reclama youtube lumeasatuluitv
update 19 Jan 2022

Galera™ Super. Cea mai utilizată soluție în toamnă pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din cultura de rapiță

Cultura de rapiță este una dintre cele mai profitabile culturi atunci când condițiile de creștere și dezvoltare sunt optime sau, cu alte cuvinte, într-un an agricol bun. Este prima cultură care aduce bani în fermele din România.

Deși este o cultură rentabilă, este în același timp și riscantă. Pentru a evita eventualele probleme, culturii de rapiță îi trebuie acordată o atenție deosebită din partea cultivatorilor. Este o cultură care necesită, încă din toamnă, tratamente fitosanitare atât pentru combaterea dăunătorilor și bolilor, cât și pentru combaterea buruienilor.

Gradul de îmburuienare a acestei culturi poate fi foarte mare, atât cu buruieni monocotiledonate, cât mai ales cu buruieni dicotiledonate, care concurează plantele de cultură în detrimentul acestora.

Cea mai utilizată soluție în toamnă pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din cultura de rapiță este reprezentată de erbicidul Galera™ Super al companiei Corteva Agriscience.

Galera™ Super este un erbicid foarte bine cunoscut, care are în compoziție 3 substanțe active cu 2 moduri de acțiune diferite, atât sistemic cât și de contact (240 g/l clopiralid + 80 g/l picloram + 40 g/l aminopiralid). Este cea mai sigură metodă de a combate buruienile dicotiledonate, atât anuale, cât și perene, din cultura de rapiță.

Galera™ Super este cea mai eficientă soluție în combaterea turiței (Galium aparine), buruiană care reprezintă cea mai mare provocare atât în perioada de vegetație a culturii, concurând planta, cât și la recoltarea și valorificarea producției. Galera™ Super are o eficacitate foarte mare (>90%) în combaterea pălămidei (Cirsium arvense), mușețelului (Matricaria spp.), samulastrei de floarea-soarelui, lobodei (Chenopodium album), macului (Papaver rhoeas), susaiului (Sonchus arvensis), cornuților (Xanthium strumarium) și a altor buruieni dicotiledonate prezente în cultură.

Galera™ Super este prima alegere a fermierilor din România pentru controlul buruienilor dicotiledonate din cultura de rapiță datorită unor avantaje, precum: eficacitate ridicată, independența de umiditatea din sol la aplicare, are flexibilitate în aplicare, putându-se aplica toamna sau primăvara, este selectiv pentru planta de cultură și are cel mai mare spectru de buruieni dicotiledonate combătute.

Pentru culturi fără buruieni, cu producții ridicate și de foarte bună calitate, recomandăm erbicidarea culturii de rapiță cu Galera™ Super.

Alexandra PETCUCI – Category Marketing Manager – Herbicides România și Moldova

Metode alternative, ecologice, de reducere a gradului de îmburuienare

Gradul ridicat de îmburuienare din culturile agricole determină diminuări masive de producție ajungând chiar la compromiterea culturilor. Din aceste motive se folosesc o multitudine de metode și mijloace care să asigure reducerea gradului de îmburuienare sub pragul economic de dăunare (PED).

Există o serie de măsuri preventive precum: folosirea la semănat a seminței curate, a gunoiului de grajd bine fermentat, curățirea apei de irigat, recoltarea culturilor la timp pentru a nu favoriza scuturarea semințelor de buruieni, fertilizarea echilibrată pentru a obține culturi viguroase care înăbușesc buruienile, evitarea oricăror mijloace de răspândire a buruienilor etc.

Avem la îndemână și multe metode curative precum:

a) metode agrotehnice, cum ar fi: lucrările solului, rotația culturilor și asolamentul, aplicarea îngrășămintelor și amendamentelor, semănat corect cu densitatea necesară și uniformă pentru acoperirea trenului ș.a.;

b) metode chimice care constau în aplicarea erbicidelor;

c) metode biologice, prin folosirea unor insecte și agenți fitopatogeni care atacă buruienile;

d) metode fizice, la care ne vor referi în continuare.

Metode ecologice de reducere a îmburuienării prin mijloace termice

Se pot folosi:

– apa fierbinte (aburi) în amestec cu gaze la temperaturi înalte;

– jet de aburi supraîncălziți (sub presiune);

– apă fierbinte cu acoperire de spumă.

Echipamentul este format din cazan de aburi cu țeavă în spirală, tubulatura de transport a aburului, robinet de comandă și duzele de aplicare a jetului de aburi. Aburii la 150°C expulzați cu o presiune de 50 bari prin duze opăresc buruienile care mor în scurt timp. Spre deosebire de arderea cu flacără (flambare), apa și aburul evită aprinderea frunzelor uscate.

Metoda arderii cu flacără

Se aplică la culturile prășitoare. Agregatul este format din tractor, rezervorul de combustibil, furtune și arzătoare. Arzătoarele dirijează flacăra pe buruieni și feresc plantele de cultură. Sunt prevăzute panouri speciale de protecție în acest scop.

Se folosește butan care produce pălirea buruienilor care mor în câteva zile. Flacăra de peste 50°C produce coagularea proteinei din celule, iar la 100°C, într-o fracțiune de secundă, provoacă ruperea membranelor celulare, ducând la pierderea apei și moartea buruienilor.

Se poate verifica acest efect prin apăsarea cu degetul pe buruieni, apărând o urmă întunecată (scurgerea apei prin pereții rupți ai celulelor).

Folosirea butanului are avantajul că nu este toxic, nu poluează, nu generează reziduuri chimice în plantă, sol, aer sau apă.

La acest tratament buruienile nu pot dezvolta rezistență, nu se aduc la suprafața solului noi semințe de buruieni ca la lucrările solului, nu influențează negativ structura solului și se reduce potențialul de eroziune. Butanul emană cu 18-19% mai puține gaze cu efect de seră decât benzina și motorina.

Prezintă inconvenientul că este scump. Poate când fermele vor produce cantități suficiente de biogaz se va putea extinde și această metodă.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU

Măsuri privind combaterea ambroziei

În Ședința Guvernului din 5 septembrie 2018 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. În acest fel se stabilesc instituțiile responsabile, precum și atribuțiile acestora în ceea ce privește prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății vor realiza anual campanii de informare și conștientizare împreună cu partenerii locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere şi eradicarea acestei plante. Totodată, instituțiile menționate vor crea o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia pe site-urile proprii până la data de 30.10.2018.

Campania de informare, precum și stabilirea suprafețelor de teren infestate cu buruiana ambrozia vor fi realizate încă din anul 2018.

De asemenea, prezentul act normativ prevede:

  • autoritățile administrației publice locale vor identifica anual terenurile infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ teritoriale și vor soma proprietarii sau deținătorii acestora în vederea luării măsurilor necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii acestei buruieni.

Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri infestate cu buruiana ambrozia a dispoziţiilor din somație se realizează de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul. Totodată, comisia mixtă are competența aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 62/2018.

Implementarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin proiectul de hotărâre va conduce la diminuarea focarelor infestate cu buruiana Ambrosia artemisiifolia, a cantității de polen eliberată în atmosferă și implicit la menținerea unui mediu sănătos pentru populație.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Cercetările efectuate în unele state din Uniunea Europeană au condus la concluzia că speciile de plante care aparțin genului Ambrosia afectează în mod grav o parte semnificativă din populație, în special în țările din Europa centrală, prin alergiile pe care le produc. Dintre acestea, cea mai nocivă și mai răspândită este specia cunoscută sub denumirea științifică Ambrosia artemisiifolia, planta fiind nocivă prin efectul și cantitatea de polen pe care o răspândește în atmosferă cu ajutorul vântului, în lunile de vară.

Prezența acesteia este semnalată și în România pe raza mai multor județe din partea de vest a țării, fiind o specie invazivă cu răspândire în multe areale, iar cantitatea mare de polen eliberată a determinat o creștere masivă a numărului de persoane care au reacții astmatice sau care manifestă diferite forme alergice severe, cauzând boala numită ”febra de fân”.

Pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane a fost adoptată Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Sursa: madr.ro

Țările europene au aprobat luni, folosirea glifosatului pentru combaterea buruienilor timp de încă cinci ani

Țările europene au reaprobat folosirea glifosatului pentru combaterea buruienilor timp de încă cinci ani, într-o întâlnire la mai puțin de trei săptămâni înainte de expirarea licenței actuale. Într-o mișcare surpriză, patru state membre ale UE și-au schimbat votul pentru a aproba pesticidul popular, dar controversat, într-o ședință a Comitetului pentru plante, animale, alimentație și hrană pentru sănătate luni. Toate cele patru țări s-au abținut de la votul din 9 noiembrie, care a blocat orice decizie. C

hiar și cu aprobarea de luni, țările UE sunt în continuare libere să interzică produsele chimice pe plan intern. Luni, au existat 18 voturi pentru aprobare, nouă voturi împotrivă și o abținere, potrivit surselor UE. Pentru a trece, 55% din țările care reprezintă 65% din populația UE trebuia să voteze da. Puțini așteptau ca comisia de apel să ajungă la un acord luni, deoarece prea multe tari s-au abținut în trecut.

Omisiunea de a ajunge la o decizie luni ar fi obligat colegiul european de comisari să facă această alegere. Guvernele naționale au folosit abțineri pentru a evita luarea deciziilor privind produsele sensibile, cum ar fi organismele modificate genetic, de cel puțin 17 ori în ultimii trei ani. Comisia a propus noi reguli pentru a evita acest tip de impas în viitor.

Sursa: LAPAR

Abonează-te la acest feed RSS