Adama 750x100 30 martie
update 2 Apr 2020

Recomandări privind comercializarea și consumul de alimente specifice Postului de Crăciun

În perioada “Postului de Crăciun”, populația care respectă această tradiție creștină, solicită pentru consum produse alimentare specifice, respectiv produse de morărit și panificație, soia, fasole, mazăre, sortimente pe bază de legume, fructe, produse de patiserie și zaharoase, alimente conservate, ciuperci, produse naturiste, diferite sortimente de băuturi, și alte sortimente alimentare cu origine vegetală, solicitare care determină operatorii din domeniul alimentar să pună pe piață cantități mai mari de astfel de alimente decât în mod obișnuit.

Având în vedere volumul mare de produse alimentare din aceste sortimente. care se regăsesc la procesare sau în distribuție pe piața de consum, există riscul ca pe parcursul lanțului alimentar unele produse să fie supuse contaminării cu microorganisme sau prin contaminanți naturali care sunt introduși accidental sau prin tratarea inadecvată a alimentelor, respectiv prin: 

 • contaminanți chimici - care includ substanțe chimice provenite din mediu, (contaminare întâmplătoare) aportul suplimentar de compuși chimici proveniți din tehnologia agricolă sau alimentară (contaminare deliberată) reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri;
 • contaminare biologică - bacterii, fungii, viruși sau paraziți;
 • intenția ilicită de falsificare a alimentelor prin:
  • substituirea totală sau parțială a uneia sau a mai multor componente ale materiei prime;
  • înlocuirea unor componente valoroase cu unele mai ieftine;
  • adaosul de substanțe naturale sau sintetice în vederea mascării unor defecte;
  • utilizarea de ingrediente și aditivi alimentari neadmiși sau în doze mai mari decât cele recomandate;
  • punerea pe piață a unui produs de imitație în locul produsului original.

Din acest motiv este absolut necesar ca securitatea și siguranța produselor alimentare să poată fi realizată și controlată prin metode care să asigure identificarea și înlăturarea pericolelor potențiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Având în vedere atribuțiile și responsabilitățile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentar, a prevederile legislației privind siguranța lanțului alimentar, precum și riscul pe care îl prezintă, pentru sănătatea publică, prelucrarea și punerea în consum a unor sortimente de alimente specifice Postului de Crăciun, serviciile sanitare veterinare cu atribuții de supraveghere și control privind respectarea legislației în domeniul alimentar, atenționează administratorii din domeniu, că au următoarele obligații: 

 • să dețină documentul de autorizare / înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranța alimentelor, eliberat de D.S.V.S.A. județeană;
 • să respecte condițiile generale de igienă, referitoare la aspectele structurale şi la facilitățile privind dotarea după specificul obiectivului;
 • să dovedească prin documente calitatea și salubritatea materiilor prime, precum și faptul că au fost achiziționate din unități autorizate / înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și respectă programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul de specialitate, acreditat,
 • să asigure condiții de depozitare a produselor alimentare, în special a celor care necesită condiții deosebite de temperatură și să monitorizeze funcționarea permanent a spațiilor respective;
 • prepararea și expunerea spre comercializare a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să se evite orice risc de contaminare și depreciere a acestora;
 • alimentele trebuie să fie ambalate sau preambalate, corespunzător, iar după caz etichetate și să se asigure încadrarea acestora în termenele de valabilitate;
 • să se folosească echipamente de protecție sanitară a personalului angajat, precum şi să existe documente care să ateste starea de sănătate a personalului angajat;
 • să se efectueze periodic acțiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
 • să se gestioneze corect deșeurile și subprodusele rezultate, precum și neutralizarea rapidă a acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare,

În aceiași măsură pentru prevenirea apariției unui disconfort alimentar, sau toxiinfecții alimentare, sunt responsabilizați, în contextul normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și consumatorii de alimente specifice acestei perioade cu respectarea unor recomandări care se referă la:

 • achiziționarea alimentelor specifice postului numai din spatii sau unități înregistrate sanitar veterinar, care garantează, prin examen de specialitate, calitatea și salubritatea acestora, evitând comerțul ”stradal ”sau a diferitelor produse preparate sau conservate la domiciliul unor comercianți, neautorizați);
 • citirea cu atenție a instrucțiunilor de pe etichetele produselor alimentare, care în mod obligatoriu trebuie să conțină informații privind elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă și termenul de valabilitate;
 • păstrarea corectă a alimentelor în frigider, în spații uscate la temperaturi optime, după caz;
 • păstrarea în condiții de maximă igienă a tuturor suprafețelor destinate preparării alimentelor (mese, blaturi, veselă, etc);
 • folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;
 • spălarea atentă a fructelor, a zarzavaturilor și verdețurilor folosite în rețetele culinare sau când acestea se consumă crude;
 • asigurarea condițiilor de protecție necesare evitării oricărui contact între alimentele destinate consumului și insecte sau alte animale;
 • gestionarea corectă a resturilor menajere;
 • să apeleze la personalul de specialitate, pentru a sesiza nereguli în domeniul igienei și a siguranței lanțului alimentar.

Protejarea populației este asigurată permanent de personalul de specialitate din cadrul D. S. V. S. A. județene, prin monitorizarea și efectuarea de acțiuni de control tematice, cu referire la respectarea normelor de funcționare și igienă în unitățile furnizoare de materii prime, în unități de procesare a produselor alimentare de origine non animală, unități de depozitare și comercializare, piețe agroalimentare și alte obiective care pot fi considerate în anumite condiții cu risc alimentar, precum și prin analize la laboratoare acreditate, din probe recoltate din materii prime și produse finite, pentru examene microbiologice, fizico-chimice, determinarea aditivilor, a contaminanților, pesticide, rezidii de metale grele, micotoxine, medicamente, organisme modificate genetic, radioactivitate, etc.

Dr. Penţea Ioan Viorel -  Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

Recomandări pentru perioada Postului premargător Sărbătorilor de Paşte

În perioada Postului premergător Sărbătorii de Paşte, cu o durată de şapte săptămâni, populaţia care respectă această tradiţie creştină, solicită pentru consum produse alimentare specifice, respectiv produse de morărit şi panificaţie, legume, fructe, produse de patiserie şi zaharoase, alimente conservate, ciuperci, cafea, produse naturiste, cu excepţia unor zile cu dezlegare la peşte.

Având în vedere cantitatea  de produse alimentare din această categorie care sunt la procesare şi în distribuţie pe piaţa de consum şi care este mai mare decât în mod obişnuit, există riscul ca pe parcursul fluxului tehnologic să fie supuse contaminarii cu microorganisme sau prin substanţe chimice (contaminanţi naturali care sunt introduşi accidental sau prin tratarea inadecvată a alimentelor), factori care se impart in doua categorii: 

 • contaminare biologică - bacterii, fungii, viruşi sau paraziţi,
 • contaminanţi chimici - care includ substanţe chimice provenite din mediu,conaminanţi, metale grele sau alte reziduuri.

Din acest motiv este absolut necesar ca siguranţa produselor alimentare să poată fi obţinută şi controlată prin metode care să asigure identificarea şi înlăturarea pericolelor potenţiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Legislaţia şi regulile din domeniul siguranţei alimentelor pe întregul lanţul alimentar, obligă operatorii din acest domeniu de activitate, să garanteze că alimentele sunt sigure pentru consumatorul final şi nu prezintă risc pentru sănătatea populaţiei.

În aceiaşi măsură pentru prevenirea apariţiei unui discomfort alimentar, sau toxiinfecţii alimentare  sunt responsabilizaţi, în contextul normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi consumatorii de alimente specifice aceastei perioade, cu respectarea unor recomandări care se referă la:

 • achiziţionarea alimentelor de origine non-animală specifice postului numai din spaţii sau unităţi înregistrate sanitar veterinar, care garantează, prin examen de specialitate, calitatea şi salubritatea acestora, evitând comerţul ”stradal”(atenţie la ciuperci, urzicuţe, sucuri sau produse diferite, conservate la domiciliul comerciantului, neautorizat);
 • citirea cu atenţie a instrucţiunilor de pe etichetele produselor alimentare, ambalate, care în mod obligatoriu trebuie să conţină informaţii privind elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă şi termenul de valabilitate;
 • păstrarea corectă a alimentelor pentru a evita deprecierea calitativă,în frigider, în spaţii uscate la temperaturi optime, după caz;
 • evitarea manipulării alimentelor de către persoane care prezintă leziuni la nivelul degetelor de la mâini;
 • păstrarea în condiţii de maximă igienă a tuturor suprafeţelor destinate preparării alimentelor (mese, blaturi,veselă, etc);
 • folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;
 • spălarea atentă a fructelor, a zarzavaturilor şi verdeţurilor folosite în reţetele culinare sau când acestea se consumă crude;
 • asigurarea condiţiilor de protecţie necesare evitării oricărui contact între alimentele destinate consumului şi insecte, rozătoare, sau alte animale;
 • gestionarea corectă a resturilor vegetale;

Cu referire la aprovizionarea cu peşte sau produse din peşte, alimente care se pot consuma  în anumite zile din perioada Postului, atenţionăm ca populaţia să cunoască următoarele:   

Peştele se comercializează în stare vie, refrigerată, congelată, sărată, uscată, afumată, marinată, conservată etc. Comercializarea acestuia este admisă numai în unităţi specializate, sau secţii ale magazinelor alimentare înregistrate sanitar veterinar.

Peştele în stare vie - se păstrează în spaţii frigorifice sau în vase speciale cu apă. Temperatura optimă a apei trebuie să fie de plus 4‚ plus 6 grade Celsius (pe parcurs se răceşte cu gheaţă pînă la plus un grad Celsius). Peştele în stare vie, în condiţiile expuse mai sus, se păstrează nu mai mult de 24 de ore.

Suprafaţa peştelui trebuie să fie curată, fără lovituri şi semne de boală, solzii de culoarea naturală, caracteristică speciei date şi să fie lipiţi strîns de corpul peştelui.

 • Nu cumpăraţi peşte, dacă are ochii tulburi sau urechile dezlipite de bronhii, dacă are un miros specific neplăcut, iar la apăsare degetul intră cu uşurinţă în carne lăsînd urme care nu mai revin la normal.

Peştele refrigerat este acel peşte la care temperatura corpului în profunzimea ţesutului muscular variază de la minus un grad Celsius la plus 5 grade Celsius.

 • Nu cumpăraţi peşte refrigerat cu leziuni mecanice, cu consistenţă slab compactă, cu miros de fermentare în bronhii, cu prezenţa stratului exterior mucilaginos (cleios).

Peştele congelat se consideră acel peşte procesat la care temperatura în profunzimea ţesutului muscular este coborâtă pînă la minus 18 grade Celsius cu menţinerea calităţii gustative şi a valorii nutritive a peştelui viu.

 • Nu cumpăraţi peşte congelat cu prospeţime îndoielnică, cu miros de rînced, cu nuanţă gălbuie a pielii şi a stratului de grăsime, precum şi cu gust amar.
 • Verificaţi pe etichetă data recoltării şi data congelării.

Peşte în conserve şi semiconserve este divers: conserve naturale, conserve din peşte în suc propriu, conserve din peşte cu adaos de ulei vegetal, conserve din peşte în sos de tomate, şprote în ulei, semiconserve cu diferite adaosuri şi multe altele.

Conservele din peşte se ambalează în cutii metalice sau din sticlă.

Pe cutii trebuie să fie imprimate următoarele informaţii:

 • denumirea şi adresa producătorului;
 • denumirea ţării de origine;
 • data fabricării (ziua, luna, anul)
 • termenul de valabilitate
 • cantitatea netă a produsului;
 • condiţiile de păstrare;

Temperatura de păstrare a conservelor, optimă este până la plus 15 grade Celsius, dar să nu fie mai mică de 0 grade Celsius,  iar pentru semiconserve de la minus 6 pînă la plus 6 grade Celsius

 • Nu cumpăraţi conserve fără etichete, în cutii ruginite, cutii deformate, bombate şi cu ermeticitatea deteriorată.
 • Nu consumaţi conserve şi semiconserve din peşte înainte de a verifica aspectul exterior (miros, culoare), precum şi conţinutul (gustul), consistenţa (uniformitatea şi densitatea) acestora.

Sortimentele de peşte sunt însoţite obligatoriu de certificat de confirmitate privind calitatea, originea acestuia şi valabilitatea, eliberat sub responsabilitatea operatorului economic furnizor.

În situaţia în care consumatorii constantă necomformităţi privind calitatea produselor alimentare achiziţionate se recomandă solicitarea medicilor veterinari arondaţi, sau specialiştii în domeniu din cadrul D.S.V.S.A. judeţeană, pentru a se intervenii operativ şi efficient.

Dr. Penţea Ioan  -  Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu

Postul Mare, arta de a reveni acolo unde omul se întâlneşte cu Dumnezeu

• De vorbă cu preotul Marian Şerban

– Laicii spun despre post, în general, şi despre Postul Mare – fiindcă despre acesta discutăm – că este o abstinenţă de la mâncare, pentru întâmpinarea Sfintelor Paşti. Care este, părinte Marian Şerban, sensul creştin al postului?

– Ca să fundamentez un principiu şi să argumentez o atitudine – postul, în acest caz – trebuie să vorbim despre temei. Ce explică, de fapt, acest post? El vizează relaţia fiinţei umane cu Dumnezeu. Prima raportare a lui Adam a fost una de dragoste şi de ascultare faţă de divinitate. Nimeni şi nimic nu clătinase această comuniune perfectă. Când omul a ieşit din ascultate, din existenţa sa desăvârşit spirituală, prin greşeala primară pe care a făcut-o (Adam şi Eva, episodul ispitei), acesta a devenit fizic, legat de existenţa pământeană, cu toate avatarurile unei vieţi lipsite de simţiri. Ei bine, după această transformare, deşi a rupt armonia cu creatorul, omul a rămas în inimă cu chipul lui Dumnezeu. Reţineţi, doar cu chipul, fiindcă sintagma „chipul şi asemănarea“ nu este corectă; omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Asemănarea, o să vedem, ne-o câştigăm noi, ca oameni, prin tot ceea ce suntem şi facem. Aşadar, trecut prin purgatoriul păcatului şi al decăderii, omul, mistuit în fibra lui cea mai intimă de dorinţa adâncă a regăsirii fiinţei, şi-a amintit că păstrează în inimă chipul Domnului şi atunci, având acest punct de sprijin, prin efort personal, încerca reluarea legăturii cu Dumnezeu. Prin aleşii săi, cum au fost Avram, Moise, Ilie, Dumnezeu i-a arătat că este posibilă revenirea la starea naturală, normală, din punctul de vedere al relaţiei cu creatorul şi raportat la tot ceea ce este în jurul omului. Iar postul face parte din acest echilibru. Şi ce gest de prea mare dragoste a mai făcut Dumnezeu? Ni l-a dat pe Mântuitorul, cu jertfa Sa, cu viaţa în har, iar istoria i-a fost transferată omului, prin credinţă, prin biserică, prin reguli, s-o trăiască, s-o retrăiască şi s-o repete pentru a-şi apropia asemănarea cu Dumnezeu. Această transformare este condiţionată de vrerea omului, fiindcă Dumnezeu ne-a lăsat voinţa liberă, să vrem ori să nu vrem apropierea, să vrem ori să nu vrem revenirea la normalitate.

– Am citit o definiţie: Postul Mare este un timp liturgic, este pregătirea sufletească a omului pentru întâmpinarea Săptămânii Patimilor şi a Învierii. Ce este, de fapt, postul?

– Postul ţine de arta de a reveni acolo unde omul se regăseşte în comuniune cu Dumnezeu şi cu el însuşi. Fiinţa cade permanent în slăbiciunea păcatului particular. Şi ea trebuie să înveţe ridicarea. Cum învăţăm ridicarea? Prin Dumnezeu! Postul Mare ne îndreaptă cu privirea şi sufletul către primirea Sfintelor Paşti („paşti“ vine din ebraicul „Pasah“, care înseamnă „trecere“), adică a trecerii noastre de la neputinţă la putinţă, de la neînvăţare la învăţare, de la neascultare la ascultare, de la nedumnezeire la dumnezeire, de la neiubire, la iubire, de la neiertare la iertare etc. Postul Mare ne pregăteşte pentru Venirea, Jertfa şi Învierea Mântuitorului.

– Pentru ca omul să ajungă la apropierea de Dumnezeu este suficient să se abţină de la alimente sau trebuie să ţină cont şi de altele, cum ar fi să nu duşmănească, să-i ierte pe ceilalţi, să nu gândească, vorbească şi înfăptuiască rău, urât?

– Atenţie, a nu se confunda postul cu dieta. Dieta nu vizează mântuirea. Omul nu este doar ceea ce mănâncă. Este ceea ce gândeşte, ceea ce spune şi ceea ce face. Timpurile sunt tumultoase, cu multă adversitate, un fel de rebabilonizare a omenirii. Există cuvinte, dar nu există cuvânt. Şi ştim semnificaţia „cuvântului întru­pat“ („La început era Cuvântul şi Cuvântul era Dumnezeu“, iar la naşterea Mântuitorului, „Cuvântul s-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi“). De ce înnebuneşte omul în faţa cuvintelor? Pentru că el caută printre ele un principiu, şi nu Cuvântul. Asta vrea ispita să facă din om, să-l arunce în foc, în apă.

Postul complet tocmai asta face, restabileşte relaţia din lăuntrul omului, fiinţa să se împace cu sine, iar împăcându-se cu sine, regăseşte drumul către Dumnezeu, către Cuvânt, dar şi relaţia dintre ceea ce este omul şi acţiunea sa exterioară. Revenirea la normalitate a omului presupune morală, respect, dragoste, iertare, îngăduinţă, înţelegere, armonie, vieţuire în pace.

– Sfintele Paşti înseamnă regăsirea de sine. Ce ne facem însă cu toate suferinţele umane? Cu copiii, cu bolnavii, cu cei neputincioşi? Ei vor putea oare să ducă postul alimentar?

– Aici intervine preotul, care, prin taina mărturisirii, îl sfătuieşte pe acest bolnav ce cale, în afara hranei, poate lua, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Pe lângă post e nevoie de rugăciune, de participarea la slujbe şi de împărtăşire...

Postul ne învaţă să ne întoarcem la rugăciune. Dacă în minte şi suflet este linişte, tu te ai în acord armonios cu tine, ispita e-n afara ta, în rest, nu te interesează. Dumnezeu vine în cămara sufletului şi pune rânduială, dar nu înainte de a depune rugăciunea. Începe tu lucrarea, iar Dumnezeu o desăvârşeşte.

Rugăciunea, părerea de rău alungă păcatul. Dacă exprimi regretul faţă de Dumnezeu, faţă de tine, faţă de aproapele tău, faţă de creaţie, aşa cum a exprimat-o tâlharul pe cruce, este nevoie numai de câteva cuvinte şi nu de mult timp pentru a se împlini ieşirea din păcat. Sfintele slujbe şi mersul în biserică sunt esenţiale numai şi pentru faptul că se descompune individualitatea păcatului şi se recompune fiinţa umană. Cine spune că se roagă singur n-are nevoie de preot, de biserică amarnic se păcăleşte. Relaţia vie cu Mântuitorul se desăvârşeşte prin sfânta împărtăşanie. Ca o concluzie, ne pregătim de această sfântă şi mare sărbătoare, a Răstignirii şi a Învierii Domnului. Să fim bine înţeleşi, a fost unică în istoria mântuirii neamului omenesc, unicitate transferată în plan spiritual fiecăruia dintre noi, şi de aceea trebuie să pregustăm veşnicia prin a repeta, a pune în noi această unicitate sacră, sfântă.

Maria Bogdan
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2013

Abonează-te la acest feed RSS