reclama youtube lumeasatuluitv
update 13 May 2022

Portaltoii prunului

Este general știut pentru pomicultori că portaltoiul folosit pe scară largă pentru prun a fost și rămâne corcodușul sau mirobolanul (Prunus cerasifera), utilizat în pepinierele pomicole în procent de 80%. Vasile Cociu, considerat fondatorul Școlii românești de genetică și ameliorare în pomicultură, aprecia că, la nivel global, ponderea Prunus cerasifera va scădea ca urmare a introducerii în cultură a unor portaltoi de vigoare mică, pretabili pentru cultura prunului în sistem intensiv.

Corcodușul sau mirobolanul este, cum spuneam, portaltoiul generativ cel mai ultizat pentru prun – și nu numai – din următoarele motive: sâmburii sunt ușor de procurat, au un procent ridicat de răsărire, frunzișul este rezistent la bolile specifice prunului, puieții se dezvoltă foarte bine, compatibilitatea la altoire este ridicată. În livadă, pomii altoiți pe corcoduș au vigoare mare și intră târziu pe rod. Specialiștii recomandă recoltarea sâmburilor de corcoduș din plantații de seminceri controlate și utilizarea anumitor clone selecționate și înregistrate ca portaltoi noi.

Mirobolan dwarf este un portaltoi generativ, obținut la ICDP Pitești Mărăcineni în 1999. Fructele acestuia, de culoare galbenă, se maturează la jumătatea lunii august, iar sâmburii răsar foarte bine și dau puieți uniformi. În livadă, acest portaltoi ultilizat pentru Tuleu și Renclod dau rezistență acestor soiuri, în sensul în care nu se rup de la punctul de altoire și imprimă pomului o creștere mai mică.

Bn 4 Kr: portaltoi generativ, obținut la SCDP Bistrița, în anul 2001, rezistent la Plum Pox Virus. Fructele sunt roșii și se maturează în luna august. Sâmburii răsar excelent și dau puieți uniformi în pepinieră. În livadă, comparativ cu corcodușul, imprimă soiurilor o vigoare mai mică și o productivitate mai bună.

Mirobolan C5 este obținut la ICDP Pitești Mărăcineni din 1999; este generativ, viguros ca semincer, productiv, liber de Plum Pox și compatibil cu grupele Tuleu și Renclod. Fructele galbene se maturează la sfârșitul lunii septembrie, sâmburii răsar foarte bine și dau puieți uniformi. Pomii altoiți pe Mirobolan C5 intră pe rod în anul patru de la plantare.

Oteșani 8 este un portaltoi generativ, omologat la SCDP Vâlcea în 1980. Imprimă soiurilor altoite o vigoare mai mică decât corcodușul și intrare timpurie pe rod. Este bine adaptat la solurile argiloase, singurul dezavantaj fiind acela al unei drajonări puternice.

Roșior văratec este primul portaltoi omolgat în România, fiind creația din 1966 a cercetătorilor de la stațiunea Voinești. Clona originală s-a pierdut, în prezent folosindu-se diverse alte biotipuri. Imprimă pomului vigoare mare, producții ridicate și constante, este adaptat la o gamă largă de soiuri, iar pomii drajonează slab.

Miroval: portoltai vegetativ obținut la Vâlcea în 1998, cu înrădăcinare de aproximativ 85%, rezistent la ger, adaptabil pe soluri argiloase. Imprimă soiurilor vigoare mare, productivitate ridicată, intrare pe rod în anul 4, cu producție economică din anul 5.

Oteșani 11: portaltoi vegetativ, omologat la Vâlcea, în 1987, se înmulțește prin butași lemnificați tratați cu biostimulatori pentru înrădăcinare. În livadă imprimă pomilor o creștere mijlocie, uniformitate, drajonează slab.

Casetă

Pe lângă acești portaltoi, cercetătorii implicați în programele de ameliorare au înregistrat mai mulți portaltoi cu înmulțire vegetativă, recomandați pentru plantațiile intensive de prun precum: Mirodad 1 și Mirodad 2 (obținuți la ICDP Pitești Mărăcineni), Rival, Corval, Oltval, Pinval (obținuți la SCDP Vâlcea).

Maria BOGDAN

Articole înrudite