Adama Sultan iulie 2020
update 25 Sep 2020

Borceagul tradițional - o soluție de adaptare la piața modernă

„Unul dintre cele mai importante scopuri ale culturilor agricole este acela de a obține proteină în cantități cât mai mari și de cât mai bună calitate. Aceasta poate fi folosită pentru hrana animalelor ,în scopul obținerii de lapte și de carne. Astfel închidem lanțul de producție obținând câștiguri mai bune“, a sintetizat binecunoscutul agronom Lucian Buzdugan ceea ce ar trebui să fie regula principală a managementului oricărei ferme din România.

Soluțiile cercetătorilor, aplicate în câmp pe IMB

Agricost SA, firma al cărei Consiliu de Administrație este condus de Lucian Buzdugan, este renumită atât pentru tehnologiile de vârf pe care le promovează, dar și pentru rezultatele obținute. Unul dintre aceste secrete, a fost dezvăluit de curând. De fapt, nu este niciun secret ci doar o demonstrație despre cum se văd rezultatele atunci când cercetarea este transpusă în practică.

Pe o solă a fost cultivat experimental un tip de borceag recomandat de INCDA Fundulea. Borceagul reprezintă un amestec de cereale și leguminoase, cultivate împreună, cu scopul de a obține o hrană de calitate pentru animale. În practica tradițională, borceagurile sunt cultivate din cele mai vechi timpuri. Cu toate acestea, în fermele comerciale nu au fost folosite decât sporadic.

În Insula Mare a Brăilei a fost semănat un amestec de triticale și mazăre. Anul trecut pe terenul respectiv a fost cultivat grâu. În toamnă, conform practicii deja înce­tățenite la Agricost, nu s-a făcut niciun fel de arătură, ci doar o trecere pentru încorporarea resturilor vegetale existente pe teren la o adâncime de opt-zece centimetri.

Semănatul s-a făcut pe rânduri aflate la o distanță de 25 cm. Amestecul folosit a fost de mazăre Spectrale F și triticale Negoiu, așa cum a fost recomandat de INCDA Fundulea. Terenul a fost fertilizat inițial cu câte 84 kg de azot și fosfor substanță activă/ha și 45 kg potasiu. Ca îngrășământ de bază și ca starter s-au mai aplicat câte 150 kg/ha de Cx 14-28-14. Într-o ultimă fază s-a aplicat și o fertilizare foliară cu UAN, 100 l/ha. Aplicarea a fost făcută de către un Sprayer „John Deer“, cu o rată variabilă.

Nu s-au aplicat niciun fel de tratamente. Astfel, valoarea produsului este cu atât mai mare având în vedere calitatea. Producția estimată este cuprinsă între 60 și 65 tone/ha. Conținutul de proteină digerabilă depășește 20%, iar formula nutritivă, datorată amestecului componentelor, este una dintre cele mai echilibrate.

Recoltarea se face prin cosire. După aceea se greblează și se toacă. Materia rezultată se înfoliază în baloți care se depozitează în silobaguri aflate pe câmp. Ulterior se deshidratează și se transformă în peleți sau baloți, care se livrează fermelor zootehnice.

„Este o cultură profitabilă, pe care o recomandăm tuturor fermierilor. E un exemplu de cum ne putem adapta la cererea pieței, care acum, ca și în viitor, solicită cât mai multă proteină verde“, a conchis Lucian Buzdugan.

Alexandru GRIGORIEV

Soiul de grâu de toamnă Voinic

Soiul de grâu de perspectivă Voinic se află în al treilea an de testare oficială a 17 centre din cadru ISTIS plus în loturi demonstrative la INCDA Fundulea, Agricost Brăila, Stațiunea Caracal și Dafcochim Târgu-Mureș.

Soiul de grâu comun de toamnă de perspectivă Voinic a fost creat la INCDA-Fundulea prin hibridare sexuată, urmată de selecție individuală repetată anual din combinația hibridă OTILIA/MIRANDA//OTILIA/02870G3-11.

Caracteristici morfologice

Soiul Voinic are tufa plantei semierectă în faza de înfrățire. Frunza steag are portul semierect după înflorit, frunzele sunt medii ca lungime și lățime și nu sunt acoperite cu strat ceros.

Talia medie a plantei este cuprinsă între 85-100 cm, fiind de talie asemănătoare cu soiul martor Glosa. Spicul este de culoare albă, de densitate medie, aristat, de formă cilindrică, de lungime medie şi cu poziția seminutantă la maturitate.

Boabele sunt de mărime medie, bine umplute, de formă alungită, de culoare roșie și au în condiții normale de cultură o masă a 1.000 de boabe de 41-44 g și o masă hectolitrică de 79-82 kg/hl.

Caracteristici fiziologice

Soi precoce (având perioada de vegetație asemănătoare cu a soiului martor Glosa), cu rezistenţă bună la cădere, rezistenţă bună la iernare, secetă și arşiţă.

Are un nivel bun de rezistenţă la principalele boli foliare (făinare, rugină brună şi septorioză), este mijlociu rezistent la fuzarioza spicului şi se caracterizează printr-o rezistenţă îmbunătăţită la încolţirea boabelor în spic.

Capacitatea de producţie. Voinic este un soi cu potenţial ridicat de producţie. În testările multianuale, atât cele oficiale din reţeaua ISTIS, cât şi cele din reţeaua ecologică a INCDA-Fundulea, a realizat producţii medii superioare soiului Glosa, cel mai cultivat soi, în prezent, în România.

Calitatea de panificaţie. Testările pe microprobe de laborator, la Fundulea şi la ISTIS, au indicat că soiul Voinic are caracteristici foarte bune de calitate, corespunzătoare cerinţelor standardelor industriei de morărit şi panificaţie. Este interesant să subliniem că aceste caracteristici foarte bune de calitate sunt evidenţiate prin doi indici reologici sintetici: valoarea W (tăria aluatului) şi volumul pâinii.

După cum se prezintă în fig. 1 şi 2, date din 7 experienţe din trei ani de testare, pe două nivele de fertilizare cu azot, se poate constata că soiul de perspectivă Voinic aduce un spor de calitate faţă de soiul Glosa care are caracteristici bune de calitate.

Zona de cultură. Soiul de perspectivă Voinic a realizat producţii superioare soiurilor martor în toate zonele de cultură ale grâului din România.

Fig. 1 – Valoarea W determinată cu Alveograful Chopin a soiului nou Voinic comparativ cu soiul martor Glosa.

grau toamna fig1 a

grau toamna fig1 b

Fig. 2 – Volumul pâinii, determinat cu reomixerul, al soiului Voinic comparativ cu soiul martor Glosa

grau toamna fig2 b

grau toamna fig2 b

Laura ZMARANDA

Abonează-te la acest feed RSS