. 24, 16-31 decembrie 2016 – pag. 20

KWS Semințe a organizat în prima parte a lunii noiembrie 2016, la Cheile Grădiștei Fundata, Ziua speZialiștilor , un eveniment de amploare, etichetat de cei 1.000 de participanți ca etalon pentru interacțiunea multimedia din agribusiness. KWS a înregistrat cea mai bună evoluție din România în domeniul companiilor producătoare de semințe, cu rezultate pozitive la toți indicatorii esențiali: cotă de piață în creștere la ambele culturi principale (porumb și rapiță), portofoliu extins, echipă consolidată și, nu în ultimul rând, notorietate sporită în rândul fermierilor români.

„Anul viitor vom aniversa 15 ani de la înființarea companiei KWS în România, dar concluzia acestei perioade este deja conturată, iar rezultatele evidente. Putem spune că suntem o companie matură, cu experiență în piața românească. Am cunoscut o creștere sănătoasă, constantă, pentru că de la an la an parteneriatele noastre cu fermierii se înmulțesc și cresc în valoare. Suntem de mult timp în topul primelor 3 companii multinaționale producătoare de semințe la nivel global. Stabilitatea afacerii se vede și la nivel regional, deoarece și în România ne aflăm tot în plutonul fruntaș al primilor 3 producători de semințe“, a declarat Doriana Nițu, director general KWS Semințe.

Evoluția excelentă a companiei se datorează atât investițiilor pe termen lung în România, compania integrând local tot fluxul de business, cât și respectului față de partenerii săi. Compania activează independent, încurajând astfel libertatea antreprenorială a tuturor beneficiarilor produselor KWS Semințe, de la micul gospodar la marele fermier. Cu mesajul „Câte ferme, atâtea soluții“, compania KWS Semințe confirmă plurivalența gamei de produse, prin structurarea unui portofoliu complet de hibrizi valoroși, perfect adaptați specificului pedoclimatic al țării și segmentați pe utilizări în diverse industrii (morărit, hrana animalelor și păsărilor, siloz pentru fermele zootehnice, biogaz etc.).

„Portofoliul de hibrizi KWS, în primul rând adaptat condițiilor pedoclimatice din România, este într-o continuă perfecționare, hibrizi din ce în ce mai performanți luând locul celor care până acum au reprezentat prima opțiune pentru foarte mulți dintre clienții noștri – fermierii“, a subliniat Ion Voinea, director dezvoltare produse KWS Semințe.

Astfel, sezonul acesta începe cu debutul a două noi staruri de grupă, respectiv doi noi hibrizi de porumb intră în portofoliul KWS:

KONFIRMAS FAO 370 – un hibrid care vine în piață pentru a satisface nevoia fermierilor de stabilitate și siguranță la nivele foarte bune de productivitate;

KAPITOLIS FAO 410 – un hibrid care va acoperi segmentul de înaltă productivitate atât în condiții optime de cultivare, cât și în condiții de stres hidric si termic.

Ca răspuns la provocările cu care se confruntă fermierii români, KWS le propune un nou instrument personalizat: asigurarea de secetă.

„Este un demers nou în domeniul cultivării porumbului, iar acordarea este facilă, în condiții foarte prielnice pentru partenerii noștri“, a declarat Cosmin Popescu, directorul național de vânzări al KWS Semințe.

Respectând tradiția lansărilor de succes din ultimii ani, KWS a organizat și în 2016 un eveniment spectaculos, care a surclasat prezentările obișnuite din piața de agribusiness. Lansarea celor doi hibrizi a fost un adevărat show, care a cuprins și un moment de dans tematic și a avut o componentă multimedia pregnantă. Informațiile despre cei doi noi hibrizi au fost prezentate interactiv, într-un concept complex, care a integrat atât filme create special pentru acest moment, cât și module de expunere a plantelor reale în mărime naturală, astfel că primul contact cu noile produse a avut un impact puternic asupra audienței. Mai multe informații au fost oferite fermierilor și distribuitorilor în cadrul workshop-urilor susținute de specialiștii KWS.

Conferința și show-ul de lansare au demonstrat calitățile de promotor ale companiei KWS pentru tendințele din industrie. Aceasta inovează atât la nivel de produs, oferind tehnologie și hibrizi de înaltă calitate, dar se transformă și într-un model de interacțiune cu fermierul. Dezvoltarea continuă de noi produse pentru profilul climatic local vine să întărească faptul că strategia KWS Semințe pentru viitor vizează piața românească.

„Am venit aici ca să rămânem și să avem rezultate pe termen lung alături de fermierii români. Lansarea celor doi hibrizi de porumb a fost un excelent prilej de întâlnire și comunicare pentru reprezentanții fermelor și companiilor implicate în piața de agribusiness. Aceste întâlniri au un scop – crearea unei comunități. Schimburile de experiență și dialogul tuturor entităților implicate în procesele agricole ne sunt de folos tuturor. Toți avem de câștigat: avem ocazia să ne cunoaștem și să descoperim că putem conta unii pe ceilalți. KWS prinde rădăcini tot mai puternice în România, de aceea dorim ca împreună să ridicăm ștacheta întregului domeniu agricol și să creștem global, cu toții, de la mic la mare“, a afirmat directorul general KWS Semințe, Doriana Nițu.

Despre KWS Semințe

KWS Semințe, subsidiară a Grupului german KWS, se află în topul primelor trei companii multinaționale din domeniul semințelor din agricultură. Compania este activă pe piața din România din anul 2002, bucurându-se în prezent de o echipă motivată și profesionistă, care a crescut în aproape 15 ani la peste 125 angajați.

KWS Semințe, subsidiară a Grupului german KWS, se află în topul primelor trei companii multinaționale din domeniul semințelor din agricultură. Compania este activă pe piața din România din anul 2002, bucurându-se în prezent de o echipă motivată și profesionistă, care a crescut în aproape 15 ani la peste 125 angajați.

Cu o prezență remarcabilă în peste 70 de țări din lume, KWS pune accentul pe cercetare, evoluție și performanță, utilizând vasta experiență în domeniul ameliorării. Astfel, KWS s-a dovedit întotdeauna a fi partener apropiat și de încredere al fermierului de pretutindeni.

De peste 150 de ani, compania KWS își aduce permanenta contribuție la susținerea fiecărui fermier cu soluții inovative și personalizate pentru recolte performante, profitabile, independență și prosperitate pe termen lung.

Pentru mai multe detalii, contactați: Violeta Niculae, Director Strategie şi Inovare – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau / şi Roxana Pârvulescu, Specialist Marketing Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

GALERIE FOTO


Revista Lumea Satului nr. 22, 16-30 noiembrie 2016 – pag. 12-15

Începând cu luna august, când se însămânțează rapița, se declanșează campania însămânțărilor de toamnă care se desfășoară în continuare în septembrie-octombrie cu orzul, orzoaica, grâul, secara, triticale, unele plante furajere, legume etc.

Reușita culturilor respective este condiționată de asigurarea condițiilor optime pentru germinarea semințelor și răsărirea în totalitate a plantelor.

Pentru a înțelege mai bine procesele care au loc în sămânță în timpul germinării, prezentăm o secțiune longitudinală în bobul de grâu (fig. 1) din care se rețin două elemente importante:

graminee fig1

1. embrionul, care reprezintă, în stare latentă, viitoarea plantă;

2. endospermul, care constituie magazia cu substanțe de rezervă pentru hrănirea plantelor în timpul germinației.

La alte specii (fasolea, soia, sfecla ș.a.) substanțele de rezervă se găsesc în cotiledoane.

Semințele diferitelor specii de plante pot fi:

– amidonoase, când conțin 68-71% hidrați de carbon și 9-14% substanțe proteice;

– albuminoase, când conțin 25-28% hidrați de carbon și 35-40% substanțe proteice;

– oleaginoase, când conțin 46-55% grăsimi și 15-20% substanțe proteice.

Procesul de germinație începe cu îmbibarea seminței cu apă, la început de către substanțele coloidale din sămânță iar ulterior, după ce intervin enzimele și are loc hidrolizarea amidonului, în substanțe simple; absorbția apei are loc pe cale osmotică.

Cantitatea de apă absorbită de semințe în timpul germinației diferă de la o specie la alta și este de 40-60% din greutatea boabelor la cereale și ajunge la 150-180% la leguminoase.

Pentru declanșarea germinației semințelor este necesar să acționeze următorii factori:

– apa, care constituie mediul în care au loc reacțiile biochimice și diviziunea celulelor embrionului;

– oxigenul, care accelerează procesul de acționare a enzimelor care transformă substanțele cu molecula mare în substanțe simple care hrănesc embrionul;

– un prag minim de temperatură specific fiecărei specii de substanțe.

Când au fost realizate toate aceste condiții pentru germinarea semințelor începe activitatea enzimatică astfel:

– amilaza transformă amidonul în glucoză și maltoză și mai departe maltoza este transfor­mată în glucoză și levuloză;

– proteaza transformă substanțele proteice în aminoacizi și amoniac;

– lipaza transformă substanțele grase în acizi grași și glicerină.

În urma acestor transformări, în sămânță se formează un lichid lăptos foarte bun pentru hrănirea embrionului.

Din componentele seminței hidrații de carbon furnizează energia necesară proceselor biochimice, iar substanțele asigură materialul necesar pentru creșterea plantelor.

Celulele embrionului încep diviziunea, embrionul crește, scoate mai întâi radicule (protejate de coleoriză) care se fixează de sol, scoate apoi și tulpinița (protejată de coleoptil) care străbate stratul de sol și iese la suprafață (fig. 2). Din acest moment, beneficiind de lumină, începe procesul de fotosinteză prin care se produce hrana necesară creșterii tinerei plante și din acest moment procesul de germinație s-a încheiat.

graminee fig2

Germinația semințelor poate fi hipogeică, atunci când cotiledoanele rămân în pământ (la grâu, porumb, mazăre ș.a.) și epigeică, atunci când scoate cotiledoanele afară din sol (la fasole, sfeclă ș.a.)

Dacă la încorporarea seminței în sol au fost asigurați toți factorii care determină germinarea rapidă și uniformă, acum foarte important este ca toate plantele să străbată stratul de sol și să iasă uniform la suprafață pentru a începe fotosinteza.

Aceasta depinde de calitatea pregătirii patului germinativ care determină calitatea semănatului, germinarea și răsărirea plantelor, asigurarea densității și a uniformității de creștere și dezvoltare a plantelor.

Patul germinativ necorespunzător determină pierderi de apă prin evaporare, încorporarea seminței la adâncimi diferite și, implicit, germinarea și răsărirea eșalonată, cu goluri, cu plante debilitate ușor atacate de boli și dăunători și concurate de buruieni.

Prin urmare, reușita înființării culturilor agricole este determinată de buna pregătire a patului germinativ și semănatul în epoca optimă și de cea mai bună calitate, prin care se asigură germinarea rapidă a semințelor și răsărirea explozivă și uniformă a plantelor.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Revista Lumea Satului nr. 16, 16-31 august 2016 – pag. 14-16

Începând cu luna mai 2016, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea (INCDA Fundulea) va adera la Alianța Industriei Semințelor din România (AISR).

INCDA Fundulea a acceptat invitația AISR de a deveni membru onorific al Alianței, asociație ce reprezintă în acest moment aproximativ 70% din piața de semințe din țara noastră.

INCDA Fundulea va deveni cel de-al 13 membru al Alianței și singurul Institut de cercetare agricolă care să adere la AISR. INCDA Fundulea aduce o experiență și expertiză bogată în sectorul semințelor certificate din România. Având alături și INCDA Fundulea, AISR va continua să susțină și să promoveze și mai eficient interesele sectorului semințelor din România, prin diferitele proiecte al asociației, precum acțiuni de informare și conștientizare  la nivelul fermierilor și autorităților publice din domeniul agriculturii, mediului, sănătății și economiei, cu scopul de a populariza beneficiile utilizării semințelor certificate. Împreuna, Institutul Fundulea și AISR, își propun să apere drepturile privind proprietatea intelectuală specifică pe teritoriul României prin recunoașterea brevetelor și varietăților de semințe înregistrate conform legislației comunitare și totodată și să combată fenomenul contrafacerilor de sămânță.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Agricola Fundulea este cea mai importanta unitate de cercetare agricolă din România datorita rezultatelor foarte bune obținute în diferitele sectoare ale cercetării agricole privind cerealele, plantele tehnice și furajere, confirmate de popularitatea de care se bucură soiurile și hibrizii creați aici în rândul fermierilor din zona pedo-climatica specifică regiunii.

Prin activitatea susținută se continuă bogata tradiție a cercetărilor în domeniul agricol românesc, în scopul abordării științifice și rezolvării unor obiective prioritare și strategice pentru agricultura națională.

Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) a fost fondată în anul 2012, cu obiectivul de a reprezenta vocea industriei de semințe din România și de a asigura un dialog deschis permanent cu toate asociațiile profesionale și patronale din agricultura românească, precum  și cu autoritățile în procesul de reglementare a semințelor certificate din țara noastră.

În reușita unei culturi agricole calitatea lucrării de semănat este hotărâtoare, alături de respectarea epocii optime. Sămânța trebuie încorporată pe un substrat de sol așezat care să aibă duritatea aparentă (Da) 1,20 g/cm3 pentru a beneficia de aportul capilar al apei din adâncime. O arătură proaspătă este foarte afânată, are Da 0,8-1,0 g/cm3 și în acest caz este necesară tăvălugirea care presează solul pe 10-15 cm adâncime.

Un sol mijlociu, când este aprovizionat cu apă la capacitatea totală, conține 43% apă care este ușor accesibilă plantelor, iar când conține doar apă higroscopică are 7,8% apă, care este total inaccesibilă plantelor. Solul uscat mai conține apă higroscopică reținută cu o forță de 50-10.000 bari și apă policulară care este reținută cu o forță de 15-50 bari.

Plantele au capacitatea de a folosi apa care este reținută de sol cu forțe mai mici de 15-20 bari. Uneori la semănat, în special la semințele mici, este indicată folosirea tăvălugului prin care se asigură punerea în contact a semințelor cu particulele de sol. Dar nu întotdeauna lucrarea de tăvălugit se folosește cu discernământ și, pe lângă cheltuiala inutilă, poate deveni chiar dăunătoare. Ca orice lucrare a solului și tăvălugitul se efectuează când solul este reavăn, când are umiditatea optimă.

Ce rol are lucrarea de tăvălugit?

• Așază solul prea afânat, sfărâmă bolovanii și mărunțește solul, distruge crusta, culcă și presează plantele folosite ca îngrășământ verde și resturile vegetale pentru a se încorpora mai ușor în sol.

• Asigură o nivelare a solului, în special pentru culturi mai prețioase precum soia care, având păstăile situate spre baza plantei, nu pot fi recoltate de combină.

• Cerealele de toamnă însămânțate într-un teren prea afânat, în urma fenomenului de îngheț-dezgheț, rămân cu rădăcinile afară din sol (descălțarea cerealelor) și este necesară lucrarea de tăvălugit pentru a repune rădăcinile în contact cu solul.

• La însămânțarea semințelor mici care se încorporează la mică adâncime în sol, este necesară tăvălugirea pentru a pune sămânța în contact cu particulele de sol. Prin tăvălugire se asigură o răsărire cu 2-4 zile mai repede și cu 11-50% mai bună.

Ce tipuri de tăvălugi se folosesc?

Se întâlnesc tăvălugi cu suprafața netedă, de diferite mărimi ca diametru și cu greutate reglabilă. Apăsarea specifică pe sol a acestora este de 2,5-10 daN/cm2, iar rezistența la înaintare de 0,4-5 daN/cm lățime de lucru, în funcție de greutate. Tăvălugii netezi trebuie să lucreze în agregat cu o grapă ușoară, fie chiar de mărăcini, sau cu grapa cu colți reglabili cu colții înclinați spre înapoi pentru a realiza o ușoară mobilizare a stratului superficial al solului.

Cei mai folosiți sunt: tăvălugii inelari de tip Croskill, Cambridge ș.a. care au apăsarea pe sol de 1,5-4 daN/cm2 și rezistența la înaintare de 1,2-1,6 daN/cm lățime de lucru. Tăvălugii inelari îndeasă solul în adâncime, dar la suprafață acesta rămâne afânat.

În ce condiții trebuie folosită tăvălugirea la semănat?

• Când solul este uscat, sub apa higroscopică nu are rost tăvălugirea. Sămânța stă ca în sac și va germina numai după o ploaie. Dar în acest caz se însămânțează mai adânc pentru că o ploaie de câțiva mm o face să încolțească și apoi se usucă. Are loc „mințirea colțului“.

• Când solul are 1-1,5 apă higroscopică se va lucra solul cu grapa cu discuri pentru a-l vântura și a pierde această apă, pentru a se usca complet și apoi se însămânțează, evitând în acest fel „mințirea colțului“.

• Dacă se însămânțează în sol uscat și se tăvălugește, prin ascensiune capilară apa ajunge la nivelul seminței și atinge pragul critic de 1-1,5 apă higroscopică, se umezește, este atacată de ciuperci și mucegăiește.

• Dacă la semănat în sol există 1,5-2 apă higroscopică sămânța germinează, dar prin menținerea timpului uscat se ajunge la nivelul de 1-1,5 apă higroscopică și sămânța se usucă, mucegăiește.

• Rezultate bune dă lucrarea de tăvălugit când, în sol, la nivelul seminței este 1,5 apă higroscopică, dar dedesubt solul are 2,5-3 apă higroscopică și prin ascensiune capilară se asigură germinarea semințelor, răsărirea și creșterea plantelor.

Dr. ing. Vasile POPESCU

Strategia KWS Semințe este orientată atât către dezvoltarea de hibrizi de porumb valoroși, prin optimizarea materialului genetic în cadrul programelor proprii de ameliorare, cât și către parteneriatul pe termen lung cu fermierii din România. Aceste direcții strategice au la bază dialogul constant cu partenerii și oferirea de soluții concrete la probleme reale. În acest sens, KWS Semințe a inițiat un program de comunicare unic pe piața din România la acest moment, dedicat fermierilor, în cadrul căruia personalități marcante ale mediului academic, precum și specialiști cu experiență vastă în agronomie au abordat temele actuale de interes specifice industriei.

Sub egida „Prioritate pentru performanță“ a fost inaugurată prima ediție, cu tema „Elemente ale tehnologiei de cultivare a porumbului. Factori de influență în formarea prețului porumbului“. În cadrul seminarului au fost dezbătute teme speciale ale momentului cu privire la tehnologiile de cultură a porumbului și tendințele actuale ale industriei, scopul fiind găsirea și analiza soluţiilor de creştere a profitabilităţii culturii de porumb în ferme și oferirea de răspunsuri clare la problemele reale cu care fermierii se confruntă astăzi.

„De aproape 14 ani KWS Semințe și-a propus să vină în întâmpinarea fermierilor din România cu un portofoliu de hibrizi de porumb perfect adaptați condițiilor locale de sol și climă. Investim permanent în tehnologie și în specialiști de valoare, ca să dezvoltăm, în cadrul stațiunii proprii de cercetare-ameliorare de la Alexandria, hibrizi de porumb performanți, productivi, toleranți la secetă și arșiță, stabili în orice condiții“, a declarat în cadrul evenimentului Doriana Nițu, director general KWS Semințe, inginer agronom.

Componenta macroeconomică din cadrul evenimentului a fost susținută de dl Gabriel RAZI, inițiator al proiectului independent Agrofinanciar, care a detaliat „Factorii de influență și modalitatea de formare a prețului la porumb“.

Seminarul a fost onorat de un amfitrion de marcă, domnul prof. univ. dr. Gheorghe Valentin ROMAN – inginer agronom, doctor în agronomie, Doctor Honoris Causa, profesor universitar emerit la Universitatea de Științ̦e Agronomice și Medicină Veterinară din București, disciplina fitotehnie, membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice, vicepreședinte al secției „Cultura plantelor de câmp“.

Fermierii participanți au considerat temele susținute ca fiind de interes major, apreciind utilitatea și importanța materialului prezentat în cultura porumbului din fermele proprii.

„Încurajăm astfel libertatea antreprenorială a fermierilor români, acordându-le suportul nostru, al KWS Semințe, pentru un viitor prosper al culturilor acestora pentru că succesul fermierilor parteneri înseamnă și succesul nostru“, a mai adăugat Doriana Nițu.

Astfel, KWS Semințe a dat startul oficial al unui program ce promite susținerea pe termen lung a parteneriatului de încredere cu fermierii de referință din România, cu impact pozitiv asupra întregului lanţ valoric al fermelor acestora.

Temele abordate în cadrul seminarului au fost susținute de invitații speciali ai companiei KWS Semințe, personalităţi marcante ale industriei agricole din România, care au dezbătut studii de caz interactive privind tehnologia porumbului:

- Elemente de management al riscului la cultura porumbului – prof. univ. dr. Dr.H.C. Gheorghe Valentin ROMAN.

- Cartarea agrochimică şi sisteme de fertilizare – prof. univ. dr. Mihail DUMITRU;

- Sisteme de lucrări ale solului în condițiile luncii îndiguite a Dunării și ale terasei de la Chirnogi, județul Călărași – director ing. Ștefan MIHALCEA;

- Sisteme de lucrări ale solului în condițiile luncii Siretului și ale terasei de la Măicănești-Ciorăști, județul Vrancea – drd. ing. Teofil DASCĂLU;

- Problema dăunătorilor în cultura porumbului – dr. ing. Emil GEORGESCU;

- Sisteme de combatere a buruienilor în cultura porumbului – prof. univ. dr. Dumitru Ilie SĂNDOIU.

În ferma AgroHagiu, undeva în apropierea Brăilei, mai precis în localitatea Viziru, trei asociați, lucru mai rar întâlnit, au preluat 1.000 ha din terenurile fostului IAS Dropia. Familia Hagiu deține 60%, iar familiile Brânză și Sârbu restul de 40%. Afacerea lor se bazează în principal pe producerea de sămânță pentru principalii actori de pe această piață.

Loturile de hibridare presupun o altfel de abordare

E un fel de maternitate asistată. Cu tați potenți și mame parcă trase la xerox. Orice intrus poate altera procesul de multiplicare. Uneori și polenizatorii pot schimba ordinea gândită de fermier. În plus toată producția este vândută din start, cu un preț bun și predictibil. O astfel de fermă nu poate aștepta după ploaie și nici după mila Domnului. Așa că irigațiile sunt o condiție sine qua non pentru o fermă care are ca principală activitate producerea de sămânță. Dețin șapte instalații de irigat liniare. Fiecare în parte a costat cam 135.000 euro. Iar de curând au reușit să acceseze un program european de 1 mil. de euro pentru a schimba toată conducta veche (montată prin anii ’70) care era din azbociment. Conducta din material plastic introdusă acum are garanție minimum 100 de ani. Faptul că pot iriga toți cei peste 1.000 ha le asigură o predictibilitate excelentă. Dar în fermă, pentru a asigura o rotație cât mai aproape de ideal, se cultivă și grâu, orz, rapiță și soia. 

Anul acesta au încheiat campania de vară cu o medie de 8.880 kg/ha la orz (soiul Hariette de la Satten Union) pe 60 ha, iar la grâu s-a realizat o medie de 9.850 kg/ha pe 120 ha (soiul Avenue de la Limagrain). „Tot meritul este al soiurilor și a liniilor de irigare“, spune cu modestie Cristinel Brânză.

Porumb și floarea-soarelui doar în loturi de hibridare

Loturile de floarea-soarelui se întind pe 130 ha. Doar genetică Caussade. Semănatul îl fac în 3 etape iar la fertilizat folosesc mai multe scheme, în funcție de structura solului. Vin obligatoriu cu fertilizanți micro­granulați cu fosfor, bor, zinc și alte elemente recomandate de specialiști, iar după 2 udări au intervenit cu un regulator de creștere, Modus, mai ales că înainte de apariția butonilor florali au adus și un aport de 100 kg Amosulf NG. Azotatul dat în vegetație mărește conținutul de proteină ceea ce face ca și sămânța să câștige în calitate, ține să adauge fermierul brăilean. Au folosit Modus pentru prima dată și îl recomandă și altor fermieri ca regulator de creștere (au utilizat până de curând Stabilan).

Porumbul pentru sămânță îl au semănat pe 280 ha. Pe 150 ha înmulțesc hibrizi Optimum AQUAmax (P 9903, P 8523 și P 9175) de la Pioneer. Pe alte 80 ha au un hibrid extratimpuriu (FAO 250), sticlos, de la Caussade (Luigi CS). Hibrizii de la Monsanto ocupă 40 ha iar pe 10 ha produc sămânță de Fundulea Olt, un hibrid semitardiv (aici au o nișă de piață, așa că însăcuiesc sămânța în saci inscripționați cu AgroHagiu care sunt căutați mai ales în Oltenia (au un contract de distribuție cu Alcedo).

Soia, un balsam pentru sol

În fiecare an, la începutul lui aprilie (anul acesta pe 3 și 4 aprilie), prima sămânță care va fi acoperită de pământ este cea de soia. Pe 250 ha, pentru a asigura o „rotație pătrată”. Pe 100 ha din cele 250 au loturi semincere. 50 ha cu soiul Palador de la Euralis (un soi care ramifică precum rapița) și Banjo de la Caussade (un soi grozav pentru rotația culturilor). Pentru soia de consum au folosit soiul B 63 de la Pioneer și obțin de obicei producții de peste 4,2 t/ha (chiar și 5 t/ha în unele sole). Anul acesta au avut producții și de 5,2 tone/ha pe unele sole și au prins și un preț foarte bun, a subliniat Cristinel Branză. Au semănat soia și după orz, în cultură dublă. Pentru că reface deficitul de azot și îmbunătățește, în mod semnificativ, structura solului. Folosesc un soi timpuriu, tot de la Pioneer, M 10. Au început recoltatul în jurul datei de 20 octombrie și au obținut, o producție medie de peste 2,7 t/ha. Anul acesta a fost o medie chiar mai mare decât în ceilalți ani. Trebuie subliniat că în condiții de irigat. Chiar și așa m-au impresionat lanurile de soia de la Viziru. Talia plantelor era trecută de 1 m înălțime (la jumătatea lunii iulie), în unele locuri soia era undeva aproape de umărul agronomului Cristinel Brânză și încă înflorea. „V-am spus că e un soi de ultimă generație, cu frunze mici, triunghiulare, care nu împiedică fotosinteza la etajele inferioare, ceea ce duce producția în sus. Cât privește înflorirea aceasta târzie, apar vârfuri de creștere ulterioară care măresc în mod natural producția. Soiurile evoluează din punct de vedere genetic și cine nu ține pasul cu noile apariții și tehnologiile de ultimă oră riscă să se plafoneze“, mai subliniază fermierul din Viziru.

Controlul buruienilor l-a realizat cu Basagran în 2 și 3 treceri etapizate, pentru a întrerupe și creșterea samulastrei de floarea-soarelui. Cât privește semănatul soiei folosesc o semănătoare Monosem cu 9 rânduri pe trei benzi, cu care însămânțează porumbul în sistem interplanting. Seamănă deci în 3 benzi, fiecare bandă cu 3 rânduri la 40 cm între ele, cu o pauză de 70 cm între benzi. Același sistem îl folosesc și la rapiță, deoarece asigură spațiu pentru întreținere dar și de nutriție suficient. Și fotosinteza are de câștigat în acest mod de semănat, ne asigură Cristinel Brânză. Contra atacului paianjenului roșu au folosit acaricidul Nissorun pe care l-au împrăștiat cu elicopterul.

Forță de muncă sezonieră

Au acum 22 de angajați permanenți și foarte mulți zilieri pe care îi folosesc, cu mici pauze, mai mult de o jumătate de an. Pentru ai fideliza, au cultivat 10 ha cu pepeni, 3 ha cu ceapă și încă 2 ha cu diverse legume (uneori au și pierdut la cultura legumelor în câmp). Doar ca să păstreze forța de muncă necesară în procesul de castrare. Asta chiar dacă au achiziționat și o mașină de castrat cu fotocelule.

Au renovat stația de pompare a apei și au rezolvat și problema depozitării cerealelor prin inves­tiția într-un siloz. Acum schimbă și gardul de la sediul fermei. Acolo unde se vede de la primul contact cât de gospodari sunt acționarii. Totul este proporțional, extrem de bine organizat, iar locul unde se poate face un grătar și o șuetă după fiecare reușită, aproape că pare opera unui serviciu specializat în amenajări de spații verzi. În concluzie, în spatele unei ferme de elită sunt profesioniști unul și unul!

Tudor CALOTESCU

Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă organizează, în cadrul proiectului Seminţele tradiţionale – cheia protejării biodiversităţii, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta Dezvoltare Durabilă, evenimentul de deschidere oficială a grădinii experimentale înfiinţate lângă Cluj-Napoca.

Proiectul are o durată de 22 luni şi are ca obiectiv general protejarea agrobiodiversităţii în Transilvania, prin crearea unei reţele de cooperare între micii fermieri locali, ONG-uri, instituţii şi autorităţi publice şi consumatori. Ca obiective specifice enumerăm salvarea şi revitalizarea seminţelor tradiţionale prin crearea unei reţele de colectare şi de distribuire; creşterea gradului de conştientizare privind diversitatea genetică a soiurilor tradiţionale, importanţa păstrării acestora prin programe informative şi educative; crearea unei reţele în Europa de Est pentru realizarea activităţilor de advocacy, reţea care contribuie la libera circulaţie a seminţelor tradiţionale în teritoriu.

Rezultatele proiectului: două grădini experimentale în cele două regiuni de dezvoltare Centru şi Nord-Vest, o reţea de cooperare între micii producători, o reţea al ONG-urilor, 50 de comunităţi mobilizate, materiale promoţionale prin care dorim să informăm şi să conştientizăm atât micii producători rurali, grădinarii urbani şi rurali, micii fermieri, care practică sau doresc să practice agricultură tradiţională şi ecologică, cât şi ONG-uri şi instituţii publice care doresc să fie activi în salvarea seminţelor tradiţionale.

Scopul evenimentului este de a prezenta persoanelor interesate, precum şi publicului larg modul de funcţionare a unui astfel de centru de colectare, salvare şi conservare a soiurilor. Înfiinţarea acestei grădini a avut loc în primăvara anului 2015, iar activităţile din grădină sunt conduse de experţi în soiuri tradiţionale şi realizate de un grădinar şi mai mulţi voluntari. Primele seminţe sădite provin din colecţia realizată în cadrul implementării proiectului, iar câteva din colecţia deja existentă a partenerului Eco Ruralis. Orice persoană care doreşte să beneficieze de seminţe începând din primăvara anului 2016 le va putea primi cu titlu gratuit. În schimb, va trebui să contribuie prin muncă voluntară la întreţinerea centrului şi/sau să devină, la rândul său, semănător, furnizând şi altora seminţe obţinute din recoltă.

În cadrul acestui proiect se pune un mare accent pe cooperare şi schimb de experienţă, persoanele care participă la activităţile acestuia împărtăşindu-şi experienţa şi cunoştinţele acumulate cu vecinii, rudele şi cu alte persoane interesate.

Partenerii proiectului sunt Asociaţia EcoRuralis, Asociaţia Agrar Media şi Norgesvel – The Royal Norwegian Society for Development din Norvegia, iar activităţile proiectului se desfăşoară în mediul rural din Transilvania.

GHESAF TRADE SRL reprezintă un punct de referinţă pe harta furnizorilor de seminţe de legume profesionale, precum și a altor materiale (turbă, îngrășăminte, instalaţii de udare prin picurare, folii solar, mulch și antiîngheţ, accesorii etc.) necesare oricărui fermier care dorește să lucreze în domeniul producţiei de legume.

Înființată încă din 1994, cu tradiție în domeniu, GHESAF TRADE SRL a urmărit în permanență și a reușit să implementeze un program solid de producere a semințelor de legume, fiind în măsură să pună la dispoziția fermierilor din România soiuri stabile și hibrizi performanți pentru toate speciile de legume destinate culturilor în câmp, cât și pentru producția în sere și solarii.

În această scurtă prezentare ne vom ocupa de hibrizii de bază recomandați de firma GHESAF TRADE SRL pentru culturile de ardei, respectiv ardei gras, tip kapia și gogoșar.

Ardeiul gras BLOCKY, de culoare alb crem, reprezintă baza de producție, în special în solarii, în principalele bazine legumicole din țară, respectiv: Izbiceni – Olt, Matca – Galați, Buzău, Brăila, Ilfov etc.

Pentru acest segment, GHESAF TRADE SRL pune la dispoziție hibrizii: SALANA F1, DANUBIUS F1, LAGUNA F1 și PP-10853.

Acești hibrizi pot fi cultivați în solarii în creștere nedeterminată și se remarcă prin toleranță și/sau rezistență la Xanthomonas și TSWV (cel mai nou hibrid LAGUNA este rezistent la ambele boli), producție constantă și ridicată, calitate și aspect comercial al fructelor, extratimpurietate în special pentru SALANA F1 și DANUBIUS F1. O schemă de producție pentru acest segment ar trebui să cuprindă, conform recomandărilor firmei GHESAF TRADE SRL, unul dintre hibrizii SALANA F1 sau DANUBIUS F1 și continuată cu hibrizii LAGUNA F1 sau PP-10853.

Iată, pe scurt, principalele puncte forte ale fiecăruia dintre cei 4 hibrizi:

SALANA F1 – plantă semiviguroasă, permite creșterea pe 2-3 brațe, fructifică extratimpuriu și masiv, oferind fructe uniforme, cu 3-4 lobi, de culoare ivory (alb crem) 180-250 grame, aspect comercial deosebit, tolerant la Xanthomonas și TSWV. Virează în roșu în supramaturitate tehnologică.

DANUBIUS F1 – plantă rustică, vigoare normală, extratimpurie, potențial de producție foarte ridicat, fructe de culoare ivory, cu 3-4 lobi, dimensiuni ușor mai mici față de SALANA, rezistent la Xanthomonas și tolerant la TSWV, virează în roșu la supramaturitate tehnologică.

LAGUNA F1 – plantă viguroasă, de talie înaltă, ce permite polisarea pe 2-3 brațe, semitimpurie, absolut remarcabilă prin: rezistența la Xanthomonas și TSWV, producția extrem de ridicată, uniformitate și calitate a fructelor.

Fructele sunt în mare parte cu 4 lobi, masive la maturitate, putând atinge 250-350 grame, cu peretele gros, culoare ivory strălucitor și aspect comercial deosebit. Se recomandă o densitate mai mică, pentru a compensa vigoarea. Virează în roșu în supramaturitate tehnologică.

PP-10853 – Hibrid timpuriu, cu plantă relativ viguroasă, fructifică masiv, oferind fructe uniforme alb-crem-strălucitoare, cu 3-4 lobi, greutate medie 150-200 grame. Tolerant la Xanthomonas și TSWV, virează în roșu în extratimpuritate tehnologică.

Toți acești 4 hibrizi se comportă foarte bine și în câmp, nu necesită copilire, dar cu atenție la densități.

SALANA F1, DANUBIUS F1 și PP-10853 permit densități în câmp de 40.000-45.000 plante/ha, în timp ce pentru LAGUNA F1 se recomandă o densitate mai mică, de maximum 35.000-40.000 plante/ha. Aceleași densități se pot utiliza și în cultura protejată.

Ardeiul gras de tip KAPIA

A reprezentat o preocupare constantă a firmei și, după 2-3 ani de încercări, vă propune spre utilizare următorii hibrizi:

KAP – 133121 – hibrid extratimpuriu, pentru solar și câmp, poate fi cultivat și în creștere nedeterminată. Plantă foarte viguroasă, cu internodii scurte, fructifică constant și masiv, oferind fructe conice, de 22-25 cm, diametrul 6-8 cm la peduncul, cu greutatea de 200-300 grame, uniforme, fine, perete gros, verde închis în vegetație și roșu aprins la maturitate. Este tolerant la Xanthomonas și T5WV.

KAP – 133120 – hibrid extratimpuriu, pentru solar și câmp, poate fi cultivat în creștere nedeterminată. Plantă viguroasă, internodii scurte, fructifică foarte bine, oferind fructe tip Ureche de Elefant, aplatizate, regulate și fine, 16-22 cm lungime, 180-220 grame, verde închis în vegetație și roșu aprins la maturitate.

Este rezistent la Xanthomonas și TSWV.

Ardei gogoșar DRAVA F1

Hibrid nou, extratimpuriu, creștere nedeterminată, recomandat pentru culturile extratimpurii din solarii. Plantă viguroasă, produce fructe masive de 200-250 grame, de culoare verde închis în vegetație și roșu aprins la maturitatea tehnologică.

Noul sezon agricol a început, iar fermierii privesc deja cu speranţă la producţia de cereale din 2015. Şi asta în condiţiile în care am avut doi ani succesivi, 2013/2014, cu producţii record la hectar care ne-au plasat pe locuri fruntaşe în UE la grâu şi porumb. Despre „pulsul“ agriculturii româneşti ne vorbeşte unul dintre „latifundiarii“ Câmpiei Române, Gheorghe Niţu, director general şi patronul Agrozootehnica Mihăileşti din judeţul Giurgiu.

– Cum aţi început şi ce v-a făcut să iniţiaţi această afacere aici, la Mihăileşti?

– Povestea e veche. În anul 1984, printr-o hotărâre a partidului unic de atunci, am fost mutat de la Giurgiu, pentru o neregulă pe care aş fi făcut-o, la IAS Mihăileşti. Atunci „tovarăşii“ ziceau că, vezi-Doamne, mă transferă la munca de jos. Numai că pentru mine a fost o plăcere... Era într-adevăr o întreprindere foarte grea pentru că aici era un complex de vaci de 4-5.000 de capete, iar condiţiile de lucru erau deosebit de dificile. După aceea au fost evenimentele din 1989, iar după 10 ani s-a făcut un program de privatizare. Important e că, împreună cu echipa de la Mihăileşti, am cumpărat activele societăţii, iar acum lucrăm peste 4.000 hectare de pământ.

– Din câte înţeleg, metodele după care lucraţi sunt inspirate de modelul american, mai precis californian. Întrebarea care se pune este dacă reuşiţi să menţineţi nivelul producţiei în aşa fel încât să vă puteţi compara cu ceea ce se întâmplă în fermele din UE.

– Sigur că există un decalaj de producţie faţă de ce se întâmplă în Europa, însă capitalul uman, respectiv specialiştii noştri, au o şcoală românească de calitate. În plus, experienţa mea cu echipa, tineri de la 18 ani până la oameni de peste 80 de ani, este un mare atuu care ne face să avem randamente bune în condiţiile date. De exemplu, de la 90 l de motorină pe hectar, cât foloseam înainte, azi lucrăm cu 45-59 l, de aici şi o eficienţă mai bună. Astfel, chiar dacă nu avem încă la grâu randamente de 8-9 tone/ha ca în ţările UE, pentru moment ne mulţumim cu 5-7 tone de grâu, dar numai cu soiuri româneşti. Am încercat să lucrăm şi cu soiuri din import, dar nu se adaptează prea bine la solul românesc. În acest sens, foarte mulţi fermieri, lucrând după ureche, au început să lucreze cu sămânţă de afară şi rezultatele au fost pe dos faţă de cum credeau ei şi s-au trezit în faliment. Aşadar, rămân de bază tot soiurile româneşti care sunt cel mai bine adaptate la condiţiile de la noi.

– Înţeleg că pentru dumneavoastră este esenţială forţa umană, oamenii. Cum apreciaţi învăţământul agricol românesc în acest moment?

– Dacă ar fi să fac o analiză a personalului nostru, 80% dintre angajaţi sunt din „şcoala veche“, au făcut carte adevărată, cu restul, cei care vin acum, trebuie să mai facem noi încă o şcoală, pentru că nu au învăţat aşa cum trebuie. Ideea e că nu poţi să faci performanţă fără o şcoală adevărată.

– Am observat că aveţi tehnică şi tehnologie de vârf. Cine urcă acum pe tractoare, pentru că nu mai sunt combinele şi tractoarele de odinioară?...

– Din păcate, acum nu mai avem şcoli profesionale pentru mecanizatori. Noi ne bazăm pe faptul că tractoristul care a lucrat înainte de 1989 a avut copii – mă refer la băieţi, desigur – iar fiii lor s-au îndreptat toţi spre munca câmpului pentru că au această muncă în gene. Apoi, noi îi mai perfecţionăm din mers şi devin lucrători foarte buni. Cu alte cuvinte, meseria se moşteneşte. Acum, faţă de ce era în urmă cu 25 de ani, nu mai avem aceeaşi „încărcătură“ de salariaţi, în sensul că, dacă pe vremuri aveam 500 de salariaţi, acum dacă mai am 50 pentru că randamentele sunt cu totul altele. Şi este normal, pentru că acum un tractor modern are o productivitate cât 10 tractoare de pe vremuri.

– Spuneaţi că folosiţi sămânţă românească. Or, se ştie că aceasta a devenit o marfă rară pentru că cercetarea românească nu prea mai produce pentru că a fost văduvită de suprafeţe mari de teren. Şi suntem nevoiţi să importăm sămânţă străină la preţuri duble, chiar triple... Mai există sămânţă autohtonă pentru nevoile României?

– Aşa este. Noi însă avem o relaţie specială cu Institutul Fundulea care vinde sămânţă şi în afara ţării cu rezultate remarcabile. Eu am ales varianta românească în locul „spectaculoaselor“ seminţe occidentale, care promit 12-18.000 t/ha. Dar, în cazul acestora, după o iarnă mai grea se alege praful de toată recolta. Am ales seminţele româneşti pentru că sunt create aici, la Institut, şi aici au dat cel mai bun randament. De ce să aleg altceva? Din păcate, Institutul Fundulea continuă să aibă probleme... Cert este că dacă, vom rămâne fără sămânţă românească, producţia de grâu va fi pe marginea prăpastiei pentru că, odată râmase singure pe piaţă, preţul seminţelor occidentale va creşte foarte mult.

– La nivel mondial, peste 1 miliard de locuitori din cele 7 miliarde care populează acum planeta trăiesc sub pragul de sărăcie. Aşadar, pe industria agroalimentară este pusă o presiune uriaşă şi o concurenţă pe măsură. În acest context, reuşiţi să produceţi tona de grâu sau tona de porumb în aşa fel încât să puteţi rezista din punct de vedere economic?

– În lumea asta totul pleacă de la factorul economic. De aceea strategia pe care ne bazăm este să aplicăm tehnologia de producţie cu rigurozitate, dar totodată, ţinând cont şi de strategia costurilor de producţie, în care trebuie să ne încadrăm. De exemplu, dacă noi producem 7 tone şi am cheltuit cât pentru 8 tone, sigur că eşti pe minus. Noi avem o strategie în sensul că încercăm să îmbunătăţim productivitatea cât de mult putem. Un exemplu este consumul de motorină pentru tractoare şi combine care aproape s-a înjumătăţit în ultimii ani. Dar e loc şi de mai bine. De exemplu, agricultorii francezi consumă la lucrările solului doar 25 l/ha, deci mai avem şi noi mult de ajustat în ceea ce priveşte costurile la hectar. Acum 25 de ani costurile erau de 100 de euro iar acum, după cum vă spuneam, am ajuns la aproximativ 50 de euro. Ideea e că trebuie să avem un randament de vârf. Până acum cel puţin, pe fiecare etapă a fluxului tehnologic am încercat să aduc maşinile cele mai performante pentru a face cât mai multe economii. Cultura trebuie să fie cât mai eficientă, dar pentru asta trebuie să cheltuieşti cât mai puţin şi să produci cât mai mult, dar să îţi şi rămână pentru reluarea procesului de producţie în următorul sezon. Folosind sămânţa noastră, ne-au crescut şi randamentele şi acum am ajuns la o producţie de 6-700 tone de produs/om, având creşteri de la an la an.

– În acest context nu pot să nu vă întreb... Sunteţi mulţumit de rezultatele agricole ale anului 2013-2014?

– În mod sincer, mă aşteptam ca acest an să fie unul de excepţie comparativ cu anii anteriori. Aşteptările mele au venit ca urmare a precipitaţiilor abundente din 2014. Credeam că obţin la grâu 7,5-8 t/ha pe suprafeţe întinse, dar producţia a fost de numai 5 t. Dar m-am bucurat pentru această producţie pentru că a fost de o calitate foarte bună. Apoi am reuşit să-mi acopăr costurile şi mi-au rămas fonduri şi pentru culturile viitoare.

– Acum, odată cu anul şcolar a debutat un nou an agricol. Aveţi create toate condiţiile să păşiţi cu încredere şi optimism în anul agricol 2014-2015?

– Da, pentru că avem apă, pe care bunul Dumnezeu ne-a dat-o la timp şi am însămânţat deja 1.100 ha de rapiţă. Practic, avem tot ce ne trebuie – solul e pregătit, condiţiile climaterice sunt bune, avem destulă apă acumulată în sol şi avem şi destule seminţe româneşti.

Gheorghe Verman

Hibrizii KWS – adaptați pentru producția de biogaz

La jumătatea lunii octombrie KWS Semințe, unul dintre cei mai importanți jucători mondiali din domeniul semințelor din agricultură, a lansat, în calitate de partener, cea mai mare centrală de producere a energiei electrice pe bază de biomasă din România.

Centrala de Cogenerare pe Biogaz obținut din biomasă din comuna Moara, sat Vornicenii Mici, județul Suceava, utilizează combustibil biogaz obținut din fermentarea culturilor energetice – porumb și a deșeurilor din agricultură (zootehnie). 3 megawați de energie electrică produsă de cele două module de cogenerare sunt livrați în sistemul energetic național, iar energia termică rezultată este folosită în procesul tehnologic de obținere a biogazului și pentru încălzirea spațială a clădirilor aferente stației de biogaz.

KWS Semințe, în calitate de partener, susține activ buna funcționare a centralei, prin furnizarea materiei prime destinate producerii de biomasă: 700 ha de teren sunt cultivate cu hibrizii de porumb KWS – Mikado, KWS 3381 și Kalimnos. Mikado este unul dintre cei doi hibrizi de porumb de înaltă performanță, cu potențial excelent pentru producția de biogas, aflați în portofoliul de produse KWS Semințe.

Mikado (FAO 550) este un hibrid competitiv din grupa hibrizilor tardivi, cu o productivitate impresionantă. Mikado este ideal pentru producția de biogaz, datorită înălțimii sale ridicate, din care rezultă o masă vegetală mare ce permite extragerea unei cantităţi optime de metan. Având în vedere producțiile de peste 100 tone de masă verde la hectar pe care le oferă Mikado, utilizarea acestuia în producția de biogaz este o alegere foarte potrivită. Cel de-al doilea hibrid, Balasco (FAO 420), deține aceleași avantaje ca și Mikado și oferă peste 70 tone de masă verde la hectar, atunci când este recoltat în varianta timpurie.

„Parteneriatul dintre KWS Semințe și TEB susține evoluția – unul dintre atributele pe care compania noastră pune accentul – și răspunde totodată celei mai mari provocări KWS: aceea de a fi mereu cu un pas înainte în întâmpinarea cerințelor pieței, prin dezvoltarea unui portofoliu de produse adaptat permanent nevoilor consumatorilor noștri“, a declarat Doriana Nițu, country manager KWS Semințe.

Noua Centrală de Cogenerare este înființată de Total Energy Business – TEB, organizație specializată în furnizarea de echipamente energetice, în parteneriat cu LUCOSDIOV CONSULTING – companie specializată în comercializarea de cereale și creșterea animalelor. Proiectul, inaugurat în cadrul unui eveniment desfășurat între 9 și 10 octombrie 2014, repre­zintă o investiție de 6,3 milioane de euro, proveniți exclusiv din surse private.

„Porumbul reprezintă principala cultură utilizată în Europa pentru producţia de biogaz. Producătorii folosesc în special porumbul pentru siloz în acest scop datorită producţiei sale medii, uniformităţii şi productivităţii sale de metan. Costul biometanului, raportat doar la costul de producţie şi de condiţionare al culturilor energetice, se situează la nivelul cel mai mic, în cazul porumbului pentru siloz, respectiv la 6 eurocenţi/m3 de biometan, faţă de alte culturi. Porumbul de siloz permite obţinerea eficientă a biogazului, la un cost mai mic, în paralel cu utilizarea unor suprafeţe agricole mai mici“, a explicat Ovidiu Prodaniuc, administratorul LUCOSDIOV CONSULTING.

Despre KWS Semințe

KWS Semințe, subsidiară a Grupului german KWS, se află în topul primelor trei companii multinaționale din domeniul semințelor din agricultură în România, cu o cotă de piaţă în creștere de 13% din piaţa seminţelor certificate. Compania este activă pe piața din România din anul 2002, bucurându-se în prezent de o echipă motivată și profesionistă, care a crescut în 12 ani la peste 100 de angajați.

Cu o prezență remarcabilă în peste 70 de țări din lume, KWS pune accentul pe cercetare, evoluție și performanță, utilizând vasta experiență în domeniul ameliorării. Astfel, KWS s-a dovedit întotdeauna a fi partener apropiat și de încredere al fermierului de pretutindeni.

De peste 150 de ani, compania KWS își aduce permanenta contribuție la susținerea fiecărui fermier cu soluții inovative și personalizate pentru recolte performante, profitabile, independență și prosperitate pe termen lung.

Pentru mai multe detalii, contactați: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau accesați www.kws.ro.

Origine și indicație geografică protejată: o nouă posibilitate pentru produsele agroalimentare provenite din zonele montane ale României

Prin intermediul proiectului PACINFO finanțat din fonduri UE (www.zonamontana.ro), dorim să subliniem importanța rolului social și ecologic al agriculturii din zonele montane.

Prin prezentul articol dorim să vă atragem atenția asupra unei noi oportunități oferite de agricultura din zonele montane. Beneficiile ecologice și sociale provenite ca urmare a activităților agricole din zona montană nu reprezintă neapărat servicii care nu au conexiuni cu producția agricolă. Prin multiplicarea valorii produselor agricole și agroalimentare, acestea pot oferi o valoare adăugată, reflectând asupra sistemului complex și complementar care există între omul gospodar, activitatea agricolă și mediul înconjurător. Această temă este mai degrabă o chestiune de abordare, dar totodată și una practică.

În Europa întreagă există o cerere din ce în ce mai mare față de produsele agricole de calitate ridicată, care au în conținut „ingrediente“ ecologice și culturale specifice anumitor zone sau regiuni. Acest trend reprezintă o posibilitate reală, dacă ne gândim la produsele agricole provenite din zona Carpaților, unde există pajiști naturale și seminaturale cu ecosisteme specifice și unice, în care procesul de producție este nemodificat de secole. Fermierii noștri din zonele montane trebuie să fie conștientizați de faptul că măsurile agroecologice nu au fost stabilite în vederea împiedicării proceselor de producție, ci mai degrabă pentru aducerea unei valori adăugate în domeniul agriculturii.

Pe lângă recunoașterea și acceptarea celor de mai sus mai avem nevoie și de un alt lucru important: de un bun „ambalaj“, și anume de marketingul adecvat al produselor realizate în această zonă.

Uniunea Europeană s-a gândit deja la „ambalaj“ prin elaborarea a trei tipuri de nominalizări pe baza originii geografice și pe baza metodelor de producție. Siglele Denumirea de Origine Protejată și Indicația de Origine Geografică semnifică relația dintre produs și zona geografică din care provine, iar produsele care dobândesc Garantarea Specificității Tradiționale sunt acelea care se realizează din materii prime tradiționale prin metode tradiționale.

În articolul care va apărea în luna noiembrie vom relata mai pe larg despre aceste nominalizări și despre oportunitățile oferite de acestea.

TOTUL DE LA SĂMÂNȚĂ LA RECOLTĂ!
* Expoziție în câmp - utilaje și input-uri pentru agricultură * Loturi demonstrative pentru principalele culturi agricole
* Demonstrații comentate cu mașini agricole

198 de firme expozante din 14 țări și peste 9.520 de fermieri, specialiști, oficialități, jurnaliști, dar și grupuri de elevi și studenți au participat la expoziția în câmp AgriPlanta - RomAgroTec, ediția a 4-a, organizată în perioada 5-8 iunie 2014, lângă Fundulea, județul Călărași, pe un teren agricol de peste 30 de hectare.

Numărul expozanților a fost cu 75% mai mare decât la ediția precedentă, iar vizitatorii, deși în număr mai mic față de ediția 2013, au fost aproape în totalitate specialiști și profesioniști din domeniul agricol. Ca origine geografică, vizitatorii au provenit din peste 27 de județe (Călărași, Ialomița, Buzău, Constanța, Tulcea, Giurgiu, Vrancea, Vaslui, Botoșani, Brăila, Galați, Teleorman, Vâlcea, Olt, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Covasna, Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca, Alba, Caraș Severin, Mehedinți, Ilfov, municipiul București etc).
http://www.agroinfo.ro/videouri/evenimente/noutati-tehnice-la-agriplanta-romagrotec-2014

AgriPlanta - RomAgroTec 2014 s-a deschis în 5 iunie, în prezența Dlui Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii, Dlui Peter Tamaș Nagy – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Dlui Peter Grothues – Director general DLG International, Dlui Ernst Zimmerl – Atașat pe probleme de agricultură și mediu, pentru România și Ungaria, al Ambasadei Austriei la Budapesta, a numeroși specialiști și jurnaliști.
http://www.agroinfo.ro/evenimente/targuri-si-expozitii/agriplanta-romagrotec-2014-si-a-deschis-portile
Firmele expozante au atras vizitatorii cu oferte avantajoase de utilaje și mașini agricole, semințe, fertilizanți, produse de protecția plantelor, sere, silozuri, dar și servicii de leasing, învățământ agricol, presă de specialitate etc.

Reușind să învingă capriciile unei primăveri ploioase, cele 24 de loturi demonstrative cultivate în incinta AgriPlanta - RomAgroTec 2014 cu rapiță, porumb, floarea soarelui, grâu, orz, orzoaică, soia, plante furajere, mazăre, gazon, șofrănel etc, au reflectat soluțiile de genetică, nutriție și protecția plantelor, oferite de firmele expozante: Bayer, Biochem, Biocrop, Cheminova, Ciproma Sem, Dow AgroSciences, Euralis Semințe, Everde, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, KWS Semințe, Makteshim Agan Marom, May-Agro Tohumculuk, Nufarm România, Probstdorfer Saatzucht România, Procera Agrochemicals România, Quality Crops Genetics, Saaten Union România, Summit Agro România și Syngenta Agro.

Demonstrațiile cu mașini agricole, grupate pe teme ca: protecția plantelor, lucrările solului și semănat, energii regenerabile și tehnici moderne de aplicare a fertilizanților, deși atent pregătite, au fost în parte compromise datorită condițiilor de sol determinate de ploile abundente din zilele premergătoare și din ziua deschiderii expoziției. În zona de demonstrații pentru protecția plantelor am reușit să prezentăm 10 mașini și utilaje agricole (autopropulsate și tractate), aparținând companiilor Agri-Alianţa, Amazonen-Werke H.Dreyer GmbH, Agri Full Power, Agrifac Machinery, General Leasing, Lemken România, Mewi Import Export Agrar Industrietechnik, NHR Agropartners, IPSO Agricultură, Miaghi Impex și Tehnofavorit. Comentariile de specialitate au fost asigurate de dr. ing. Ovidiu Ranta, Șef lucrări la USAMV Cluj-Napoca, specialist în mecanizarea agriculturii.
http://www.agroinfo.ro/videouri/evenimente/demonstratii-in-camp-la-agriplanta-romagrotec-2014
http://www.agro-tv.ro/reportaj-video-demonstratii-cu-masini-agricole-click-aici/

Demonstrațiile practice cu mașini în zona Lucrările solului și semănat au fost pregătite în detaliu, expozanții reușind să efectueze probe de reglare a mașinilor în preziua deschiderii evenimentului. Au fost inscrise 22 de agregate de lucrare a solului, majoritatea fiind clasificate în domeniul de prelucrare a solului fără arat (minim de lucrări), aparținând firmelor: NHR Agropartners, IPSO Agricultură, Amazonen-Werke H.Dreyer Gmbh, Maschio Gaspardo Romania, Agri-Alianţa, General Leasing, Lemken Romania, Mewi Import Export Agrar Industrietechnik, Agri Full Power, Titan Machinery Romania, Väderstad. O ploaie torențială a dejucat planurile de organizare, umiditatea din sol crescând la valori la care orice acțiune a mașinilor a devenit imposibilă.

În zona demonstrațiilor pentru energii regenerabile au avut loc 10 prezentări cu instalația mobilă de producere a peleților din paie la care au asistat peste 100 de fermieri interesați de aceste tehnologii de viitor. „AgriPlanta - RomAgroTec 2014 a fost pentru noi o mare reușită! Chiar dacă mulți s-au plâns de vreme și de efectele ploii, trebuie să nu uităm că agricultura adevarată se face în câmp, iar noi suntem oameni din agricultură, fiind astfel obișnuiți să purtăm cizme la nevoie. Exact acest aspect a făcut diferența față de alte târguri organizate pe asfalt. Vizitatorii noștri, în număr nesperat de mare, au venit pe ploaie, prin noroi, pe arșiță, până la marginea expoziției, special pentru a vedea cum se produc peleții din biomasă și pentru a se informa despre posibilitățile existente în acest domeniu. Au avut loc doar discuții concrete, am propus și ne-au fost propuse proiecte foarte interesante, ceea ce ne face să credem că am facut un prim pas foarte important în domeniul energiilor regenerabile în România. Pe viitor sperăm să reușim o colaborare cât mai strânsă cu fermierii și o susținere cât mai bună din partea factorilor decizionali, astfel încât să creem împreună un sistem competitiv de valorificare a biomasei reziduale în scopuri energetice“, a declarat Radu Domnita, reprezentant al firmei producătoare HIMEL Germania.

În zona ”TRACTOR și TRACTORIST”, în cele două zile cât a fost posibilă efectuarea demonstrațiilor, 37 de fermieri și-au arătat abilitățile în manevrarea tractorului printre jaloane, efectuarea de opriri la punct fix cu fața sau cu spatele tractorului și menținerea tractorului în echilibru pe un sistem tip balansoar.

Peste 200 de copii de fermieri au beneficiat de programul AgriKids, unde au putut să învețe jucându-se, participând la concursuri de sădit, la teste-fulger de cunoștinte despre agricultură, la ateliere de creație în care au folosit materiale naturale și reciclabile, pictură pe față făcută de personaje din povești, dans și multe premii.

Tombola Vizitatorului AgriPlanta - RomAgroTec 2014 și-a desemnat duminică, 8 iunie, câștigătorii premiilor atractive – de la vizite la fabrici de mașini agricole din Germania sau evenimente organizate în Franța, la vizitarea expoziției Eurotier 2014, una dintre cele mai mari expoziții dedicate zootehniei, organizată de Societatea Germana pentru Agricultura (DLG e.V. Germania), la unelte pentru fermă și saci de semințe de grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, pachete tehnologice și obiecte promoționale - oferite de firmele: Everde, Makhteshim Agan Marom, Agro Office Sisteme, Xepi, Miaghi România, Biso România, Nexxon, ITC, General Leasing, Nufarm România, Biocrop, Quality Crops, May-Agro Tohumculuk, Maschio Gaspardo Romania, Euralis Semințe, Zetor Tractor, Biochem, Amazonen-Werke GmbH, Impar, Map-Mașini Agricole Performante, Isagri România, Farm Tech, Claas Global Sales GmbH, Mewi Import Export Agrar Industrietechnik, Ipso Agricultură, Cheminova, Ciproma Sem, Probstdorfer Saatzucht România, Procera Agrochemicals România, Titan Machinery România, NHR Agropartners, Saaten Union, Rapool, DLG InterMarketing, Tehnofavorit și KWS Semințe.

Castigatorii tombolei AgriPlanta-RomAgroTec 2014:

Stan Marian  - Călărași
Gaman Petre - Călărași
Moise Tamara - Călărași
Coceas Viorel - Ialomița
Mihailescu George - Constanța
Solomon Narcis - Vrancea
Cojenel Mihai - Călărași
Bucur Marius - Călărași
Gindila Mircea - Călărași
Rosu Anca - Teleorman
Moise Stelian - Brăila
Dumitrache Mihail Florin - Călărași
Nan Teodor Razvan - Ialomița
Panait Cornel - Călărași
Vasile Cristian - Ilfov
Dumitru Vasile - Călărași
Ilie Bogdan - Ilfov
Trica Nicolae - Călărași
Sparlea Nicoleta - București
Calin Marius - Dambovița
Belehuzi Mircea - Dambovița
Vlad Andrei Adrian - Ilfov
Paduretu Gheorghe - Teleorman
Siliste Marius - București
Florescu Grigore - București
Raducan Constantin - Ialomița
Trifu Petrica - Olt
Capanu Alexandru - Olt
Agrimar Prest SRL - Ialomița
Nenciu Oprea - Buzău
Godeanu Aurelia - București
Musca Stefan - Giurgiu
Bada Ion  - Ialomița
Mihut Ion - Călărași
Nenciu Ioan - Buzău
Marginean Valentin - Mureș
Penca Ionel - București
Negoita Laurentiu - Călărași
Gavriluta Alina - Neamț
Rosoga Ion - Constanța
Bordea Adrian - Prahova
Hristu Costel - Călărași
Mares Ioana - Călărași
Stanciu Gheorghe - Constanța
Zaharia Florin - Călărași
Bende Jeno-Attila - Covasna
Popoiu Mihaita Dan - Galați
Popa Dragos Georgian - Argeș
Teisi Wilhelm - București
Mirut Florian - Dolj
Militaru Cristian - Călărași
Musat George - Călărași
Lacusteanu Adeluta - Olt
Moise Marian - Călărași
Gavaneanu Cornel - Brăila
Banciu Adrian - Ialomița
Sovu Cosmin - Călărași
Radulescu Florin - Ialomița
II Marineata Florin - Olt
Recolta SA - Buzău
Barbu Marius - Buzău
Camberea George - Giurgiu
Preda Gheorghe - Ilfov
Nedelcu Aurel - Giurgiu
Radu Florin Catalin - Giurgiu
Miladinovici Florian - Giurgiu
Riciu Ciprian - Prahova
Anghel Gheorghe - Ilfov
Goran Gabriel - Teleorman
Bojin Dumitru - Constanța

Persoana de contact DLG InterMarketing:
Ana Maria Gaspar - 0732 945 418


Tombolele zilnice desfășurate la standul Revistei FERMA i-au atras pe vizitatori, care au fost provocați la întreceri năstrușnice, între care și concursul "Aruncatul cu potcoava", devenit deja tradițional, coordonat ca de fiecare dată, de Victor Yila, PR Manul Revistei Ferma. Îndemânarea la aruncatul potcoavei a fost răsplătită cu premii oferite de revista Ferma şi de firmele expozante.

AgriPlanta – RomAgroTec 2014 a fost organizată de compania româno-germană DLG InterMarketing, parte a Societății Germane pentru Agricultură (DLG e.V.), cu sprijinul A.P.I.M.A.R., în colaborare cu Direcția pentru Agricultură a Județului Călărași, Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”, USAMV Cluj-Napoca și USAMV București.
https://ro-ro.facebook.com/Agriplanta

Și în 2014 DLG InterMarketing este onorat de parteneriatele stabilite cu:

Borealis L.A.T – Partener oficial al AgriPlanta-RomAgroTec pentru al doilea an consecutiv, principalul distribuitor de îngrășăminte din Europa
IKB Leasing – Partener al AgriPlanta-RomAgroTec pentru al treilea an consecutiv, unul dintre furnizorii importanți de servicii financiare, specialist în leasingul pentru echipamente și utilaje industriale
Ferma – Partener Media Principal al AgriPlanta-RomAgroTec, publicație lunară în domeniul agricol cu distribuție națională, prezentă de 13 ani pe piața românească.

Partenerii media ai acestei ediții au fost: Recolte Bogate, Utilaje Agricole, Anunțuri Agricole, Profitul Agricol, Horti Magazin, Porumbul, Revista Fermierului, AgroTv, AgriMedia, Lumea Satului, Agricultura365, Transilvania Business, Info Agrar, InfoFerma și Campania Agricolă, AgroInfo.ro, AgroRomânia, Euroferma și România Agricolă, AgriBusinessJob, Radio România Cluj și Radio România Antena Satelor.

După ce Comisia Europeană „a moşit“ ani de zile noua Lege a seminţelor privind materialul de reproducere a plantelor (MRP), noul act normativ s-a înţepenit la Parlamentul European (PE), am aflat la Adunarea Generală a Asociaţiei Amelioratorilor, Producătorilor şi Comercianţilor de Seminţe şi Material Săditor din România – AMSEM.

„Parlamentul European este pe cale să amâne votarea Regulamentului seminţelor, lăsând pe umerii viitorilor europarlamentari această sarcină, ceea ce impune ca şi AMSEM să conlucreze cu autorităţile şi cu eurodeputaţii români pentru a înţelege şi a sprijini aceste demersuri“, a declarat Gheorghe Nedelcu, preşedintele AMSEM.

Cei aproximativ o sută de membri şi invitaţi au fost informaţi de unele aspecte ale legislaţiei europene din acest domeniu, care au stârnit vii dispute atât la nivel european cât şi naţional. Nemulţumiri s-au manifestat şi în cazul interzicerii tratamentului cu neonicotinoide (clotianidin, tiametoxam şi imidacloprid) la sămânţă. Prima parte a evenimentului a fost dedicată numai membrilor, în care s-au discutat chestiuni interne. În partea a doua s-au făcut câteva prezentări care ne-au reţinut atenţia.

Regulamentul MRP

Gheorghe Hedeşan, secretar general al AMSEM, a prezentat punctul de vedere oficial emis de DG SANCO şi o sinteză a propunerilor de amendamente făcute la Regulamentul CE privind MRP.

„Voi face doar o trecere în revistă a aspectelor legate de noua Lege a seminţelor. Noi am publicat încă din toamna anului trecut acest proiect care are peste 160 de pagini. (...) Factorul politic a introdus câteva elemente care deranjează şi, credem noi, care vor perturba industria de seminţe, creând o piaţă paralelă “ – a menţionat Hedeşan. Domnia sa a reamintit că Regulamentul MRP se referă la orice material de reproducere a plantelor introdus pe piaţă.

Actul normativ prevede şi unele excepţii de la regulile de piaţă, cum ar fi scopurile ştiinţifice, de testare, scopurile de selecţie, resursele genetice ale băncilor de gene, ale persoanelor fizice şi juridice, cum sunt organizaţiile şi reţelele de conservare şi schimburi în natură între nonprofesionişti.

Conform actului normativ, speciile listate sunt supuse certificării obligatorii. Speciile majore pot fi comercializate numai ca material prebază, bază şi certificat. Materialul din speciile listate trebuie să aparţină soiurilor înregistrate, cu excepţia cazului când: aparţine unui portaltoi; este material de nişă de piaţă; este un material eterogen (condiţii care urmează să fie adoptate prin norme de aplicare a Regulamentului); este material din soiuri cu descriere recunoscută oficial, produse în regiunea de origine.

Căile de înregistrare, prevăzute în document, a soiurilor din speciile listate (aproximativ 150) rămân aproape neschimbate. Astfel rămâne obligatorie testarea soiurilor DUS (dinstinctivitate, uniformitate, stabilitate) şi VCU (valoare pentru cultivare şi utilizare).

„Noi nu înţelegem de ce se introduc două tipuri de teste VCU: clasic şi durabil. Cel clasic se efectuează la nivel naţional, iar cel durabil la nivel european, de parcă la nivel naţional s-ar urmări altceva decât crearea unei agriculturi durabile“, a spus secretarul general.

Mai departe apar probleme care pot bulversa piaţa seminţelor. Regulamentul prevede că înregistrarea soiurilor vechi şi locale se face fără testare DUS sau VCU; descrierea este furnizată de solicitant, care este apoi recunoscută de către autoritatea competentă; descrierea se bazează pe descrierile vechi oficiale, lucrări ştiinţifice, experienţă practică etc.; producţia este limitată la regiunea de origine, dar poate fi comercializată oriunde. Totodată, se acceptă material eterogen (fără a fi definit clar!), tot fără testare DUS sau VCU.

Însă cea mai gravă prevedere se referă la materialul de nişă de piaţă, în sensul că piaţa neagră locală va putea fi legalizată, ameninţând calitatea seminţelor şi încurajând furtul de seminţe certificate. În acest caz, actorii sunt definiţi în funcţie de numărul de angajaţi (≤ 10 persoane) şi cifra de afaceri anuală (≤ 2 milioane de euro). Lor nu li se cere să înregistreze soiurile şi sunt scutiţi de furcile caudine ale etichetării, menţionând doar că este vorba de „material de nişă de piaţă“. În noua piaţă paralelă fiecare vinde ce vrea şi unde vrea, fără nicio responsabilitate! Acest aspect a stârnit vii discuţii ale participanţilor.

Menţionăm că, pentru această nouă Lege a seminţelor, au fost trimise la Buxelles peste 1.400 de amendamente (!) din partea ţărilor membre ale Uniunii Europene, printre care se regăsesc şi propunerile României.

Urmarea interzicerii neonicotinoidelor

Iuliana Ionel (Institutul de Economie Agrară) a făcut un rezumat al studiului intitulat „Impactul interzicerii tratamentului cu neonicotinoide asupra sectorului de seminţe din România“. Acest subiect a stârnit discuţii aprinse.

Studiul reprezintă punctul de vedere al AMSEM, Asociaţiei Industriei Seminţelor din România (AISR), Asociaţiei Industriei de Protecţia Plantelor din România (AIPROM), Federaţiei Naţionale ProAgro, Ligii Asociaţiei Producătorilor Agricoli din România (LAPAR).

Reamintim că Regulamentul CE 485/2013 interzice utilizarea insecticidelor care conţin substanţe active din grupa neonicotinoidelor (clotianidin, imidacloprid, tiametoxam) pentru tratamentul seminţelor, cu excepţia cerealelor de toamnă. Restricţia este valabilă timp de doi ani, pentru a se evalua impactul asupra populaţiilor de albine.

„În condiţiile interzicerii insecticidelor din grupa neonicotinoidelor pentru tratamentul seminţelor, în prezent nu există alte produse eficiente autorizate“ – a declarat Ionel.

În opinia sa, pe ansamblul agriculturii, pierderile anuale vor fi între 623.889 mii de euro în varianta reducerii producţiei cu 20% şi 922.759 mii de euro în varianta reducerii producţiei cu 40%, plus cheltuielile cu reînfiinţarea culturii, pe 15% din suprafaţă, în valoare de 562 mii de euro.

Iuliana Ionel a afirmat că, pentru compensarea pier­derilor de producţie (variantele 20% şi 40%), ar trebui semănate suprafeţe suplimentare cu: porumb 1.089-2.227 mii ha, floarea-soarelui 424-490 mii ha şi rapiţă 64-87 mii ha. În structura acestor pierderi fermierii sunt afectaţi în proporţie de 72-80%. Pierderile pe culturi: porumb, între 571.831 şi 855.435 mii de euro, rapiţă, între 6.602 şi 8.810 mii de euro, şi floarea-soarelui, între 45.455 şi 58.514 mii de euro.

„Pe viitor România poate deveni o ţară neatractivă pentru multiplicarea seminţelor destinate exportului în ţări non UE – Ucraina şi Federaţia Rusă –, care în anul 2012 a atins un nivel record“, a menţionat cercetătoarea. La nivel european, Humboldt Forum pentru Alimentaţie şi Agricultură (HFFA) a efectuat studiul „Impactul socio-economic şi de mediu al tratamentului seminţelor cu neonicotinoide la nivelul UE.“

Studiul ajunge la concluzia că, în decurs de cinci ani, pierderea acestei tehnologii ar putea costa agricultura şi economia extinsă a UE până la 17 miliarde de euro, cu afectarea unui număr de 50.000 de locuri de muncă, în special în Europa de Est.

Traian Dobre

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti