reclama Nusees
update 27 Nov 2022

Radu Adrian Rey este noul Vicepresedinte al organizatiei europene a regiunilor montane EUROMONTANA

Adunarea Generală a Euromontana desfășurată în data de 18 noiembrie 2020, l-a validat în poziția de vicepreședinte pe reprezentatul României, Radu – Adrian Rey, pentru un mandat de 4 ani (2020 – 2024) în cadrul celei mai importante organizații europene care susține și promovează importanța munților, dezvoltarea integrată și durabilă, interesele populației și calitatea vieții în zonele montane.

Euromontana este asociația europeană multisectorială pentru cooperare și dezvoltare a teritoriilor montane și cuprinde organizații regionale și naționale montane din întreaga Europă, inclusiv ministere, agenții de dezvoltare regională, autorități locale, organizații agricole, agenții de mediu, organizații forestiere și institute de cercetare. Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul organizației www.euromontana.org

România este reprezentată în cadrul Euromontana de mai multe organizații neguvernamentale cum sunt Asociația RoMontana, Forumul Montan din România, Fundația OpenFields, Federația Agricultorilor de Munte, Centrul de Economie Montană CE-MONT sau Centrul de Formare în Agricultură Agrom-Ro, companii private, dar și de Guvernul României prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Agenția Națională a Zonei Montane).

“Este o mare onoare atât pentru mine cât și pentru România de a deține pentru următorii patru ani vicepreședinția unei organizații atât de importante la nivel European și le mulțumesc tuturor organizațiilor și instituțiilor din România care mi-au acordat încredere, m-au sprijinit și recomandat pentru această poziție. România are o importantă suprafață montană, cu peste 50% din lanțul Carpatic pe teritorul național, fiind una dintre puținele țări europene care are o Lege a Muntelui, o Strategie de dezvoltare durabilă pentru acest areal și mai multe organizații, instituții guvernamentale și de cercetare-dezvoltare dedicate dezvoltării sustenabile, protejării populației și economiei zonelor de munte.

Experiența acumulată în cei peste 15 ani de activitate în societatea civilă românească și europeană, în mediul antreprenorial, guvernamental și academic m-a determinat să fiu mereu conectat la realitățile din teren, mereu atent la nevoile și asteptările reale ale oamenilor, realizând că este imperativă transpunerea cunoștințelor, ideilor și conceptelor, în practică.

Am fost implicat prin intermediul asociației RoMontana (al cărei Președinte sunt din anul 2018) și organizației Euromontana în procesul de elaborare a regulamentului european pentru implementarea schemei de calitate “Produs Montan” – România fiind prima țară din UE unde a fost implementată și în elaborarea  de către Parlamentul European a unei Rezoluții care a dat oficial startul unei Politici montane în Europa, adoptată în anul 2016, și prin intermediul căreia se dorește coordonarea politicilor și a sectoarelor între regiuni montane diferite (coordonare orizontală) și în cadrul unor regiuni montane individuale (coordonare verticală). România trebuie să fie pregătită pentru această politică din care am avea foarte mult de câștigat și în ultimii ani de activitate am contribuit personal la efortul dezvoltării cadrului național legislativ, strategic și instituțional specific.

Euromontana Vicepresedinte ReyVoi susține în cadrul Euromontana, printre multe altele, și temele realiste pentru implementarea unei Politici montane în România (aliniată cu politica UE)  – care să răspundă mediului și nevoilor de dezvoltare din toate comunitățile din zona Carpaților românești.

Voi fi implicat activ și voi încuraja crearea de parteneriate strategice și grupuri de lucru cu organizații și instituții Europene, voi urmări îndeaprope discuțiile ce au loc la nivel european și voi milita pentru implementarea unui parteneriat strategic între Euromontana și Convenția Carpatică, precum și pentru crearea unei Strategii Macroregionale pentru zona Carpaților din care România ar putea beneficia foarte mult, mai ales din punct de vedere al dezvoltării turismului, agriculturii și economiei în general.

Voi încerca să stabilesc și un grup de lucru în Parlamentul României (ex. Prietenii Munților – există în Franța, Italia sau Austria) care să reunească reprezentanții județelor preponderent montane din România și care să lucreze pentru interesul acestor zone defavorizate din mai multe puncte de vedere”, a declarat noul vicepreședinte al EUROMONTANA, Radu Rey.

Convenția Europeană a munților, la Vatra Dornei

În perioada 25-27 Septembrie 2018, Agenția Zonei Montane împreună cu Asociaţia Europeană a Zonelor Montane - Euromontana, cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a organizat cea de de a XI-a Convenție europeană a munților, în contextul Anului Centenar 2018 și Anului European al Patrimoniului Cultural - eveniment ce s-a desfășurat la Casa de cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei.

Printre co-organizatorii evenimentului, s-au numărat: Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Asociația Romontana, Forumul Montan din România, Federația Agricultorilor de Munte Dorna, Centrul de instruire în agricultură Agrom-Ro, Centrul de Economie Montană CE-MONT.

Tema Conferinței a fost: „Patrimoniul cultural, motor al creativității, inovării și dezvoltării socio-economice pentru viitorul zonelor montane”.

Conferința a avut drept scop prezentarea modului în care patrimoniul cultural poate fi utilizat în forme inovatoare şi moderne, ca resursă, dar şi pentru a promova creşterea atractivităţii zonelor montane, precum şi pentru a arăta modalitățile prin care noile instrumente şi practici pot să ajute în dezvoltarea unor noi modele de dezvoltare socio-economică sustenabilă.

La eveniment au participat peste 250 de persoane din 20 de ţări cu munţi din Europa: reprezentanți ai Asociaţiei Europene a Zonelor Montane - Euromontana, ai Convenției Carpatice, cercetători, iniţiatori de politici, reprezentanți ai agenţiilor de dezvoltare, fermieri, operatori de turism, precum şi practicieni. Au adresat cuvinte de bun venit  Claudiu Sorin Roșu Mareș – Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Gheorghe Flutur - Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Mirela-Elena Adomnicăi - Prefectul județului Suceava, Ilie Boncheş - Primarul municipiului Vatra Dornei. Lucrările Convenției au fost deschise și moderate de președintele Euromontana, Juan Andrès Gutierrez.

Pentru o mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă patrimoniul cultural din regiune şi modul în care acesta este utilizat ca punct forte pentru dezvoltarea sustenabilă a acesteia, în prima zi a conferinței s-au organizat patru vizite de studiu la obiective culturale din județele Suceava, Bistrița–Năsăud, Maramureș și Neamț.

În cadrul lucrărilor în plen ale Conferinței din cea de-a doua zi, au avut loc prezentări tematice privind patrimoniul cultural și natural  din zonele montane din Europa și s-au organizat trei ateliere paralele privind schimbul de bune practici, sesiuni ce s-au desfășurat în sala Casei de cultură, în sala Muzeului de etnografie și în „Sala Oglinzilor” din incinta Primăriei Vatra Dornei.

În contextul evenimentului, la prânz, a avut loc "Parada costumelor populare". Peste  600 de membri ai unor ansambluri folclorice din mai multe regiuni montane ale României, au defilat pe artera principală a municipiului și au susținut scurte demonstrații.

În cea de-a treia zi, în paralel cu Conferința, la Centrul de Economie Montană s-a desfăşurat un grup de lucru pe protocolul privind agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală din cadrul Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor - Convenţia Carpatică.

Pe parcursul întregului eveniment, în foaierul Casei de Cultură “Platon Pardău” au fost organizate 12 standuri cu produse alimentare si meșteșugărești ale unor producători sau artizani din țările participante la Conferință, precum și puncte de informare/ prezentare de bune practici.

Convenția Europeană a Munților, s-a încheiat cu o Declarație finală. Parte din textul acestei Declarații, este redat mai jos:

„Pentru o mai bună conservare şi valorificare a patrimoniului cultural montan şi pentru a-l transforma într-un motor pentru o dezvoltare viitoare, facem apel la instituţiile europene, naţionale şi regionale să:

 • Acorde o recunoaştere mai mare a contribuţiei zonelor montane, dar şi rurale, la Anul European al Patrimoniului Cultural, atât pentru valoarea lor intrinsecă, cât şi pentru contribuţia lor socio-economică la bunăstarea tuturor cetăţenilor.
 • Acorde o recunoaştere mai mare legăturilor intrinsece între patrimoniul cultural şi cel natural în zona montană (spre exemplu printr-o recunoaştere cum este cea a etichetării de către UNESCO) precum şi a faptului că peisajele culturale europene au fost formate prin activitate umană. Întoarcerea la sălbăticie a unora dintre munţi ar duce la dispariţia acestui patrimoniu şi la schimbări semnificative ale peisajului.
 • Menţină un nivel adecvat de finanţare pentru a ajuta conservarea şi o mai bună dezvoltare a acestei resurse ne-relocabilă şi astfel să creeze locuri de muncă, inclusiv în zonele montane izolate. În plus, pentru a putea fi utilizabile chiar şi de către structurile mici (municipalităţi, asociaţii etc.), accesul la aceste fonduri trebuie simplificat.
 • Întărească legăturile dintre cercetare şi inovare şi actorii din teren, astfel încât noile inovaţii să poate fi implementate direct, pentru o mai bună conservare şi valorificare a patrimoniului.
 • Transmită mai bine inovaţiile tehnologice, cum ar fi vizualizări şi redări în 3D, şi a le face mai accesibile, inclusiv pentru structurile antreprenoriale mici.
 • Folosească patrimoniul cultural ca pe un factor de integrare si atractivitate şi să primească noi locuitori, în special în zonele montane depopulate.
 • Aducă mai aproape oamenii ce trăiesc în zonele urbane de cei din zonele rurale prin o mai bună cunoaştere şi transmitere a patrimoniului cultural, astfel acordând o mai mare recunoaştere valorii patrimoniului cultural montan pentru societate, în întregul ei.
 • Promoveze transmiterea patrimoniului cultural între generaţii prin programe de schimburi între tineri şi bătrâni, între locuitori ai zonelor urbane mari şi cei ai satelor mici.

În final, noi, Euromontana, ne angajăm să contribuim prin activităţile noastre la o mai bună conservare şi valorificare a patrimoniului cultural şi celui natural, pentru a le transforma într- forţă motoare pentru dezvoltarea viitoare a munţilor locuiţi din Europa prin:

 • Schimburi de bune practici în managementul modern şi inovativ (inclusiv cu tehnologii noi) al patrimoniului cultural şi celui natural din munţi
 • Încurajarea instituţiilor UE să ia în considerare o mai bună împărţire a finanţării culturale dedicate zonelor rurale şi montane
 • Dezvoltarea de proiecte europene pe tema patrimoniului cultural şi/sau natural
 • Transmiterea dragostei noastre pentru munţi la nivel european, naţional, regional şi local, prin promovarea specificităţii montane în faţă de alte teritorii.”