reclama youtube lumeasatuluitv
update 17 Jan 2022

Ploşniţele cerealelor (Eurigaster Maura, Eurigaster austriaca, Eurigaster integriceps)

Cea mai răspândită specie din cele trei amintite este specia Eurigaster integriceps, a cărei arie de dăunare se întinde în exteriorul Arcului carpatic, de la Vestul Câmpiei Române până în Nordul Moldovei.

Este dăunătorul cel mai de temut pentru fermierii din S-E ţării. În anii cu început de primăvară şi vară secetoasă, cum pare a fi în acest an, sunt create condiţii prielnice pentru un atac puternic de ploşniţă.

La desprimăvărare, când temperatura aerului este mai mare de 12 grade Celsius (luna aprilie), adulţii hibernanţi migrează în lanurile de grâu. În prima și a doua decadă a lunii mai are loc împerecherea şi depunerea ouălor în mod eşalonat, în grupe de 14 ouă pe două rânduri a câte 7 pe rând, pe dosul frunzei. O femelă depune 70-120 ouă pe frunze, pe burduf, pe pai şi spic. Incubaţia durează 7-15 zile. Durata de dezvoltare a larvelor până la forma adultă este de 30-40 zile şi năpârlesc de 5 ori, ajungând la maturitate în timpul recoltării grâului.

În anii cu atac puternic de ploşniţa grâului pagubele sunt mari în ceea ce privește calitatea de panificaţie a grâului; de asemenea, sunt influențate negativ greutatea hectolitrică, energia şi facultatea  germinativă a seminţelor.

Despre atacul la boabe

Atacul pe boabe se manifestă printr-o înţepătură, sub forma unui punct negru, înconjurat de o zonă decolorată. Dacă procentul de boabe înţepate este sub 2%,calitatea de panificaţie nu este afectată, iar în cazul când 15-20% din boabe sunt înţepate, grâul îşi pierde calitatea de panificaţie şi este destinat ca furaj.

Acţiunea de combatere a ploşniţelor se elaborează la nivel de judeţ de către specialişti.

Se consideră pragul economic de dăunare (PED): 5-7 adulţi/m.p., iar pentru larve 3-5 exemplare/m.p.

Insecticidele folosite sunt cele recomandate de CODEX-ul fitosanitar, (amintind doar o parte): Novadex Progress în doză de 3 l/ha sau Fury10 EC în doză de 0,1 l/ha ori Biscaya 240 OD în doză de 0,2 l/ha sau Mospilan 20 SG 100 g/ha. Aplicarea acestora se va face cu mijloace avio sau terestre.

Tratamentele se aplică la apariţia în masă a adulţilor, iar împotriva larvelor, când acestea sunt de vârsta a III-a.

În unii ani, prădătorii naturali ai ploşniţelor (viespile oofage), cum este cazul viespei, Telenomus chloropus, parazitează ouăle depuse, diminuând populaţia ploşniţelor, iar în acei ani nu se mai justifică combaterea lor.

Aplicarea tratamentelor trebuie să aibă în vedere respectarea cu stricteţe a normelor de lucru cu produse de protecţia plantelor, a celor de securitate a muncii, precum şi a protejării albinelor conform Legii nr. 383/2013.


Acest dăunător are o singură generaţie pe an şi iernează ca adult în litieră (frunze căzute pe sol în grădină, perdele forestiere, păduri).

Inginer agronom Vladimir Goncearu

Abonează-te la acest feed RSS