Agrotehnica 02 Iunie 2023, 12:09

Lucrări minime, cu efecte maxime

Scris de

În perioada de vară se recoltează cca 6 mil. ha cultivate cu cereale păioase, rapiță, mazăre, borceag ș.a. Atât în cadrul agriculturii convenționale, cât și în sistemul de lucrări minime, după recoltarea acestora este indicată lucrarea de dezmiriștit.

Sub culturile recoltate solul mai conține ceva umiditate care s-ar pierde foarte repede după trecerea combinei. S-a constatat că, cu fiecare zi trecută după recoltare, se pierd 1-2 puncte procentuale din umiditatea solului. Dacă în spatele combinei solul conținea 11,4% umiditate, după 4 zile a scăzut la 8,4%. De aceea se recomandă ca lucrarea de dezmiriștit să se efectueze cât mai repede, dacă se poate, în spatele combinei.

Prin lucrarea de dezmiriștit se obțin următoarele avantajele:

– Se creează un mulci la suprafața solului din paiele tocate de combină împreună cu miriștea și rădăcinile tocate de grapa cu discuri, toate amestecate cu stratul superior al solului. Materia organică din mulci intră în descompunerea aerobă și formează humus și nutrienți.

– Se asigură o bună acumulare și conservare a apei în sol. Stratul de mulci afânat poate înmagazina întreaga cantitate de apă provenită din precipitații și lipsa capilarelor din acest strat împiedică pierderea apei prin evaporare la suprafața solului.

– Se asigură condiții pentru germinarea semințelor. Apa care se mai găsește în sol sub cultura recoltată, la care se adaugă umiditatea din resturile vegetale încorporate în mulci și ce se mai obține din roua internă, asigură necesarul de umiditate pentru germinarea semințelor de buruieni și a samulastrei.

– Se reduce rezerva de semințe de buruieni din sol. Majoritatea semințelor de buruieni din stratul superficial al solului germinează și cresc, diminuând astfel din bogata rezervă de semințe de buruieni din sol și, totodată, reducând din necesarul de erbicide și poluarea.

– Se formează un covor vegetal permanent verde. Buruienile și samulastra cresc menținând terenul verde, cu rolul său în menținerea și sporirea fertilității solului. Totodată, prezența permanentă a covorului vegetal, cu o biodiversitate complexă, cu sistem radicular la diferite adâncimi, perforează straturile de sol tasate-compactate și contribuie la solubilizarea substanțelor greu solubile din sol.

– Se asigură o bună protecție a solului. Prezența covorului vegetal protejează solul de acțiunea mecanică a picăturilor de ploaie care pot distruge agregatele structurale ale solului. Totodată, este evitată acțiunea de eroziune a solului prin apă și vânt.

– Prezența covorului vegetal realizează valorificarea energiei solare, a îngrășămintelor neconsumate de cultura recoltată și a azotului format prin nitrificare, evitând levigarea acestora, care se întorc în sol odată cu covorul vegetal tocat.

– Toate cele prezentate mai sus reprezintă condițiile favorabile pentru o bogată activitate microbiologică din sol, care asigură descompunerea materiei organice cu formarea de humus și nutrinți.

– Prin lucrarea de dezmiriștit efectuată la timp și de bună calitate se reduce potențialul de boli și dăunători, deoarece sunt distruse cuiburile de insecte, spori, ouă și se perturbă ciclul de dezvoltare normală a acestora.

Prin urmare, simpla lucrare de dezmiriștit asigură creșterea fertilității solului, sporirea producției agricole, cu cheltuieli minime. Ea trebuie efectuată la timp și să fie de bună calitate.

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU


Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti