Actualitate 07 Octombrie 2022, 10:03

COOPERATIVELE NEFUNCȚIONALE VOR FI RADIATE!

Scris de

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în calitate de reprezentant în apărarea intereselor cooperativelor agricole din România, recomandăm tuturor cooperativelor agricole din România să verifice în regim de urgență dacă figurează pe lista de cooperative agricole care nu respectă legislația în vigoare și care dacă nu își remediază problemele vor fi radiate în maximum 90 de zile, fără a fi notificate prealabil.

Salutăm alinierea Oficiul Național al Registrului Comerțului - O.N.R.C, la legislația în vigoare, de a publica lista cooperativelor pe site-ul instituției, cu cooperativele agricole care nu și-au îndeplinit obligația de depunere a situațiilor financiare anuale, consolidate, precum şi raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, perioada maximă de depunere fiind de 2 ani, similar societăților comerciale și lista cooperativelor agricole care nu mai îndeplinesc condițiile pentru o cooperativă agricolă activă.

Potrivit art. XIV din OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost prorogate până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, astfel, termenul de 2 ani prevăzut de art. 761 alin. (3) lit. a) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, s-a împlinit la data de 31 iulie 2022.

Din totalul cooperativelor înregistrate în România, la nivelul anului fiscal 2019 doar 48,9% figurează ca având depuse situațiile financiare anuale și doar 22,3% au avut cifră de afaceri mai mare ca 0.

O.N.R.C a început punerea în aplicare a prevederilor legale existente în România și majoritatea statelor europene referitoare la obligativitatea oricărui agent economic de a depune periodic și exista o transparența, disciplină și rigoare financiară, publicând pe site-ul oficial, la următoarea adresă https://www.onrc.ro/index.php/ro/lista-cooperativelor-agricole, lista cooperativelor agricole care nu și-au îndeplinit obligațiile menționate mai sus.

Având în vedere cele menționate, U.N.C.S.V. face un apel la reprezentanții tuturor cooperativelor din România, de a verifica cele doua liste de pe pagina oficială a O.N.R.C., și, în situația în care este necesar, să își pună la punct restanțele pe care le au în maximum 90 de zile, pentru a nu ajunge să se plângă că au fost radiate din baza de date cooperative agricole care au proiecte europene, care ar fi dorit să își continue activitatea, însă nu o mai pot face din faptul că nu și-au îndeplinit obligațiile legale sau din cauza anumitor neconcordanțe între bazele de date, existând posibilitatea ca informațiile să nu fie actualizate, din diverse motive neimputabile nici unei părți.

România, sectorul agroalimentar și fermierii, au nevoie de cooperative agricole active, autonome, independente, rentabile și consolidate!

U.N.C.S.V. s-a implicat activ în perfecționarea cadrului legislativ specific cooperativelor agricole și își manifestă disponibilitatea de a veni cu informații suplimentare pentru clarificarea tuturor aspectelor din activitatea cooperativelor, inclusiv în relațiile cu membrii acestora, putând împărtăși din experiența membrilor.        


Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Copyrights © Lumea Satului

Redacţia:

Str. Moineşti nr. 12, Bl. 204, Sc. A, Ap. 4, sector 6, Bucureşti.
Pentru corespondenţă: OP 16, CP 39.
Tel/fax.: 021.311.37.11;
ISSN 1841-5148

Marketing, abonamente, difuzare
Tel: 031.410.07.45
- Nicusor Oprea Banu – 0752.150.146, 0722.271.338;

Compartiment financiar
– dr. Niculae Simion – 0741.217.627

Editura: ALT PRESS TOUR Bucureşti