Actualitate 10 Mai 2023, 12:41

Corteva Agriscience anunță Progresul privind obiectivele durabile

Scris de

Compania oferă soluții cu scopul de a susține prosperitatea fermierilor și a planetei, pentru generațiile viitoare

Corteva Agriscience (NYSE: CTVA) a lansat Raportul de sustenabilitate și ESG pentru 2022, oferind o actualizare a angajamentelor luate de companie legate de abordarea unora dintre cele mai urgente provocări de mediu, economice și sociale actuale. Raportul prezintă, în detaliu, obiectivele companiei, formulate în sensul sprijinirii fermierilor din întreaga lume de a fi mai productivi și mai puternici, de a conserva biodiversitatea, de a reduce impactul asupra climei, prin operațiunile lor, și de a crește gradul de incluziune, diversitate și echitate (ID&E) în rândul personalului.

„Durabilitatea se află în centrul activității noastre,” a declarat Chuck Magro, Director executiv, Corteva Agriscience. „Depunem eforturi pentru a rezolva provocările complexe legate de alimente și securitate energetică, menținând, totodată, sănătatea și viabilitatea, pe termen lung, a suprafețelor agricole și a altor resurse naturale.”

Ca parte a eforturilor companiei de avansare a inovării durabile, 90% din noile produse pentru protecția plantelor și toate genetica noua de semințe îndeplinesc criteriile de durabilitate Corteva, care sunt aliniate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Printre eforturile suplimentare, în 2022, s-a adăugat achiziționarea Grupului Stoller și Symborg pentru a poziționa Corteva ca una dintre cele mai mari companii furnizoare de produse biologice, din lume; obținerea înregistrărilor pe șapte ani din partea Agenției pentru Protecția Mediului pentru erbicidele Enlist One® și Enlist Duo®; și introducerea Sosdia™ Stress, un biostimulator care îmbunătățește rezistența culturilor la factorii de stres, cum ar fi seceta, căldura excesivă sau radiațiile solare.

„Echipele noastre de Cercetare și Dezvoltare se concentrează pe dezvoltarea de soluții durabile care să crească productivitatea și potențialul de rentabilitate, îmbunătățind, în același timp, rezistența la presiunile legate de buruieni, insecte, boli și condiții meteorologice extreme și protejând resursele noastre naturale,” a declarat Sam Eathington, tehnolog șef și director digital, Corteva Agriscience. „Motorul nostru de inovare furnizează soluții ce oferă mai multe opțiuni fermierilor privind îmbunătățirea potențialului de producție și reducerea resurselor materiale pentru a construi sisteme agricole complete care să fie puternice și stabile.”

Corteva face progrese și către obiectivele de includere, diversitate și echitate (ID&E), continuând să-și consolideze cultura bazată pe reușită, inclusiv creșterea cu șase procente a numărului de femei în funcții de conducere și includerea în lista Newsweek a celor mai responsabile companii din America, în 2022.

Citiți mai multe despre obiectivele Corteva de inovare durabilă, biodiversitate, climă și ID&E, în raportul integral, pe corteva.com/sustainability.

Despre Corteva

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o companie globală, pur-agricolă, cotată la bursă, care combină cea mai bună inovare, interacțiune personalizată cu clienții și execuție operațională pentru a livra, în mod rentabil, soluții pentru cele mai urgente provocări agricole. Corteva generează preferințe de piață avantajate prin strategia de distribuție unică, alături de un amestec echilibrat, la nivel global, de semințe, protecția culturilor și produse și servicii digitale. Alături de unele dintre cele mai recunoscute mărci din agricultură și oportunități tehnologice bine poziționate pentru a promova creșterea, compania și-a luat angajamentul să maximizeze productivitatea fermierilor, colaborând, totodată, cu părțile interesate din domeniul alimentar, pe măsură ce îndeplinește promisiunea de a îmbogăți viețile celor care produc și celor care consumă, asigurând progres pentru generațiile viitoare. Găsiți mai multe informații pe www.corteva.com.

Urmăriți Corteva pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter și YouTube.

ATENȚIONARE PRIVIND DECLARAȚII ANTICIPATIVE

Acest comunicat conține unele estimări și declarații anticipative, în sensul Articolului 21E din Legea valorilor mobiliare (transferabile) din 1934, în forma amendată, și al Articolului 27A din Legea valorilor mobiliare din 1933, în forma amendată, care sunt propuse spre a face obiectul dispozițiilor sferei de siguranță pentru declarații anticipative cuprinse în Legea privind reforma litigiilor cu valori mobiliare private din 1995, și pot fi identificate prin utilizarea termenilor „planuri,” „preconizează,” „va,” „crede,” „intenționează,” „estimează,” sau alte cuvinte cu sens similar. Toate declarațiile care adresează așteptări sau proiecții despre viitor, inclusiv declarații despre strategia Corteva pentru creștere; dezvoltare de produse; aprobări de reglementare; obiective de mediu, sociale și de guvernare („ESG”), ținte, strategii și inițiative; și beneficiile anticipate de achiziții, sunt declarații anticipative.

Declarațiile anticipative sunt bazate pe anumite ipoteze și așteptări ale unor evenimente viitoare, care nu pot fi exacte sau realizate. Declarațiile anticipative implică, de asemenea, riscuri și incertitudini, multe dintre acestea fiind în afara controlului Corteva. Deși lista factorilor prezentați mai jos este considerată reprezentativă, nicio astfel de listă nu trebuie considerată a fi o declarație completă a tuturor riscurilor potențiale și a incertitudinilor. Factori neincluși pot reprezenta obstacole suplimentare semnificative în calea realizării declarațiilor anticipative. Consecințe cu diferențe semnificative ale rezultatelor, în comparație cu cele anticipate în declarațiile anticipative, pot include, printre altele, întreruperea activității, probleme operaționale, pierderi financiare, răspundere juridică față de terțe părți și riscuri similare, oricare dintre acestea putând avea un efect advers semnificativ asupra activității, rezultatelor operațiunilor și situației financiare ale Corteva. Printre factorii importanți care ar putea determina ca rezultatele reale ale Corteva să difere, în mod semnificativ, de cele prevăzute în oricare dintre aceste declarații anticipative se numără:

(i) incapacitatea de a dezvolta și de a comercializa cu succes oportunitățile Corteva;

(ii) incapacitatea de a obține sau de a menține aprobările de reglementare necesare pentru produsele Corteva;

(iii) efectul gradului de înțelegere și acceptare publică sau cel al percepției acceptării publice a biotehnologiei și a altor produse agricole Corteva;

(iv) efectul schimbărilor în politici agricole și conexe ale guvernelor și organizațiilor internaționale;

(v) costurile respectării cerințelor de reglementare evolutive și efectul încălcărilor reale sau presupuse ale legislației în materie de mediu sau ale cerințelor de autorizare;

(vi) efectul schimbărilor climatice și al factorilor sezonieri sau climatici;

(vii) incapacitatea de a respecta legislația în materie de concurență și antitrust;

(viii) efectul concurenței în industria Corteva;

(ix) stabilirea de către concurență a unei platforme intermediare pentru distribuția produselor Corteva;

(x) impactul dependenței Corteva de terțe părți cu privire la anumite materii prime sau licențe și comercializare;

(xi) efectul volatilității costurilor de producție ale Corteva;

(xii) riscuri legate de conflicte geopolitice și militare;

(xiii) efectul spionajului industrial și al altor întreruperi în lanțul de aprovizionare, tehnologia informației sau sisteme de rețea Corteva;

(xiv) riscuri legate de litigii de mediu și obligațiile de indemnizare ale datoriilor EIDP moștenite, în legătură cu separarea Corteva;

(xv) riscuri legate de operațiunile globale ale Corteva;

(xvi) incapacitatea de a gestiona achiziții, cesionări, alianțe, restructurări, măsuri de reducere a costurilor și alte acțiuni din portofoliu;

(xvii) incapacitatea de a atrage fonduri prin piețe de capital sau împrumuturi pe termen scurt, în termeni acceptabili pentru Corteva;

(xviii) incapacitatea clienților Corteva de a-și plăti datoriile către Corteva, inclusiv programe de finanțare a clienților;

(xix) creșteri de pensii și alte obligații de finanțare a planurilor de beneficii post-angajare;

(xx) percepția piețelor de capital față de problemele ESG;

(xxi) riscuri legate de pandemii sau epidemii; (xxii) drepturile de proprietate intelectuală ale Corteva sau apărarea împotriva pretențiilor de proprietate intelectuală revendicate de alții;

(xxiii) efectul produselor contrafăcute;

(xxiv) dependența Corteva de acordurile de licență încrucișată privind proprietatea intelectuală; și (xxv) alte riscuri legate de Separarea de DowDuPont.

În plus, ar putea exista alte riscuri și incertitudini pe care Corteva nu le poate identifica, în prezent, sau pe care Corteva nu le preconizează, în prezent, ca având un impact semnificativ asupra activității sale. În cazul în care, în oricare declarație anticipativă, se exprimă o așteptare sau convingere privind rezultate sau evenimente viitoare, o astfel de preconizare sau convingere este bazată pe planurile și așteptările actuale ale conducerii Corteva și este exprimată cu bună credință și se consideră a avea o bază rezonabilă, însă, nu se poate garanta că preconizarea sau convingerea va avea rezultate sau va fi realizată ori îndeplinită. Corteva neagă și nu își asumă obligația de a actualiza sau revizui declarații anticipative, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel. O discuție detaliată cu privire la unele dintre cele mai semnificative riscuri și incertitudini, care ar putea determina ca rezultatele și evenimentele să difere semnificativ de declarațiile anticipative, este inclusă în secțiunea intitulată „Factori de risc” din cadrul rapoartelor anuale și trimestriale ale Companiei, în formularele SEC 10-K, respectiv 10-Q.

 


Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti