Agrotehnica 08 Aprilie 2022, 20:31

Primul standard românesc pentru agricultura ecologică: SR-13595

Scris de

În condițiile cerințelor Comisiei Europene pentru o agricultură tot mai „verde“, în România este aprobat și publicat primul standard românesc pentru agricultură ecologică. Este vorba de SR-13595 – Agricultură ecologică, un standard care cuprinde cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile.

Obiectivul agriculturii ecologice este de a produce hrană mai curată, de a pune pe piață produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu, în deplină corelare cu respectarea, conservarea şi dezvoltarea mediului înconjurător. În acest context a apărut și necesitatea de a avea un standard românesc original care să specifice cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile, inclusiv documentarea și implementarea de bune practici, transparență și trasabilitate. Potrivit ASRO, organismul național de standardizare, „agricultură ecolo-

gică“ este un termen protejat, atribuit de Uniunea Europeană României pentru definirea acestui sistem de agricultură și este similar cu termenii „agricultură organică“ sau „agricultură biologică“ utilizaţi în alte state membre.

A fost elaborat în doi ani

„Proiectul inițiat de Inter Bio, prin intermediul Universității Spiru Haret, a fost elaborat timp de doi ani în cadrul comitetului tehnic național ASRO/CT 95 – Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză și a fost publicat de ASRO la finalul lunii ianuarie. Vreau să le mulțumesc pentru munca depusă la elaborarea acestui standard experților din cadrul ASRO/CT 95 și doamnei Nastasia Belc, președintele acestui comitet. Publicarea SR 13595 este o reușită și face parte din eforturile standardizării naționale de a sprijini Uniunea Europeană la realizarea obiectivelor cuprinse în Pactul Ecologic European  (European Green Deal). De asemenea, este în concordanță cu Declarația de la Londra pe care comunitatea europeană de standardizare și-a asumat-o și care are drept scop elaborarea de standarde care să sprijine lupta împotriva schimbărilor climatice“, a declarat directorul general al ASRO, Iuliana Chilea.

Va duce la reduceri de costuri

Potrivit oficialului ASRO, „pe termen mediu și lung aplicarea reglementărilor și respectarea standardelor de calitate în agricultura ecologică vor avea ca efect reducerea costurilor, creșterea beneficiilor operatorilor din sistem, îmbunătățirea sănătății umane prin creșterea consumului de produse alimentare sănătoase, îmbunătățirea calității mediului, climei, biodiversității, a bunăstării animalelor și a conservării resurselor naturale“.


Trebuie menționat că standardul SR 13595 – Agricultură ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile poate fi utilizat ca referențial pentru certificare și este aplicabil organizațiilor certificate ecologic care vor să aplice principiile agroecologiei. Standardul poate fi aplicat și de organizațiile în curs de certificare ecologică care vor să aplice principiile agroecologiei. Certificarea conform acestui standard se poate face doar după obținerea certificării ecologice. Standardul include o anexă normativă cu formulare și indicatori pentru înregistrarea dovezilor de îndeplinire a cerințelor, simplificând astfel activitatea de implementare și stabilind un nivel nimim de dovezi necesare îndeplinirii cerințelor. La elaborarea acestui standard român original au participat reprezentanți ai: Inter-Bio, Comisiei Naționale de Gradare a Semințelor de Consum (CNGSC), Universitatății Politehnica din Bucureşti – Facultatea de Chimie Aplicată şi Știința Materialelor, Asociației Sănătate cu Casa BIO, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Ecocert România.


Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul verde european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

  • să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră.
  • creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor.
  • nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă.

Pactul verde european este în același timp un colac de salvare pentru ieșirea din pandemia de COVID-19. De aceea, el va fi finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1.800 de miliarde de euro provenind din Planul de redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al UE.


Simona-Nicole DAVID


Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti