reclama youtube lumeasatuluitv
update 12 Aug 2022

Este lucerna o cultură cheie pentru agricultura ecologică? (2)

Agricultura ecologică încurajează conservarea echilibrelor ecologice regionale, creșterea fertilității solului, menținerea calității apei, păstrarea biodiversității și utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Uniunea Europeană își propune prin Pactul Verde European să aloce agriculturii ecologice 25% din terenuri până în 2030. Conform datelor Eurostat, în 2019 8,5% din suprafața agricolă totală a UE era cultivată în sistem ecologic. În România, suprafața cultivată în sistem ecologic a fost de cca 400.000 ha; 2.9% din suprafața totală utilizată a țării noastre.

Pentru fermierii mici și mijlocii, agricultura ecologică reprezintă o soluție prin care pot obține un profit mai mare din activitatea agricolă.

Orice fermă care își dorește să devină ecologică trebuie să treacă printr-un proces cunoscut sub numele de conversie. În această perioadă ferma trebuie să utilizeze metode de producție ecologică, dar produsul rezultat nu poate fi comercializat ca produs ecologic. Durata perioadei de conversie depinde de tipul de produs organic obținut. Pentru culturile anuale și zonele de pășunat pentru animale rumegătoare perioada de conversie este de 2 ani. Perioada de conversie poate fi dificilă pentru fermieri din cauza faptului că cerințele speciale ce trebuie îndeplinite duc adesea la randamente de producție mai scăzute. În această perioadă este interzisă utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri și derivatele acestora), a fertilizanților și pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor și regulatorilor de creștere.

Dintre culturile agricole abordate de fermieri în perioada de conversie, cultura lucernei s-a demonstrat a fi cea mai eficientă. Acest lucru se datorează flexibilității acestei culturi și beneficiilor pe care lucerna le aduce solului și mediului înconjurător.

Avantajele cultivării lucernei în perioada de conversie, și în cultura ecologică:

 • Sistemul radicular profund este foarte benefic pentru sol, contribuind la fixarea solului și la crearea unui mediu excelent pentru dezvoltarea microorganismelor în zona din jurul rădăcinii (rizosfera);
 • Sistemul foliar acoperă bine solul, împiedicând efectul de eroziune cauzat de ploi;
 • Perenitatea ridicată ajută la reducerea cultivării solului pe o perioadă de 3-6 ani;
 • Consum redus de pesticide comparativ cu alte culturi;
 • Rol important în rotația culturilor prin suprimarea buruienilor anuale;
 • Abilitatea de a fixa azotul atmosferic reduce necesitatea utilizării îngrășămintelor chimice pe bază de azot și îmbogățesc solul în azot biologic;
 • Valoare nutritivă ridicată a furajului obținut;
 • Are capacitatea de a extrage nitrații din sol proveniți din fertilizările chimice, gunoi de grajd, deversări industriale și alte surse de poluare;
 • Ajută la găzduirea unui număr mare de specii de insecte polifage și, totodată, a populațiilor de prădători, asigurând biodiversitate;
 • Limitează propagarea în aer a particulelor de praf provenite din activitățile agricole sau provocate de vânt;
 • Utilizează cantități importante de CO2 din atmosferă, prin fotosinteză.

Datorită acestor atuuri, cultura lucernei a fost adoptată de mulți cultivatori din România și Uniunea Europeană pentru perioada de conversie de la agricultură convențională la agricultura ecologică. Cultivarea lucernei s-a dovedit oportună nu numai în perioada de conversie, ci și după trecerea la sistemul de agricultură ecologică.

Marius RATA, SC PatruAgro SRL

De ce este bine să cultivăm lucernă

 • Avantajele și proprietățile ei

Lucerna (Medicago sativa) aparține familiei leguminoaselor, ce are o perenitate cuprinsă între 8 și 10 ani. Aceasta are rădăcina pivotantă, ce poate explora adâncimi de sol mai mari de 2 m, lăstari erecți pe care se prind frunzele trifoliate, iar florile prezintă culoarea albastru-violet.

Lucerna prezintă mai multe avantaje de cultivare, și anume:

 • Toleranță foarte mare la temperaturile scăzute de peste iarnă (-20°C);
 • Toleranță bună la secetă, cu răspuns favorabil aplicării irigării;
 • Este mare fixatoare de azot atmosferic, de care beneficiază culturile următoare din rotație;
 • Are un grad foarte mare de regenerare și se pot obține între 4-6 coase pe/an;
 • Este ingredientul cu proporția cea mai mare în amestecurile destinate furajării în zootehnie datorită conținutului ridicat de proteină și alte elemente necesare nutriției la animale;
 • Este parte componentă la înființarea pajiștilor, alături de gramineele perene;
 • Este o bună plantă meliferă ce contribuie la biodiversitatea entomofaunei utile.

Are mai multe întrebuințări, și anume: masă verde proaspătă, siloz, fân, procesată sub formă de brichete sau granule etc.

Zonele favorabile pentru cultura lucernei: Câmpia Banatului, Câmpia Transilvaniei, Dobrogea, zonele de luncă, sud-vestul Moldovei, zona de centru a României.

Lucrările de îngrijire a lucernei

Sămânța și semănatul. Sămânța trebuie să fie certificată, respectând indicii de calitate prevăzuți în legislația din România. Este recomandat ca înainte de semănat sămânța să fie tratată cu bacterii fixatoare de azot din genul Rhizobium, facilitând simbioza și formând nodozitățile de pe rădăcină. Pregătirea patului germinativ trebuie făcut foarte bine astfel încât sămânța să ia contact cu solul umed, realizându-se astfel germinarea și răsărirea culturii.

Adâncimea de semănat nu trebuie să fie mai mare de 3 cm, unde se poate aplica o lucrare de tăvălugire pentru a păstra cât mai mult apa în sol. Norma de semănat poate varia între 20-25 kg/ha- pentru a asigura o densitate de 1.000 pl/m². Calendaristic, semănatul se poate efectua după eliberarea și pregătirea terenului vara – 25-30 august (dacă umiditatea din sol este adecvată sau prin aplicarea unei udări de răsărire) sau primăvara devreme, la începutul lunii martie – mijlocul lunii aprilie.

În ceea ce privește protecția culturii de lucernă, ca primă măsură se va acorda o atenție deosebită combaterii buruienilor monocotile și dicotile, cu:

 • erbicide având ca substanță activă imazamox pentru buruieni anuale dicotile și unele monocotile;
 • erbicide pe bază de bentazon pentru buruieni dicotile anuale;
 • erbicide având ca substanță activă quizalofop P-etil, cu acțiune de combatere pentru buruienile monocotile anuale și perene.

O atenție deosebită trebuie acordată plantei parazit Cuscuta spp. prin aplicarea unui produs pe bază de glifosat (la 5-7 zile după cosire) sau propizamid la aproximativ 2-3 săptămâni de la răsărire.

Datorită perenității sale, combaterea bolilor și dăunătorilor reprezintă un aspect important. Măsurile preventive și de combatere, respectiv aplicarea de fungicide și insecticide omologate pentru această cultură vor asigura condiții optime pentru obținerea unor producții cât mai mari.

Nevoile de nutriție ale lucernei

Față de alte plante de cultură, lucerna nu are cerințe ridicate în ceea ce privește nutriția, dar este recomandat a fi aplicată o doză de 100-150 kg/azotat de amoniu sau nitrocalcar, iar P2O5 și K2O în cantități cuprinse între 50-70 kg/ha.

În ceea ce privește asigurarea sau completarea cu macro și microelementele necesare dezvoltării optime a culturii, Agrii România recomandă aplicarea următoarelor produse: (vezi tabel în revistă)

Pentru a ajuta lucernierele să se refacă după perioada de iarnă și să aibă un start bun recomandăm aplicarea, odată cu primul tratament în primăvară, a unui biostimulator. PHYSIOCROP este un produs fertilizant cu efect biostimulator. Aplicarea foliară a PHYSIOCROP, în doză de 1,0-1,5 l/ha, ajută cultura să depășească momentele de stres, astfel: are o acțiune de stimulare a plantei pentru economisirea energiei în timpul sintezei proteice; reduce stresul abiotic, ajută la revenirea rapidă a culturii după sezonul rece, în cazul secetei, schimbărilor de temperatură, dar și în cazul bolilor sau efectelor fitotoxice provocate de tratamentele cu produse de protecția plantelor; crește gradul de dezvoltare a rădăcinilor și viteza de absorbție a nutrienților; crește metabolismul azotului.

Al doilea produs recomandat de Agrii este NUTRI-PHITE® PGA. Este un produs conceput pentru a crește eficiența fertilizării. NUTRI-PHITE® PGA, aplicat în doză de 2,0 l/ha, asigură culturii cantitatea de fosfor necesară în fazele critice (imediat după răsărire și înainte de înflorit), atunci când plantele nu pot utiliza rezerva de fosfor din sol în mod eficient.

Se vor avea în vedere combaterea următoarelor boli:

Făinarea lucernei (Erysiphe pisi), pătarea brună a frunzelor (Pseudopeziza medicaginis), mozaicul lucernei (Marmor medicaginis), ofilirea plantelor (Verticilium albo-atrum), rugina lucernei (Uromyces striatus) cu produse pe bază de: tebuconazol sau difenoconazol, azoxystrobin sau fluxopiroxad.

O atenție deosebită trebuie acordată dăunătorilor specifici, și anume:

 • Țânțarul florilor de lucernă (Contarina medicaginis).
 • Viespea semințelor de lucernă (Bruchophagus roddi).
 • Gândacul roșu al lucernei (Phytodecta fornicata).
 • Ploșnița lucernei – (Adelphocoris lineolatus).
 • Ploșnita de câmp – (Lygus pratensis).
 • Tripșii (Thrips spp.).
 • Gărgărițele frunzelor și rădăcinilor (Aramnichus ligustici, Hypera variabilis).
 • Buburuza lucernei (Subcoccinella vigintiquator punctata).

Acești dăunători pot fi combătuți eficient prin aplicarea insecticidelor pe bază de: cipermetrin, deltametrin sau lambda-cihalotrin.

Irigarea culturii reprezintă un avantaj major pentru obținerea de producții ridicate, astfel este recomandat să se aplice norme de udare cuprinse între 280-350 m³/ha (2-3 udări pe ciclul de vegetație).

Ce recomandă Agrii?

Recomandarea Agrii România pentru cultura de lucernă este soiul FELSY deoarece este o lucernă de lungă durată având dormanța 6 și persistență mare în cultură. Furajul obținut din lucerna FELSY prezintă o calitate excelentă, are pretabilitate foarte mare la însilozare datorită profilului sanitar excelent al conținutului în proteină ridicat și al gradului mare de digestibilitate. Are o toleranță ridicată la factorii abiotici de stres, cum ar fi: perioada de iarnă și temperaturile ridicate din timpul verii.

Este recomandat a se cultiva pe orice tip de sol cu o normă de semănat de 25 kg/ha, vara imediat după recoltarea plantei premergătoare, calendaristic în lunile august- septembrie sau primăvara devreme, martie-aprilie. Este recomandată o tasare superficială a solului, în special vara și aplicarea acolo unde este posibil a unei norme de udare de minimum 300 m³/ha.

Planta dezvoltă un număr mare de lăstari, mai ales dacă este cultivată în sistem irigat; poate duce la producerea unei cantități mari de furaje, foarte apetisante și cu o valoare proteică considerabilă. Din rezultatele obținute în fermele partenere Agrii, producția medie obținută pe o coasă a fost în jurul a 15 tone furaj în sistem balotat și 4 coase pe durata unui an de cultivare.

Viorel DINCĂ

Director Tehnic Semințe – Agrii România

Soiul de lucernă românească Dobrogea (4AG07). Un concurent serios al soiurilor actuale

Dobrogea este un soi de lucernă românesc nou creat, înregistrat în anul 2019 în România. Testările efectuate în ultimii 4 ani au evidențiat mai multe însușiri importante din care ar fi de subliniat: rezistența la secetă, capacitatea de regenerare și potențialul ridicat de producție.

În paralel cu testările realizate în cadrul rețelei ISTIS (Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor) pentru înregistrarea soiului Dobrogea s-au evaluat performanţele acestuia și în culturi comparative în două ferme din România.

Prima fermă unde s-a realizat studiul este situată în zona de sud, în localitatea Drăgăneşti-Vlaşca din judeţul Teleorman, cu tradiţie în cultivarea lucernei. Suprafaţa cultivată cu soiul Dobrogea în vederea testării a fost de 20 ha. Rezultatele obţinute de soiul Dobrogea în decursul celor 4 ani de testare (2016-2019) au arătat productivitatea ridicată a acestuia în ceea ce priveşte cantitatea de substanţă uscată obţinută la hectar; diferența de producție fiind cu peste 10% față de alt soi consacrat cultivat în această fermă.

Lucernă în cultură comparativă din județul Teleorman în 2016, anul 1

soi lucerna grafic 1

Producția de substanță uscată la lucernă în anul III - 2018, județul Teleorman

soi lucerna grafic 2

A doua locație aleasă pentru studiu este situată în zona de sud-est a țării, în localitatea Zărneşti, județul Buzău. Soiul Dobrogea a fost cultivat pe o suprafaţă de 7,5 ha. Cultura comparativă a fost înființată în primăvara anului 2017. În condițiile climatice ale anului respectiv a realizat performanţe bune și în această zonă, situându-se peste soiul martor la producția de fân pe hectar, cu peste 11%.

Producția de substanță uscată la lucernă în anul I - 2017, județul Buzău

soi lucerna grafic 3

De asemenea, în toamna anului 2016 s-a înființat o cultură de test cu soiul Dobrogea în Câmpia Gherghiței la o fermă din localitatea Puchenii Mari, județul Prahova. Scopul principal al înființării acestui lot a fost urmărirea potențialului de producție de furaj, dar și de sămânță. În acest scop s-au folosit două scheme de semănat, la 35 și 70 cm între rânduri.

În anul 1 (2017) s-a urmărit potențialul productiv în sămânță al soiului. Sămânța s-a recoltat la coasa I, luna iulie 2017, iar cantitatea recoltată a fost 675 kg/ha. Cantitatea obținută este peste media pe țară cu 15 % și constituie o reușită importantă a soiurilor românești în segmentul producerii de sămânță de lucernă.

Situația producției de sămânță de lucernă, soiul Dobrogea (4AG07), în anul 2017

soi lucerna tabel 1

În anul 2 (2018) s-a testat producția de masă verde și fân a soiului Dobrogea (4AG07) la aceeași fermă din Puchenii Mari.

Situația producției de furaj, soiul Dobrogea (4AG07), în anul 2018

soi lucerna tabel 2

Rezultatele sunt impresionante dacă luăm în calcul cantitatea de furaj obținută la hectar raportată la schema de plantare și realizarea unui număr de 5 coase în condițiile unei culturi neirigate.

Performanțele ridicate ale soiului Dobrogea (4AG07) au atras atenția specialiștilor din țară și din străinătate. În perioada 2016-2018, soiul Dobrogea (4AG07) a fost testat în Republica Moldova de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor ee Plante, iar notele ridicate obținute după centralizarea rezultatelor în urma celor 3 ani de testare au dus la înregistrarea soiului în Republica Moldova sub numele de Dobrogea.

Dobrogea se află în culturi de test în Bulgaria și Serbia, unde deja există solicitări pentru cultivarea soiului. În România acest soi a fost inclus într-un amplu Proiect de Cercetare Științifică de către USAMV București intitulat „Elaborarea unor variante tehnologice la un sortiment de soiuri de lucernă, testarea acestora privind plasticitatea ecologică, productivitatea, calitatea recoltei, biologia şi fiziologia plantelor şi performanţele economice“.

Acest proiect se derulează pe o perioadă de 3 ani (2018-2020) și vizează expunerea a 25 de soiuri de lucernă din Europa într-un câmp competițional, în vederea realizării unui Caiet de Apreciere a Soiurilor de Lucernă, după performanțele realizate în funcție de anumiți indici calitativi și cantitativi.

Ing. Gabriel PĂTRU, Patru Agro SRL

Soiul de lucernă românească Dobrogea (4AG07) - Un concurent serios al soiurilor actuale

Soiul Dobrogea este un soi de lucernă românesc, nou creat, înregistrat în anul 2019 în România.

Testările efectuate în ultimii 4 ani au evidențiat mai multe însușiri importante din care ar fi de subliniat: rezistența la secetă, capacitatea de regenerare și potențialul ridicat de producție.

În paralel cu testările realizate în cadrul rețelei ISTIS (Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor) pentru înregistrarea soiului Dobrogea, s-au evaluat performanţele acestuia și în culturi comparative în două ferme din România.

Prima fermă unde s-a realizat studiul este situată în zona de Sud, în judeţul Teleorman în localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, fermă cu tradiţie în cultivarea lucernei. Suprafaţa cultivată cu soiul Dobrogea în vederea testării a fost de 20 ha. Rezultatele obţinute de soiul Dobrogea în decursul celor 4 ani de testare (2016-2019), au arătat productivitatea ridicată a acestuia în ceea ce priveşte cantitatea de substanţă uscată obţinută la hectar; diferența de producție fiind cu peste 10% față de alt soi consacrat cultivat în această fermă.

Lucernă în cultură comparativă din județul Teleorman în anul 2016, anul 1

lucerna Teleorman

Producția de substanță uscată la lucernă în anul III -2018, județul Teleorman

lucerna Teleorman substanta uscata

 

A doua locație aleasă pentru studiu este situată în zona de Sud-Est a țării, în localitatea Zărneşti, Județul Buzău. Soiul Dobrogea a fost cultivat pe o suprafaţă de 7,5 ha. Cultura comparativă a fost înființată în primăvara anului 2017. În condițiile climatice ale anului respectiv, a realizat performanţe bune și în această zonă, situându-se peste soiul martor la producția de fân pe hectar, cu peste 11%.

Producția de substanță uscată la lucernă în anul I-2017, județul Buzau

lucerna Buzau substanta uscata

De asemenea, în toamna anului 2016 s-a înființat o cultură de test cu soiul Dobrogea în Câmpia Gherghiței la o fermă din localitatea Puchenii Mari, județul Prahova. Scopul principal al înființării acestui lot a fost urmărirea potențialului de producție de furaj dar și de sămânța. În acest scop s-au folosit două scheme de semănat, la 35 și 70 cm între rânduri.

În anul 1 (2017) s-a urmărit potențialul productiv în sămânța al soiului. Sămânța s-a recoltat la coasa I, luna Iulie 2017 iar cantitatea recoltată a fost 675 kg /ha. Cantitatea obținută este peste media pe țară cu 15 % și constitie o reușită importantă a soiurilor românești în segmentul producerii de sămânța de lucernă.

Situație producție de sămânță lucernă soi Dobrogea (4AG07) în anul 2017

Ciclu de recoltare

Data recoltare

Distanța între rânduri

Cantitatea de sămânță

Coasa 1

12.07.2017

70 cm

840kg/ha

12.07.2017

35 cm

510 kg/ha

Media

2017

675 kg/ha

 

In anul 2 (2018) s-a testat producția de masă verde și fân a soiului Dobrogea (4AG07) la aceiași fermă din Puchenii Mari.

Situație producție furaj soi Dobrogea (4AG07) în anul 2018

Ciclu de recoltare

Data recoltare

Distanța între rânduri

Cantitatea de masă verde

Cantitatea de fan

Înalțime la recoltare

Coasa 1

14.05.20

18

35 cm

24 t/ha

6,3 t/ha

115 cm

70 cm

16,3 t/ha

4,24 t/ha

110 cm

Coasa 2

19.06.20

18

35 cm

16 t/ha

4 t/ha

90 cm

70 cm

18,5 t/ha

4,62 t/ha

86 cm

Coasa 3

03.08.20

18

35 cm

16,15 t/ha

3,9 t/ha

70 cm

70 cm

14,3 t/ha

3,6 t/ha

64 cm

Coasa 4

30.08.20

18

35 cm

10,88t/ha

2,34t/ha

50 cm

70 cm

10,04t/ha

2,16t/ha

45,5 cm

Coasa 5

04.10.20

18

35 cm

4,415t/ha

1,015t/ha

30 cm

70 cm

4,136t/ha

0,951t/ha

29 cm

Total

2018

35cm

71,44t/ha

17,55t/ha

 

70cm

63,27t/ha

15,57t/ha

Rezultatele sunt impresionante dacă luăm în calcul cantitatea de furaj obținută la hectar raportată la shema de plantare și realizarea unui număr de 5 coase în condițiile unei culturi neirigate.

Performanțele ridicate ale soiului Dobrogea (4AG07) au atras atenția specialiștilor din țară și din străînătate. În perioada 2016-2018, soiul Dobrogea (4AG07) a fost testat în Republica Moldova de către Comisia De Stat Pentru Testarea Soiurilor De Plante iar notele ridicate obținute după centralizarea rezultatelor în urmă celor 3 ani de testare au dus la înregistrarea soiului în Republica Moldova sub numele de ”Dobrogea”.

Dobrogea se află în culturi de test în Bulgaria și Serbia, unde deja există solicitări pentru cultivarea soiului. În România acest soi a fost inclus într-un amplu Proiect de Cercetare Științifică de către

USAMV București intitulat: «Elaborarea unor variante tehnologice la un sortiment de soiuri de lucernă, testarea acestora privind plasticitatea ecologică, productivitatea, calitatea recoltei, biologia şi fiziologia plantelor şi performanţele economice»

Acest proiect se derulează pe o perioada de 3 ani (2018-2020) și vizează expunerea a 25 de soiuri de lucerna din Europa într-un câmp competițional, în vederea realizării unui Caiet De Apreciere Al Soiurilor De Lucernă, după performanțele realizate în funcție de anumiți indici calitativi și cantitativi.

Sursa: PATRU AGRO SRL