Kuhn GMx aprilie2021    reclama youtube lumeasatuluitv
update 9 Apr 2021

Tasarea pe rând, un progres tehnic major

Nivelarea devenită obișnuință, a fost o soluție impusă de condițiile tehnicii timpului. Astăzi, tot condițiile tehnice și de pregătire a solului în special impun tasarea pe rând fără nivelat. Impactul atmosferic asupra terenului netezit în mare viteză are efecte negative asupra solului: provoacă pulverizarea, favorizează eroziunea de către apă și vând, înghețul plantelor, accentuarea efectului de secetă, aspecte care ne obligă să renunțăm la nivelare, după tasarea pe rând.

Noile condiții, fac mai bune acumularea și conservarea precipitațiilor de apă și zăpadă, inclusiv a celor reduse cantitativ, aducând un plus de cca 20% (un important câștig). Se reduce eroziunea cauzată de apă, iar atenuarea curenților de aer reduc eroziunea eoliană, evaporarea apei din sol, protejând plantele de îngheț.

Ca urmare, plantele au o mai bună înrădăcinare și o mai mare rezistență la îngheț și alți factori de mediu, prezența apei fiind un factor decisiv.

Așadar, se înțelege că suportul realizării sporului de recoltă îl constituie:

• plusul de apă acumulat;

• aplicarea fertilizanților faziali care la prima ploaie, ajung la rădăcina plantelor pe rând;

• confortul termic pentru plante care valorifică condițiile climatice;

• reducerea eroziunii provocată de apă și vânt.

Sunt măsuri tehnologice care conferă și o mai mare protecție împotriva deșertificării.

Ing. Eugen FLOREA

Revista Lumea Satului nr. 19, 1-15 octombrie 2016 – pag. 25