Agrotehnica 09 Octombrie 2022, 11:55

Oportunitate pentru OUAI-urile care se modernizează. Irigații cu energie solară

Scris de

OUAI reprezintă o structură organizatorică a utilizatorilor de apă pentru irigat care are în componență unul sau mai multe SPP-uri – stații de punere sub presiune a apei de irigat prin ploturile ce le deservesc – rețeaua de conducte îngropate ce distribuie apă la plante prin aripile de ploaie. O organizație poate solicita fonduri nerambursabile pentru modernizare în cuantum de 1.000.000 lei, pe bază de proiect prin fonduri AFIR, cu finanțare 100/% pentru cheltuieli eligibile.


 • CEF-Centrală electrică fotovoltaică, organizată ca formă juridică în IMM, poate accesa fonduri nerambursabile în valoare de 650000 euro/MW, pe bază de proiect prin fonduri PNRR.
 • PROSUMATOR, art. 3, pc. 94 – Client final care își desfășoară activitatea în spațial propriu sau în alte spații aflate în imediată proximitate pe care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și a cărei activitate specifică nu este producerea energiei electrice care consumă și care poate stoca și vinde energie din surse regenerabile produsă, iar aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.
 • Un OUAI este consumator de energie electrică având o putere instalată între 200-1.600 KW care, timp de 7-8 luni/an, solicită energie de la distribuitor la capacitate medie de lucru.

Locația SPP este o structură de pompare apă de irigat a unui OUAI, situată în câmp, ce deține o incintă de 500-1.500 mp și poate asigura condiții optime pentru a se realiza și o CEF (centrală electrică fotovoltaică) limitrof locației prin care se va asigura energia electrică necesară funcționării stației de pompare.

Avantajul unui astfel de plasament constă în faptul că unitățile au același punct de conexiune și de lucru la care CEF va injecta energie în SPP și în rețea, iar SPP va avea energia asigurată din postul trafo la care este conectat.

Un astfel de aranjament poate conduce la optimizarea cheltuielilor de investiții și de exploatare prin diminuarea cheltuielilor necesare pentru amenajarea locațiilor și valorificarea pozițiilor de plasare a producătorului de energie, a consumatorului de energie și a infrastructurii de transport energie, astfel:

Reducerea cheltuielilor necesare cu branșamentele și rețeaua de conexiune a CEF și consumatori (SPP devine limitrof cu CEF).

Utilizarea în comun a PT (postul de furnizare a energiei), ca punct de conexiune comun pentru CEF ca furnizor de energie electrică și SPP ca și consumator de energie.

Limitări și cerințe privind eligibilitatea terenului pentru realizare proiect:

 • Terenul trebuie să fie în proprietatea / administrarea unui membru al OUAI-ului;
 • Terenul să se încadreze în categoria de folosință curți-construcții, teren agricol categoria 4-5 sau teren neproductiv;
 • Să se simplifice procedura de obținere a certificatului de urbanism pentru edificarea unui CEF în aproprierea SPP-urilor care vor conduce la economii mari de energie și reducerea costurilor cu irigațiile.

Prin PNI (planul național de irigații) se identifică circa 750 OUAI care au nevoie de o putere medie instalată de 1 MW/OUAI ce conduce la o putere necesară estimată de 750 MW, echivalentul producției de energie a 1,08 grupuri energetice de la centrală nucleară Cernavodă.

Prin crearea de facilități pentru finanțare nerambursabilă a construiri de CEF pe lângă stații SPP, prin fonduri nerambursabile s-ar obține beneficii multiple (economice, sociale, de mediu) pentru producătorii agricoli și toți ceilalți actori implicați în rețea.

De reținut că OUAI-urile dețin unul sau mai multe SPP-uri care au ca vecini terenuri ale membrilor OUAI, nefolosite, fiind în mare parte acoperite cu moloz, boscheți și betoane care pot fi folosite ca amplasament pentru o CEF, fiind necesar maximum 15.000 mp. Pe lângă astfel de organizații (SPP) există terenuri care sunt poluate cu betoane și disponibile, însă categoria de încadrare fiind teren agricol extravilan, pentru care procedura de a obținere a unui CU (certificate de urbanism) este greoaie și costisitoare, conduce la descurajarea micilor investitori. Avantaje obținute:

 • SPP-ul asigură apă la plante la momentul oportun, aduce un plus de producție la hectar de circa 30% în condiții normale de precipitații, asigură punct de conexiune printr-un post trafo corespunzător puterii stației prin care poate asigura și conectarea CEF la rețeaua locală sau națională;
 • CEF edificată limitrof stației SPP se poate conecta și furniza energie electrică prin intermediul PT (post de transformare al stației), cu economii la investiție de 90% din costurile de branșare și rețea de furnizare în sistem;
 • CEF are rolul de prosumator și va contribui la reducerea cheltuielilor de exploatare ale SPP-ului;
 • Se creează condiții organizatorice solide privind exploatarea împreună a SPP și CEF prin asistență unitară specializată cu personal de exploatare și pază permanentă.

Sursă de finanțare pentru investiții:

 • Modernizarea irigațiilor aparținând Spp-urilor se asigură cu fonduri AFIR, submăsura 4.3, cofinanțare 100% nerambursabilă, 1.000.000 eur/OUAI
 • Edificarea CEF se asigură prin PNRR și alte programe de finanțare nerambursabile, pentru noi capacități de producție de energie din surse regenerabile: 1.300.000 euro/mw pentru energie eoliană, respectiv 650.000 euro/mw pentru energie solară.

Cerințe privind reglementări de proceduri

 • Pentru OUAI reglementările privind locația sunt stabilite prin protocolul de preluare dintre MADR și organizație. Terenul de incintă al stației în majoritatea cazurilor nu asigură spațiul necesar pentru construirea și a unei CEF, corelate cu capacitatea stației (5.000-15.000 mp);
 • Pentru CEF care trebuie edificată lângă stație sau PT (post trafo) este necesar să se pună la dispoziția investitorului (un membru al OUAI sau oricare alt investitor) facilitatea de a aloca/contracta circa 15.000 mp cu regim de construcție parc fotovoltaic (CEF) pentru obținerea certificatului de urbanism.
 • Potențialii investitori care pot fi chiar membrii OUAI au nevoie de facilități minime legislative privind obținerea certificatului de urbanism pe bază de plan parcelar, titlu de proprietate în zona extravilan și fără restricții la clasa de bonitate. Există terenuri lângă SPP pline cu betoane și moloz de la fostele construcții și figurează ca teren cu bonitate ridicată. Dacă se vor crea astfel de facilități, de obținere a CU lângă stații SPP, se va rentabiliza activitatea de irigații, va crește producția de energie verde, se protejează mediul prin diminuarea emisiilor de carbon și reducerea substanțială a costurilor suportate de fermier pe tonă / cereale.

Ștefan MITRACHE


Vizualizari 1495
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti