Bednar SWIFTERDISC octombrie 2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 3 Dec 2021

Câteodată se mai și poate: sprijin pentru cei care doresc să devină exportatori

Desigur că orice antreprenor român, indiferent că ne referim la producători agricoli sau industriali, indiferent cât ar fi de mici, poartă ascunsă, undeva în adâncul sufletului său, speranța că într-o zi va produce (și) pentru export. Unii ar putea spune că ideea aceasta cu exportul este o marotă rămasă în mintea noastră din anii comunismului, când exportul era prioritatea economiei naționale. Alții vor spune, fără să greșească, că este o obsesie mai veche. În România interbelică mențiunea „exportator“ pe cartea de vizită făcea aproape la fel de mult ca un titlu nobiliar. Era o garanție atât a bunului renume, cât și a amplitudinii posesorului. Așadar, nimeni nu ar trebui să se rușineze de dorința de a își vinde produsele și în afara țării. Și un prim pas în această direcție este acela de a se pune la curent cu mijloacele pe care le are la îndemână.

Un program care funcționează de 15 ani

Încă din anul 2002, Guvernul României a pus la punct o strategie prin care să îi sprijine pe întreprinzătorii mici și mijlocii care doresc să deruleze acțiuni de export. Într-o țară în care strategiile nu se materializează în programe, iar programele nu țin nici măcar cât mandatul celor care le elaborează, s-a întâmplat o minune. Această strategie s-a materializat, a fost transpusă într-un program, a fost bugetată și, de la an la an, s-a materializat în diverse acțiuni. Nu e puțin lucru ca în România zilelor noastre un program să funcționeze vreme de 15 ani. Dar iată că Programul de Stimulare a Exportului Românesc a dovedit că acest lucru este posibil.

Derulat la ora actuală sub egida Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, acest program își propune să sprijine producătorii români să își promoveze mărfurile în afara granițelor, prin participarea la târguri și expoziții internaționale, la misiuni economice internaționale și prin întocmirea de studii de marketing și fezabilitate. Ajutorul nu este doar unul tacit, ci, dimpotrivă, foarte concret. Mai multe dintre cheltuielile ocazionate de activitățile enumerate mai sus sunt subvenționate, unele chiar integral, de stat, în cadrul Programului.

Cheltuieli subvenționate generos

De exemplu, în cadrul misiunilor economice în străinătate, ca și al participării la târguri internaționale de specialitate, sunt decontate următoarele cheltuieli:

– 50% din cheltuielile de transport și cazare pentru un participant de la  fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;

– 100% (total) cheltuielile privind:

  • transportul în interiorul țărilor de destinaţie pentru persoanele care participă la acţiunile res­pective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează și coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective;
  • închirierea spațiilor aferente întâlnirilor de afaceri și dotărilor necesare desfăşurării acestora cum sunt: TV, video, retroproiector, computer și alte asemenea;
  • reprezentarea și protocolul;
  • elaborarea și transportul materialelor de promo­vare și de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane etc.;
  • transportul şi asigurarea mostrelor;
  • formalităţile vamale aferente materialelor de promovare și de prezentare, precum și mostrelor;
  • mediatizarea acţiunilor pe plan local;
  • comisionul prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice și acţiunilor de promovare;

– alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Condiții de eligibilitate absolut accesibile

De aceste înlesniri pot beneficia producătorii care aplică la program, în limita bugetului stabilit. De notat că prima regulă după care sunt aleși participanții este „primul venit, primul servit“.  Suma maximă ce poate fi acordată ca subvenție unui participant este de 50.000 RON/an și poate acoperi maximum 90% din cheltuielile angrenate de participarea la program.

Evident că există și o serie de condiții pe care firmele ce doresc să participe la PPER trebuie să le îndeplinească. Lista lor o prezentăm în continuare:

– sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

– se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

– sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

– sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

– codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul înscrierii în Program, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

– nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere în Program;

– nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;

– nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență colectivă, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lui;

– nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;

- nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente;

– produsele/serviciile care vor fi promovate corespund cu profilul acțiunii la care se solicită participarea (târg/misiune economică);

– produsele care vor fi promovate la târg/misiune economică sunt fabricate în România.

Un buget generos până în decembrie 2018

Prin aceste scheme de ajutor de minimis, estimate a avea valabilitate până la 31 decembrie 2018 și a atrage peste 4.000 de beneficiari, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri propune acoperirea costurilor de participare la târguri și expoziții internaționale, misiuni economice organizate în străinătate, precum și a costurilor aferente studiilor de piață și pe produse, după cum urmează:

– schema de ajutor de minimis intitulată „Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate“ are o valoare maximă a bugetului de 113,27 milioane de lei;

– schema de ajutor de minimis intitulată „Organizarea de misiuni economice în străinătate“ are o valoare maximă a bugetului de 4,2 milioane de lei;

– schema de ajutor de minimis intitulată „Realizarea de studii de piață și pe produse“ are o valoare maximă a bugetului de 0,8 milioane de lei.

Pentru anul 2018 au fost deja programate mai multe misiuni economice în străinătate. Astfel, în domeniul industriei alimentare și produselor bio, zece membri APAR sunt așteptați să-și prezinte ofertele în perioada 4-10 mai la Johannesburg, în Africa de Sud. Alți șapte membri APEV vor participa în luna octombrie 2018 la un turneu în Elveția, unde vor prezenta oferta lor de vinuri și băuturi alcoolice. Mai mulți membri UCECOM vor participa la misiunile economice din Franța, de la Paris și Marsilia, între 16 și 23 septembrie, și din China, de la Beijing, Shanghai și Guangzhou între 31.10 și 8.11.

Alexandru GRIGORIEV

Articole înrudite